NEJ till vindkraft - Högsvedjan & Tjärdalsberget, Stöde/Sundsvall

Kommentarer

#203

Det är viktigt för mig att bevara djur och natur, samt att inte förvandla landsbygden till en industri.

Albin Modén (Sundsvall, 2023-11-08)

#213

Har en stuga i Lillhullsjön som vi är i varje helg året runt.

Charlotta Söderberg (Sundsvall , 2023-11-08)

#220

Finns redan förmånga vindkraftverk runt området.

Fredrik Swenson (Sundsvall, 2023-11-08)

#224

Bekymrad medborgare i landet Sverige. Vi måste inse att detta inte bara gäller våra närområden.
Utan även våra grannar i nästa by, landskap, län.
Att åka igenom Medelpad och Hälsingland kommer att bli en ända lång upplevelse av vkv industrin och förstörd naturmiljö.

Rimnell Per (Ljusdal, 2023-11-08)

#225

Vindkraft är ineffektivt och ställer till större skador än de gör nytta. I området finns bl a örn som troligen slaktas i vingen. Vindkraft är skapat av politiker som endera vill tilltala div. grupper (PK) eller är helt enkelt ointelligenta.

Arne Ytterström (sundsvall, 2023-11-08)

#226

Vi vill inte ha industriell vindkraft i kommunen!

Anders Grandell (Sundsvall, 2023-11-08)

#230

Detta förstör våra vackra skogar!

Jens Lundh (Sundsvall, 2023-11-08)

#232

Har sommarstuga i Storhullsjön

Frida Malmberg (Sundsvall, 2023-11-08)

#236

Jag anser att vårt område Navarn och Storhullsjön redan har tillräckligt med vindkraft i och med Nylandsbergens uppförda vindpark och Stockåsbodarnas godkända vindpark som ligger i närområdet. Vi har redan nu både ljud- och ljusstörningar från Nylandbergen och skulle med Högsvedjans vindpark få en "vägg" av vindkraftverk i sydöst, syd och sydväst. Min bostad befinner sig dessutom närmare än 1 km från de närmaste verken. Sjön Navarn är ett Natura 2000 område, alltså ett Naturreservat med viktig insjööring vars viktiga roll är att se till att beståndet av flodpärlmusslor kan fortplanta sig. Den planerade Högsvedjans vindpark har vattenförbindelse med sjön Navarn och risken för förorening är stor. Vi har även viktigt fågelliv och viktiga naturvärden i området för den planerade vindkraftsparken. I området finns både fritidshus och fast boende som kommer att påverkas negativt. Även friluftsliv och turism påverkas negativt.

Carina Nordvall (Navarn, Stöde , 2023-11-08)

#237

Sjön Navarn är ett Naturreservat, Natura 2000 och i Navarån finns ett stort bestånd av flodpärlmussla. För att den ska kunna föröka sig krävs att sjön Navarns bestånd av insjööring fortsätter att vara friskt och fertilt eftersom flodpärlmusslan behöver den för sin fortplantning. Den planerade vindparken Högsvedjan har vattenförbindelse med sjön Navarn och risk för förorening är därmed stor, vilket kan påverka både örings- och flodpärlmusselbeståndet. Min fastighet befinner sig närmare än 1 000 meter från närmaste verk och redan nu har jag både ljud- och ljuspåverkan från befintliga Nylandsbergens vindpark. Här finns också både fast boende och fritidshus som redan påverkas av vindkraftverken i Nylandsbergen, så jag tycker att vårt område redan nu har så stor påverkan av vindkraft att ytterligare vindkraftsutbyggnad helt skulle förstöra livsmiljön i området.

Kjellåke Nordvall (Navarn,Stöde, 2023-11-08)

#240

Kommer från Stöde och vill inte förstöra landsbygden

Lina Bergmansson (Sundsvall, 2023-11-08)

#241

Detta är exempel på kortsiktigt tänk. Vi vill inte ha el till varje pris. Bevara vår största tillgång, vår natur och miljö.

Roland Schelling (Linköping, 2023-11-08)

#243

Jag avskyr förstörelsen av djur och natur. Människors hälsa

Gil Johansson (Hedemora , 2023-11-08)

#246

Vi ska skrota och skicka tillbaka alla" vindkraftverk i Sverige till Kina.

IngaLill Karlsson (Göteborg, 2023-11-08)

#248

Det finns redan en vindkraftspark i detta område som stör

Sandra Kjellsdotter (Stöde/Navarn, 2023-11-08)

#249

Skövling av naturen som ej kan återställas av nåt som ägs av utländska intressen och betraktar vår natur som nget värd, bara att roffa åt sig plus att eventuell producerad el går till utlandet.

