RÄDDA GOTLAND från vindkraftsexploateringen!

Kommentarer

#1

Jag fullständigt håller med om detta.

Clas Dahlén (Stockholm, 2023-08-22)

#2

För att vindkraften är ett miljömässigt, samhällsekonomiskt och elsystemmässigt vansinne!

Jan Erik Dackmar (Visby, 2023-08-22)

#7

Förutom att vindkraft är olönsamt förstörs miljön i havet av gifter, djur och människor lider av ljudet från rotorbladen, små plastpartiklar på verkar djurens kött så det blir oätligt, fåglar , insekter och fiskar dör. Behövs fler argument?

Marianne Mellgren (Haninge , 2023-08-22)

#8

Jag är emot den nu så ogenomtänkta vindkraftsetableringen som inte tar hänsyn till nya rön. Jag är emot att vindkraft placeras där den påverkar levnadsvillkor för människor främst, men även djur och natur.

Maria Gruvsjö (Stjärnsund, 2023-08-22)

#9

Vindkraftsprojekten som nu pågår i sverige, till land och till havs, kommer att innebära en gigantisk miljöförstöring helt utan motsvarighet. Drivet av utländska krafter oftast baserade i diktaturer, så är approprieringen av våra gemensamma ytor och värden att jämställa med modern kolonialisering.

Erik Beijnoff (Tystberga, 2023-08-22)

#11

Jag vill förhindra en framtida naturkatastrof.

Pia Müller (KLINTEHAMN, 2023-08-22)

#12

Miljön förstörs

Lars-Göran Jarl (Vallberga, 2023-08-22)

#13

Jag vill rädda naturen och landskapsbilden från storskalig industralisering

Lars Jonsson (Burgsvik , 2023-08-22)

#14

Stoppa miljöförstörelsen.
Detta är helt galet!!!

Pia Hagfors (Ramnäs, 2023-08-22)

#15

Behövs det en förklaring … vansinnet måste upphöra rörande dessa vindsnurror. När ska miljön tas på allvar på riktigt.

Richard Karlsson (Uddevalla , 2023-08-22)

#16

Jag vill bevara de unika delar av Gotland som hittills är orörda.

Anna-Karin Idermark (Kullavik, 2023-08-22)

#17

Har periodvis bott o besökt Gotland sen 1957. Har släkt och vänner där.

Eva Trysén (Uppsala, 2023-08-22)

#18

Som halvgute är jaghelt emot den exploatering som sker vad gäller dessa industriella vindkraftsparker som planeras, både utanför Gotland men även längs hela vår kust!

Carina Karlsson (Söderhamn, 2023-08-22)

#19

Sverige behöver absolut inga vkv industrier varken på sjön på land !

Christer Falk (Nyköping, 2023-08-22)

#20

Jag är emot den enorma miljöförstöring som vindindustrin orsakar

Bert Cedergren (Burs, 2023-08-22)

#21

jag vill stoppa denna miljöförstörande galenskap!

Stefan Strandljung (Luleå, 2023-08-22)

#22

Gotland med angränsande havsområden är synnerligen olämpligt för lokalisering av vindkraftverk. Det flacka landskapet med unika och omistliga kultur- och naturvärden kommer att raseras om de planerade vindkraftsexploateringarna genomförs. Dessutom förstörs boendemiljön för permanent- och fritidsboende. Vindkraften riskerar att utarma Gotland som besöksdestination.

Henrik Dagel Wulfcrona (Silte , 2023-08-22)

#23

Ingen relevans alls i detta.

Madeleine Björklund (Stockholm , 2023-08-22)

#24

AURORA: Fruktansvärt att förstöra för fåglarna, så många fåglar som kommer ta skada och dö.
Fruktansvärt att förstöra havsutsikten.

Absurt att ägare av små fiskehus knappt får ställa en solstol utanför sin lilla fiskestuga för det stör miljöbilden. Vansinne att dessa monster vindkraft tillåts utan några som helst problem bara för 2030.

