Silver Fang och Weed -manga på SVENSKA!

I Finland har man fått Silver Fang -serien tryckt på finska! Vi vill ha serien tryckt på SVENSKA!

I Finland ska man efter Hopeanuoli (som SF heter på finska) börja trycka Weed -serien också på finska! Vi vill ha den med SVENSKA!

 

Alla ginga-fans, skriv under!