För barnen i Eslövs skolor

Kommentarer

#3

Barnens rätt till bra utbildning och tillräckligt med resurser i skolan!

Katrin Persson (Eslöv, 2023-09-14)

#6

Både lärare och förälder i kommunen som ser problemet från flera håll, barnen behöver prioriteras.

Petra Sjölin (Flyinge, 2023-09-14)

#10

Visa solidaritet med barn och föräldrar i Eslöv.

Petter Andersson (Malmö, 2023-09-14)

#11

Jag arbetar som lärare i kommunala skolan och jag vet hur viktigt det är att skolan får de resurser de behöver.

Anna Björkman (Eslöv, 2023-09-14)

#13

Nedskärningar i skolan drabbar barnen och i slutändan hela landet

Kjell Pettersson (Eslöv, 2023-09-14)

#14

Nedskärningarna påverkar barnens möjligheter till en bra utbildning.

Ingrid Pettersson (Eslöv, 2023-09-14)

#15

Att jag är lärare och förälder

Karl Andersson (Lund, 2023-09-14)

#17

Beslutstagarna uppenbarligen inte förstår hur stor skadan redan är och drabbar barn som kämpar mot NPF-diagnoser, ångestdepressioner och läs- och skrivsvårigheter hårdast.

Robin Lagstrand (Eslöv, 2023-09-15)

#18

Våra barn har rätt till den utbildning de behöver. Barnen är vår framtid, viktigare än så blir det inte.

My Sandberg (Eslöv , 2023-09-15)

#24

Vill att mina barn ska ha en trygg och givande skolgång som de förtjänar.

Fredrik Jönsson (Eslöv, 2023-09-15)

#26

För att jag håller med

Angelica Erichson (Eslöv , 2023-09-15)

#29

Önskar att våra barn får allt stöd som behövs i skolan.

Hanna Engsvik (Eslöv, 2023-09-15)

#30

Barnen är vår framtid

Maria Sandberg (Eslöv, 2023-09-15)

#31

Har två barn i Eslövs skolor med autism. Det här är inte rätt mot allas våra barn

Jenny Hurtig (Eslöv , 2023-09-15)

#32

Stoppa nedskärningar i den kommunala grundskolan

Kenneth Nilsson (Eslöv, 2023-09-15)

#37

Även jag har 2 barn i kommunalskola.
Jag har barn som uppvisar stressymtom över att behöva gå till skolan!
Den psykosociala arbetsmiljön för barn och lärare har fullkomligt försvunnit från Eslövs kommuns agenda och är numera helt obefintlig, i en värld där man inte kan vara trygg skapas tystnadskultur och värderingar som bara finns på ett papper för att formuleringen ser bra ut.

Ann-Sofi Hedlund (Stehag , 2023-09-15)

#40

Våra barn är vår framtid, vi kan inte spara in mer på dem !!!!
Tvärtom satsa mer på deras utnildning, och deras välbefinnande i skolan.

Linda Martinsson (Eslöv , 2023-09-15)

#43

Ingen nedskärning i skolorna

Sara Ottosson (Eslöv, 2023-09-15)

#45

Jag skriver under då utbildning är grunden för en bra framtid!

Lycka Andersson (Eslöv, 2023-09-15)

#48

Nedskärningarna ska INTE drabba våra BARN!

Angelica Karlsson (Eslöv, 2023-09-15)

#50

Jag har två barnbarn i Eslövs kommunala skolor och önskar dem minst lika bra undervisning som deras mamma och mostrar fick!

Y**a M***e I********r (V Frölunda , 2023-09-15)

#53

Utbildning är viktigt.
Barnen är vår framtid.

Katarina Andersson (Eslöv, 2023-09-15)

#55

Har själv barn i skolan

Per Henriksson (Stehag , 2023-09-15)

#58

Arbetar som lärare på grundskolan i Eslövs kommun.

Caroline Drottz (Malmö, 2023-09-15)

#61

Jag anser att det måste satsas på våra barn. Att skapa trygga och goda förutsättningar för pedagoger och barn i skolmiljön är en vinst för framtiden, både mänsklig och ekonomisk. Detta vet alla och därför är nedskärningar förödande.

Ingrid Olsson (Stockamöllan , 2023-09-15)

#63

Barnen är det viktigaste vi har

Carina Larsson (Eslöv , 2023-09-15)

#64

Jag är orolig för mina barns framtid och att de inte kan få det stöd de behöver. Tycker det är katastrofalt av skolans ledning och politik att göra detta!!