Stoppa detta vansinne och rädda havsmiljön runt Gotland! Låt fåglarna runt Karlsö vara i fred och inte bli störda av dessa blinkande monster propellrar.


Ljugarn Lojsta: Jag som boende i Buttle vill inte att min vackra hemmiljö kommer att bli förstörd. Låt havsörnen som jag ser flyga förbi mitt hus vara ifred. Låt de arkeologiska skatterna som finns i markerna vara och låt dem inte förstöras av detta vansinnesbygge. Man säger att detta är den enda platsen på Gotland man kan göra det på pga lite folk som bor här. Detta är center av ön. Man kommer att se denna monster industri vkvpark från alla håll. Ljugarn-Visby

Så fruktansvärt, stoppa detta vansinne, låt inte dessa Vkv lobbyister förstöra Gotland!!

Lina Külper (Romakloster , 2023-08-22)

#26

Vindkraften är en katastrof tekniskt, ekonomiskt och ffa miljömässigt

Eriksson Torbjörn (Täfteå, 2023-08-22)

#27

Vindkraft förstör vår miljö och vårt elnät.

Stefan Blomqvist (Gullered 154, 2023-08-22)

#29

Vill inte ha vindkraft

Ewa Lundborg Född Sandin (Linköping , 2023-08-22)

#30

Jag vill stoppa förstörandet av vår natur!

Frank Hoffmann (Hudiksvall , 2023-08-22)

#32

Vindkraften förstör våran och djurens naturliga miljö.

Johan Christoffersson (Höllviken+, 2023-08-22)

#35

Konsekvenanalysen är inte gjord
Plus att det kommer förstöra den unika miljön för både fåglar och människor.

Stefan Sauk (Stockholm, 2023-08-22)

#37

Jag anser att Gotland är en unik del av vårt land avseende såväl natur som historia med unika fornlämningar. Hela ön måste betraktas som ett världsarv som måste skyddas och bevaras till kommande generationer.

Thore Jeppsson (Haverdal, 2023-08-22)

#38

Det finns inga fördelar med vindkraft. Bara nackdelar.

Louise Lundberg (gunnebo, 2023-08-22)

#39

Inte miljövänligt samt passar inte i naturen på Gotland

Cimone Frisk (Visby , 2023-08-22)

#40

Tror inte vindkraft är så klimatsmart som vissa tror, så varför förstöra Gotland med detta.

Roland Wångehag (Dalum, 2023-08-22)

#44

Vindkraftverk ödelägger naturen och är ineffektiva. Det är faktiskt, som.jag ser det, ett slags brott mot mänskliga rättigheter av invadera den för oss gemensamma miljön med vindkraftverk.

Maria Lennernäs (Uppsala, 2023-08-22)

#46

Stoppa rena vansinnet

Luca Neri (Stockholm , 2023-08-22)

#47

vidkraftverk förstör mer än de bidrar med. De skapar problem och ger inte mycket el i slutänden. funkar inte bra på vintern då vi behöver el mest. en mycket dålig källa till energi och stora och fula är de också. Så sluta genast att bygga dessa hemska vindkraft snurror!!!

christina diven (värmdö, 2023-08-22)

#48

Det finns alternativa energikällor som inte påverkar fågellivet negativt.

Per Undeland (Göteborg, 2023-08-22)

#49

Att det är totalt vansinnigt med vindkraft på alla sätt.

Bernt Lingström (Stockholm, 2023-08-22)

#50

Bor i Lojsta

Pia Hederstedt (Hemse , 2023-08-22)

#51

Vindkraften är ett övergrepp på djur, natur, människor och miljön

Pet Karlsson (Grebbestad, 2023-08-22)

#54

Vindkraft förgiftar naturen och ger oplanerbar dyr el!

Kent Nilsson (Sundbyberg, 2023-08-22)

#55

Efter att ha sett intervju med en ornitolog på Gotland råder ingen tvekan.

Bodil Bergh (Oxie, 2023-08-22)

#56

Jag vill inte att även Gotland ska förstöras av en massa meningslösa vindkraftverk

Kjell Lindberg (Nykvarn, 2023-08-22)

#58

Vindkraft är ful och onödig.

