Säg NEJ till vargjakt 2024 !

Kommentarer

#3

Nei til troféjakt på rødlistede arter

Ida Skjerden (Saltnes, 2023-11-29)

#8

Det är fullständigt oacceptabelt att få bedriva jakt på en utrotningshotad art som dessutom är hårt ansatt av tjuvjakt och förföljelse.
Samspelet mellan rovdjur och människor fungerar bra i många länder där det finns betydligt fler vargar än i Sverige men i detta landet bedriver vi häxjakt på våra värdefulla rovdjur.

Yasmin Mughal (Helsingborg , 2023-11-29)

#12

Licensjakt bryter mot Art- och Habitatdirektiven.

Misha Istratov (Värmdö, 2023-11-29)

#13

Vargen är fridlyst Är stor skandal med hänsynlösa regering

Sven Widén (Årjäng, 2023-11-29)

#17

Djurplågeri då djur har samma förmåga att känna ångest och rädsla samt sorg!!

Anneli Fridolina (Stockholm , 2023-11-29)

#19

Detta skamliga djurplågeri som svenska staten iscensätter varje år måste sluta! Jaktmetoderna är som medeltida häxjakt och visar att Sverige styrs av djurfientliga myndigheter

Eva Stjernswärd (Stockholm , 2023-11-29)

#21

Vargen är en fridlyst och ett utrotningshotat djur som är så viktig för den biologiska mångfalden. Helt vansinnigt att man skjuter ner dem till så låga antal.

Madeleine Burén (Täby, 2023-11-29)

#23

Faunakriminaliteten må kriminaliseres og straffes ikke belønnes og oppfordres til. Det er kun ett skadedyr mot naturen og det er mennesker.

Hilde Brun (Tvedestrand , 2023-11-29)

#24

Stoppa detta meningslösa brutalitet

Klaiq Ali (Göteborg, 2023-11-29)

#27

Lupe levat!

Annamaria Åhlin (Vallentuna, 2023-11-29)

#28

Jag vill hitta andra lösningar än att skjuta av rovdjuren. Det kanske är på tiden att bygga upp en kultur där man låter hundar vakta tamboskapen. Jag tycker att man ska ha en stabil rovdjursstam med säker återväxt innan man skjuter. Se hur det har gått när man skjutit alldeles för hårt bland älgarna. Skjutstopp på älg i några år skulle kanske också behövas.

Pierre Hakon Stjernfeldt (Nybro, 2023-11-29)

#31

Jag värnar om våra rovdjur.

Mimi Hjorthén (Stockholm, 2023-11-29)

#33

Vi trenger rovdyr for å opprettholde balansen i naturen.

Mona Evensen (Bøverbru , 2023-11-29)

#36

Vi behöver vargen i vår Svenska fauna

Kersti Ström (Vitsand, 2023-11-29)

#39

Vargen är en oerhörd viktig del i den biologiska mångfalden, i det ekologiska systemet. Att jaga varg på det sätt som görs i Sverige är oförlåtligt! Det måste få ett stopp!

Birgitte Kropf (Kivik, 2023-11-29)

#46

Att vargjakt är fel ur alla aspekter

Charlotte Swanstein (Ödåkra, 2023-11-29)

#51

La ulven leve

Erik Hagen (Noresund, 2023-11-29)

#55

Det är rena rama vansinnet att tillåta denna hetsjakt på Alla våra rovdjur! Nej, det är banne mig inte hetsjakt längre, det är hetsslakt!! Rovdjuren behövs! Mycket mer än människsn iaf!

Gabriella Grothenstam (Stockholm , 2023-11-30)

#56

Ulven er viktig for naturen💚

Gunn Overåsberget (Roverud , 2023-11-30)

#61

Nordic countries have to let wolves live! Stop the "legal" hunts and catch the poachers ! There are hundreds of thousands of reindeer and dogs, but only a few hundred wolves in the whole of Finland and Scandinavia. We need to let the wolves safely roam from Finland to Scandinavia to keep the population healthy.

Marianna Parkkonen (Palojoki, 2023-11-30)

#62

Jag vill ha en bättre o större stam i Sverige. Hårdare straff för tjuvjakt

Renee Elofsson (Borlänge, 2023-11-30)

#75

Vargen är strikt skyddad och genetiskt sårbar och ska inte jagas.

