Skiftesdagvård på svenska till Åbo

Av Åbo stads befolkning talar 5,2% svenska som modersmål och staden är officiellt tvåspråkig. Kommunen har fyra stycken daghem på svenska som håller öppet till kl 17.00. Staden har två stycken finskspråkiga skiftesdagvård men inte ett enda på svenska.

Vi som undertecknat adressen anser att staden skall arrangera skiftesdagvård även på svenska för de barn vars föräldrar skiftesarbetar och har som hemmaspråk svenska.

Adressen kommer ges åt dem som ansvarar för dagvården i Åbo.

Ge de svenskspråkiga barnen ett skiftesdaghem i Åbo.