Roger Engstrand (Bettna, 2023-08-22)

#59

Vindparken slår ut alla flyttfåglar. Ingen tillräcklig konsekvensanalys av projektet.
Microplaster i havet pga vindparken mm.

Lennart Bengtsson (Falkenberg, 2023-08-22)

#60

Gillar inte att det byggs vindkraftverk som förstör miljön.

Tore Karlsson (Klintehamn , 2023-08-22)

#61

Vartenda nytt vindkraftverk som byggs är ännu ett steg fel riktning.

Bo Bitelius (Tomelilla, 2023-08-22)

#62

Många nackdelar med vindkraftverk!

Iréne Sohl (HÄSSLEHOLM , 2023-08-22)

#64

Vill inte ha vindkraft runt våra kuster

Johan Andersson (Sundbyberg, 2023-08-22)

#68

Vindkraft är onödigt, förfulande, en av de största miljökatastroferna med utsläpp av pfas, etc....

Hugo Persson Kinhult (Habo , 2023-08-23)

#70

Detta är INTE grön energi! Vi ska inte ge bort rätten till vår natur och våra hav till utländska bolag. Vi har el i Sverige och ska inte behöva bygga vindkraftverk och exportera mer! Behöver de el i Spanien, Tyskland eller Kina så får de faktiskt se att skaffa sin el själva, i sitt eget land!

Kia Nilsson (Söderala , 2023-08-23)

#75

.

Michael Karjalainen (Göteborg, 2023-08-23)

#78

Tänker på miljön , fågelliv.

Alexandra Beyermann (Strängnäs , 2023-08-23)

#79

Vindkraften är enbart en miljöförstöring.

Ingela Nordström (RIALA, 2023-08-23)

#81

Vi ska inte ha vkv som förstör allt vi har samt är väderberoende

Lars Berg (Kolmården , 2023-08-23)

#83

Vindkraft är det mest patetiska alternativet till energiproduktion som torgförs. Förfulande av miljön och tämligen värdelöst som energikälla om vi vill säkerställa kontinuitet.

Martin Mortensen (PITEÅ - KLINTEHAMN, 2023-08-23)

#84

Tycker att vindkraft är förödande för folk o fä och natur

Gil Johansson (Hedemora , 2023-08-23)

#86

Jag älskar Gotland. Och tror inte på vindkraften.

Elisabeth Åkesson (Ronneby , 2023-08-23)

#88

Det finns ingenting som är bra med Vindkrafts industri. Dyrt, olönsamt och förstör för människor, djur och natur.

Åsa Svanäng (Romakloster , 2023-08-23)

#89

Vindkraft är värdelöst
Finns nästan inget bra med Vindkraft:
Ineffektivt bara 25-30%
Dålig elkvalitet
Mycket ojämn leverans
Ojämna priser
80 bidrag
Väldigt dyrt, över 1 kr t land, 2 t havs
Kräver reservkraft o lagring.
Ger höga elpriser o överföringsavgifter
Minst 5-10 ggr mer CO2
Mycket miljöfarligt, bla cancer…
Stör o dödar massor av djur o människor!!

Ken Rundqvist (Göteborg , 2023-08-23)

#93

Värdelösa snurror

Per-Olof Pettersson (Fårösund, 2023-08-23)

#94

Det räcker mer än väl med den förfulning av landskapet som redan blivit.

Hans Gutebring (Havdhem, 2023-08-23)

#96

Vindkraft är ett ineffektivt och på alla sätt miljöförstörande energialternativ.

Johan Johnson-Stampe (Stockholm, 2023-08-23)

#98

Vindkraft är en förlustaffär och förstör både naturen och djurlivet.

Madeleine Forsgren (Eskilstuna , 2023-08-23)

#99

Jag värnar om Sveriges natur.

