Stoppa företaget Njordr AB från att etablera vindkraftsindustri i Övertorneå kommun.

Kommentarer

#1

Det är unika områden som kommer att förändras för årtionden och orsaka stora förluster då kalvningslanden för vajan (Renmamma) kommer att drabbas av störningar under den mest känsliga tiden under året.

Henry Andersson-Sunna (Järviövaara 1 95794 Övertorneå, 2024-04-18)

#9

Jag är uppvuxen i byn, och tillbringar nuförtiden mycket tid hos min mamma som bor i Aapua. Jag vill inte att skogarna och markerna förstörs av Vindkraftsparken. Jag vill att mina barn ska få fortsätta vara i byn. I den orörda naturen. Tänker även på allt rikt djurliv som finns i området, den ekologiska faunan, allt det som är Tornedalen. Vem kommer att vilja bo kvar där, eller ens ha möjlighet att leva kvar?
Sen allt ljud och ljus som kommer av vindkraftsparker, om det här blir verklighet, så berövas jag, mina barn, vårt liv och framtid i Tornedalen.

Linda Hultsten (Luleå , 2024-04-18)

#11

Jag vill att skogen/djuren och människorna ska få leva och vara ifred från vindkraftverken. Är ofta i min hemby Kannusjärvi, jag vill njuta av vyerna och tystheten och lugnet som finns där i byn och i skogen. Även kunna besöka naturreservaten i områdena där tystnaden och lugnet finns. Vill höra fågelkvitter och inget oljud och blinkande från vindkraftverken.

Viktoria Sturk (Övertorneå, 2024-04-18)

#14

För oss i Rovakka blir det så nära, det svåraste blir nog rörliga skuggor, men även gifter som vingarna slungar ut när de träffat hagelskurar, örnar, tjädrar mfl.
Vi har har ingen Friends Arena eller Kulturenshus, vi har bara naturen, låt oss ha kvar den.

Jan-Olof Anttila (Haparanda, 2024-04-18)

#19

Jag skriver under på grund av att urvalet till vindkraftsparken ej tagit hänsyn till rödlistade arter. Ej tagit hänsyn till rennäringen i korju sameby. Vill ej ha kalhyggen och släpp av microplaster från vindkraftverken

Britt-Inger Andersson (Gällivare , 2024-04-18)

#25

Jag bor i Kannusjärvi och vill fortsätta bo i lugnet här och vill absolut inte ha något vindkraftverk i närheten av våran vackra by

Marita Sturk (Kannusjärvi, 2024-04-19)

#30

Vi vill behålla vårat lugn och vår sinnesfrid. Vindkraftverken är något som förstör för både människor och djur. Ha lite medmänsklighet istället för att styras av er egen girighet.

Edvin Sundberg (Kannusjärvi, 2024-04-19)

#36

Hej,
Vindkraftsparker/energikällor borde placeras i närhet till industrin som behöver den, att bygga dessa vindkraftsparker är väldigt kortsiktigt och ren exploatering av naturen och människorna som bor där.
Tyvärr ser det ut som att varken lokalbefolkningen eller kommunen i helhet kommer gynnas av detta tillskott i elnätet heller eller utav arbetstillfällen det skapar, då elen från vindkraftsparker primärt kommer ledas till (förväntad, under konstruktion) tyngre industri i Luleå och Boden och exporteras till finland.

Det finns inga argument från Njordr med intressenter till varför dessa exploateringar ska ske på lokalbefolkningens och lokalsamhällets bekostnad.

Jesper

Jesper Keskitalo (Frösön, 2024-04-19)

#38

Jag har inte flyttat ut i skogen för att se på vindsnurror!

Rickard Ylinenpää (Övertorneå, 2024-04-19)

#46

Jag har valt att flytta hit för att bo nära naturen för 3 år sen från Kiruna. Få njuta av tystnaden , mörkret med norrsken på vintern.Allt det & mycket annat försvinner med vindkraftverken.

