Stoppa indragningen av busslinje 111 i Trånghalla och Berghalla

Kommentarer

#7

Tycker det är orimligt att vårt samhälle ska sakna bussförbindelser

Marcus Persson (Bankeryd, 2023-06-01)

#8

Förbättrad kollektivtrafik Trånghalla-Berghalla

Rickard Joneman (Bankeryd, 2023-06-01)

#10

För att framförallt skolungdomar ska kunna åka kollektivt så måste självklart vi ha kvar en busslinje genom Trånghalla. Viktigast såklart med morgonbussarna där turerna är anpassade så att man kommer till bankeryd eller jkpg centrum senast 8 med god marginal. Bussen idag mot bankeryd ligger så att barnen alltid kommer för sent därför nyttjas inte denna turen. Hade den gått 5-10 min tidigare vet jag ca 30 barn som hade kunnat ta den bussen. Höjdskillnaden till 112:an från nedre Trånghalla är ca 65 och mycket brant vilket gör att gångsträckan känns mycket längre än vad som framgår på en vanlig karta. Vägarna lutar upp emot 20% och 5% brukar vara Max när vi projekterar nya gångbanor.

Markus Ottosson (Bankeryd, 2023-06-02)

#11

Bussen behövs för att minska biltrafiken.

Stina Geijer (Bankeryd, 2023-06-02)

#12

Jag åker sällan buss av 3 orsaker
Bussen går sällan
Är för dyrt
Är för krångligt betalsystem

Johnny Nyström (Trånghalla, 2023-06-02)

#13

Stoppa indragningen av busslinje 111.

Kristin Fougelberg (Bankeryd, 2023-06-02)

#16

Jag vill behålla bussen genom Trånghalla.

Zara Lund (Bankeryd , 2023-06-02)

#19

Jag vill bibehålla kollektivtrafiken i samhället som jag lever i.

Johannes Sundberg (Jönköping, 2023-06-02)

#20

Jag skriver under på grund av att vi behöver ha vår buss kvar. Iallafall så att alla skolbarn/gymnasieungdomar kan ta bussen till skolan i Bankeryd samt till stan.

Eva Lundgren (Bankeryd, 2023-06-02)

#21

Låt vår busslinje vara kvar!

AnnSofi Drangert (Bankeryd, 2023-06-02)

#23

Bussen genom Trånghalla måste finnas kvar för skol och jobbpendling

Helena Hansson (Bankeryd, 2023-06-02)

#28

Bor i Trånghalla

Anna-Karin Limnell (Bankeryd, 2023-06-02)

#29

Vi vill inte ha fler bilar på kortegevägen. Det är ansträngt som det är. Om något måste vi stärka kollektivtrafiken från Trånghalla och hela Bankerydshållet.

Kristoffer Krantz (Trånghalla, 2023-06-02)

#30

Backen upp till väg där andra bussar går är mycket brant och för många lång, på vintern är det ofta även halt.

Johan Isaksson (Trånghalla, 2023-06-02)

#31

Hur ska vi som bor i framförallt nedre delen av Trånghalla ta oss till skol, jobb, mm mm ombusslinjen dras in??? Jönköpings kommun vill att vi alla ska åka kollektivt, det är ju inte möjligt om busslinje dras in, då åker vi bil🤬

Lotta Kjällkvist (Bankeryd , 2023-06-02)

#32

Boende i Trånghalla

Stina Sjöman (Trånghalla , 2023-06-02)

#33

Bor i trånghalla

Lill Ring (Bankeryd, 2023-06-02)

#34

Stoppa indragningen av buss 111.

Yvonne Bosevik-Tornäs (Trånghalla , 2023-06-02)

#35

Jag är trånghallabo och det behövs en buss genom trånghalla för att vi i trånghalla ska kunna ta oss någonstans! Morgon bussen är otroligt viktig för att vi ska kunna ta oss någonstans.