Christina Erfass (Floby, 2023-11-30)

#79

Vargen har ett självklart existensberättigande i vår natur. Det finns sätt att skydda tamdjur mot angrepp, RAS. Vi människor är inte satta på jorden att bestämma vilka arter som ska få leva och inte.

Ingela Larsson (Tjörn , 2023-12-01)

#80

Vargen är en topp predator som måste finnas i livskraftig population. Vargen är nödvändig för ett friskt ekosystem.

Anna Löfgren (Hällefors, 2023-12-01)

#84

Vi behöver våra vargar!!!

Lena Östling (Östersund , 2023-12-01)

#85

Sluta plåga och utrota djur. Bättre med skyddsjakt. Hitta andra lösningar och människan får ta större ansvar att skydda sina djur. Lämna viltet till rovdjuren istället för jakt på deras mat. Sluta med skogsskövling så djuren kan ta vägen nån stans. Större ansvar från tamdjursägare

Gabriella Sloot (Hova , 2023-12-01)

#88

Vår självklara plikt efter vad människan ställt till med att rädda natur och det vilda! Vargen hör hemma här!

Kristian Bernstone (Fiskebäckskil, 2023-12-02)

#90

Vargstammen är ett fridlyst djur i EU och att de svenska myndigheterna tillåter licensjakt och trofejakt är helt otroligt. Det visar vilken bananrepublik Sverige är. Skäms på er politiker.

Thomas Holmström (Karlshamn, 2023-12-02)

#95

Det behövs en livskraftig vargstam i Sverige

Anders Sjöberg (Össjöa , 2023-12-02)

#100

Vargen håller på att systematiskt utrotas
Utav människor som struntar i att Vargen är en mycket viktig predator för våran kretsgång.Den förföljs skjuts ihjäl eller skjuts i åtel jagas av helikopter tills den stupar och skjuts med lätthet går inte begripa att ett fantastiskt djur som har sin födelserätt här på jorden mer änn många människor som fullkomligt saknar empati förståelse av detta
fullkomliga djur inte bara för dess skönhet Utan det viktigaste därför Vargen är skapad att hålla naturen frisk som människan förstör om och om igen och Vargen får lida utav människans avund och sjuka lusta att döda den sanna riktiga jägaren som ej bär vapen fällor och alla hemska grymma sätt.
Vi alla borde bocka inför alla djur även rovdjur alla rovdjur är det så svårt att begripa.

Pia Hamberg (Stockholm, 2023-12-02)

#102

Vargen behövs i en frisk natur!

Maria Ljung (Stockholm, 2023-12-02)

#103

Vargen är ett fridlyst djur och ska så förbli!!

Fritz Schür (Vingåker / Schweden, 2023-12-02)

#110

Våra rovdjur behövs i våran svenska natur.

Christina Brolin (Länghem, 2023-12-02)

#111

Våra vargar har också rätt att leva i vår natur.
Det finns plats för alla, tillhör vår fauna.🐺

Larsson Tomas (VEDEVÅG , 2023-12-02)

#113

Vargen är fridlyst o är nödvändig i näringskedjan. Den är inget hit mot människor

Lotta Friström (Södertälje , 2023-12-02)

#114

Vargen är en rödlistad art och viktig för den ekologiska balansen.

Marie Eriksson (Söderhamn, 2023-12-02)

#115

Vargen är otroligt viktig för ett fungerande ekosystem. Våra vargar i Sverige är extremt inavlade och det behövs en betydligt större vargstam, även med invandring utifrån, för att den ska vara livskraftig.å

Monika Dinjo (Henån, 2023-12-02)

#116

Vargen är fri och fridlyst. En del av vår natur.. Jägarna hör inte hemma i naturen. Aturen är till för liv och inte för dödande.

Håkan Forsberg (Eskilstuna, 2023-12-03)

#118

Vargen är oerhört viktig för hela ekosystemet. Den skandinaviska vargstammen är rödlistad och hotad, och dessutom svårt inavlad, vilket ytterligare försämrar möjligheten till en långsiktigt livskraftig stam.
Att i det läget ha licensjakt är inte bara förkastligt, absurt och får en att undra över syftet*, utan strider dessutom mot EU:s Art-, och Habitatdirektiv.
Tilläggas kan att licensjakt infördes, saa det, "för att öka acceptansen för varg", och efter alltför många år av licensjakt, kan vi konstatera att den fått MOTSATT effekt; acceptansen har inte ökat utan minskat i och med licensjakten.
Licensjakten är en skam för Sverige!

