Västtrafik behåll Marstrandsexpressen

Kommentarer

#2

Jag skriver under på att behålla Marstrand expressen

Richard Hansson (Lycke , 2023-09-18)

#4

Marstrandsexpressen måste finnas kvar!

Malin Lundell (Lycke , 2023-09-18)

#6

Det är absurt att man ska behöva byta mot tåget för att kunna ta sig från Marstrand in till Göteborg. Dras direktbussen in kommer det leda till att jag tvingas ta bilen istället.

Skäms på er Västtrafik, allt kan inte utgå ifrån att man bor i Göteborgs innerstad

Jacob Gustavsson (Lycke, 2023-09-18)

#7

Jag vill behålla närhet, smidighet och pendling med direktbuss till och från Göteborg. Viktigt för oss utanför tätort att lokaltrafiken främjas och inte försämra den. Också ett viktigt sätt att få människor att besöka den havsnära delen av kungälv och Marstrand UTAN att vara bilburna!

Annakarin Hedberg (Lycke, 2023-09-18)

#12

Boende på Marstrand och försöker alltid välja att åka Marstrandsexpressen när jag tar bussen. Annars kör jag bil varje dag till Göteborg

Helene Karlsson (Marstrand , 2023-09-18)

#14

Skolungdomarna måste kunna komma till och från skolan samt kunna hälsa på vänner och göra saker på sin fritid.

Kristina Vänervik (Kungälv, 2023-09-18)

#15

Jag vill behålla Marstrandsexpressen då man inte är intresserad av att byta buss när man pendlar. Detta kommer leda till att fler tar bilen istället

Stefan Svensson (Lycke , 2023-09-18)

#17

Sommarboende på Marstrand och vill ha kvar effektiv kollektivtrafik för egen och besökande gästers skull.

Annika Nilsson (Göteborg , 2023-09-18)

#18

Jag åker bussen! Viktigt med även direktbussar från landsbygden!

Emelie Axelsson (Tjuvkil, 2023-09-18)

#22

Jag har sommarland i tjuvkil och vill gärna kunna fortsätta åka kollektiv dit som jag gjort i många år!!!

Ebba Tillander (Göteborg, 2023-09-18)

#23

Marstrands express behövs som den går idag för oss som pendlar till Göteborg. Gärna fler turer hela vägen till Gbg.

Jacob Hedberg (Lycke, 2023-09-18)

#27

Jag bor i Tjuvkil och jag tycker bussen fungera bra.

Malin Davidsson Årman (Lycke, 2023-09-18)

#31

Sommarboende på Marstrand

Ellen Steffenburg (Stockholm, 2023-09-18)

#33

Viktigt för miljön, öka kollektivtrafiken så det blir ett enklare val för pendlare och ungdomar. Likaså för turister till orten, mindre bilar.

Pernilla Berger (Marstrand , 2023-09-18)

#34

Jag skrev under för att ni borde ha fler direktbussar in till Göteborg i största allmänhet , färre byten för fler och inte via resecentrum. Lägger ni ner direktlinjer så kommer det innebära oerhörda konsekvenser för miljön då fler kommer ta bilen samt för människors psykiska hälsa som ska försöka få ihop arbete med familjeliv utanför storstad.

Helen Tånghed (Marstrand, 2023-09-18)

#36

Behåll Marstrandsexpressen. Underlätta för medborgare att kunna få leva mellan stad och hav på ett enkelt sätt.

