Flytt av förskola och fritids i Ambjörnarp till Sjötofta

Kommentarer

#9

Skolan ska inte läggas ner !

Ted Adolfsson (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#13

Förskola/fritids är jätteviktigt för Ambjörnarp

Dan Andersson (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#20

Med så många barn måste det ju finnas dagis och förskola . Man måste även tänka på miljön för att minimera bilkörning.

Mariette Hansson (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#24

Jag värnar om Ambjörnarps framtid.

Susanne Heman (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#25

Jag är en bekymrad förälder.

Helene Nilsson (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#27

Ambjörnarp behöver en förskola och fritids!

Felicia Larsson (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#28

Förskola och fritids skall få finnas kvar i Ambjörnarp!

Daniel Gadell (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#29

Med så många barn boendes här, är det helt orimligt att flytta verksamheten till annan ort!

Linda Fläde (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#30

Min systerson och hans sambo drabbas. Man ska kunna bo i glesbygd utan att behöva åka långt till sådant som behövs och på så sätt även sprida ut ytterligare avgaser.

Peter Kronander (Göteborg, 2023-11-10)

#31

Tänk på miljön och all extra tid som föräldrarna får lägga ner för att lämna och hämta sina barn.

Roland Hansson (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#32

Vi måste ha en levande landsbygd och det får vi inte utan barn i vår närhet.

Lena Björklund (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#33

Självklart att vi ska ha kvar vår Förskola och Fritids i Ambjörnarp 👍

Annika Ryden (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#34

Jag är förälder till två barn på fritids och förskola och värnar om deras trygghet och bästa före kostnader för tex etablering och avveckling av paviljong eller brandcell.

Sandra Bengtsson (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#35

Katarina Johansson

Katarina Johansson (AMBJÖRNARP, 2023-11-10)

#36

I dessa miljötänkartiden är det inte försvarbart att man ska köra fram å tillbaka 2 ggr per dag. Kan inte vara många som jobbar åt det hållet! Dessutom blir det för långa dagar för barnen. Är det dessutom så att skolbarnen som är på fritis sedan ska till Tranemo för att sedan åka tillbaka till Sjötofta för att sedan åka hem till Aarp? Nej,det måste jag ha missuppfattat....

Elisabeth Heman (Alingsås , 2023-11-10)

#39

Detta drabbar mina barn och hela vår vackra by.

Elin Gustavsson (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#42

Ambjörnarps skola var en gång i tiden min skola och min mamma Veras mångåriga arbetsplats. I ett antal böcker har jag försökt beskriva denna skolans, denna bygdens och denna ortens betydelse för mej personligen men nog även för mången annan medvandrare. Så kämpa vidare!!

Lars Josefsson (Partille, 2023-11-10)

#47

Klart som tusan att dagis o fritids ska vara kvar så att det det fortfarande är attraktivt för barnfamiljer (framtiden) att flytta hit! Något annat vore ju korkat.....

Anna Bylin (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#48

Jag anser att kommunen har skyldighet att ha en förskola i Ambjörnarp.

Lotta Wendefors (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#49

Hoppas kommunen någon dag kommer tänka på barnen i första hand. Inte bara på pengar.
Alla barn har redan mkt längre ”arbetstid” än vårdnadshavarna.!! Varför förlänga den ?

Monalis Carlsson (Månstad, 2023-11-10)

#50

Det måste finnas en förskola i samhället, för sammanhållning, trygghet ,miljö

Inger Axelsson (Ambjörnarp, 2023-11-10)

#60

Jag skriver under eftersom mina två barn är på förskolan i Ambjörnarp. Vi har flyttat nyss till Ambjörnarp också för att det finns en förskola.

Franz Spenn (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#64

Levande landsbygd

Jonas Nilsson (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#66

Det måste finnas annat att spara in på. Bidrag till invandrare samt hemspråks undervisning. Bor dom i Sverige så skall dom lära sig svenska.

Kjell Adolfsson (Halmstad, 2023-11-10)

#69

En tvångsförflyttning av våra barn är en kortsiktig lösning, det utarmar samhället och motverkar inflyttning och skapar incitament till utflyttning. Detta kommer i längden att utarma kommunens skatteintäkter som borde gå till kommunens kärnverksamhet, inte till att finansiera byggnation till den privata företagsamheten.

Bengt Strömqvist (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#70

Jag anser att man som politiker måste lära sig se till barnens bästa och trygghet.
Ekonomin går alltid före vilket inte är ok. Kommunen ska följa sina åtaganden och skapa en trygg och säker barnomsorg med trygghet även för föräldrarna.
Inga fler dyra skrytbyggen utan satsa på kärnverksamheten.

