Rädda programmen på Nyströmska

Kommentarer

#3

Söderköpings kommun skulle förlora en del av sin själ om delar eller hela Nyströmska läggs ner

Caroline Blom (Söderköping , 2024-03-22)

#15

Tokigheter att lägga ner program! En kommun som säger sig vilja expandera jobbar inte så!

Magnus Andersson (Söderköping , 2024-03-23)

#18

Kommunen gör fel om de stänger. Det påverkar ekonomi och elever negativt.

Annica Claar (Söderköping , 2024-03-23)

#21

Jag jobbade inom förskola/skola och var med när Nyströmska skapades. Ett genomtänkt koncept som resulterade i ett väl fungerande gymnasium. Det går lätt att riva ner, men svårt att bygga upp igen. Minns när moderaterna lade ner 25% av barnomsorgen för att spara pengar och mäklarna ringde och klagade för att de inte fick sålt objekt. Gör inte om misstaget att dumspara. Tycker nog att Nyströmska är något av ett flaggskepp i Söderköping.

Catharina Kjellgren (Linköping, 2024-03-23)

#32

Att stänga ner dessa program skulle vara ett misstag som kommer drabba kommunen hårt, om inte idag så i framtiden! Gör om och gör rätt!

Jonathan Öhlund (Söderköping, 2024-03-23)

#38

För barnens rätt till en lokal och trygg skola med hög lärartäthet och hög kompetens.

Pernilla Tunesson (Söderköping, 2024-03-23)

#43

Söderköping behöver ha ett gymnasium! Nyströmska är fantastiskt och en skola att vara stolt över

Annika Altnäs (Söderköping, 2024-03-24)

#44

Nyströmska skolan är ett av Söderköpings viktigaste varumärken! Oerhört viktigt för stadens framtid och utveckling.
Dags att kommunen istället börjar jobba med och framföra skolans enorma fördelar och kvalitet. Marknadsföringen av skolan från kommunen, kommuninvånarna och skolan själva har varit undermålig.

Michael Öhlund (Söderköping, 2024-03-24)

#45

Att det är en jätte fin och mycket viktig skola för Söderköping

Per Bevedahl (Söderköping , 2024-03-24)

#46

Jag har av egen erfarenhet sett hur väl denna gymnasieskola fungerar. Våra två döttrar har gått på Nyströmska gymnasiet och verkligen trivts och känt sig trygga på skolan. De har fått en kvalificerad och grundlig gymnasieutbildning och står sig väl kunskapsmässigt när de nu båda läser på universitetet. Att lägga ner/slå sönder delar av en så välfungerande verksamhet som uppvisar ett så inarbetat och gott teamarbete mellan personal och elever och som lyckats samla och behålla en så välkvalificerad lärarkår (när det är så många andra gymnasier i länet som har stora problem och inte uppnår i närheten av så goda resultat i mätta parametrar) är för mig högst förvånande och fullständigt ogenomtänkt.

Ingrid Synnerstad (Norrköping, 2024-03-24)

#55

Att driva en kommunal gymnasieskola i en mindre kommun i hård konkurrens med skolor i två närliggande större städer är en stor utmaning. Jag har förståelse för att man ibland kommer att behöva göra svåra prioriteringar. Men Nyströmska skolan har sedan 90-talet visar att det inte bara är möjligt, utan att det också är möjligt att bli en av länets absolut bästa skolor sett till kvaliteten på undervisningen och elevernas resultat. Lika viktigt är att Nyströmska har byggt upp en skolmiljö som präglats av nyfikenhet, trygghet och glädje, något som borde vara självklart på en gymnasieskola, men som tyvärr inte alltid är det. Det är tack vare bra lärare och övrig skolpersonal, men också tack vare elever och skolans föreningsliv. Om alltför få program finns att söka, och alltför få elever har möjlighet att välja att läsa det man vill på Nyströmska, då är jag rädd att både skolans särskilda anda och framtid är hotad.

Magnus Ek (Gryt, 2024-03-24)

#61

Vi har inkompetenta politiker i Söderköping tyvärr.