Anna-Maria Salo (Övertorneå , 2024-04-19)

#47

Är av princip emot vindkraft, då de varken är miljövänliga eller ekonomiskt försvarbara

Ingemar Johansson (Pirttijärvi , 2024-04-19)

#49

Förutom de redan angivna konsekvenserna för miljön, biologiskt mångfald och det som kommer att påverka livet för boende och besökare finns också många oklara aspekter för folkhälsan - särskilt vad beträffar mental ohälsa, sömnsvårigheter, hörsel men också hjärtfunktion. “Kunskapen om negativa hälsoeffekter orsakade av ljud från vindkraftverk ser helt annorlunda ut idag jämfört med för ett par år sedan. Forskare vid universitetssjukhuset Johannes Gutenberg i Mainz i Tyskland har kunnat påvisa att hög nivå av infraljud påverkar hjärtfunktionen negativt. Ett antal oberoende undersökningar runtom i världen visar på liknande resultat.” rvno.se/ny-forskning-infraljud-paverkar-hjartat-negativt/

Denna del av Tornedalen där Njordr planerar sina anläggningar är också en kulturhistoriskt rik bygd. Det är viktigt att se hur miljön och människan påverkar varandra och därför kan man inte bortse från ett humanekologiskt perspektiv. Kalhyggen och kortsiktig användning av vindkraftverk (livslängd på 20-30 år) kommer inte att återställa miljön på många generationer. Man kan också fråga sig om inte just Norrbotten redan betalat ett pris som är högt nog med älvarnas förstörelse och utbyggnad? Att också sarga denna vackra del av Tornedalen vore en djup tragedi.

Hufvudstadsbladet (Helsingfors) rapporterar följande idag, 19 april 2024, “Jaakko Heinonen är ledande forskare vid VTT och expert på förnybar energi i arktiska områden. Han säger att belastningarna som isen orsakar visserligen är mycket stora men att det inte är omöjligt att bygga vindkraftverk som håller för påfrestningarna.” (VTT en del av Finlands innovationssystem och hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde) I Finland studerar man detta just nu. Att utveckla förnybar energi är viktigt och en långsiktig utmaning. Intressant är att Njordr Offshore Wind redan har kommit långt i sina strävanden att etablera vindkraft till havs i södra delen av landet och kan säkerligen bli framgångsrika med denna teknik även i nordligare klimat.

Karin Blakeson (Kannusjärvi, 2024-04-19)

#50

Jag bor i ett av de tilltänkta områdena, det som kallas för ’Kero’. Jag kommer att ha 3 km till vindsnurrorna och vill bla inte ha dessa blinkande ljus som stör! Detta är vansinne! Istället för stjärnor och norrsken ska vi bli tvingade att se detta blinkande. Dessutom gör man ärr i naturen med alla betongfundament och vägar mm som kommande generationer måste leva med isåfall. När ni gått i konkurs skiter ni ju i resterna.
Snurrorna kan sättas upp kring städerna där det redan finns andra ljud och ljus - INTE HÄR I VÅR NATUR!!
GÖR OM GÖR RÄTT - SKROTA PLANERNA!

Annika Sturk (Kannusjärvi, 2024-04-19)

#51

Vår Tornedalsby Jänkisjärvi "Mitt På Polcirkeln" har framtiden för sig. Tack vare sitt natursköna läge med stora vidsträckta myrar och Norra Polcirkeln går genom byn. Finns inte plats för bullrande högintensivt blinkande 300m vindsnurror.

Leif Mäkipiha (Luleå, 2024-04-19)

#53

Meningen med att bo på landsbygden försvinner helt och hållet om man ska se och höra dessa anskrämliga snurror ! De är MILJÖOVÄNLIGA med microplasttapp från bladen samt ultraljudet som skapas av vingarnas snurr är hälsovådligt för människan ! Naturen blir fattigare pga dessa verk !

Mats Utterström (Haparanda, 2024-04-19)

#57

Denna vindkraftpark kommer att göra omöjligt för oss att ha kvar vårt sommarställe i Rovakka. Inga pengar kan ersätta det vi satsat dit. Den fina naturen kommer att bli förstörd för alltid med microplast överallt. Det blir Tjernobyl2.

Merja Anttila (Haparanda, 2024-04-19)

#62

I am signing because I live at Ylinenjärvi and I will be 2.5 km from the wind farm. It is such a beautiful and wild nature. It will be a disaster for the environment and for tourism!

BERNIGAUD Régis (Ylinenjärvi, 2024-04-20)

#64

Jag anser att vindkraften är miljöförstöring

Stefan Johansson (Övertorneå, 2024-04-20)

#65

Förstör inte den fina naturen, lugnet/skogsvandring/bärplockning/jakt m.m. Tycker det kan bygga vindkraftverk söderut där det behövs mest.