Wissam Wehbe (Eslöv, 2023-09-15)

#69

Våra barn är vår framtid, det viktigaste som finns!

Elna Nilsson (Eslöv, 2023-09-15)

#71

Har barn i den kommunala skolan och ser på med bestörtning hur dessa besparingar skadar och kommer att skada barnens utbildning.

Marcus Canivé (Eslöv, 2023-09-15)

#74

För stora nedskärningar . Personalen räcker inte till för barnens behov

Åsa Malmros (Eslöv , 2023-09-15)

#77

Barnes nästa går först

Paulina Åberg (Eslöv , 2023-09-15)

#83

Om vi inte har ett fungerande skyddsnät med vuxna i skolan, så kommer fler barn att halka efter och hamna utanför samhället i framtiden.

Robin Nilsson (Eslöv, 2023-09-15)

#84

Jag har själv 2 barn i kommunala grundskolan.

Ann-Sofie Stjernkvist (Eslöv, 2023-09-15)

#85

Jag har barnbarn som går i skolan i Eslöv

M H (Eslöv, 2023-09-15)

#86

Anställd på skola i Eslövs kommun.

Linnea Jönsson (Arlöv, 2023-09-15)

#88

Det är i tidig ålder vi sätter grunden till kommande skolår. Det är då barnen behöver få den hjälp de har rätt till. Även för att de tonåringar som behöver stödet för att överhuvudtaget komma till skolan, ska få den hjälp de behöver. Alla roller behövs i en skola och kan inte försvinna. Våra barn är vår framtid, fiffla inte med deras rätt till bra skolgång.

Johanna Persson (Eslöv, 2023-09-15)

#90

Jag har barn i skolan

Maria Elliot (Eslöv , 2023-09-15)

#91

Kvaliteten på mina barns skolgång får inte riskeras genom nedskärningar!

Amanda Järpedal (Stockamöllan , 2023-09-15)

#98

För att jag har tre barn som ska ha rätt till utbildning av högsta kvalité!

Jamina Cherif (Eslöv, 2023-09-16)

#101

För barnens framtid

Tobias Nilsson (Eslöv, 2023-09-16)

#102

Jag har 2 barn som går i grundskolan och jag tycker det är otroligt hur man vill skära ner på personal när det aldrig ens har varit ordentligt bemannat. Jag är orolig för barnens framtid.

Sara Idrizi (Eslöv, 2023-09-16)

#104

Eslövs kommuns nedskärningar inom barnomsorgen mestadels skola där 41 tjänster sagts upp. Fruktansvärt illa !

Haleh Rabiei (Eslöv , 2023-09-16)

#105

Barnens framtid byggs i skolan och med dem Sveriges framtid. Satsa pengar i skolan så kanske vi inte behöver satsa lika på mkt pengar senare inom socialtjänst och kriminalvård.

Annelie Nilsson (Eslöv, 2023-09-16)

#108

Barnen som är vår framtid! Hur framtid formas ligger i paritet med hur mycket som investeras i dessa barns skolgång.

Petra Jönsson (Eslöv , 2023-09-16)

#112

Jag skriver under för att barnen är vår framtid!

Eva Lysebring Lysebring (Eslöv , 2023-09-16)

#119

Jag stödjer detta

Marcus Malmström (Eslöv , 2023-09-16)

#120

För jag tycker det är hemskt att man sparar in på våra barns utbildning och framtid!

Birgit Klingborg (Kävlinge , 2023-09-16)

#125

Lärare i förskola/skola behövs!
Tid till planering o förberedelse behövs.
Tid till enskilda barn behövs.
Dra inte ner på tiden, våra barn är vår framtid!

Catharina Olsson (Eslöv , 2023-09-17)

#126

Att alla resurser behövs i skolan. Att det finns personal till barn med särskilda behov som kan hjälpa och stötta de elever som behöver det. Att lärarna får den hjälp som behövs i klassrummet.

Lena Johansson (Eslöv , 2023-09-17)

#132

Jag skriver på för att jag aldrig kommer att
ange någon.

Leif Bengtsson (Eslöv , 2023-09-17)

#136

Även barnen i förskolan drabbas när politikerna skall spara
Det sparas på fel saker. Barnen är framtiden och resurserna behövs redan från förskolan. I skolan är det försent att komma till rätta med allt. Det finns inte ens pengar för att restaurering av barnens förskolegårdar. Döms något ut blir det inget nytt utan allt vara tas bort.

