Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#1003

Jag vill inte delta i angiveri eller leva i ett samhälle som ger sig på utsatta människor.

Katarina Jonzon (Linköping, 2023-05-26)

#1008

Jag tycker det är fruktansvärt fel att uppmana någon att ange någon. Det liknar det angiveri som förekom under andra värlskriget och som Hitler låg bakom.

Monica Nilsson (Malmö, 2023-05-26)

#1009

Biblioteket är och ska vara en demokratisk fristad. Och förstås med tanke på Mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.
Samt att bibliotekets personal är just det och inte poliser - eller angivare

Pia Kronvall (Oskarshamn , 2023-05-26)

#1015

Jag är för ett demokratiskt samhälle

Lisa Lorentzon (Jönköping, 2023-05-26)

#1024

Det är en grundläggande princip i en demokrati att kunna få tillgång till information, möjlighet att yttra sin åsikt och hjälp med att undanröja hinder för att utöva denna rätt till information och yttrandefrihet UTAN att det ska kräva identitetshandlingar eller medborgarskap i landet.

Kristina Jagell Norrby (Storvreta, 2023-05-26)

#1027

stoppa anmälningsplikten

Juan Rodríguez (Stockholm , 2023-05-26)

#1028

Angiveri strider mot bibliotekariens uppdrag.

Keeley Lindkvist (Edsbyn, 2023-05-26)

#1029

Vi måste värna mänskliga rättigheter och allas lika värde. Biblioteken har en viktig roll att spela där. Vi viker oss aldrig.

Jenny Forslund (Göteborg, 2023-05-26)

#1030

Att ange papperslösa personer strider mot bibliotekslagen, mänskliga rättigheter och det demokratiska uppdrag folkbiblioteken har. Biblioteken ska vara till för alla. Hellre blir jag avskedad än anger någon

Amanda Ahlerup (Malmö, 2023-05-26)

#1031

Därför att angiveri är omoraliskt och oetiskt.

Pernilla Holmkvist (Knivsta, 2023-05-26)

#1035

Inte ok att tvinga anställda till angiveri. Väldigt otäcka vibbar som får mig att tänka på nazisternas framfart.

Mari Samuelsson (Jönköping , 2023-05-26)

#1036

Juridiskt: Kravet på bibliotekarier att ange papperslösa strider mot bibliotekslagen och barnkonventionen. Detta är ett polisiärt uppdrag. Personligt: angiverisamhälle -nej tack!

Anki Olsson Flodin (Helsingborg , 2023-05-26)

#1039

Det strider mot mitt samvete och grundvärdena för bibliotekens verksamhet

Sisela Rosén (Sundbyberg, 2023-05-26)

#1049

Jag är blivande bibliotekarie och anser att angiveri aldrig kommer att höra hemma i ett bibliotek.

Kim Ekman (Borås, 2023-05-26)

#1061

håller med

Eva Gustavsson (Linköping, 2023-05-26)

#1063

Att skydda biblioteksbesökarnas personliga integritet och skydda deras tillit till biblioteksinstitutionen är av största vikt.

Joel Niklasson (Uddevalla, 2023-05-26)

#1066

För att stoppa angiverisamhället!

Mikael Haraldsson (Stockholm, 2023-05-26)

#1068

Många människor ser biblioteket som en fristad, och det är så vi som arbetar där betraktar vår arbetsplats också. Det borde inte ingå i våra arbetsuppgifter att ange personer som redan lever på samhällets brant, det känns förfärligt!

Andréa Haglund (Uddevalla, 2023-05-26)

#1069

Regeringen gör fel

Långström Monika (Göteborg, 2023-05-26)

#1078

Jag absolut inte kan tolerera angiveri och det känns fullständigt fel att bibliotekarier ska behöva göra något så moraliskt fel!

Marianne Nilsson (Lund, 2023-05-26)

#1086

Det är det rätta!

Charlotte Ziethen (Hörby, 2023-05-26)

#1087

Jag motsätter mig ett pådyvlat övervakningssamhälle.

