Stoppa Bergtäkter Stidsvig

Kommentarer

#2

Värnar om naturen. Bor i Stidsvig och nyttjar ofta skogsvägar och stigar för välmående. Bekymrad över huspriser och dagens höga attraktivitet till området. Många har flyttat hit p.g.a närhet till skog och natur.

Niclas Wallentin (Stidsvig, 2023-05-17)

#3

Vill bevara naturen.

Angelica Johansson (Klippan, 2023-05-18)

#5

Vi vill inte ha ytterligare bergtäkter runt omkring oss som förstör naturen.

Morgan Sandberg (Östra Ljungby, 2023-05-18)

#6

Vi bor i stidsvig och jag anser att denna ide med bergtäckt här i stidsvig är helt förkastlig.Det blir ett stort ingrepp i naturen. Vi har 3 stora företag här i Stidsvig som med stor sannolikhet kommer att bli påverkade.
Ett sådant projekt kan inte återställas när man väl börjat att spränga.
Det finns ju redan en bergtäckt vid mölletofta,enklaste och det billigaste vore väl ändå att ge dom förlängt tillstånd.
Tack på förhand Lennart i Stidsvig.

Lennart Johansson (Klippan , 2023-05-18)

#9

Jag bor i Stidsvig och störs redan av sprängningar

Ingela Arlemon (Klippan, 2023-05-18)

#10

Vår emot detta då vår natur förstörs . Skogen vi valt att bo nära förstörs. Vi har redan två bergtäckter

Martina Hein (Klippan, 2023-05-18)

#11

Visar mitt stöd för byarna.

Anna Jonasson (Östra ljungby, 2023-05-18)

#13

På satelitfoto ser Klippans kommun redan ut som ett månlandskap. Trafiken kommer att öka rejält, negativ miljöpåverkan samt att väldigt många privatpersoner kommer få skador på sina bilar i form av plåtskador och framförallt stenskott. Tycker man bör vänta tills Swerock avvecklat sin bergtäkt och minst en tioårsperiod gått och en ordentlig undersökning av konsekvenserna efter denna gjorts.

Patrik Skoog (Klippan, 2023-05-18)

#14

Vi har fått vårt närområde förstört så det räcker.
Vi är omgivna av bergtäkter och tung industri.
Vi vill ha den skog som finns kvar för att finna lugn till fot, på cykel, till häst.
Vi vill ha värna om det vilda.

Gunilla Mathson (Klippan , 2023-05-18)

#15

Vill inte att naturen där jag bor förstörs mer.

Tim Karlsson (Öja, 2023-05-18)

#16

Vi behöver inte fler bergtäckter o inte mer oväsen av bergkrossar! De förstör vår fina natur!

Maria Lundahl (Stidsvig , 2023-05-18)

#18

Värmer om naturen

Mogens Adelörn (Stidsvig , 2023-05-18)

#20

Det syns redan vilket fruktansvärt sår den etablerade bergtäckten har orsakat i skogen. Två till förstör ännu mer. Sprängningarna skadar våra hus och transporterna kommer att förstöra vägarna.

Anna Jönsson (Stidsvig, 2023-05-18)

#21

Jag har precis byggt ett hus i Östra Ljungby skog och vill inte ha någon bergtäkt i närområdet.

Tommie Rosen (Ängelholm, 2023-05-18)

#22

En bergtäkt vid avfart 69 Mölletofta är mer än tillräckligt!

Kristina Hulscher (Stidsvig, 2023-05-18)

#24

Bor isåfall helt granne med den ncc vill anlägga *inom 500m* troligtvis så närma som 200m. och den svevia vill anlägga är vi inom 1000m. Är fullständigt förödande för oss som bor så närma och som använder skogen dagligen och har hästar och barn. Finns massor av synpunkter att rada upp.

Elin Ralfsson (Klippan, 2023-05-18)

#25

Det är illa nog med Mölletofta, men fler här är vansinne! Kommer förstöra för både människor, djur och natur.

Johan Berglund (Stidsvig, 2023-05-18)

#26

De sprängningar som görs idag i detta området har skadat mina fastigheter fast de menar att de håller sig inom gränsvärde. Till detta kommer att våra tamdjur mår oerhört dåligt när det sprängs.

