Rädda Svedjeskolan i Borås!

Kommentarer

#1

Bevara vår skola!🙏🏼

Agnes Karlsson (Borås, 2023-11-22)

#2

Detta är fel beslut att ta !!

Jimmi Karlsson (Borås, 2023-11-22)

#11

Min son har precis startat sin skoltid i denna skolan, jag vill inte att han ska behöva byta skola och riva upp den tryggheten som finns eller att han ska förlora sina vänner, behöva splittras ifrån sin klass och sina Lärare.

Anders Kristiansson (Borås, 2023-11-22)

#12

Det bör finnas alternativ till stora skolor för barn som kanske inte fungerar så bra i stora skolor.

Lena Stålbrand (Viskafors , 2023-11-22)

#13

Mitt barn har en trygg, säkert, positiv, och trevlig miljö hos Svedjeskolan. Föräldrarna och personalen fick beskedet för att lägga ner utan att diskutera eller får veta att skolan skulle ”behöva renoveras.” Det är oförskämt hur det hanteras. Jag stöttar Svedjeskolan och alla personal, elever, och familjer!

Abby Enhorning (Borås, 2023-11-22)

#14

Låt vår skola vara kvar!! Den ger våra barn fördelar genom att vara i deras närområde samt fördelen med en mindre skola som ger harmoniska och trygga vuxna.

Jenny Lagerlöf (Borås , 2023-11-22)

#17

Låt svedjeskolan få vara kvar!

Hilda Engström (Borås, 2023-11-22)

#19

Vi valde Svedjeskolan till stor del pga att den är mindre. Så urbota dumt förslag att avveckla och flytta alla barn till en blivande mastodontskola. Slitna lokaler, vilken unge bryr sig om det?

Hanna Tenbrink (Borås, 2023-11-22)

#20

Låt skolan vara kvar för barnens bästa

Henrik Christensen (Borås , 2023-11-22)

#26

Vi bor på hedvigsborg och dottern börjar snart skolan. Detta skulle vara vårt första val. Det är perfekt gångavstånd till skolan samt en trygghet att den inte ligger flera kilometer ifrån.

Marlene Johansson (Borås, 2023-11-22)

#29

Jag tycker vi ska ta vara på våra skolor.

Maria Nordgren (Örbyhus, 2023-11-23)

#36

Jag har barn som går på skolan & trivs jätte bra , låt skolan vara kvar för barnens skull.

Sandra Kantola (Borås, 2023-11-23)

#42

Det är viktigt att de små skolorna, nära hemmen, finns kvar!

Anna-Karin Proohf (Borås, 2023-11-23)

#44

Det är fel att stänga skolan. Sluta bygg rondeller i hela stan istället och lägg pengarna på rätt saker.

Andreas Malmsten (Borås, 2023-11-23)

#46

Jag har barn som är elev på skolan och är direkt påverkad av ett icke genomtänkt förslag som slängs från 5 i 12 innan nämndmöte.

Helena Magnusson (Borås, 2023-11-23)

#47

Min son fick byta förskola när Östergården lades ner, kommunen ville sätta honom på en förskola där han inte kände någon, men efter mycket tjat och mailande till olika instanser fick han flytta med till Södergården och behålla en kompis iallafall.
Där var han i 1 år och när det senare var dags att börja i Förskoleklass fick han återigen byta skola, och då alla andra barn i hans grupp gick till Trandaredsskolan skickade kommunen honom till Svedjeskolan, där han då inte kände en enda person.
Nu skall ni bryta upp denna skola också. Ett väldigt konstigt beslut kan tyckas då man säger att man skall spara pengar på detta.
Att uppskattningsvis säga att upprustning kostar 50-100 miljoner tycker jag är lite väl stort spann mellan dessa siffror för att det skall verka genomtänkt, undersökt och trovärdigt. Känns mer som ett hafsjobb som om någon bara höftat iväg lite stora siffror för att det skall se ut som man kommer spara väldigt mycket på att lägga ner skolan.
Men man har nyss spenderat en massa pengar i skolan genom att ha gjort den till en F-6 skola och i nuläget håller på att sätta upp nytt staket ner till dammen bland annat, dessa pengar behövde man tydligen inte spara.
Skall inte skolmiljön i Borås kommun vara en plats där eleverna kan utvecklas i trygghet och inte behöva oroa sig för om man kommer att få ha kvar sina kompisar skola och lärare man trivs med.
Ni skriver själva på er hemsida, och jag citerar
” Grundskolan arbetar för ett hållbart Borås
Att få en god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet.”
Jag menar är det en god start i livet när man har en kommun som vill skicka runt ett barn till 4 olika skolor på 6 år?
Det tycker inte jag, så låt Svedjeskolan vara.