Lennart Anderson (Sörberge, 2023-11-08)

#251

För naturen

Eriksson Raymond (Stavsnäs , 2023-11-08)

#258

Jag är fast boende och jag och min familj kommer vill ha kvar den här underbara natur runt hörnet, närhet till de vilda djuren både de som lever på marken och de som flyger i luften. Plocka bär och svamp. Den underbara rena luften och den tysthet och lungn som jag efter ett ruchigt livligt pratig arbetspass får komma hem till. Jakt och fiske är viktigt. Allt detta påverkas starkt med vindkraftsparker. Och vi hartillräckligt många här ii vår närhet så STOPP.

Annelie Persson (Stöde, 2023-11-08)

#262

Naturen måste sluta skövlas o säljas ut

Mikael Westman (Sundsvall, 2023-11-08)

#263

Bor i Bryggtjärn där vi redan har en vindpark, vi behöver inte fler. Det låter ifrån dem hela tiden och blinket ifrån dem är jobbigt. Att då få veta att det planeras fler i närheten känns inte alls bra.
Västernorrland har bidragit tillräckligt!

Sofie Sandström (Bryggtjärn, Kovland, 2023-11-08)

#264

Det räcker nu!

Ragnar Jonsson (Lillhullsjön , 2023-11-08)

#269

Vansinne att förstöra vår unika natur med vindindustri. Vad tänker man med?

Pia Hagfors (Ramnäs, 2023-11-08)

#272

Jag vill INTE ha en vindkraftpark nära mitt sommarparadis Hullsjön!! Jag njuter av tystnaden där!!

Lena Eriksson (Sundsvall , 2023-11-08)

#288

Vindkraft låter för mycket, ser fult ut och är en horribel energikälla.

Zeb Fröberg (Sundsvall, 2023-11-08)

#290

Jag vill bevara djur och natur i Kolvand där jag bor. Vi har örnar där uppe som ej behöver dessa propellrar som kan döda och skada dem.

Anne Rydberg (Sundsvall, 2023-11-08)

#294

Vi i Bryggtjärn bor redan med en vindkrafts anläggning runt om oss och de stör med ljud och ljus året om. Nu planeras två stycken parker till i vårt när område, det är katastrof för detta område. Det påverkar djurlivet och människorna som bor här negativt. Vi har örnar och andra rovfåglar in på knuten, även gott om fladdermöss.
Det är nog nu med Västernorrlands bidrag till vindkraft, låt södra Sverige ta lite av detta dom också om vi nu promt måste ha dem.

Tony Moberg (Bryggtjärn, Kovland, 2023-11-08)

#299

Det måste finnas ett stopp på dessa fula och låtande vindkraftverk. Finns ju inte stamnät som kan få ner strömmen till södra Sverige.
Sen förstör ju utsikt och naturen.

Richard Färlen (Stöde, 2023-11-08)

#301

Jag inte vill ha fler vindkraftparker i det här området som jag har mitt fritidshus. Jag begränsas med min snöskoter åkning som är mitt stora fritidsnöje, samt vandring och fiske i dom vatten som finns i Kovlands och Holm området.

Kenth Åkerlund (Sundsvall, 2023-11-08)

#304

Nej till Vindkraft. Vi behöver inga mer vindsnurror som bara producerar när de blåser. Vi behöver lägga pengar och resurser på energikällor som kan ge en mer konstant energiproduktion. Redan nu kan vi se att det finns mer än tillräckligt med vindsnurror då vi hamnar på - debitering när det blåser som mest.
Vi behöver diskutera fram hållbara energilösningar som både innebär en säker och pålitligt produktionskälla. Pålitlig i den form att man kan producera el oavsett om solen lyser eller att de blåser eller att de finns tillräckligt med vatten i magasinen.

Anna Kjellgren (Matfors, 2023-11-08)

#314

Jag tycker vi har nog med vindkraftverk i Kovlands området. Sätt dom i Stockholms skärgård

Eva Dahlström (Sundsvall , 2023-11-08)

#319

Jag vill att Sverige slutar utarma Norrland och våra fantastiska skogar.

