Skapa stabilitet för våra barn och personal på förskolan Barytongatan 2!

Våra barn har varit med om flera omorganisationer under sin tid på Barytongatan. Varje omorganisation innebär nya barngrupper och ny personal. Även om förskolan alltid planerar för att barnen ska få med sig en kompis och en känd vuxen innebär omorganisationerna alltid att barnen förlorar vissa ur personalen och får lära känna nya.

Vårt barn har totalt haft 23 olika pedagoger/barnskötare/förskollärare under sina snart fyra år på förskola. Vi tycker att det är ett orimligt antal. Han har bytt avdelning fyra gånger. Vi märker av förändringarna hemma genom magont och gråt.

Olika avdelningar på förskolan har öppnats och stängts varje år. Vår tolkning är att det beror på en effektivisering där varje barngrupp ska fyllas till max. Rektorer och personal kan givetvis inte påverka de förändringar som måste ske till följd av sjukskrivningar, graviditeter och familjer som flyttar. Vi tror dock att sjukskrivningar och uppsägningar kan minska genom ökad stabilitet för personal och att de inte flyttas mellan avdelningar allt för ofta. Vi vet att budgeten är ansträngd och att barnantalet minskar - men det måste finnas andra lösningar än otaliga omorganisationer. Barn och personal flyttas runt, avdelningar öppnas och stängs och plötsligt har barnen haft 23 olika pedagoger.

Vi vädjar till kommunens politiker i förskoleförvaltningen att se till att förskolan får en tillräcklig budget för att skapa stabilitet och trygghet för Barytongatans barn och personal. Våra barn har varit med om tillräckligt många förändringar. Låt dem behålla sin personal, även om det innebär att barngruppen inte är till bredden fylld. Vi menar att det på lång sikt blir mindre kostsamt för kommunen eftersom vi tror att det leder till trygga barn och frisk personal som stannar kvar på sin arbetsplats. I nuläget har vi en negativ spiral där omorganisationer både leder till att barn byter förskola och att personal säger upp sig eller blir sjukskrivna. Vänd spiralen genom en ökad budget!

Hur mycket kostar ett otryggt barn? Hur mycket får trygghet kosta? Vi vill att vår skatt ska gå till trygga barn på en fungerande förskola.

Skriv under vår namninsamling som vi ska skicka till förskoleförvaltningens politiker. Har du en egen anekdot om hur omorganisationerna påverkat dina barn? Skriv gärna med det i kommentarsfältet när du skriver under.

Vänligen,

Amanda Leissner och Matilda Jelse

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Amanda Leissner kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...