Alva Lundgren (Bankeryd, 2023-06-02)

#36

jag vill att linje 111 ska finnas kvar för att lättare kunna ta mig med buss till och från Jönköping.

Karin Jernbom (Trånghalla , 2023-06-02)

#38

Jag skriver under därför att jag anser att det ska vara möjligt att ta sig in till Jönköping utan att behöva åka bil. För klimat och miljö.

Ann Eriksson (Jönköping , 2023-06-02)

#39

Jag och min dotter åker buss 111 när jag ska till jobbet och hon till skolan. Vi vill stoppa indragningen av busslinje 111.

Mirela Efendic´ (Bankeryd, 2023-06-02)

#40

Jag åker med den bussen

Ann-Sofie Sundling (Bankeryd, 2023-06-02)

#42

Vi behöver busslinje till skolan för våra barn, dessutom betalar vi skatt för detta.

Ulf Jonsson (Jönköping, 2023-06-02)

#43

Boende i området och blir av med en vital linje för vår familj.

Andreas Wir (Bankeryd , 2023-06-02)

#45

vi hade hoppat linje 111 kan snart gå in fler gånger, åtminstone varje timme mellan 7-11 och 14-19 mellan jonkoping och bankeryd, då vi bara använder den nu för att åka till jobbet i jonkoping centrum, till bankeryd centrum för vardcentral och för köper mat och vårt barn går till skolan på 111 och tillbaka från skolan också eftersom de går i en skola i Jonkoping på grund av vissa särskilda behov. Vi hade faktiskt hoppats att bussen också gå på helgen snart. utan bussen hur kan vi gå till jobbet eller vårt barn till skolan?. Jag kan inte cykla på grund av skada och det kommer att ta vårt barn 45-60 minuter att cykla på morgonen att gå till skolan, vilket inte är möjligt. så hur ska vi gå någonstans?

Rida Ijaz (Tranghalla, 2023-06-02)

#47

Jag tycker det är mycket viktigt med fungerande kollektivtrafik.

Daniel Snälls (Bankeryd, 2023-06-02)

#48

Jag bor på nästa Berghallavägen och går på skolan i Jönköping. Jag tar 111 varje dag på morgonen 7.25 och sedan hem 16.15 från Juneporten. Redan bussen är ofta sen och bara 1 gång då jag kan ta den. Om jag vill stanna lite på kvällen med en kompis så kan jag inte stanna så mycket då sista bussen är 17.15. Om jag vill åka till jonkoping med en vän på helgen kan jag inte eftersom det inte finns någon buss. Så buss måste också kommer på helgen. Bussarna 112 och 114 går på kortebovagen och att åka upp för backen från Berghallavagen tar 25-30 min och på morgonen den höga stigningen kan jag inte göra och samma tillbaka är det mycket svårt när jag är väldigt trött. Den bussen 111 behövs absolut för mig och även andra eftersom den alltid är full av folk på morgonen och många på kvällen också.

Zak Akh (Berghalla, 2023-06-02)

#49

Jag har barn som åker buss varje dag

Theresia Qvänstedt (Bankeryd , 2023-06-02)

#52

Stoppa indragningen av buss 111

Daniel Jacobsson (Bankeryd, 2023-06-03)

#58

Det är fel att lämna en stadsdel utan busstrafik. Det drabbar barn som åker buss till skolan, ungdomar som ska åka till gymnasiet i stan och arbetspendlare. Hur ska äldre och människor med funktionsnedsättning kunna komma ut utan fungerande kollektivtrafik.

Mats Lindgren (Bankeryd, 2023-06-03)

#59

Vi som bor i Trånghalla får gå ca 15-20 min till en buss, i stark uppförslutning. Barnen/ungdomarna kommer inte till skolan varken i Jönköping eller Bankeryd. Vilket innebär vintertid att vi måste köra barnen och själva ta bilen till jobbet. Hur hållbart är det? Idag står det i tidningen att man vill att fler ska tänka hållbart resande och att man ska öka kollektivtrafiken så att man lättare kan ta sig fram. Men här stänger ni av en hel stadsdel från kollektivtrafik.