Morgan Larsson (Borås, 2023-11-23)

#49

Förälder till barn på skolan

Per Ölmesten (Borås, 2023-11-23)

#51

Vill verkligen skolan ska vara kvar

AnneAnne Grahn (Borås , 2023-11-23)

#57

Min son går på skolan.

Johan Flodin (Borås , 2023-11-23)

#58

Det är för jävligt att kommunpolitiker försöker mörka beslut som dessa! Avveckla skolplikten när ni ändå håller på att montera ner hela skolsystemet!

Christina Nilsson (Borås, 2023-11-23)

#60

Min son går i skolan älskar att alla känner alla. Han blir sedd och inte bara en i mängden

Åsa Flodin (Borås , 2023-11-23)

#80

För att mina barn ska ha rätt till en trygg skolväg och få gå i en skola som ser individen. I hemlik skolmiljö som
Vi vårdnadshavare har under en lång tid kämpat för att få.

Hanna Kulpakko (Borås, 2023-11-23)

#83

Min dotter älskar att gå till skolan och vi känner oss väldigt trygga.

Juna Ölmesten (Borås , 2023-11-23)

#85

Man borde kunna ha framförhållning på absolut minst två år för ett sånt här beslut.

Johan Svensson (Borås, 2023-11-23)

#86

Fuck maktkapitalet, låt.oss.va.

F R (Borås, 2023-11-23)

#88

Mina barn går där !!

Linus Berg (Borås, 2023-11-23)

#89

Mina syskonbarn går på skolan och älskar skolan! De har nära till Svedjeskolan.

Olivia Calle Kulpakko (Borås, 2023-11-23)

#98

Låt den lilla skolan få vara kvar !!!!
Lägg pengarna på rätt saker och låt barnen få vara barn ! Låt dom ha kvar sin lilla skola istället för att tvinga dom slitas upp , delas upp och tvingas börja i förskoleklass - 9:an skola ! Låt barnen få vara barn och låt skolan få leva kvar !

Sofie Stenström (Borås, 2023-11-23)

#101

Så totalt okänsligt förslag..
Hur långt tycker ni att era egna barn på sju-åtta år kan gå en mörk november morgon, enkel väg?

Henrik Claesson (Borås, 2023-11-23)

#104

Jag har syskon barn som går på skolan. Jag bodde även där nära innan och tycker de skulle vara tråkigt om de inte skulle vara några barn där längre

Jenny Andersson (Torestorp , 2023-11-24)

#107

Svedjeskolan behövs bland annat för närprincipen. Den behövs också för att behålla närområdets populäritet. Ska barnen förflyttas till närliggande skolor kommer trafiken att öka samt försvåra för många familjer.
Vi har räddat vår skola en gång tidigare, nu är det dags igen! ⭐️

Boel Månsson (Borås, 2023-11-24)

#110

Sverige

Jonas Asp (Sandared, 2023-11-24)

#111

Beslutet är ej gjort ur ett barnperspektiv. Hur ska våra barn ta sig dit och hem? De som inte har möjlighet att skjutsa sina barn lämnar dem i otrolig otrygghet.
Det mest anmärkningsvärda är att möjligheten till vi anhöriga fås att göra sin röst hörd är 4 arbetsdagar.
Vi som har syskon i nuvarande Svedjeskolan och barn som nu ska början i förskoleklass ska göra vårt skolval senast 4 dec. Vi har en vecka på oss att även bestämma det äldre barnets framtid.
Politikerna har haft månader (minst).

Kerstin Westling (Borås , 2023-11-24)

#118

Sverige

Johan Gustafsson (Borås, 2023-11-24)

#124

Mina brorsbarn behöver skolan i sitt närområde, där de vid en nedläggning kommer tappa tryggheten de byggt upp.
Ska man lägga ned är en avveckling över tid bästa alternativet. Låt de som börjat få gå kvar.

Oskar Löfstrand (Jönköping, 2023-11-24)

#127

Jag vill inte att svedjeskolan ska stänga, kommer inte sätta han på en skola med 850 elever

Maria Nurmikumpu (Borås, 2023-11-24)

#131

Jag är farmor och vill att mina barnbarn ska gå i en bra skola med trygghet

Monika Löfstrand (Älgarås , 2023-11-24)

#132

Det är våra barnbarns framtid

Tonny Fäger (Älgarås , 2023-11-24)

#143

Barn jag älskar går på Svedjeskolan. De är trygga där och har en positiv skolutveckling. Att behöva byta skola innebär en ökad risk för att deras urbildning störs då de tvingas till nya sammanhang som tar tid att stabilisera. Låt bli Svedjeskolan!

