Bevara grundutbildningen i Kimitoön kommuns södra delar (Åk 1-9 Dalsbruk) 

Kommentarer

#7

Det är viktigt att hålla skärgården levande.

Sini Hellström (Esbo, 2024-04-01)

#25

Jag anser inte att egna barn eller andras ska bli av med alla lokala tjänster. Långa resor påverkar alla endast negativt.

Pernilla Nyman (Dalsbruk, 2024-04-01)

#28

Viktigt att hålla kvar skolan i dalsbruk både gällande skärgårdsbarnens och bruksarenas skolresor, och längden på dagen som skulle öka märkbart med att flytta den bort från dalsbruk!

Michelle Backas (Taalintehdas, 2024-04-01)

#29

Viktig sak

Otto Bruun (DALSBRUK, 2024-04-01)

#46

Bara en levande skärgård kan behålla sina barnfamiljer och locka till sig nya.

Sonja Vidjeskog (Åbo/Dalsbruk, 2024-04-01)

#52

Skolan i Dalsbruk bör bevaras!

Kim Alborg (Åbo, 2024-04-01)

#58

Bra skrivet! Hoppas verkligen att dom gör om och gör rätt!

Josefin Walk Stenman (Godby, 2024-04-01)

#61

För att skärgården skall hållas vid liv och inte bli ödelagt.

Andreas Blom (Grankulla, 2024-04-01)

#74

Skärgårdsbarneńs skolväg får inte bli så lång.
Kommunens satsningar på inflyttning urvattnas om kustskolor stängs för havet inklusive Dalsbruk som bruksort är intressanta för inflyttare.

Henry Engblom (Biskopsö, 2024-04-01)

#87

Jag har bott och gått i skola största delen av mitt liv i Skärgården. Jag vill att framtida generationer ska ha samma undervisnings möjligheter som jag hade när jag var liten och ska kunna gå i skola i Dalsbruk.

André Backman (Kemiönsaari, 2024-04-01)

#89

Det är mycket viktigt för främst skärgårds barnen att högstadiet finns i Dalsbruk

Birgitta Holmström (Hitis , 2024-04-01)

#101

Vi är en 4 personers familj med 2 barn i grundskoleåldern. Vi kan distans arbeta och funderar aktivt på att flytta permanent från Helsingfors till Dalsbruk då vi har ett hus i Dalsbruk på Sabbelsvägen. Vi har provat att bo permament i Dalsbruk och trivdes mycket bra. Flytten kräver dock att det finns ett aktivt samhälle och en bra skola som inte är under hot för nerläggning. Vi vill inte flytta på barnen flera gånger. Ifall skolan skulle vara i Kimito, är området inte alls attraktivt för oss för permanent boende. Vi har bra jobb, vi kan fortsätta med, i och med en flytt och således bli lukrativa skattebetalare för komunen.

Ira Haavisto (Helsingfors, 2024-04-01)

#103

Vi behöver vår skola i Dalsbruk,

Regina Fröberg (Dragsfjärd, 2024-04-01)

#114

Ska ni ha allt från bruket?

Martin Österlund (Dalsbruk, 2024-04-02)

#128

För att skärgården skall hållas levande. Det gynnar kommunen och skärgården.

Anette Granlund (Rosala, 2024-04-02)

#130

Jag skriver under pga. att jag själv är en elev i dbs och om vårt högstadium och lågstadium skulle stängas skulle det kanske göra att dalsbruk inte alls kan vara den turistbyn den är i dagens läge.

Rafael Lindholm (Dalsbruk, 2024-04-02)

#131

Vill att Dalsbruk med öarna här omkring fortsätter erbjuda möjlighet för barnfamiljer att kunna bo här också i framtiden och också flytta hit. En levande skärgård och barnens Ö, som kommunen marknadsför sig som!!!!

Britt-Marie Smeds (25900 Dalsbruk, 2024-04-02)

#132

Det är väl självklart att även barn och ungdomar utanför tätbebyggda områden får gå i skola utan att behöva flytta eller att bli utbrända av grymt långa skolresor.

Charlotte Holmberg (Borgå , 2024-04-02)

#136

skärgården bör hållas levande!

Sixten Granroth (Vanda, 2024-04-02)

#141

Jag anser att det blir allt för lång väg för skärgårdsbarnen till kimito. Dessutom har Dalsbruk en mycket bra idrottshall som skolan kan använda

Sandra Majonen (Kimitoön, 2024-04-02)

#142

En orsak till barnfamiljer för att flytta till skärgården är att det finns skolor som kan erbjuda mera individuellt undervisning. Det blir oerhört långa skoldagar om man redan från lågstadiet måste åka från öns södra delar till Kimito.

Mervi Ahlfors (Dragsfjärd, 2024-04-02)

#158

En självklarhet att högstadiet bör finnas kvar i Dalsbruk, med tänke på elevers långaskolväg, dessutom, en mindre skola är på alla vis trygg och effektiv

Ann Lauren (Dalsbruk, 2024-04-02)

#165

Jag tycker att vi har en fungerande helhet i Dalsbruk. I synnerhet med tanke på skärgårdsborna och deras skolväg bör inte åk 7-9 flytta till Kimito. Kimito skolcenter har dessutom problem med inomhusluften, i Dalsbruk finns ej detta problem. Kimitoborna har lika lång väg till Dalsbruk och även Västanfjärdsborna kan gå åk 7-9 i Dalsbruk. Vad gäller timlärarna så organisera så dom kan vara en hel dag i samma hus och inte behöver spjälka dagen på Kimito och Dalsbruk så blir kanske jobbet mera attraktivt. Överlag om nån skola stängs så blir det igen en hel massa tomma hus som ändå skall underhållas. Till sist vart går skärgårdstillägget?

Sofia Röblom (Dalsbruk, 2024-04-03)

#186

Jag tycker också vi å skärgårdens vägnar skall bevara Dalsbruks skola. Jag har själv varit elev där.

Mia Malm (Dragsfjärd, 2024-04-03)