Kicki Andersen (Klippan , 2023-05-18)

#28

De förstör naturen och stör Friden i samhälle

Viktor Mathson (Stidsvig, 2023-05-18)

#30

Det förstör ett underbart skogsområde där många rider och promenerar. Samt skulle ljudnivån och vibrationerna förstöra för de boende i närområdet.

Anya Häggquist (Klippan, 2023-05-18)

#31

Skulle förstöra närområdet och vår fina natur totalt. Även negativa effekter på boende och fastigheter i närheten. Finns redan en täkt i området i dagsläget och vi alla känner av konsekvenserna av denna.

Malin Dahllöf (Stidsvig, 2023-05-18)

#33

Jag vill inte att dom ska förstöra vår skog och natur. Vill bo kvar i vårt hus vi har investerat i och planerat att bo kvar här hela vårt liv. Det blir för mycket täkt verksamheter i Klippans kommun.

Inger Becker (Stidsvig , 2023-05-18)

#34

Vill inte att stidsvig ska förstöras!

Amelia Andersson (Klippan , 2023-05-18)

#35

Naturen ska vara ifred.

Persson Kristina (Östra-Ljungby, 2023-05-18)

#37

Bevara våra byar och miljön. Finns 100 andra platser ni kan göra de på och inte just här i våran by.

Sandra Malm (Stidsvig , 2023-05-18)

#38

Ytterligare bergtäkt i vårt närområde förstör den fina naturen vi har omkring oss och sänker boendekvalitén. Risk för skador på byggnader av markvibrationer. Påverkan på vattnet i brunnar. Sänkta husvärden. Den vackra naturen omkring oss är just anledningen till att jag och min familj flyttade till Stidsvig.

Carina Bäckström (Stidsvig , 2023-05-18)

#44

Vi vill inte ha vår fina by med natur förstörd !!!

Ulrika Velle (Klippan, 2023-05-18)

#45

Att godkänna en tredje bergtäckt i vårt område är tanklöst oförskämt och helt oacceptabelt

Lill Knudsen (Klippan, 2023-05-18)

#46

När det sprängs så skakar mitt hus, även mina djur blir rädda.

Malin Svanberg (Klippan, 2023-05-18)

#47

Vid Gud stoppa ytterligare bergtäkter i Stidsvigs omnejd. Vi har ett som gjort så stor skada i vår omgivning både utseende mässigt och med sprängningar. Alla säger vi behöver dem men ingen vill ha dem i sin egen närmiljö. Vi har ett stort redan här så Stidsvig med omnejd har gjort sitt. All natur skulle försvinna! Sedan skall det byggas ett asfaltverk här och två stora lagerbyggnader, vi kommer drunkna i all denna tunga och illaluktande trafik!

Maria Ullman Hierner (Klippan , 2023-05-18)

#48

Bor i byn och vill ha vår skog orörd. Bor här pga naturen. Det blir störande trafik och huspriserna kommer dala.

Charlotte Wiberg (Klippan, 2023-05-18)

#51

Jag tycker det är nog med rovdrift av naturen

Jan Ulfheden (Ängelholm , 2023-05-18)

#52

Vill bevara skogen.

Joakim Mathson (Stidsvig, 2023-05-18)

#54

Jag vill inte ha ett bergtäkt till där jag bor. Har redan fått skador på huset.

Manja Müller-Heinrich (Klippan , 2023-05-18)

#56

Vill värna om naturen

Marie Svanberg (Klippan, 2023-05-18)

#60

Se så illa bergtäkten vid Mölletofta ser ut! Vi vill inte ha fler i vårt närområde, vi vill inte ha mer natur förstörd, inte få våra egendomar förstörda. Det är vansinne att sätta igång fler!!!

Kristina Olsson (Stidsvig, 2023-05-18)

#61

Vill ej har fler bergtäckter p.g.a. att vi redan nu är mycket buller från krossverk, sprängningar och risker för sprickbilning och grundvattensänkningar förstörda brunnar/djupvattenborror m.m.
MAN BOR I STIDSVIG FÖR ATT MAN ÄLSKAR SKOG OCH NATUR FÖRSTÖR DEN EJ MED FLER BERGTÄCKTER.