Magnus Westerberg (Söderköping, 2024-03-24)

#62

Bästa skolan! Jag hade inte klarat av min skolgång om jag inte hade fått den hjälpen och stödet

Nathalie Karlsson (Söderköping , 2024-03-24)

#65

Nyströmska-andan är en stor del av Söderköpings ungdomars resa mot vuxenlivet. Med hjälp av engagerade lärare och personal är Nyströmskaskolan en säker mötesplats för elever att växa och lära sig om deras egen person.

Hannes Melin (Norrköping , 2024-03-24)

#70

Skolan är viktig att behålla för både staden, folket och eleverna❤️ Det lönar sig inte ens ekonomiskt att lägga ner!

Caroline Gustavsson (Östra Ryd, 2024-03-24)

#75

Söderköpings kommun behöver ha ett gymnasium och det blir dyrt att låta alla gå i annan kommun.

Ingrid Röjstrand (Östra Ryd, 2024-03-24)

#83

Jag skriver under för att om man plockar bort två program så är det en långsam död av Söderköpings gymnasieskola, och i förlängningen en långsam utarmning av staden/samhället.

Katarina Zetterblom (SÖDERKÖPING, 2024-03-24)

#112

Skolan är viktig för Söderköping och för många elever som behöver mindre sammanhang än de större skolorna i t.ex Norrköping.

Anne Sjösten (Söderköping, 2024-03-24)

#116

Söderköpings och resten av Sveriges politiker behöver inse att nedskärningar inom skolan är, ursäkta språket, helt jävla sinnessjukt.
Det sitter så mycket människor på kontot, kommunhus och andra ställen som helt ärligt inte behövs. Över huvudtaget. Pappersvändare.
Inte nog med att ungdomar inte går ut med godkända betyg.
Utan lämpliga, vettiga orkesfyllda vuxna i skolan så kommer det bara fyllas på med unga vuxna som i ärlighetens namn är raka motsatsen till goda samhällsmedborgare.

All makt åt Nyströmska. Och resten av Sveriges skolor.

Axel Persson (Söderköping , 2024-03-24)

#122

För det är skandal att stänga en så stor och populär skola som går otroligt bra!

Wilhelm Jönsson (Varverg, 2024-03-24)

#140

Vill ha Nyströmska kvar

Margareta Zackrisson (Söderköping, 2024-03-24)

#141

Befängt att inte bevara en väl fungerande gymnasieskola som alltid sätter Eleven först!

Emma Sköld (Söderköping , 2024-03-24)

#157

Denna skola har givit mina barn en ovärderlig utbildning. Nyströmska skolan har en unik utbildning som förbereder eleven för högskolestudier på ett bättre sätt en många andra gymnasier. Tack för så kvalitativ undervisning. Skolan måste finnas kvar.

Margareta Gustafsson (Söderköping , 2024-03-24)

#161

Nyströmska skolan är en bra och respekterad skola. Ungdomarna är framtiden. Varför då stänga ner deras säkra punkt? Vi borde istället sattsa på skolan och se till att barnen i Söderköpings kommun för en trygg och säker skolgång. Vi behöver Nyströmska för ungdommarnas framtid. Att sattsa på Nyströmska är lika med att sattsa på ungdomarna. Och alla vet att ungdomarna är framtiden.

Sofia Tunesson (Söderköping , 2024-03-24)

#164

För att min kompis kompis går där och annars kan hon bli hemlös!

Ingrid Andersson (Mölndal , 2024-03-24)

#177

Nyströmska, en skola i vår närhet där man har förmågan att se till elevens behov både avseende kvalitativ utbildning och psykiskt välmående.

Lena Carlsson (Söderköping , 2024-03-24)

#188

Östergötlands bästa boendekommun, utan gymnasieskola?

Magnus Sandberg (Norrköping, 2024-03-25)

#189

Tycker det är en dum idé. Då kan man lika gärna stänga skolan helt, då det inte kommer fungera med minskat elevantal.

Gustav Zackrisson (Söderköping , 2024-03-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...