Lotta Alverlin (Göteborg, 2023-09-18)

#39

Jag tycker Marstrandsexpressen ska finnas kvar dels för det är otroligt smidigt och tryggt att åka ut till ön när jag kommer med Sj Snabbtåg från Stockholm.
Även för alla andra som behöver känna att det fi nns kommunikationsmedel från och till Marstrand. Ta inte bort denna fina buss för oss som älskar att veta att det finns en linje som funkar för oss utan bil. Behåll denna linje så man kan åka ut vår, sommar, höst och vinter. Mvh Ann Efraimsson

Ann Efraimsson (Vällingby, 2023-09-18)

#43

Jag vill behålla direktbussen från Göteborg till Marstrand

Isabell Hansson (Lycke, 2023-09-18)

#44

Slippa ta bilen..hamna i köer..komma i tid!
Snabb resa till Gbg

Anna Rondahl (Marstrand , 2023-09-18)

#45

Denna försämring får inte genomföras! Vad händer med att fler ska vilja åka kollektivt? Så mycket folk som åker bussen hela sträckan bör vara mer värda!

Susanne Andersson (Rörtången , 2023-09-18)

#46

En nedläggning skulle innebära en stor försämring för särskilt de permanentboende i Marstrand som pendlar till arbete och skola i Göteborg med omnejd. Byte i Ytterby eller Kungälv leder till högre tidsåtgång, otrygghet i väntan på byte kvällstid och natt, ökad risk till förseningar samt gör det även omständigt med förflyttningar mellan buss o tåg vilket bidrar till färre resor. Dessutom påverkar det inflyttningen av permanentboende till Marstrand vilket redan nu är en minskande skara pga huspriser.

Annette Enarson (Marstrand , 2023-09-18)

#50

Den linjen behövs!!

Gunilla Johansson (Kungälv , 2023-09-18)

#52

Används dagligen av mig. Alltid full vid rusningstrafik. Kan inte förstå behovet av att lägga ner. Många kommer i så fall ta bil istället.

Moa Fredriksson (Marstrand, 2023-09-18)

#53

Jag håller med!

Erika Randling (Lycke , 2023-09-18)

#56

Den behövs, vi äldre behöver också till stan ibland. Perfekt utan byten.

Tomas Marberg (Marstrend, 2023-09-18)

#57

Att jag kommer påverkas mycket negativt då bussen och direktbussen är så så viktig för mig och att vardagen ska gå ihop.

Lisa Stärnerz (Marstrand , 2023-09-18)

#58

Jag vill behålla Marstrandsexpressen som ett smidigt sätt att ta sig ut till Marstrand under hela året och på så sätt underlätta arbets och skolpendling.

Åsa Sundström (Marstrand, 2023-09-18)

#61

Pendlar varje dag till Göteborg från Ytterby. Även härifrån är Marstrandsexpressen den enda buss som går direkt. Klar försämring att behöva byta i Kungälv!

Anna Widell (Ytterby, 2023-09-18)

#62

Undermåliga busshållplatser utan vare sig väderskydd eller säker plats att vänta, dubbla taxan från landsbygden kontra t ex Ytterby, och snart ingen direktbuss i form av Marstrandsexpressen. Valet blir enkelt, jag tar bilen fortsättningsvis.
Tänk om Västtrafik.

Marie Wicktorsson (Lycke, 2023-09-18)

#64

Jag skriver under då det är en fantastisk möjlighet för oss göteborgare att smidigt ta sig till Marstrand under sommaren

Ludvig Linderås (Göteborg , 2023-09-18)

#66

Underlättar för pendlare från och till Marstrand och andra utefter vägen att ha Marstrandsexpressen kvar mellan Marstrand och Göteborg. 168:an är redan hårt trafikerad. Ändrar man på befintlig linje kommer fler att ta bilen..... Miljötänk!!!

Marianne Berg (Hålta, 2023-09-18)

#67

Vill kunna ta mig till Göteborg utan byten, vilket förlänger restiden.

Lars Tingbäck (Marstrand, 2023-09-18)

#68

Ta inte bort ett välfungerande transport medel till Göteborg. Viktigt för vårt samhälle att det finns bra kommunikation till Göteborg.
Från 6 -9 på morgonen samt på em 16-19
är det viktigaste mitt på dagen kan man byta i Ytterby

Leena Hedin (Marstrand , 2023-09-18)

#69

Marstramdsexpressen behövs

Kerstin Sundborn (Lycke, 2023-09-18)

#73

Jag åker MEXP Marstrand-Göteborg väldigt ofta. Att slippa byten på denna stäcka är obeskrivligt viktigt för komforten.