Torbjörn Lundahl (Stidsvig , 2023-05-18)

#65

Det måste finnas andra platser för detta. Det finns redan en bergtäkt. Snart är allt runtom Östra Ljungby och Stidsvig förstört.

Paula Jönsson (Östra Ljungby, 2023-05-19)

#68

Jag är emot förslaget

Louisr Öhlund (Bjuv, 2023-05-19)

#69

Rädda Naturen !!!

Petra Dellwik (Skånes Fagerhult , 2023-05-19)

#70

Jag bor i östra Ljungby skog
Fastighetsvärde?
Vatten?
Bullerpåverkan?
Mm

Curt Weil (Klippan, 2023-05-19)

#71

Vi vill inte ha ett bergtäkt till i trädgården!

Simone Ellgaard (Östra Ljungby Skog, 2023-05-19)

#72

Redan tillräckligt med bergtäkter i området.

Mona Bäcklund (Östra Ljungby, 2023-05-19)

#73

Jag är emot de nyplanerade bergtäckter i Stidsvig.

Agnieszka Trojan (Stidsvig , 2023-05-19)

#74

All tung fordonstrafik kommer att gå 100-200 från vår bostad. Vattenflödet till bäcken kommer att påverkas. Kan inte vara lämpligt att placera 4 stentäkter inom 1 mils radie. Peab, Johansson, Svevia och NCC

Tency Sandström (Klippan, 2023-05-19)

#75

Det är katastrofalt förödande för oss som har hus där, oavsett vad mätningarna säger så påverkar det huset med sättningar och spricker i grunden. Och framkallar slukhål!

Annika Bengtsson (Stidsvig, 2023-05-19)

#77

Jag bor i närområdet! Blir påverkad av sprängningarna som förstör både hus och vattentillförsel!

Ulrika Holmqvist (Stidsvig, 2023-05-19)

#79

Förstör omgivningen byn skall behålla naturen o kommande sprängningar vi fått nog av ett idiotiskt tänk av egoistiska människor

Lars Wiberg (Klippan, 2023-05-19)

#80

Det räcker nu!!!

Margareth Rosen (Klippan, 2023-05-20)

#81

Inte förstöra naturen.

Gustav Lindström (Klippan, 2023-05-20)

#84

Jag är emot det nyplanerade bergtäcker Stidsvig.

Heike Kopp (Klippan, 2023-05-20)

#88

Jag vill bevara naturen och lugnet i området

Karin Berkeman (Klippan , 2023-05-20)

#89

Miljöorsak

Peter Qvist (Stidsvig, 2023-05-20)

#91

Vi har redan en bergtäkt med buller och sprängningar som får husen att vibrera så att saker ramlar i golvet. Det finns också en rädsla för vad vibrationerna kan förstöra på byggnader och mark ledningar.

Göran Borgman (Klippan, 2023-05-21)

#93

Bor i området det gäller.

Johan Landin (Stidsvig, 2023-05-21)

#94

Jag vill ha kvar vår underbara natur och slippa sprängningar.

Gunilla Svensson (Klippan, 2023-05-21)

#95

Värdet på min fastighet kommer rasa!
Risk för att mitt vatten kommer försvinna och eller förgiftas.
Vår vackra natur med dess djurliv kommer försvinna.
Tycker redan vi är utsatta med en fabrik som luktar, en bergtäckt redan och motorvägen precis bredvid. Nu får det räcka med ingrepp i vår svär.

Anneli Weil (Östra Ljungby Skog , 2023-05-21)

#96

Bor nära

Annette Nanngård (Stidsvig , 2023-05-21)

#97

Jag bor i stidsvig vill inte ha sånt nära en och vill ha skogen kvar.. de får välja ett annat ställe där det INTE finns hus o människor..

Anita Pettersson (Klippan, 2023-05-21)

#98

Jag vill inte ha fler bergtäkter i Stidsvig

Irene Svensson (Klippan , 2023-05-21)

#101

Jag påverkas av bergtäkten

Catharina Flinck (Klippan , 2023-05-22)

#103

Det räcker med det vi har på mölletofta och i rosa.

Lars Berg (Stidsvig, 2023-05-22)

#104

Jag ville inte ha fler bergtäckter.