Vilka representerar egentligen våra folkvalda politiker när man beslutar om licensjakt, när en majoritet av Sveriges befolkning är positiva till mer varg?

Eva Lindberg Östberg (Stora Sundby, 2023-12-03)

#120

Rovdjuren har rätt att leva. Kräv RAS och djurhållnings-ansvar och vägra all skyddsjakt om inte alla skyddsåtgärder är vidtagna, inklusive att ta in djuren nattetid.

Eva Larsson (Lindome, 2023-12-03)

#121

Önskar så att alla kunde få upp ögonen att vargen behövs 🤗💖🤗

Åsa Iggström (Ljusdal , 2023-12-03)

#127

Jag värnar om våra rovdjur och tycker vi ska ge naturen o vårt naturliga system en chans istället för att döda 😞

Susanne Silvola (Degerfors, 2023-12-03)

#130

Vi ska ha varg i Sverige. De håller bytesdjuren friskare, eftersom att de tar helst sjuka djur. Skjuter man ut för mycket vargar så blir de med tiden inavlade.

Daisy Wikström (Bygdsiljum , 2023-12-04)

#133

Sverige begår det största av brott genom att bifalla utrotandet av våra skyddsvärda och rödlistade toppredatorer
Sverige är dessutom att beklaga för sin absoluta negligering av de självklara direktiv som manas till från EU.
Sveriges fauna utarmas i snabb takt till förmån för en jägarnas lobbyverksamhet som är djupt förankrad i den svenska regeringen, via NVV och Lst och det i sig är något som illa kvickt behöver lyftas då detta är stor omoral.

Amber Grimfalk (Simrishamn, 2023-12-04)

#134

Fler vargar skulle innebära att fler aspar, rönnar, sälgar och andra lövträd fick möjlighet att växa upp till stora träd och bli gamla, vilket skulle gynna väldigt många rödlistade svampar, insekter och fåglar. Pga ett hårt betestryck från landets ca 300.000 älgar och ca 400.000 rådjur är dessa lövträd idag hårt tillbakaträngda. Vargarna behöver bli fler så att älg- och rådjursstammarna hålls på en lägre nivå än idag.

Bo Nyström (Göteborg, 2023-12-04)

#135

Vi måste sätta stopp för detta dödande. Vargen hade inte blivit till om den inte vore ett tillskott i naturens kretslopp.

Gunborg Gunnarsson (Sölvesborg, 2023-12-04)

#141

Anser att vargen har fått en överdriven falskt rykte av jägarkår, Naturvårdsverk och länstyrelser. Jakt för profit o nöje.

Thomas Sjölin (Kalmar, 2023-12-05)

#146

Jag är emot all trofejakt, särskilt på våra rödlistade rovdjur. Jag arbetar för att Sverige ska få en frisk vargstam i framtiden och värnar alla rovdjur i världen.

Annica B. Holmström (Karlshamn , 2023-12-06)

#147

Jeg bor i grenseområdet i den norske ulvesonen. Jegerne dreper alt som kan konkurrere. De føler skogene tilhører de. De har sluttet å høste av naturens overskudd. Istedet er skogene fulle av slakt oh skadeskyting på rødlistede arter, og jegerne har det nå som en eksklusiv hobby. De klarer ikke se forskjell på hund og ulv, på rev og ulv. De blir sine når de møter oss som verner i skogene, oppfører seg truende med våpen i hånd, og ber oss komme iss vekk ' før det blir ubehageligheter'. Det er skammelig. Villig ignoranse er fremdeles ignoranse. Fakta endrer seg ikke med meningene til folk.