Annika Strömqvist (Ambjörnarp , 2023-11-10)

#71

Om nu kommunen vill öka invånarantalet borde man inte motarbeta småbarnsfamiljer.
Det måste finnas förskola och fritids i närheten av där man bor.
Detta förslag medför att det blir längre dagar för barnen och att deras fritidsaktiviteter ligger i riskzonen.

Gunnar Johansson (TRANEMO , 2023-11-10)

#73

Våra barnbarn bor i Ambjörnarp. Tycker att alla samhällen behöver sina fritids o förskolor för att landsbygden ska leva kvar

Ingegerd Emilson (Jönköping , 2023-11-10)

#78

Att jag anser att kommunen har svikit barnen och föräldrarna i ambjörnarp genom att välja stänga och flytta förskolan ännu längre bort från jobb och påverkar deras ekonomiska situation negativt. Livet på den gröna sidan är tranemo kommuns motto men vart finns det någonstans i den här situationen...

Karin Enoksson (Länghem, 2023-11-11)

#79

Byn behöver förskola/fritids för alla barnfamiljer som bor här och för att det ska fortsätta vara attraktivt att bo i leva här.

Elisabeth Andersson (Ambjörnarp , 2023-11-11)

#85

Jag vill ha en levande landsbygd!

Marie Rudenvall (Ambjörnarp , 2023-11-11)

#90

Barnen är så mycket viktigare än kommunens ekonomi i närtid. Det ska finnas minst en förskola på varje ort!

Ingela och Kent Lorentzson (Ambjörnarp, 2023-11-11)

#93

Skola och förskola är viktigt. Barn skall inte behöva åka långt. Att byggnadskrav går före barnens bästa känns helt fel.

Vilhelm Persson (Åled, 2023-11-11)

#96

Värna om småorterna, värna om våra barn!

Martina Sjögren (Tranemo, 2023-11-11)

#97

Jag skriver under då jag vill ha ”ett levande” samhälle med önskan om att både skola och förskola skall finnas kvar.

Gunilla Palm (Ambjörnarp , 2023-11-11)

#98

Vill ha en levande bygd.

Rudolf Palm (Ambjörnarp , 2023-11-11)

#99

Vi har under 35 års tid bott i Ambjörnarp, fostrat tre barn som haft en fin uppväxt med bra förskola och skola i trygg miljö. Vi sålde huset till en barnfamilj för att vi ville ge nya generationer samma möjligheter som vår familj haft under barnens uppväxt. Ska kommunen växa och bli större så är attraktiva boenden med goda förutsättningar för barnfamiljer det absolut viktigaste att satsa på.

Agneta Karlsson (Tranemo, 2023-11-11)

#100

Det vore väldigt dåligt för samhället och kommunen om förskolan försvinner.

Björn Lidén (Ambjörnarp, 2023-11-11)

#102

Ambjörnarp behöver få ha skolan kvar

Tobias Trillon Persson (Bålsta, 2023-11-11)

#107

Jag vill inte att min brors barnbarn ska behöva pendla onödiga sträckor. Skola, fritidshem och förskola ska finnas inom rimligt avstånd från hemmet. Jag är emot orimligt pendlande av flera anledningar. Hälsa, ekonomi, logistik och miljö är några av dem. Föräldrar och barn ska inte behöva bli lidande av sådana här dumheter.

Agneta Standoft (Nora , 2023-11-11)

#113

Ingelis Avergren

Ingelis Avergren (Ambjörnarp, 2023-11-11)

#119

Det måste finnas en förskola och fritids här det finns ju så många barnfamiljer det finns barnfamilj utan bil

Lennart Flink (Ambjörnarp, 2023-11-11)

#121

Jag tycker att förskolan skall finnas kvar. Om inte , så tror jag att tyvärr att Ambjörnarp kommer att bli en avflyttnings by. Då barnfamiljer troligen flyttar dit förskola finns. Läste i meddelandet att kommunen har uppskattat uppgradering av köket till 400 tusen så att de uppfyller Brandkravet. Känns väl tilltagen summa. Troligen en summa som dom har som argument till att lägga ner förskolan. Peter kjellberg

Peter Kjellberg (Ambjörnarp , 2023-11-11)

#123

Jag vill ha en levande landsbygd och att barnfamiljer ska kunna känna sig välkomna och ha en möjlighet till en lugnare barnomsorg.

Martina Sjåstad (Ambjörnarp , 2023-11-11)

#124

Utarma inte våt samhälle

Ingmar Persson (Svenljunga , 2023-11-11)

#125

Landsbygden ska få behålla sitt

Anna Johansson (Borås, 2023-11-11)

#126

Ja tycker de behövs en förskola i Ambjörnarp.