Christel Brinkenklev (Eslöv, 2023-09-17)

#139

Våra barn ska få rättvis undervisning

Peter Björk (Eslöv , 2023-09-17)

#140

Om vi sparar in på barnen nu kommer kostnaderna framöver att bli mångfaldigt större. Det är dumsnålt att spara på skolan, det vet ju alla.

Henrik Brink (Eslöv, 2023-09-17)

#141

Har inga egna barn i skol åldern längre
Däremot 1 barnbarn i skolan ( Särskolan)
1 till om några år Tycker det är en hemsk utveckling med nedskärningar i Skolan
Finns mycket annat att göra nedskärningar på Därför skriver jag gärna på Hoppas det får dom att tänka om

Carina Åkesson (Eslöv , 2023-09-17)

#144

Den var dålig redan innan! Och vi måste stå upp för barnen

Anna Nilsson (Eslöv, 2023-09-17)

#147

Jag har barn i förskolan i Eslövs kommun

Sandra Strand (Stehag, 2023-09-17)

#148

Det är synd om barnen och deras framtid , horribelt att spara i skolan , vård o omsorg

Britt-Marie Hansson (Eslöv, 2023-09-17)

#149

Barnen är vår framtid, ta inte bort viktiga resurser för dem utan sätt in istället så att de får bästa möjliga chans redan från starten

Anna Persson (Eslöv, 2023-09-17)

#152

Helt enig, vårdnadshavare till två barn i kommunen

Anna Oscander (Eslöv , 2023-09-17)

#153

Jag känner en oro för mina barns utbildning. Det är redan stökigt i klasserna och värre blir det med mindre personal

Asa Andersson (Eslöv, 2023-09-17)

#154

Mina och alla andra barn förtjänar en trygg förskola med nog resurser så alla individer blir sätt och tagit hand om som de har rätt till!

Kaisa Løkvik Helseth (Eslöv , 2023-09-17)

#157

För barnens framtid

Camilla B (Stehag, 2023-09-17)

#159

Jag har 2 barn som får i den kommunala skolan och förskolan och vill gärna att dem får det bösta förutsättningar för att lära ich utvecklas

Thomas Blondell (Stehag , 2023-09-17)

#163

Inte okej att våra barn och vår hälsa ska betala priset för att det är svårt med ekonomin. Vi alla har det svårt men vi låter det inte gå ut över våra barn och vår hälsa. Finns alltid andra lösningar!

Nita Kallaba (Eslöv, 2023-09-17)

#164

Vårdnadshavare till 1 barn i Eslövs kommunala grundskola.

Ingela Humble (Stehag, 2023-09-17)

#166

Håller fullständigt med

Sandra Magnusson (Eslöv , 2023-09-17)

#169

Min son går i grundskolan i Eslöv

Mattias Persson (Landskrona , 2023-09-17)

#174

Vi måste sätta stopp för alla neddragningar. Våra barn blir hårt drabbade av det.

Lotta Olsson (Stehag, 2023-09-17)

#177

Jag är lärare i grundskolan i Eslöv
och berörs mycket av nedskärningarna

Anna-Maria Palm (Lund, 2023-09-18)

#178

Jag skriver under för att barnen är vår framtid

Jane Ek (Eslöv , 2023-09-18)

#179

För alla våra barns framtid så behöver skolan alla resurser de kan få. Eslövs kommun MÅSTE omprioritera sin budget för att se till att det inte drabbar skolorna i kommunen.

Aladdin El Hissi (Eslöv, 2023-09-18)

#184

jag är orolig över hur neddragningarna påverkar barnen och skolans personal.

isabell dahlberg (eslöv, 2023-09-18)

#186

En borde fokusera på att öka resurserna till skolor, inte tvärtom.

Emelie Nilsson (Eslöv, 2023-09-18)

#193

Sluta leka roulette med våra barns framtid!

David Thornell (Eslöv , 2023-09-18)

#194

Jag har 3 barn själv och de förtjänar de bästa förutsättningarna

Beata Ristevska (Eslöv , 2023-09-18)

#195

Jag önskar en skola som har tillräckligt med resurser för att undervisa våra barn på ett bra sätt

Cornelia Olsson (Eslöv, 2023-09-18)