Oscar Granath (Marstrand, 2023-09-18)

#75

Förändringen kommer innebära att fler väljer bil framför kollektivtrafik.

Mattias Paijkull (Marstrand , 2023-09-18)

#76

Jag bor utmed Marstrandsvägen och vill fortsätta åka direkt till Göteborg. Pendelparkeringen i Ytterby är för liten så det är inget bra alternativ.

Torbjörn Falk (Ytterby , 2023-09-18)

#77

Bor på Marstrand och jobbar i Mölndal, direktbussen gör att jag kan jobba, vila eller läsa i drygt 50 min, och får alltid en sittplats. Försämringen blir ohållbar!!

Meta Grunden (Marstrand , 2023-09-18)

#79

Det blir extra lång restid. Gör det svårt att arbeta i centra Göteborg från marstrand

Nic Nilsson (Marstrand, 2023-09-18)

#80

Jag vill att Marstrand har en buss som går direkt till Göteborg. Det kommer medföra att bilen väljs oftare om bussen försvinner.

Magnus Eriksson (Marstrand, 2023-09-18)

#82

Har boende på Marstrand och reser ofta mellan Göteborg o Marstrand

Ami Särnå (Göteborgsk , 2023-09-18)

#84

Är ofta i Tjuvkil på ledig tid och bussen är väldigt bra då jag inte har bil.

Camilla Ahrnot (Göteborg, 2023-09-18)

#86

Detta blir en kraftig försämring!

Peter Lindh (Göteborg, 2023-09-18)

#89

Den stora anledningen till att jag tar bussen till och från jobbet är möjligheten att kunna jobba hela resan, vilket blir ca 45-50 min, varje väg.
Väljer alltid avgångar efter om det är direktbuss eller inte.
Skall man däremot byta i Ytterby med väntetid osv faller vinsten med att ta bussen och risken är stor att det blir bilen istället.

Sofie Broman (Marstrand , 2023-09-18)

#90

Bättre kommunikation

Johan Wall Engverth (Marstrand , 2023-09-18)

#91

Anledningarna att ta bilen istället blir bara fler och fler… Det ska väl inte blir krångligare än vad det redan är att åka kollektivt till Göteborg? Syftar då främst på de dåliga tur-tiderna, speciellt på helger.

Christina Bredelius (Marstrand, 2023-09-18)

#93

Det klart dom ska ha en express! Livet ute på öarna är svårt nog, hur ska folk ta sig till jobb och skola smidigt??

Linn Stickfors (Marstrand, 2023-09-18)

#96

Bärtd bussen,vända alternativet när jag ska till Göteborg från Ytterby vägskäl.

Lisa Hassel (Ytterby , 2023-09-18)

#97

Detta blir en kraftig försämring!

Stephan Nilsfelt (Marstrand, 2023-09-18)

#102

Jag åker den bussen ibland

Ronja Bergetoft (Kungälv, 2023-09-18)

#105

Mina barnbarn som bor efter den linjen.

Britt-Inger Åberg (Edsbyn , 2023-09-18)

#107

Vill ha kvar bussen

Lena Andersson (Marstrand , 2023-09-18)

#109

Jag vill ha kvar Marstrands expressen!

Rutger Svensson (Marstrand , 2023-09-18)

#111

Behåll Marstrandsexpressen för att underlätta transport till o från Göteborg. Även om ett byte i bästa fall ”bara” tar 10 min så är det ett risktagande för oss resenärer. Väder, förseningar, otrygghet vid hållplatser är några av detaljerna som gör att man tar bilen istället.
Förenkla resandet för resenärerna borde vara målet för Västtrafik. Inte tvärtom!

