Skolsituation Järlåsa skola

675.jpeg2.jpg 

I en bygd som Järlåsa där vårt samhälle ligger en bit utanför Uppsala, blir en liten skola med endast 140 elever en mycket viktig samlingspunkt, där alla känner alla. Vi är många som värnar om skolan och för den trygghet som bara en byskola kan ge. 

Visionen för vad en bra skola står för är något som finns dokumenterat i förväntansdokumentet för Järlåsa skola. Vi föräldrar och många andra kan bara hålla med om att det är så en skola ska vara, där trygghet, studiero och trivsel värderas högt. Vi upplever inte att det är så idag. 

Vi vill med denna namninsamling visa på att vi är många föräldrar som känner en stor oro för nuvarande situation på Järlåsa skola där det är låga studieresultat, hög personalomsättning, ett flertal anmälningar till kommunen och Skolverket samt bristande trygghet för våra barn. 

Vi vill ha ett möte med utbildningsansvariga på kommunen där en tydlig handlingsplan för hur situationen på skolan ska förbättras presenteras och att denna sedan följs upp löpande under året tillsammans med oss föräldrar. Vi vill bli mer delaktiga och att Järlåsa skola uppnår visionen och förväntansdokumentet. Vi vill behålla våra duktiga lärare och få en trygg studiemiljö för våra barn.


Föräldrargrupp för Järlåsa skolas elever    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Föräldrargrupp för Järlåsa skolas elever lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...