Renate Victoria Løkkeberg (Halden, 2023-12-06)

#150

Vi måste bevara vår Svenska fauna och för att vår skog och vårt djurliv skall kunna återhämta sig är Vargens existens av yttersta vikt 🙏🐺🩶

Anneli Holm (Åkersberga , 2023-12-06)

#151

Denna underliga hatiska inställningen och smutskastning mot vargar börjar bli för mycket. Vargen får skulden för helt orättfärdiga saker. Att de tar hundar, är farlig för människor, tar alla rådjur (en jägare påstod det trots att jag ser rådjur varje dag). Förstår inte varför folk hetsar upp sig så omotiverat över just vargen? De andra rovdjuren skriker de inte om som t ex björn. Alla vilda djur har rätt till sin existens och vi kan leva sida vid sida. Vargen är inget monster som lustmördar. Det är ett mycket vackert och maffigt rovdjur som behövs i våra skogar. Det är människor som lustmördar för att stilla sin blodtörst och det är vidrigt.

Camilla Malmborg (Västmanland, 2023-12-06)

#153

Licensjakt på et fridlyst djur är absolut oacceptabelt. Det är helt otroligt att en liten grupp med särskilta interessar i regeringen får lov att bryta med EUs art- och habitatdirektiv.

Helle Juntermanns (Hørsholm, 2023-12-07)

#157

Jag vill skydda vår nyckelart vargen, nödvändig för den biologiska mångfalden och ett sunt ekosystem, från jakt/tjuvjakt och den organiserade hatpropaganda den är utsatt för.

Kim Sandefeldt (Bromma, 2023-12-07)

#159

Det är VANSINNIGT att skjuta en stor del av de få vargar som äntligen har lyckats överleva i Sverige/Norge! De är extremt inavlade - bara pga att motståndarna inte tillåter invandring österifrån. Vargen är en nyckelart - en av de viktigaste för faunan i Norden. Genom att döda en stor del av dem bidrar man till att de är närbesläktade som syskon. Skulle man acceptera att människor bara hade syskon att para sig med? Skärpning! Inse att detta är vansinne!

Sanna Cronhielm (Valla , 2023-12-07)

#161

Vargslakten måste få ett slut, det är ren djurplågeri

Kristina Andersson (Ängelholm , 2023-12-07)

#164

Alla djur har rätt till sitt liv ❤️

Sylvia Zedig (Hemse , 2023-12-08)

#165

Det är fruktansvärt att behandla ett rödlistat djur så! Vargen behövs för den biologiska mångfalden, och gör väldigt stor nytta för balansen i naturen.

Linda Magnusson (Bollebygd, 2023-12-08)

#166

Vargen har lika stor rätt att leva som människan❤️

Sirpa Tanskanen (Bollnäs, 2023-12-08)

#168

Jag vill inte fler vargar skjuts, jag vill inte att vargen förföljs och utrotas. Den precis som alla andra olika djurarter o människor i världen har rätt att få existera. Jag tycker att inte någon människa har rätten att diktera vilka arter som får leva o som inte får. Tycker inte automatiskt människan har företräde till varje kvadratcentimer av jordens yta

Sandra Persson (Staffanstorp , 2023-12-08)

#175

Fruktansvärt utrotning på Rovdjur. Största brott i modern tid. Dom som skjuter borde sitta inne på Livstid. Psykopater

Elizabeth Ingemarsdotter (Stockholm , 2023-12-09)

#178

Vargen är ett fridlyst djur och skall inte användas för nöjesjakt. De är stark inavlade och behöver skyddas, eftersom de är främsta garanten för mångfald bland landlevande djur.

Gunilla Lysell (N*******g, 2023-12-09)

#179

Frede, strekt truede arter skal ikke jaktes på.

Heidi Karlsen (Sætre, 2023-12-09)

#183

Varg är en naturlig del av det svenska skogslandskapet. Utan vargen mister ekosystemen sin balans. Obs: Jag är inte aningslös stadsbo utan har levt på fårgård. Det finns många landsortsbor som vill ha levande skogar och friska ekosystem men det är tyvärr ofta de vargrädda rösterna som ropar högst.

Lisa Åstrand (Väjern, 2023-12-09)

#188

NEJ TILL ALLMÄN JAKT!

Anette Ingelsson (Solna, 2023-12-10)

#192

Vargen är rödlistad och fridlyst. Jakten går emot direktiv från EU.

Molly Marie Ahrens Brashear (Nora, 2023-12-10)

#194

HLHW

Ulf Lundquist (Vallentuna, 2023-12-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...