Lisa Moen (Stockholm, 2023-11-24)

#145

Vill bevara de mindre skolorna. Bor själv utanför Borås, vore hemskt om skolan där tex lades ned.

Ulrika Jansson (Äsperef, 2023-11-24)

#147

Våra barn måste få kosta! Det blir väldigt dyrt senare om ni sparar på dem nu. En bra skolgång lönar sig på så många sätt även för kommunens plånbok. Låt den här lilla, välfungerande skolan vara ifred! Spara in på kommunalrådslöner, kommunikatörer, pappersvändare, administratörer, onödiga möten och konferenser istället för på kärnverksamheten! Om ni har råd med ett kongresshus har ni råd med en bra skola också!

Pia Ulvegärde (Borås , 2023-11-24)

#149

Svedjeskolan är perfekt att behålla och användas för de elever som av olika anledningar har behov av att gå i en skola där det är lite färre elever på.

Annlo Apelqvist (Borås, 2023-11-24)

#158

Detta beslut är förhastat
Skjut upp övergången från svedje till fredriksborg i minst två år. Så att högstadiet blir valbart för svedjebarnen , åsen bakom skolan hunnit undersökas o ev saneras från miljögifter samt lokaltrafiken anpassats med direktbuss mellan hedvigsborg Dammsvedjan och Fredriksborg. Miljön runt Fredriksborg behöver få belysning, cykelbanor, trottoarer o anpassning för yngre barn.

Helen Nordblad (Borås, 2023-11-24)

#159

Inga barn ska ha långt till skolan,korsa vägar.
Svedjeskolan är en bra skola.
Inte bra att högstadie elever blandas med dom som är yngre.där ni nu hade tänkt att flytta eleverna till kyrkogårdsområdet.inte bra.

Eva Stenström (Borås, 2023-11-24)

#166

Jag inte vill att de jag känner ska behöva byta skola.

Victor Wårhag (Borås, 2023-11-24)

#167

DENNA SKOLA KAN INTE STÄNGA!! Viktig för så många små barn

Alva Öhrström (Jönlöping, 2023-11-24)

#177

Eleverna som går där har rätt till närheten och tryggheten. Det finns i dagsläget ingen lokaltrafik till nya skolan.
Att eleverna i åk 6 ska behöva gå ett år på en ny skola för att sedan byta igen är helt oacceptabelt.

Anna Smit (BORÅS, 2023-11-24)

#182

För att Svedje skolan skall bevaras!

Alexander Karlsson (Borås, 2023-11-24)

#183

Att lägga ner en helt fungerande skola är helt galet. Jag är förtroendevald i Borås Stad men anser att detta beslut är både grymt och ogrundat. Barn är inget man "skuffar runt" hur som helst. De behöver trygghet. I en skola som Svedjeskolan finns den möjligheten då det inte är en skolfabrik. Skolor blir inte bättre ju större de är, snarare tvärt om. Mvh Staffan Dahlbäck

Staffan Dahlbäck (Borås, 2023-11-24)

#184

Förslaget av nedläggning är i grunden bristfälligt utrett.

Thomas Strand (Borås, 2023-11-24)

#187

Jag har själv gått på svedjeskolan och tycker det var väldigt bra att få gå på en lite mindre skola mina första år. Blir mycket tryggare för barn att inte komma till en större skola direkt utan kunna gå på en lite mindre med barn i närområdet

Carl Bengtsson. (Borås, 2023-11-24)

#192

Jag och min familj har flyttat till dammsvedjan för några få år sedan.Vi valde detta område pga Svedjeskolan. Mitt äldsta barn behöver gå i en liten skola pga många olika orsaker, och eftersom jag har utmaningar med att gå så är avståndet till Svedjeskolan precis det jag klarar att gå utan att kollapsa.Mitt barn har precis börjat skolan och behöver följas till och från skolan.Stängs denna skola ner kommer våra liv igen att förändras drastiskt då det innebär att vi måste flytta närmare den skola som hon då tvingas gå till. Den förändringen kan vi inte gå igenom, barnen har precis vant sig vid det nya området och hittat trygghet i sin förskola/skola. Det får bara inte hända att Svedjeskolan stängs ner. Va så snill och låt skolan vara kvar. Att så plötsligt komma med sådan information om att den ska stängas ner borde inte få förekomma.

Wioletta Wawryca-Temah (Borås , 2023-11-24)

#194

Alla skolor är viktiga

Madelene Fast (Borås, 2023-11-24)

#196

Sverige

Madeleine Zetterström (Älta, 2023-11-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...