Veronica Berling (Järvsö , 2023-11-08)

#321

Kommer att ha dom alldeles intill vårat sommar ställe på sandsvedjan

Roger Lindberg (H-sand, 2023-11-08)

#322

Det räcker nu, fina stugan men under bara vyer är snart bara vindkraft

Sofia Moberg (Härnösand, 2023-11-08)

#324

Jag inte tror att vindkraft är någon lösning, det är nästa stora miljökatastrof. För att vindkraft är kortlivad. För att förstörelsen av natur, mark, närmiljö, djurliv är så väldigt mycket större än vad nyttan är. Och den skogsmark och miljö som fanns innan kommer aldrig nånsin att kunna återställas. Skogen gör mer nytta att få vara skog. Det är sorgligt att förstöra stora orörda marker till ingen nytta.

Maria Lindeberg (Fränsta, 2023-11-08)

#328

Bevara våra byar och naturen runt omkring.

Inga-Lill Sörholm (Sundsvall , 2023-11-08)

#334

Jag skriver under på grund av att jag har en sommarstuga vid Navarn, storhullsjöviken 148, vilket är direkt med utsikt mot planerade vindkraftparken. Endast 1 km bort. Detta skulle medföra ett ständigt oljud, en hemskt utsikt från min stuga, blinkande ljus dygnet runt och skugga som min hjärna utsätts för och som den reagerar på. Jag kommer aldrig kunna sälja min stuga då ingen skulle välja att köpa den. Detta skulle bli en katastrof gör mig, min man, mina barn och barnbarn. Vi har redan vindkraftverk nära oss och vi hör redan ljud från dessa.

Lena Ytterström (Kovland, 2023-11-08)

#336

Bevara platsen som den är! Många som besöker storhullsjön under sina semestrar och även jag! Jag har familj som också bor i närheten och som åker den vägen till sitt arbete varje morgon. Förstör inte heller vägarna med tungtrafik.

Sara Ålund (Timrå , 2023-11-09)

#346

Sverige behöver mer planerbar elkraft!!

Katarina Sjölund (Liden, 2023-11-09)

#347

Det är tillräckligt med vindkraft i detta område

Peter Moberg (Timrå, 2023-11-09)

#348

Det är dyrt, låter för jävligt och till 90 % chans ägt av en diktatur.

Lena Hagemo (Hallstahammar, 2023-11-09)

#349

Jag vill ha naturområde, inte industriområde

Lars Johansson (Sundsvall, 2023-11-09)

#354

Förstör natur och miljö där människor vistas och bor.
Inget kommer att bli sig likt och människor mår dåligt av ljudet, ljuset.
Microplaster som lossnar från vingarna.
Flodpärlmusslor och extremt rent vatten som nu kommer att riskera att skadas för all framtid. Även häckande rovfåglar runt sjöarna.

Birgitta Nilsson (Sundsvall, 2023-11-09)

#356

Vi har redan bidragit nog till vindkraft i Sundsvall !

Johanna Tjernberg (Stöde, 2023-11-09)

#360

Vi närboende är redan drabbad av tidigare vindkraft. Trots att dom står ca 4 km bort hörs dom ganska väl i vissa väder. Kommer nu snurrorna så nära som 1 km ifrån oss kommer vi troligast inte att kunna vistas i området. Vad händer med sjön Navarn om det skulle ske en olycka och olja skulle komma ut i sjön? Hur kommer det att bli med campingen och badet i Hullsjön, vem vill vistas där? Det kommer inte att bli rogivande!

Leila West (Stöde, 2023-11-09)

#365

Det går inte att rädda klimatet genom att förstöra miljön för allt levande. Ingenting är bra med vindkraft. Den bär sig heller inte ekonomiskt.

Åsa Svanäng (Romakloster , 2023-11-09)

#366

Skriver på frivilligt försörja inte vår natur.
Bygg i Stockholm.

Anna Hellgren (Timrå, 2023-11-09)

#372

Protesterar mot vindkraftsverken

Anneli Englund (Stöde , 2023-11-09)

#373

Sammanfattning vindkraft :
Ineffektivt bara 25-30%, dvs dålig investering då ej kan utnyttjas.
Mycket ojämn leverans.
När blåser överskott på el o dåligt betalt, när vindstilla högt pris men ingen el…
Ger mycket ojämna priser.
Väldigt dyrt, över 1 kr t land, 2 t havs
Ca 80 bidrag.
75-80% av vindelen går direkt utomlands, dvs vi subventionerar deras el…
Trots bidragen går de svenska Vindbolagen med 48% förlust i snitt.
Bidragsvindelen tränger undan investeringar i miljövänligare teknik.
Dålig elkvalitet: kan ej hålla frekvensen, dålig på o pusha ström mm.
Kräver massa ledningar, vi har ledningsbrist, tar lång tid o bygga.
Kräver lika mycket i dyr batterilagring eller reservkraft (CO2) = dubbelinvestering.
Vi betalar redan 20 miljarder/år för detta, dvs på bara 4 år räckt t ett nytt kärnkraftverk!!
Ger höga elpriser o flerdubblade överföringsavgifter.
Sänkta fastighetsvärden förstörd natur
Går åt jättemycket material o enorma ytor
Minst 5-10 ggr mer CO2
Mycket miljöfarligt, bla hormonstörande o cancerframkallande kemikalier…
Stör & dödar djur o människor t land o havs.
Bl a kommer människor kommer dö av luftföroreningar.
Mmm…