Tord Jansson (Gävle, 2023-08-23)

#100

Miljöförstörelse som vi klarar oss bättre utan

BARBARA JOSEFSSON (Buttle, 2023-08-23)

#103

Vill slippa se en massa djur avlivas på grund av alla microplaster som nöts av från vingarna…

Mikael Tegne’r (Älvdalen, 2023-08-23)

#104

Vindkraftverk är bara ett miljöjippo som slagit fel riktigt ordentligt.
Det skadar miljön och livet för många många djurarter och människan samt naturen. Det är den värsta förgörelsen som penningstinna människor medvetet utfört, med handen i syltburken. Har allt folk blivit tokiga som inte ser den förgörelsen.

Louice Hedman (Göteborg , 2023-08-23)

#105

Jag ser vansinnet av vindkraft. Det finns inte rätt rätt i detta vansinne!

Staffan Holmlund (Örebro, 2023-08-23)

#106

Måste få stopp på galenskapet innan hela ön förstörs.

Seija Byman Bernholm (ROMA KLOSTER, 2023-08-23)

#107

Det är viktigt att det blir ett stopp på detta vansinne! Värnar om fåglar och vår unika natur.

Gisela Melkersson (Danderyd , 2023-08-23)

#109

Detta kommer att medföra stor negativ miljöpåverkan. Mycket stor påverkan på fågelliv och för vattenlivet.
Stor tillförsel av microplaster och därmed PFAS.

Per Åke Andreasson (Borås, 2023-08-23)

#111

Det är fråga om miljöförstörelse att bygga vindkraft, allt annat än "fossilfritt", som dessutom är oplanerbar,levererar ca 20% av installerad kapacitet (då det blåser).

Hans Eckerman (Korsholm, 2023-08-23)

#113

Vindkraften tillför bara nackdelar till en hög kostnad både för el och natur

Jörgen Salomonsson (Hammarstrand, 2023-08-23)

#115

Vindkraftsindustrin med allt högre verk ger mycket stora konsekvenser för boende- och naturmiljön utan att ge egendomsskydd, rättssäkerhet och grundlagsskyddade rättigheter.

Lisbeth Amhag (Simlångsdalen, 2023-08-23)

#117

Vindkraft är varken en effektiv energiproducent eller miljövänligt.

Horst Pock (Norrköping, 2023-08-23)

#119

Fullständigt vansinne

Susanne Larsson (Visby, 2023-08-23)

#121

Jag skriver under därför att VK-projektet resulterar i ren miljöförstöring av vår omvärld, obalans i vårt elsystem samt visuellt skräpar ner horisonten på Gotland, Öland och för all sjöburen trafik. Dessutom, utan någon hänsyn till fågel-och djurlivet i Östersjöområdet.

Lars Limseth (Grönhögen , 2023-08-23)

#124

Rädda fåglarna, insekter och miljön ifrån microplaster, oljespill och att vindkraftverk inte går att återanvändas.

Ingela Hållestam (Mora , 2023-08-23)

#126

Vindkraft är ingen bra idé.

Anna Edstrand (Huskvarna , 2023-08-23)

#129

sverige förtjänar bättre

Christopher Poulain (Bromma, 2023-08-23)

#130

Det finns redan ett överflöd av vindkraftverk på ön, och det är skadligt för framför allt djurlivet, utöver alla övriga olägenheter de medför.

Anna-Lena Lindström (Stockholm+, 2023-08-23)

#131

Tror inte på vindkraft som energislag.

Johan Flytström (Stockholm , 2023-08-24)

#133

LXN3

Patrik Santesson (Stockholm , 2023-08-24)

#135

Vi behöver ha kvar vår natur, inte låta storfinansen förstöra den för att få ännu mer pengar på banken. Vi behöver en stabil och robust energiförsörjning, det får vi inte av vindkraft.

Lena Lilliér (Malung, 2023-08-24)

#137

Förstör inte vackra Gotland med vindkraft. Kommer aldrig mer turista på Gotland om detta blir verklighet. Ingen vindkraft mer i hela Sverige.