Eivor Gustavsson (Luleå , 2024-04-20)

#66

Jag vill absolut inte ha enorma vindkraftsparker i denna unika natur i Tornedalen. Mitt ställe på jorden är Kannusjärvi med lugnet,sjön,bergen och den gammelskog som funnits där i generationer.
Att flera vindkraftsparker ens planeras att byggas där är för mig helt obegripligt och rent av vansinne. Naturen kommer att för många generationer totalförstöras på just dessa platser med all miljöförstöring som innebär av byggandet av dessa. Skog som skövlas,enorma betongfundament ska byggas,tung trafik,skadlig microplast för djur,natur och människor,störande ljud mm samt bara att se dessa på en plats där de absolut inte hör hemma.
Obegripligt hur markägare låter sig köpas upp av ett norskt bolag som bara är intresserad av att kunna sälja el som säkerligen inte gynnar någon i Tornedalen. Placera dessa parker på platser nära industrier och i södra delar av Sverige där de hör hemma. Stoppa dessa vansinniga planer och bevara dessa vackra platser i Tornedalen.

AnnBritt Sörlund (Kannusjärvi , 2024-04-20)

#67

Jag bor på Gotland men tillbringar en del tid i Kannusjärvi tillsammans med släkt och vänner! Att bygga så många groteskt stora kraftverk i denna fantastiska natur är helt ofattbart för mig! Påverkan på djur och växtlighet kommer att bli enorm, för att inte tala om störande ljud och ljus som ständigt påverkar de som bor i omgivningen! På Gotland har vi omkring 150 vindkraftverk idag. Dessa stora vindsnurror är en påfallande stor del av naturupplevelsen på stora delar av ön och påverkan på både människor och djur är extremt stor! T.ex läggs det väldigt mycket energi och pengar för att förhindra havsörnar att skadas och dödas av kraftverken, något som man ännu inte löst! Att bygga dessa kraftverk är vansinne! Låt inte det ekonomiska vinstintresset driva detta fruktansvärda projekt!

Mats Sundberg (Väte,Gotland, 2024-04-20)

#69

Min stuga kommer att vara ca 500 till 600 meter ifrån en utav snurrorna och det tycker jag är att köra över en människa

Fredrik Filipp (Övertorneå , 2024-04-20)

#70

I am totally against the wind project «norrvind wind farm».
This project is outragious in all respects and is absolutely not ecological contrary to what we are told.
The problems caused by wind turbines are known and recognized throughout the world, nobody can ignore them nowadays.
-Animals die prematurely, reindeer too, herders will lose their animals. Domestic animals will not be spared.
-Wildlife will disappear from the area, huge numbers of birds hitting wind turbine blades. We have had cranes for a few years, they should not be driven away by wind turbines.
-Humans also develop diseases. Doctors talk about wind syndrome.
-Wind turbines reject plastic, there is nothing ecological.
-Wind turbine recycling is very complicated, so far, we don’t know what to do with it.
We live here for the calm and beauty of the clean and protected preserved nature. Tourists come and enjoy this undisputed and quiet place.
This wind farm will destroy our environment, fauna, flora and our lives.
Many people are not aware of the catastrophic consequences of this wind farm, we must stand together to protect this fragile environment.

Marie-christine madier (Ylinenjärvi, 2024-04-20)

#72

Har stuga i Kannusjärvi, vindkraftverk hör inte hemma i byarna i Tornedalen.

Siv Fjällborg (Luleå, 2024-04-20)

#76

Create those wind farms in this protected area is an ecologic suicide which is going to affect the wildlife, the environment, the life of citizens living near it and the economical activities related to tourism or reindeer breeding.
We need to protect our region and not trade the calm, our magnificent landscapes, our lives and the future of our children for a project that will only give benefits to those multinational companies.

Axel Alvarez (Ylinenjärvi, 2024-04-20)

#83

Jag och min familj jagar, åker skoter, plockar bär, fiskar och njuter av den unika och underbara naturen i området. Ingen förutom några få markägare får nytta (pengar) av denna förstörelse av området. Naturen och upplevelsen kommer bli förstörd för oss, våra barn våra barnbarn och våra barnbarnsbarn. Norra Övertorneå har bidraget mer än någon annan i Pajala/Övertorneå. Det är dags för andra att offra till den gröna omställningen!