Helena Lindgren (Bankeryd, 2023-06-03)

#61

Vi behöver en fungerande kollektivtrafik i Trånghalla/Berghalla.

Anna Jonsson (Bankeryd, 2023-06-03)

#62

Barnen behöver ta sig till skolan, kompisar och släkt.

Martin Qvänstedt (Trånghalla, 2023-06-03)

#65

För skolungdomarnas och pendlarnas bästa.
Fortsätt kör med de linjer som är viktiga för arbets- och skolpendlarna, minska bussarnas storlekar i så fall, men BUSSLINJEN MÅSTE FINNAS KVAR!!!

Patrik Bergh (Bankeryd, 2023-06-03)

#67

Våra skolungdomar, arbetspendlare och äldre ska kunna ta sej till de plaster de behöver utanför Trånghalla med buss utan att någon bil behöver utnyttjas.

Roland Norberg (Trånghall, 2023-06-03)

#72

Vill inte att busslinje 111 ska bli indragen.

Ingvar Lärkfeldt (Bankeryd , 2023-06-03)

#74

Eftersom politikerna inte vill och även försvårar att ta bilen till Jkpg är det av största vikt och rimligt att de tillhandahåller bra kollektivtrafik.

Gunilla Rogbring (Bankeryd , 2023-06-03)

#77

Vill att busslinje 111 inte ska dras in.

Margareta Lärkfeldt (Bankeryd , 2023-06-03)

#78

Jag bor i trånghalla vill inte att buss 111 ska dras in!

Henrik Lärkfeldt (Bankeryd, 2023-06-03)

#80

Jag skriver under pga boende i Trånghalla och vill inte att busslinjen tas bort.

Stina Darelid (Bankeryd, 2023-06-03)

#82

Busslinjen behövs!!

Lisa Landholm (Trånghalla , 2023-06-03)

#83

Vi behöver ha kvar vår busslinje 111 i Trånghalla!!!

Mia Mellegård (Jönköping , 2023-06-03)

#84

Tänk om och tänk rätt, skall vi fortsätta att skjutsa våra barn till skolan tills de gått ut gymnasiet?

Johan Roos (Trånghalla , 2023-06-03)

#88

Vill behålla busslinjen genom Trånghalla/Berghalla!

Monica Sandsvik Svensson (Jönköping, 2023-06-03)

#91

Jag anser att alla som bor i en tätort i Jönköping ska ha tillgång till en busslinje. Om denna linje tas bort innebär det att stor delar av hela Trånghalla inte har tillgång till någon busslinje inom skäligt avstånd. Den enda alternativa linjen går i utkanten av området och det är dessutom kraftig stigning för att komma till busshållplatsen. En kommun som aktiv satsar på åtgärder för att minska biltrafik ska självklart inte ta bort den enda tänkbara busslinjer för en så stor stadsdel som Trånghalla innebär.

Katarina Eklund (Bankeryd , 2023-06-04)

#92

Pga mina barn ska kunna åka bussen

Marcus Sevén (Bankeryd , 2023-06-04)

#94

Jag vill inte vara beroende av bil.
Jag vill åka kollektivt och miljövänligt

Katarina Persson löf (Bankeryd , 2023-06-04)

#96

Vi behöver verkligen buss 111.

Björn Melin (Bamkeryd, 2023-06-04)

#100

Min mamma 77 år har ingen bil och bor längst ner i Trånghalla och har endast detta alternativ för att kunna ta sig till affären! Hur kan man slå bort den enda möjligheten många har som bor där och kanske inte har tillgång till varken bil eller föräldrar som kan köra… skandal!!!!
Fler bussar eller en tågstation vid Trånghalla kyrka borde sättas in i stället för indragning!! Skäms!!