Annika Larsson (Smedjebacken , 2023-08-24)

#139

Bl a att vindkraftverk förfular miljön, låter mycket samt levererar för lite energi för att motivera förstöringen av naturvärden.

Roger Pettersson (Uppsala, 2023-08-24)

#142

All vindindustri är en enorm miljöförstöring och ett tecken på att man säljer ut sverige till utländska intressen- de som får betala är de som bor där vindkraften etableras! Att få uppleva sina sparpengar gå upp i intet, att förlora sin valda livsmiljö och i framtiden sin hälsa till detta borde vara i lag förbjudet!

Görel Eldståhl Willen (Söderbärke, 2023-08-24)

#144

Bevara Gotland

Calle Lilliehöök (Borlänge, 2023-08-24)

#145

Stoppa miljökatastroen

Bengt Gustafsson (Knislinge , 2023-08-24)

#147

Vi ska inte ha vindkraft

Helen Ekstam (Mora , 2023-08-24)

#150

Vi måste stoppa exploateringen av vår landsbygd

Thomas Gustavsson (Rydebäck , 2023-08-24)

#154

Fiskarna skräms bort, fåglar flyger in i vingarna och dör, oljudet stressar sönder djur och människor ... Inga uppgifter om/ hur slutsnurrade skall hanteras m.m.

Birgitta Strand (Lomma, 2023-08-24)

#155

Jag tror inte på vindkraft.

Christel Ageborn (Djura, 2023-08-24)

#160

Det ska verkligen inte finnas några vindkraftverk på Gotland.

Anne-Christine Stareborn (Storuman , 2023-08-24)

#162

Vindkraft är vare sig driftsäkert eller miljövänligt

Staffan Littorin (Hässelby, 2023-08-24)

#163

Vindkraft förstör för människor och djur

Anders Wallgren (Skellefteå, 2023-08-24)

#166

Vindkraft förstör

Lars Persson (Storå, 2023-08-24)

#167

Ingen hållbar energi källa, samtidigt som den är miljöförstörande för både djur och människor!

Franz Scherrer (Västerås , 2023-08-24)

#168

Är emot exploateringen av svensk natur o landsbygd med energi som fungerar dåligt.

Birgit Boberg (Forserum, 2023-08-24)

#169

Jag vill bevara miljön

Louise Björklund (Havdhem, 2023-08-24)

#171

Vi ska inte ha mer vindkraft i Sverige!
Den är ineffektiv och skadlig för natur, fåglar, insekter mm.

Monica Dihlström (Lidingö , 2023-08-24)

#174

Vansinnesprojekt

Nils Forssberg (Stockholm , 2023-08-24)

#176

Stoppa detta vansinne och bibehåll naturen och djuren.

Lena Andersson (Fagersta , 2023-08-24)

#177

Vindkraftindustrin förstör vårat land

Erik Olla (Malung, 2023-08-24)

#178

Ett hot mot natur och vår livsmiljö.

Annie Johansson (Skillingaryd , 2023-08-24)

#180

Vi behöver inte mer skadlig vindkraft som dessutom inte ger el när det behövs! Rädda fågellivet, naturen, miljön livet i våra hav! För oss och våra efterlevandeskydd skull, STOPPA ALL VINDKRAFT NU!

Iréne Johansson (Halmstad, 2023-08-24)

#181

Låt bli att förstöra vår Ö

Barbro Haglund (Havdhem, 2023-08-24)

#183

Jag älskar Gotland, vill bevara naturens och människors väl!

Laszlo Levente Donat (Kista, 2023-08-24)

#193

Etableringen av vindkraftindustrier måste få ett slut. Skadar både människor, djur ch natur.

Eva Cederberg (Uppsala, 2023-08-24)

#194

Dessa vindkraftverk förstör för människan, djuren, naturen o för allt som det innebär. Totalt förstörs allt. Finns inget som är bra varken ekonomiskt eller för miljön om man räknar in allt, produktion, verkningsgrad, transporter runt halva jorden o uttjänta delars förvaring.

Olof Strandberg (Västerås, 2023-08-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...