Leve humanismen!

Anders Glader (Göteborg, 2023-05-26)

#1088

Det är att ta det för långt!

Pär Nilsson (Linköping, 2023-05-26)

#1090

Jag vill leva i ett fritt land, inte en angiveristat! Ingen människa är illegal.

Monica Malmsten (Tyringe, 2023-05-26)

#1091

Det finns inget medmänskligt i att anmäla sina medmänniskor. Det går dessutom emot barnkonventionen - som är lag. Att anmäla ett barn, eller dens familjemedlemmar, är att per automatik utsätta barnet för en oerhört traumatisk process, och det tänker jag inte vara en del av.

Ruhani Islam (Stockholm, 2023-05-26)

#1093

Anmälningsplikten strider mot bibliotekslagen. Det strider också mot min egen moral och mot alla humana värderingar som borde vara rättesnöre för alla

Stefan Grip (Härnösand, 2023-05-26)

#1101

Jag skriver under detta upprop eftersom alla steg på vägen mot ett angiverisamhälle måste förhindras.

Love Strandberg (Stockholm, 2023-05-26)

#1102

Grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter!!!

Idgie Ljunggren (Uppsala , 2023-05-26)

#1105

Jag är allmänt emot att angiva människor som är i behov av skydd och trygghet, och att biblioteket bör vara en säker plats.

Oliver Gobbert (Göteborg , 2023-05-26)

#1107

Jag skulle aldrig kunna ange någon och det här förslaget går emot allt som vi står för och jobbar för - demokrati och fri information för alla.

Helena Sundström (Stockholm , 2023-05-26)

#1110

Det ska inte vara bibliotekets roll att ägna sig åt angiveri.

Britta Ekström (Göteborg , 2023-05-26)

#1112

Låt bibliotekarierna vara bibliotekarier och inte poliser.

Karin Häggmark (Skellefteå, 2023-05-26)

#1114

Barn i alla åldrar och vuxna behöver biblioteken! Biblioteken är nyckeln till att lära sig läsa, vidga sina vyer, få stöd, hitta fakta och berika sig själv! Varför ska vi beröva dem som allra mest behöver detta på denna möjlighet? Hur iskallt och bristande på empati ska Sverige bli innan vi säger stopp? Jag drar min linje här. Biblioteken är till för alla, oavsett deras personliga omständigheter!

My Bergström (Göteborg, 2023-05-26)

#1122

Biblioteken ska finnas för ALLA! Läsning och kultur är en mänsklig rättighet.

Elisabet Hesseborn (Stockholm, 2023-05-26)

#1123

Jag står upp för mina medmänniskor mot inhumana lagar

Aryan Batti (Stockholm , 2023-05-26)

#1124

Angiverilagen strider mot allt som ett bibliotek står för. Det är ett brott mot bibliotekslagen och förödande för ett samhälle som ska vara öppet för alla

Sandra-Elin Bood (Karlstad, 2023-05-26)

#1129

... en lagreglerad anmälningsplikt holkar ur förtroendet för svenska bibliotek och biblioteksanställda, och den kan på sikt rasera den övergripande nimbus av solidaritet med alla och frihet för alla som bör vara den huvudsakliga strålande ledstjärnan för all kulturverksamhet med tillhörande personal.

Marcus Einarsson (Uddevalla, 2023-05-26)

#1131

Jag står upp för alla människors lika värde och rätt att använda sitt bibliotek. Jag följer Bibliotekslagen, Barnkonventionen och principen om armlängds avstånd.

Karolina Bång (Malmö, 2023-05-26)

#1134

Förslaget är rasistiskt. Biblioteken är till för alla, även papperslösa.

Annabell Chin (Stockholm, 2023-05-26)

#1135

Biblioteken, information och kultur ska vara tillgängliga till alla för att bygga ett hållbart samhälle.