Lina Holm (Jönköping , 2023-06-04)

#102

Om ni vill fler ska åka buss till jobbet ska ni inte dra in bussar...

Hasselqvist Anita (Jönköping , 2023-06-04)

#105

Jag anser att bussen ska fortsätta gå genom nedre Trånghalla/Berghalla annars kommer fler åka bil vilket inte gynnar den redan trafikerade Kortebovägen.

Sofia Hildingsson (Bankeryd , 2023-06-04)

#110

Det måste finnas en förbindelse till trånghalla

Claes Johansson (Bankeryd , 2023-06-04)

#113

Vi behöver en buss här i Trånghalla. För att barn och ungdomar ska kunna ta sig till skolan i Bankeryd och i stan på ett smidigt, snabbt, säkert och miljövänligt sätt. Även för alla de som pendlar varje dag till jobbet!

Elin Lindgren (Bankeryd, 2023-06-04)

#120

Bor i Trånghalla

Charlotte Åkerblad (Bankeryd, 2023-06-04)

#121

Jag använder busslinjen och vill ha den kvar.

Ylva Zachrisson (Bankeryd, 2023-06-04)

#122

Jag vill att alla som bor i Trånghalla ska kunna ta sig till Bankeryd el vidare till stan.

Mirjam Bromander (Jönköping, 2023-06-04)

#123

Det behöver finnas en förbindelse till Trånghalla och det är många i Trånghalla som tar bussen för att komma till jobb och skola.

Christina Sandqvist (Jönköping, 2023-06-04)

#125

Jag vill rädda busslinje 111! Det är den ända bussen som går nära mig i trånghalla och allt är så mycket lättare när bussen går!

Emma Rodén (Bankeryd , 2023-06-04)

#126

Våra barn åker med bussen till skolan varje dag.

Per Mernelius (Trånghalla , 2023-06-04)

#127

Hela bygden behöver kollektivtrafik med tanke på framför allt studenter som behöver ta sig till sina respektive utbildningar.

Mikael Persson (Bankeryd+, 2023-06-04)

#136

Stoppa indragningen av busslinje.

Patrik Strand (Bankeryd, 2023-06-05)

#137

Indragning av linje 111 förstör vardagen för många människor.

Nathalie Ferm (Jönköping, 2023-06-05)

#140

Jag älskar linje 111! Bästa som finns, ingen ska ta ifrån mig den.

Léon Seitl (Mullsjö , 2023-06-05)

#141

Det är inte rimligt att Trånghalla ska vara utan busslinje! Här bor människor i alla åldrar som är i behov av en fungerande busslinje. Det har även funnits tågförbindelse med flera stopp i Trånghalla. Nu finns ingenting!

Pia Johansson (Jönköping , 2023-06-05)

#142

Det är jätteviktigt för oss från Trånghalla att ha kvar busslinje 111,så att vi kan ta oss bla till arbete och skolan.

Jusuf Efendic (Bankeryd , 2023-06-05)

#143

En viktig bussförbindelse för oss i Trånghalla.

Eleonor Svenningsson (BANKERYD , 2023-06-05)

#149

Hur ska de som bor där och inte har bil kunna ta sig nånstans?! Om människor ska åka kollektivt, måste det ju finnas förutsättningar för det!!

Lena Pettersson (Landskrona, 2023-06-05)

#150

Det är konstigt att dra in en busslinje när man vill uppmana till att åka kollektivt. Neddragningar kommer påverka negativt om man vill att fler ska välja att ta bussen. Att dra in på linjer är inte bra och kommer inte löna sig på lång sikt. Vill man öka antal resande behövs det att finns smidiga resvägar som matchar med att istället ta bilen. Låt 111an fortsätta gå!

Carl Svensson (Huskvarna, 2023-06-05)

#152

Jag känner flera personer som bor i trånghalla och utsätts för detta problem. Jag tycker själv att det är orättvist och borde fungera som alla andra bussar i Jönköping. Alla ska få ha möjlighet att ta bussen oavsett plats och tid.