Erika Harström (Lycke, 2023-09-18)

#112

Jag jobbar för Volvo och har mitt kontor i Lundby. Idag byter jag från Marstrandsexpressen till spårvagn på Hjalmar Brantingsplatsen vilket fungerar väldigt bra. Slutar Marstrandsexpressen gå till Göteborg innebär det två byten för mig vilket medför en längre restid och bökigare resa. Genomförs detta blir det bil för mig till jobbet i stället för buss

Lisa Egnell (Marstrand, 2023-09-18)

#115

Vi måste ha ett alternativ till bilen!
Ungdomar och vuxna utan körkort skall inte behöva gå arbetslösa pga att bussen ej trafikerar😡

Tommy Samuelsson (Marstrand , 2023-09-18)

#116

Min familj bor ute på Marstrand. Att behöva krångla för att ta sig till Göteborg är förjävligt. Tänk till Västtrafik. Tänk de som har studier & folk som jobbar i Göteborg, ska de vara krångligt att ta sig till jobb och studier? Nej.

Felicia Hansson (Mölnlycke, 2023-09-18)

#118

Jag bor i Tjuvkil, detta kommer att påverka mig och familjen.

Ulrika Andreasson (Kungälv, 2023-09-18)

#119

Jag vill att Marstrandsexpressen ska inte läggas ner.

Andrea Mezei (Marstrand, 2023-09-18)

#120

Försämrad service för boende och turister

Bo Hentschel (Göteborg , 2023-09-18)

#121

Det ska finnas ett sätt att komma ut till Marstrand

David Nilsson (Kungälv , 2023-09-18)

#124

Jag är boende i tjuvkil och en del av vägen Marstrandsexpressen trafikerar. Att bussen går här är avgörande för att det ska fungera att bo här! Vi är många som bor här nu och bussen brukar vara fullsatt på alla möjliga tider. Ta inte bort vår kommunikationsmöjlighet!!

Ulrika Turesson (Lycke , 2023-09-18)

#125

Levande landsbygd

Liselotte Andersson (Kungälv , 2023-09-18)

#126

Jag varje vecka använder Marstrandsexpressen för att pendla till/från min arbetsplats i Göteborg. Det har redan dragits in på expressbussarna (grön express som bl.a. gick mellan Ytterby och Göteborg. Detta blir ytterligare en försämring som kommer innebära att fler väljer bilen!

Helena Selander (Ytterby , 2023-09-18)

#129

Jag och min dotter åker dessa bussturer flera dagar i veckan

Lena Hellström (Marstrand , 2023-09-18)

#130

Jag vill kunna åka till Marstrand på ett smidigt sätt med buss

Elisabeth Espling-Ek (Kungsbacka , 2023-09-18)

#133

Jag vill behålla direktbussen från marstrand till Göteborg!! Galet att ta bort den!!

Matilda Ahlström (Marstrand , 2023-09-18)

#134

Jag vill kunna pendla smidigt till göteborg

Susanne Wiberg (Hålta, 2023-09-18)

#136

Har ingen bil och har tyvärr ofta missat byten i Ytterby pga förseningar och ersättningsbussar.

Lena Ringh (Hindås, 2023-09-18)

#137

Bor på Marstrand, instön, behöver bussen för att kunna pendla till jobb på Hisingen. Utan direktbuss till Hjalmar Branting får jag börja köra bil.

Helena Ohlsson (Marstrand, 2023-09-18)

#141

Jag vill behålla direktbussarna mellan Marstrand och Göteborg.

Lisbeth Aadland (Marstrand, 2023-09-18)

#142

Jag reser med den..

Carina Ekelund (HÅlta, 2023-09-18)

#144

Förslaget är en klar försämring. Håller med gör om gör rätt!

Ann-Britt Ahlberg (Marstrand, 2023-09-18)

#145

Låt Marstrandsexpressen finnas kvar

Camilla Wallström (Lycke, 2023-09-18)

#150

Det finns ett stort behov med en expressbuss från Marstrand. Titta på hur mycket det byggs ute i Tjuvkil.