Lennart Larsson (Uddebo, 2023-11-11)

#127

Jag vill att våra mindre orter förblir attraktiva för barnfamiljer.

Ulla-Britt Johansson (Svenljunga, 2023-11-11)

#128

Min brorson går på den förskolan och det blir stora bekymmer för familjen om fsk lägger ner.

Malin Hagberg (Svenljunga , 2023-11-11)

#133

Vi måste värna om våra små, allt får inte vara ekonomi och politik. Det är viktigt med en levande landsbygd.
Ingegerd H
Farmor till Sam

Ingegerd Hagberg (Örby, 2023-11-11)

#138

Ingen förskola ingen levande landsbygd!

Tobias Gradin (Mossebo, 2023-11-11)

#139

Oförutsedda olägenheter att få ihop livspusslet för föräldrarna. En flytt av förskolan kommer att minska intresset för barnfamiljer att flytta till Ambjörnarp.
Leif H
Farfar till Sam

Leif Hagberg (Örby, 2023-11-11)

#147

Viktigt med en levande landsbygd

Jeanette Forsberg (Tranemo, 2023-11-12)

#152

Om kommunen har som plan att lägga ned förskolan. Skulle de då vara ett alternativ att driva det som ett Kooperativ istället? Och vad krävs för att få göra det? Sedan till de tråkiga , läggs förskolan ned, så kommer de troligen bli en avflyttning från Ambjörnarp. Då Barnfamiljer förmodligen flyttar här ifrån , nedläggning kommer att bidra till högre kostnader samt längre dagar för barn och föräldrar , vilket troligen bidrar till att byn självdör. Till kostnad för uppdatering av brandskydd/ släckningssystem typ Sprinkler, som kommunen har uppskattat till 400 tusen. Känns kraftigt överpris - satt.

Peter Kjellberg (Ambjörnarp , 2023-11-12)

#155

Vi behöver en levande landsbygd för en levande kommun!

Håkan Geiros (Ambjörnarp, 2023-11-12)

#158

Jag är vårdnadshavare till två barn på Björnens förskola och fritids

Sandra Bengtsson (Ambjörnarp, 2023-11-12)

#160

För att främja byns existens! En levande landsbygd !

Malin Josefsson (Ambjörnarp , 2023-11-12)

#162

Våran son bor där med sin flickvän och hoppas ju på att det ska finnas en förskola tillgänglig när de i framtiden kanske skaffar barn

Carina Andersson (Svenljunga , 2023-11-12)

#163

Viktigt med mindre förskolor på mindre orter, särskilt när barnen är små och så kan dom på ett bra sätt lära känna barnen i byn.

Boel Johansson (Tranemo , 2023-11-12)

#164

Tycker det ska finnas förskola i Ambjörnarp. Ska vara obligatoriskt att det finns 1 förskola på varje ort i kommunen. Annars kommer ev folk inte bo kvar i Ambjörnarp eller på landsbygden framöver

caroline Ryden (Tranemo , 2023-11-12)

#167

Att ha en förskola lokalt gör att fler överväger att flytta till orten. Tror att när allt fler småskolor stängs ner kommer folk röra sig mot städerna tyvärr.

Erika Liljekvist (Göteborg, 2023-11-12)

#174

Mitt barnbarn går på förskolan. En stängning skulle innebära att familjen behöver flytta för att få ihop jobbsituationen och vardagen

Stefan Fläde (Varberg , 2023-11-12)

#175

Det ar katastrof att dagis försvinner från småorter är det inte meningen att vi skall ha en levande landsbyggd.

Ann-christin Larsen (Eldsberga, 2023-11-12)

#190

Jag bor i Ambjörnarp mina barn har gått i förskola och årskurs 1-6
Jag vill att Ambjörnarp ska få fortsätta och utvecklas

Marita Falk Axelsson (Ambjörnarp , 2023-11-12)

#198

Jag anser att Ambjörnarp behöver ha en förskola för att i framtiden fortfarande vara en attraktiv plats att bo på. Vad det verkar som just nu är det ett taktiskt sätt från kommunen att flytta ambjörnarpsbarnen till Sjötofta för att historien visar att ambjörnarpsföräldrarna hellre har sina barn i Tranemo för att få ihop sitt livspussel. Detta medför att inom några år har man lagt ner både ambjörnarps och Sjötoftas förskolor för att spara pengar. Om viljan från kommunen finns att det ska finnas en förskola i Ambjörnarp är jag övertygad om att man kan ha en ny fungerande byggnad inom ett år.

John Brotschi (Ambjörnarp , 2023-11-12)

#199

Mina syskonbarnbarn går/har gått där. En väldigt trygg och fin förskola och dagis.

Lisbeth Claesson (Tranemo , 2023-11-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...