Skola för Bredåker

Hej alla som är/vill bli engagerade i förskole/skolfrågan i Bredåker!

Torsdagen den 18 juni 2020 fattade Bodens kommun ett beslut om att riva Bredåkers skola. Det framgår av Fastighetsnämndens sammanträdesprotokoll §9 (FN 2020/60) som återfinns på Bodens kommuns anslagstavla på deras hemsida. Protokollet justerades den 22 juni 2020 vilket innebär att tiden för överklagan, tre veckor, tickar från det datumet.

Det har varit många turer i vår skolfråga/förskolefråga i byn och att riva skolbyggnaden känns verkligen som slutet på en framtid med en skola här. Kommunen ger löften och beslutar om att utöka förskoleplatser, de bygger moduler på skolgården istället för att investera i den skolbyggnad som redan finns på plats och är sammankopplad med förskolebyggnaden. Av beslutet framgår det bland annat att skolan rivs för att den har ett renoveringsbehov. Efter 8 år i ett sorts limbo, är det ens konstigt? Tänk om den fått förvaltas och omhändertas direkt istället för att bygga och riva moduler för X antal kronor. Vad tänker kommunen egentligen? Vart ska våra barn ta vägen när det är dags för förskoleklass och skolklass? Varför är inte våra barn viktiga i den här kommunen?

Att detta sker i Corona-tider gör det inte lätt för oss, vi blir bakbundna och vi kan inte samla till större möten i byn för att både ge information men även för att kraftsamla den kompetens som finns här. MEN detta ska inte hindra oss! Bredåker är en by som verkligen har framtiden för sig och det är rent av undermåligt att vår kommun inte jobbar för det. Därför har vi som mål att lämna in en överklagan gälladen detta beslut. I Bredåkergruppen har vi nu begärt ut handlingar och skrivit en överklagan. Vi önskar att så många kommunmedlemmar som bara kan och vill skriver under den med oss.

Vi finns även i Bredåkers bygdegård söndag den 12 juli 2020 mellan klockan 12-14. För de som vill se överklagan och skriva under med sitt namn.

PMa oss om ni vill läsa överklagan. 

Med vänlig hälsning Bredåkersgruppen


Bredåkersgruppen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Bredåkersgruppen överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...