Ken Rundqvist (Göteborg , 2023-11-09)

#375

Min väninna har nyss köpt gård i detta område och blir hårt drabbad.

Katarina S (Timrå, 2023-11-10)

#382

Jag bor i närheten av det planerade vindkrafts bygget och kommer att påverkas väldigt negativt både fysiskt och psykiskt om det byggs mer vindkraftverk här.
Vi som bor ute på landet bor här för att slippa bli utsatta för stressande ljud och blinkande ljus och kunna vara ute på sin egen tomt eller gå ut i skogen och njuta av tystnaden, den vackra utsikten och lugnet i naturen, och det kommer att bli omöjligt om det står en massa vindkraftverk överallt.
Och för att inte tala om hur fruktansvärt negativt det kommer att påverka djurlivet och alla olika sorters rovfåglar som finns här, jag är speciellt orolig för att örn paret som häckar här omkring kommer att bli utplånade.

Josephine Olsson (Sundsvall , 2023-11-10)

#383

Det har exploaterats nog i Norrland nu!

Carina Åström (Timrå, 2023-11-10)

#386

Jag bor bredvid en park och det räcker. Idag 2023-11-10 hörs detta lågfrekventa ljud väldigt högt. Varje vinge låter som ett mindre tågsätt. Detta är också en typ av miljöförstöring att utsätta oss när boende för. Det får räcka med vindkraft här hos oss i Bryggtjärn.

Anders Sandström (Bryggtjärn , 2023-11-10)

#394

Vi är permanentboende i Navarn och två av vindkraftverken som planeras i området högsvedjan närmast Navarn, planeras till att byggas knappt 1 km från oss och vara 290 m höga. Detta innebär ett störande ljud dygnet runt som dessutom förstärks av vattnet, vi får begränsat rörelseområde runt husets omgivning på grund av iskastningen från vingarna bara är en liten bit från huset. Barnen och vi kommer att bli begränsade till att vara på tomten. Tomten och huset kommer att få solskugga av kraftverken samt blinkande ljus från övriga verk. Vi besväras redan från befintliga vindkraftverk av blinkande ljus som reflekteras på vattnet samt ljud från kraftverken. Eolus har varit och filmat dessa blinkande ljus och bekräftat att det är kraftigt störande. Det resulterade att man bytte lampor i en del av vindkraftverken till mindre starka lampor, men det har endast minskat det störande ljuset minimalt. Det bullrande ljudet kvarstår. Tidigare var vi mycket på utflykt till Rödsjön, men det gör vi inte längre då vindkraftverken avger ett så kraftigt störande ljud när de ligger så nära. Dessa vindkraftverk ligger från rödsjön mätt, på ungefär motsvarande avstånd som de nya vindkraftverken som planeras byggas vid vårt hus. Det innebär alltså att vi inte heller kommer att klara av att vistas på vår tomt hemma på grund av det störande ljudet. Vi har dessutom en autistisk pojke som reagerar mycket starkt på ljud och ljus.

Vad ska vi då göra, ska vi då tvingas flytta från huset vi byggt upp tillsammans med våra barn, vårt hem och natur vi värnar om och värdesätter så högt?!

Vi är inte emot vindkraften men vi har blivit omringade av dem nu och det räcker med de befintliga som redan stör i vårt hem.

Det finns fler platser att placera dem på, vi har redan offrat en så stor del av vår trivsel hemma.

Petronella Strömberg (Sundsvall , 2023-11-10)

#395

Det förstör upplevelsen av naturen, ljudet är ohyggligt i längden.

Sara Nilsson (Matfors , 2023-11-10)

#397

Sundsvalls kommun har bidragit tillräckligt till vindkraftsindustrin och behöver få ha kvar resterande våtmarker, friluftsområden och tysta skogsmiljöer för naturens, djurens och människornas skull.

Kamilla Klaman (Kovland , 2023-11-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...