Erika Larsson (Lycke, 2023-09-18)

#153

Vi öbor Klåverön Marstrand Koön Instön Nordön måste få ha en direktbuss t Göteborg

Anne Jonson (Marstrand , 2023-09-18)

#154

Behövs! Många kommer åka bil till Ytterby för sen ta tåget o det är inte bra!

Rickard Sundborn (Göteborg, 2023-09-18)

#156

Det ligger väldigt fel i tiden att dra in turer i kollektivtrafiken.

Oscar Andreasson (Lycke, 2023-09-18)

#157

Utan Marstrandsexpressen skulle färre människor kunna besöka vackra Marstrand

Birgitta Lindgren (Hålta+, 2023-09-18)

#159

Marstrandsexpressen har möjliggjort pendling till Göteborg. Att behöva byta till tåg gör det omständigare och tar längre tid. Kommer behöva ta bilen till Ytterby eller Göteborg. Pga den kraftiga utbyggnaden i Tjuvkil är direktbuss till Göteborg mer relevant än någonsin

Nils Helgesson (Lycke, 2023-09-18)

#164

Jag vill att Marstrandsexpressen ska fortsätta gå direkt till Göteborg så att jag kan åka kollektivt till arbetet från Tjuvkil. Om bussen slutar gå direkt kommer jag sluta åka buss. Dessutom byggs det många nya hus i Tjuvkil, och många flyttar dit. Det betyder att fler och fler kommer att ta bussen in till Göteborg med Marstrandexpressen framöver.

Elin Frank (Tjuvkil, 2023-09-18)

#165

Jag skriver under att vi måste behålla marstrandsexpress

Adam Berggren (Göteborg , 2023-09-18)

#166

Jag åker den

Hugo Lilja (Göteborg, 2023-09-18)

#167

Uppehåll samhällsservice och minska bilåkande

Håkan Billig (Marstrand, 2023-09-18)

#168

Jag ofta reser med kollektivtrafik till Marstrand och ofta efter lång tågresa från Stockholm o uppskattar möjligheten att komma snabbt ut till Marstrand den sista biten av resan

Cecilia Falkman Rosengren (Danderyd , 2023-09-18)

#173

Marstrand behöver snarare bli mer tillgängligt, inte tvärtom.

Moa Josefsson (Marstrand, 2023-09-18)

#176

Bussen är viktig och att tvingas byta är ett otyg

Helena Benckert (Göteborg, 2023-09-18)

#177

Jag bor på sträckan, önskar miljötänk!

Annelie Hulthén (Lycke, 2023-09-18)

#183

Nedläggningen av busslinjen kommer att
Innebära kraftigt försämrad komfort, försämrade chanser att ta sig till jobbet i tid, försämrad miljö då fler behöver skaffa bil, mer trängsel på E6 i form av fler bilpendlare samt högre kostnader för Västtrafik i form av förseningsersättningar och dyra ersättningsbussar.

Henrik Johansson Lantto (Marstrand, 2023-09-18)

#186

Jag har sommarstuga längs vägen mot Marstrand och använder bussen från Göteborg för att ta mig dit.

Desirée Boström (Göteborg , 2023-09-18)

#188

Jag vill ha kvar direktbussen till Göteborg

Christopher Lindberg (Marstrand, 2023-09-18)

#190

Vill ha en levande landsbygd vilket förutsätter goda kommunikationmedel mot Göteborg.

Gunilla Ivarsson (Hålta, 2023-09-18)

#196

Första och största anledningen är den miljömässiga aspekten.

Madeleine Lisnell (Marstrand, 2023-09-18)

#200

RÖR INTE VÅR KOLLEKTIVTRAFIK PÅ LANDSBYGDEN!!!

Lovisa Nilsson (Lycke, 2023-09-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...