Patrik Johansson (Klippan, 2023-05-22)

#108

Detta är min hembygd

Maja Eva Olsson (New york , 2023-05-25)

#110

Vill inte ha skiten som granne

Geir Haugen (Stidsvig, 2023-05-25)

#114

Förstör ju för alla dom som bor där o sänker värdet på husen i området

Zenita Källström (Munka ljungby , 2023-05-26)

#115

Förstör inte paradiset som svärfar byggde för hand och som gått i arv i tre generationer. Bäcken som porlar genom skogstomten, vilda och tama djur på tomten, brunnarna han grävde som förser oss med friskt vatten. Snälla, låt oss behålla vårt paradis!

Eva Ullerud (Stidsvig, 2023-05-26)

#118

Det räcker nu.

Carl Sahlin (Eket, 2023-05-26)

#119

Vi har redan två i vårt område och det räcker. Jag vill att vi värnar om vår natur och den biologiska mångfalden.

Mia Nilsson (Stidsvig, 2023-05-26)

#121

För att det förstör vår natur och djurliv.
Skakar i husen när de spränger sten.

Linda Emanuelsson (Klippan, 2023-05-27)

#123

Dåligt beslut

Linus Olsson (Eket, 2023-05-27)

#127

Tycker det börjar bli lite väl många tänkta bergtäkter på samma ställe…

Fredrik Thulinsson (Östra Ljungby , 2023-05-30)

#128

Jag har fritidshus i stidsvig

Cecilia Fransson (Mörarp , 2023-05-30)

#129

1. Bergtäkten kommer att ligga alldeles för nära bebyggelse där fastigheter har egna brunnar.
2. För nära golfbana och hembygdsgård.
3. Någonstans måste det få finnas fin, ostörd natur längs ån för rekreation.

Anna Åkerberg (Eket, 2023-05-31)

#134

Vi bor närmast

Ingrid Olsson Håkansson (Stidsvig, 2023-06-06)

#135

Förstör inte vår skog!

Emelie Sjöstrand (Hässleholm+, 2023-06-07)

#137

Vi har redan 2 bergtäckter, som påverkar både naturen och våra hus ! Tycker det räcker mycket väl!

Susanne Berg (Stidsvig, 2023-06-07)

#138

Jag är boende inom 500 m radie från denna planerade bergtäkt och kommer påverkas mycket av den verksamhet som ska drivas där

Ylva Naeve (Östra Ljungby Skog, 2023-06-14)

#139

Jag vill inte se fler bergtäkter i Stidsvig.

Mikaeel Huldtén (Klippan, 2023-06-15)

#140

Stop

Darius Radvilavicius (Stidsvig , 2023-06-15)

#141

Räcker med den bergtäkten som finns finns i området!

Kristofer Claesson (Stidsvig, 2023-06-15)

#142

Stoppa!!!

Michelle Andersson (Höör, 2023-06-15)

#143

Det förstör för de som har köpt sitt drömhus!

Kajsa Gunnarsson (Gantofta , 2023-06-15)

#145

Jag inte finner att en bergtäkt är bra att ha där!

Joel Andersson (Stidsvig, 2023-06-15)

#146

Vill inte ha bergtäkt i Stidsvig

Ann Magnusson Lundkvist (Östra Ljungby skog , 2023-06-15)

#147

Jag tycker det är fel att lägga en bergtäkt i det området

Marcus möller (Helsingborg , 2023-06-15)

#148

Min dotter, svärdotter o mitt barnbarn bor i området.

Susanne Ekman (Billesholm , 2023-06-15)

#149

Mina vänner ska kunna bo kvar i sitt älskade hus.

Jonette Renner (Åstorp , 2023-06-15)

#150

Bevare skoven og dyrelivet i skoven og de beboere der bor der

Jeannie Ellgaard (Ishøj, 2023-06-15)

#152

Det er en sag der er tæt til mit hjerte ....

Rik Andersen (NY, 2023-06-16)

#153

Vi vill stoppa Stidsvig bergtäkt!

Jessica Ellgaard (Östra Ljungby Skog, 2023-06-16)

#159

Drabbar så många på helt fel sätt

Annette Becker (Helsingborg , 2023-06-16)

#162

Spara naturen

Anna-maria Lillienberg (Ängelholm, 2023-06-16)

#165

Vi har fått nog nu , förstör inte våra liv och vår natur .