Marion Pierangelo (Råå, 2023-05-26)

#1152

Angiveri är inte demokrati.

tobias Berving (Älvsjö , 2023-05-26)

#1153

Ett fullständigt vettlöst förslag, vilket väl sammanfattas i texten ovan.

Greta Henriksson (Visby , 2023-05-26)

#1155

Jag skriver på för att min framtida yrkeskår kommer bli lika påverkad av detta som våra medarbetare på biblioteken. Det finns ett starkt samarbete mellan skolan och biblioteket och jag vill att alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna ta sig till biblioteket utan rädslan att bli angivna.

Eize-Vide Hyvönen (Uppsala, 2023-05-26)

#1156

Det känns helt orimligt. Även om man bortser från den etiska aspekten så förstår jag inte hur det ska gå till rent praktiskt. Ska bibliotekarier fråga varenda kotte som kommer in efter legitimation? Ska man visa leg för att läsa tidningen, använda toaletten? Skriva ut? Det är bara dumt.

Saga Rönnbacka (Stockholm, 2023-05-26)

#1158

….det är inte vår uppgift att vara angivare. Vår uppgift är att verka för demokrati, främja läsning & att öka läslust.

Randi Söderblom (Stockholm , 2023-05-26)

#1159

Alla ska kunna vända sig till oss på biblioteket utan rädsla.

Birgitta Eliason (Dyrön, 2023-05-26)

#1161

Jag är ingen angivare. Ingen människa är illegal!

Erika Price (Karlstad, 2023-05-26)

#1164

Det är ett helt sjukt förslag.

Sofie Gillstedt (Helsingborg, 2023-05-26)

#1165

Vi ska inte ha ett angiverisamhälle. Dessutom kan en människas flyktingsituation vara komplex och i en rättsstat ska inte alla möjliga tjänstemän ha en sådan kontrollroll

Liselotte Hellid Hagström (Vretstorp , 2023-05-26)

#1167

ALLA är välkomna till biblioteket utan krav på att vara svensk medborgare. Se bibliotekslagen.

Anna Majberger Wärnberg (Uddevalla, 2023-05-26)

#1169

Angiveri hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Bibliotekarier ska inte syssla med sådant. Ett skamligt förslag!

Sofia Thorell (Uppsala , 2023-05-26)

#1172

Det går emot mitt uppdrag och bibliotekslagen att jag ska tvingas ange besökare till myndigheterna.

Anna-Lotta Jadinge (Uppsala, 2023-05-26)

#1173

Förslaget går emot allt vad bibliotek står för.

Sara Hagström Andersson (Gävle , 2023-05-26)

#1176

Det är fullständigt vidrigt att kopiera diktakturfasoner från DDR eller Nordkorea

Anders Hill (GUNNILSE, 2023-05-26)

#1178

Förslaget strider mot mänskliga rättigheter, det strider mot Barnkonventionen och mot Bibliotekslagen. Bibliotek ska vara en trygg plats för alla.

Lynn Alpberg (Stockholm, 2023-05-26)

#1184

Jag skriver under på grund av att förslaget om anmälningsplikt är fel och inte borde genomföras. Det strider emot demokratin, konventioner och lagar.

Vanda Hassinen (Växjö, 2023-05-26)

#1186

Angiveri av människor som inte begått något brott hör inte till i en demokrati.

Marie-Noëlle Carlsson Ferrier (Borås, 2023-05-26)

#1188

Att uppmuntra till angiveri är inte värdigt en rättsstat. Biblioteken är en trygg plats för alla!

Sara Urger (Karlstad , 2023-05-26)

#1193

Jag är emot förslaget, det ingår inte i yrkesrollen att ange människor.

Martina Olsson (Järfälla , 2023-05-26)

#1196

Vi inte ska ha ett angiverisamhälle

Viivi Hattara (Västerås , 2023-05-26)

#1198

Biblioteken är för alla! Gör vi detta skrämmer vi bort de som kanske behöver oss mest.

Matilda Malinen (Borås, 2023-05-26)

#1199

Det är en viktig fråga.

Oskar Norberg (Visby, 2023-05-26)