Martin Hultsten (Luleå , 2024-04-20)

#96

Jag bor i direkt anslutning till ett av de områden som ingår i Njordr plan. Jag har vid flera tillfällen besökt befintliga vinparker för att skaffa mig praktisk erfarenhet av vilken påverkan anläggningar av denna typ medför. Jag vill inte bo i direkt närhet till en vindkraftspark då jag vet att maskinerna i sådant fall påverkar mitt liv negativt. Vidare är jag aktiv renägare och medlem i Korju sameby. I samebyn har finns sedan flera år en etablerad vindkraftspark och vi i samebyn har därför sedan många år erfarenhet av hur vindkraftsparker påverkar rennäringen. Den av Njord föreslagna etableringen kommer uppta en betydande del av vad som återstår av Korju samebys verksamhetsområde. Etableringen är placerad mitt i ett kalvningsområde. Effekterna skulle bli förödande för samebyns verksamhet.
Det vill inte jag.

Roger Anttila (ÖVERTORNEÅ, 2024-04-21)

#98

Jag är ofta upp till min hemby som kommer att påverkas kraftigt av denna park. Jag vill inte se den fina naturen hemma bli förstörd av projektet. Det finns naturreservat i området och jag har sett allt från örnar till tecken på lodjur och jag önskar att de får förbli ostörda. Projektet kommer även att påverka renarna och deras förflyttningar i området.

Tobias Anttila (Luleå, 2024-04-21)

#111

Jag tycker dom kan slå upp dom var de är elbrist (södra Sverige)

Erik Alanentalo (Övertorneå , 2024-04-21)

#118

För att jag är emot VKI . Förstör vår vackra Sverige och i det här fallet vackra Tornedalen som lever till viss del av turism . Vem vill komma upp till norr och de dessa eländiga vindkraftsindustrier . Förstöra miljön för månniskor o djur, fiskar, fåglar och insekter

Maj-Lis Hernefeldt (Valdemarsvik , 2024-04-21)

#123

Jag skriver under för att jag anser att vindkraftverk hör hemma i redan bullriga områden, samhällen och städer- inte ute i vildmarken! Vi alla ska kunna lämna allt stim och larm, och ta oss ut till en lugn och stilla natur, för att ladda våra egna batterier, för att orka med. Då ska vi inte ha en massa blinkande och låtande snurror, som stör lugnet för både människor och djur. Vindkraft ska vi ha, men tänk om och gör om! Placera de mer centralt i städer och samhällen.

Marit Johansson (Gammelstad, 2024-04-21)

#124

Jag känner sympati för bybona i kannus och djurlivet i området. Hur detta projekt kommer påverka området negativt. Särskilt i bemärkelsen att det inte gynnar lokalbelfolkningen.

Hampus Hänninen (Vännäs, 2024-04-21)

#130

I am signing this petition, as my parents house is in the village of Ylinenjärvi, about 3km away from where the wind farm would be built.

We have now lived in Ylinenjärvi for 8 years, while operating our business with our sled dogs. Our business has been a true enhancer for tourists and awareness of the North of Sweden, and even Scandinavia as a whole in our home country, France.

I have always been incredibly humbled by Swedish Lapland. Whether it is providing an entirely different landscape, full of quietness, peacefulness and serenity with a blanket of snow, or being the home to numerous endangered species (about 500 of them in the whole of Sweden), such as the Eurasian Linx (which was once wiped out), the Arctix Fox (which reached 20-40 individuals left in 2000), or Wolverines ans Snowy Owls, this part of Sweden is also an integral part of the reindeering industry, which is a pivotal market in this part of the country.

Building this wind farm there will be the catalyst for numerous consequences. Environmental consequences for all the protected species, and all other animals living in the building area, but also for landscaping. Touristic consequences for the untouched nature that attracts so many that wiuld be ruined. And financial consequences for
all the citizen losing their activities, whether in reindeer husbandry or others.

It is also rather upsetting that the energy generated by this wind farm would not even be distributed to the locals, and instead be brought to Southern Sweden.

I highly recommend reconsidering this project, and especially where it will be build for all the reasons listed above.