Lars Edmundsson (Stidsvig, 2023-06-17)

#169

Tycker inte att om att man skadar för alltid både skog och annan fin nattur, om man inte var helt nödig att göra det..

Agnar Helgason (Ljungbyhed, 2023-06-18)

#171

Förstör förmycket natur och vi har redan berg täckter runt om oss .

Johan Andersson (Östra Ljungby, 2023-06-19)

#172

Jag är emot planerna på att helt förstöra vår miljö för både natur, djurliv och inte minst boende

Lone Stark (Klippan , 2023-06-19)

#174

Detta kommer förstöra natur och miljö när jag hälsar på mina föräldrar i östra Ljungby skog

Rasmus Lundkvist (Helsingborg , 2023-06-19)

#176

Jag skriver under för att vi redan har två bergsäker i vårt närområde. Det planerade täkterna kommer dessutom att förstöra våra naturområden som innehåller ett väldigt rikt djurliv. Det är också så att många av oss har valt att leva och bo i vårt område på grund av närheten till naturen och det lugn som det ger. Vi kan inte se samhällsnyttan med att förstöra mer gamla naturområden. Det kanske största problemet eller oron gäller vattentäkterna som finns i området och påverkan på grundvattnet. Många av oss har egna borrade brunnar, hur kommer dessa att påverkas?

Johnny Andersson (Örkelljunga - Rya, 2023-06-20)

#177

Täkten kommer till att förstöra stora naturområden och även påverka grundvattennivåer. Vi har redan två täkter i vårt närområde och vi ser redan resultat i tung trafik, buller, damm och vibrationsskador på fastigheter. Det kommer även till att få stor påverkan på djurlivet i naturen och flera arter hotas. Vi har köpt vårt drömhus i området och en av faktorerna för köpet var naturen och lugnet. Värdet på vår investering kommer till att påverkas mycket negativt. Vem vill bo granne med en täkt med allt vad det innebär.

Tina Andersson (Örkelljunga-Rya, 2023-06-20)

#178

Vill inte ha ytterligare skit o lastbilar runt mitt hem. Flyttade ut i skogen för en anledning för slippa detta.

Andre M (Källna, 2023-06-20)

#180

Mina bästa vänner bor i området och tar verkligen hand om naturen med deras små får och idyll som dem skapat sig kring deras hus.
Låt skogen vara som den är!

Stephanie Aspenlöv (Bjuv, 2023-06-20)

#183

Jag bor i Stidsvig och vill inte att mitt livs besparing (huset) ska falla i värde pga. närliggande bergtäckt.

Peter Bildtgård (Klippan , 2023-06-20)

#184

Kommer att skada naturen för alltid

Yvonne Gustavsson (Kvidinge , 2023-06-20)

#186

Bevara byn

Anders Lundell (Stidsvig , 2023-06-20)

#188

Medför förstörelse av våtmarker och natur.

Henrik Thulinsson (Stidsvig , 2023-06-21)

#190

Jag värnar om bygd o natur!

Roger Lyberg (Klippan , 2023-06-21)

#191

Vill värna om miljön och skogen.

Andreas Thulin (Gantofta, 2023-06-21)

#192

Jag har tidigare bott i Östra Ljungby och vill inte att den fina naturen där förstörs.

Eva Swahn (Strövelstorp, 2023-06-21)

#194

Bergtäkt Stridsvig kommer att negativt påverka min dotter Ylvas närbelägna fastighet på många olika sätt.

Ambjörn Naeve (Stockholm, 2023-06-21)

#195

Uppskattar ej naturförstöring

Henrik Mattsson (Klippan , 2023-06-21)

#196

Vi måste skydda all den skog vi har.

René Mortensen (Karlstad, 2023-06-21)

#197

För vi behöver inte fler bergtäkter och mänskligheten borde lugna ner sig.

Niklas Carlsson (Vedum, 2023-06-21)

#198

Jag tycker orten bidragit med tillräckligt för att infrastrukturen ska bibehållas.

Annika Ingelström Nilsson (Östra Ljungby, 2023-06-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...