Lovis Hagberg (Jönköping , 2023-06-05)

#153

Neddragningar av busslinje 111

Nina Jacobsson (Bankeryd , 2023-06-05)

#154

Jag tycker att det ska finnas bussförbindelse på den här sträckan!

Marcus Linder (Norrahammar, 2023-06-05)

#156

Jag skriver under på grund av att mina vänner måste kunna ta sig till jobb och skola

Stina Brännvall (Stockholm , 2023-06-05)

#162

Trånghalla är extremt kuperat och att begära att barna fyra ch gamla skall gå uppför alla backarna är orimligt. Det är också dålig motivation för kommunens innevånare som uppmanas använda kollektivtrafiken. I detta fallet blir det uppenbart tvärtom.

Per Eklund (Bankeryd, 2023-06-06)

#163

Vi ska satsa mer på kollektivtrafik, inte mindre. Trånghalla saknar närheten till service och har behov av fler än 5 avgångar per dag. Att nu ta bort dessa avgångar gör att fler blir beroende av bilen och att våra barn blir hemmasittande eller i händerna på sina föräldrar att skjutsa till skola, träningar mm.

Hanna Säterskog (Bankeryd, 2023-06-06)

#168

Denna busslinje är mkt välbesatt av ungdomar som skall till sina olika skolor i stan, personer som skall till sina arbete
Önskar kommunen att vi skall transportera oss mer via kommunala medel och låta bilen stå, skickar detta beslut om läggning inte som man ”leva som man lär” Riv upp detta korkade beslut och fortsätt köra linje 111

Urban Noork (Jönköping , 2023-06-06)

#172

Vi måste ha en buss som åker utanför oss!!!!!

Jaklin Saado (Jönköping, 2023-06-06)

#176

Busslinje 111 tas bort i Trånghalla. Stoppa vansinnet!

Jan Daghlén (Bankeryd , 2023-06-06)

#178

Jag vill ha busslinjen kvar

Emil Särenholm (Bankeryd, 2023-06-06)

#179

Busslinjen behövs!

Staffan Strand (Jönköping, 2023-06-06)

#183

Vi vill ha kvar bussen igenom trånghalla!

Jonas Moberg (Bankeryd, 2023-06-06)

#184

Mina vänner behöver den här linjen!

Sofia Brandt (Leksand, 2023-06-06)

#186

Jag behöver åka buss till skolan

Oskar Möller (Bankeryd, 2023-06-06)

#187

I ett modernt samhälle med många olika åldrar och behov behövs kollektivtrafiken som komplement till bilåkande, speciellt också när miljötänket är angeläget.
Obegripligt att ”skära av” mer än halva Trånghalla från den möjligheten😡

Eva Erlandsson (Bankeryd, 2023-06-07)

#188

Bussen borde finnas om det finns personer som behöver den

Roberto Ianni (jönköping, 2023-06-07)

#190

min dotter 17 år behöver åka buss från stan till Trånghalla.

Patrik Sjölin (Bankeryd, 2023-06-07)

#196

Hur ska jag annars hinna till skolan.

Arvid Wånehed (Jönköping , 2023-06-08)

#198

Vi måste minska biltrafiken överallt och då kan man inte göra kollektivtrafiken sämre!

Robin Säterskog (Bankeryd, 2023-06-08)

#199

Först så dra ner på antal gånger bussen går sen så gör dem det extremt dyrt och ta bussen och sen undrar dem varför ingen använder det.

Nu kan alla ungdomar i trånghalla säga hejdå till deras sociala liv. Dem som har hos nära Vättern måste gå upp en jävla väg för att en bus. De e ju super kul kl 7 på morgonen i januari.

Oliver NA (Trånghalla, 2023-06-08)

#200

Jag åker med den bussen

Maria Skogh (Jönköping , 2023-06-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...