Ambre Bernigaud (Newcastle-Upon-Tyne, 2024-04-21)

#138

Pga naturen. Sätt dit ingen bor!

Eliza Ylinenpää Paavola (Övertorneå , 2024-04-22)

#147

.. jag motsätter mig en medveten miljöförstöring och en irreparabel skada vår naturen. Ekonomisk girighet ska inte befrämjas och framförallt inte när enskilda människor blir drabbade ekonomiskt och med en förstörd natur och kulturbygd. Finns det regelverk för bevarande av miljökänslig natur samt regler och lagar för reglering av miljöfarlig verksamhet skall detta efterlevas undantagslöst.
Jag motsätter mig även när folkvalda kommuntjänstemän pga ren inkompetens eller dumdristighet gynnar och är behjälpliga till vindindustrins ekonomiska brottslighet likt rådande skatteplanering med räntesnurror, momsfiffel och miljöfondsbedrägerier.

Bengt Ekstrand (Lund, 2024-04-22)

#148

these wind farms are a huge source of problems here. Whether it's their major impact on wildlife, or on the reindeer farms on site. They also impact on tourism and all the economic activities that follow.

This region is a natural setting with magnificent natural landscapes that also serve as a refuge for endangered animal species. We owe it to ourselves to protect it for future generations. It seems unthinkable to destroy it to supply energy to southern Sweden.

Stanis alvarez (Ylinenjärvi, 2024-04-22)

#154

Tornedalen är min natur- och kulturbygd, som inte skall förstöras med miljöförstörande vindkraftsparker.

Anita Enbuske (Lund, 2024-04-22)

#155

I'm signing this petition to express my concern about the construction project of a wind farm with 95 wind turbines near the town in Sweden. As an environmental advocate, I'm worried about the potential negative effects on the local wildlife and the fragile ecosystem of the region.

Moreover, I would be more inclined to travel to Sweden if projects like these were not implemented. The presence of a large wind farm could alter the natural character of the area and discourage visitors, which could have detrimental economic consequences for the community.

I believe it's essential to take action to protect our environment and preserve our natural resources for future generations.

Thank you for considering signing this petition.

Julien Barbieri (Aix-en-Provence, 2024-04-22)

#167

Jag vill inte ha vindkraftverk i min hembygd. Som jag kanske flyttar tillbaka någon gång. Tycker det räcker med vindkraftverken i aapuavaara

Karl-Göran Uusitalo (Abisko , 2024-04-22)

#168

I am signing this petition because I find the Norrvind wind farm project very worrying.
Wind power is an ecological aberration because it contributes greatly to the destruction of flora and fauna, bearing in mind that there are many protected and red-listed species in this region.
This will have an impact on the daily lives of the region's inhabitants, who until now have enjoyed a quiet life close to a beautiful and protected natural environment.
A unique environment is what many tourists look for when they come to stay in the Tornedalen region, and these constructions will seriously damage the local economy.
What's more, the energy harvested will not benefit the local population. So it's time to put a stop to this absurd project while there's still time.

Romane Suire (Paris, 2024-04-22)

#177

Nödvändigt

Göran Berlander (Stockholm+, 2024-04-22)

#184

Rädda naturvärdena

Patrik Berglund (Umeå , 2024-04-22)

#193

Vi är 3 bofasta i Syväjärvi by och vi flyttade hit för att bo här i lugn och ro i samklang med naturen. Aldrig trodde vi oss ens behöva oroa oss för att något kommer att förstöra det. 1,3 km från vårt köksfönster planeras nu en massa skränande eiffeltorn. Vi är emot det på det bestämdaste. Bygg era vindkraftverk men inte nära bebyggelse. Jag hoppas vi räknas som viktiga medborgare. Nej till dessa torn!

Ingela Henriksson (Syväjärvi , 2024-04-23)

#194

Närhet till boende är största problemet. Dessutom avger de ljud som leds lättare via öppna ytor och vatten, i det här fallet sjön Syväjärvi. Vi vill inte ha några eiffeltorn som stör.

Bo Henriksson (Syväjärvi , 2024-04-23)

#200

Jag har förhoppningar att få flytta upp till min mans hemtrakter och mina svärföräldrars hemort och önskar att naturen i Tornedalen ska bibehållas som den är idag!

Camilla Henriksson (Arvidsjaur, 2024-04-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...