Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#609

Angiveri är inget som finns eller ska finnas i en demokrati.

Marielouice Strömquist (Stockholm , 2023-05-25)

#618

Sådana lagar hör aldrig hemma i en demokrati. De är ett av stegen för att begränsa och till sist avskaffa demokratin.

Gudmund Areskoug (Uppsala , 2023-05-25)

#623

Informationen är fri - vårt uppdrag handlar om att möta alla som behöver information eller läsning.

Peter Rydén (Ulricehamn, 2023-05-25)

#624

Kultur är en fristad för alla. Folk som flyr från svåra förhållanden måste integreras i det svenska samhället utan problem och jakt på dom.
Bibliotekarier ska inte behöva agera som någon sorts myndighet eller polis.

Maria Ylipää-Lindmark (Kiruna, 2023-05-25)

#626

Tidöavtalet gör Sverige till en stat som gör som DDR gjorde på sin tid, som förlorat sin medmänsklighet och barmhärtighets och som är ute på mycket tunn is! Domen över beslutsfattarna kommer att bli hård och kännbar för dem som inte vänder om på denna väg till avgrunden.

Majlis Seppänen (Boden, 2023-05-25)

#627

Jag skulle aldrig i livet anmäla en papperslös person och vill inte att någon annan bibliotekspersonal ska göra det heller. Biblioteken är till för alla människor och särskilt för de mest utsatta. Förslaget är oerhört skrämmande och högst odemokratiskt!

Mathilda Franzén (Göteborg, 2023-05-25)

#629

Bibliotek ska vara en plats där ALLA i samhället ska känna sig trygga. En plats för information och kultur och inget annat.

Maja Andersson (Stockholm , 2023-05-25)

#630

Tidöavtalets förslag (?) om anmälninbgsplikt strtider mot de demokratiska och etiska grunderna för min yrkeskår

Åsa Forsberg (Lund, 2023-05-25)

#635

Förslaget undergräver bibliotekens ställning i samhället

Vidar Kjerstadius (Västervik, 2023-05-25)

#637

Förslaget bidrar till segregation, det strider mot grundläggande rättigheter och värderingar som vi kämpat för att etablera i det moderna samhället. I ett rasistiskt och människofientligt samhälle måste befintliga demokratiska institutioner stå upp och stå starka för de utsatta och de behövande.

Erik Svallingson (Farsta, 2023-05-25)

#638

Enligt lag är biblioteket till för alla och jag jobbar med att förmedla läsning och kunskap till barn och vuxna inte med att ange människor

Maria From (Vännäs, 2023-05-25)

#640

Det här lagförslaget strider mot Bibliotekslagen, Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter samt vanlig mänsklig anständighet!
Att ni kan göra så mot tänkande, kännande individer! Skäms ni inte?

Bo Johnsson (Malmö, 2023-05-25)

#644

Jag vill inte tvingas ange en papperslös

Marie Rezelius (Skövde, 2023-05-25)

#645

Det strider mot både Bibliotekslagen och min personliga moral att ange människor.

Linnéa Jönsson (Malmö, 2023-05-25)

#646

Det går emot allt jag står för att ange människor som är här pga krig, förföljelse eller annat. Vi ska hjälpa våra medmänniskor, inte vända ryggen mot de som behöver oss som mest.

Malin Carlsson (Göteborg, 2023-05-25)

#647

Ingen ska fråntas sitt *ansvar* att vara medmänniska!

Kirsti Wennerholm (Lammhult, 2023-05-25)

#649

Förslaget är verkligen inte värdigt.

Katharina Törnqvist (Mariefred, 2023-05-25)

#650

Biblioteken är en fristad för alla

Desiree Nilsson (Markaryd, 2023-05-25)

#655

Genom att skriva under här står jag upp för verkligt svenska värderingar; som öppenhet, medmänsklighet och förtroende istället för misstänksamhet.

Claes Eriksson (Luleå, 2023-05-25)

#657

Dåligt för Sverige, för invandrarna och för bibliotekarierna

Karin Melinder (Åsarna, 2023-05-25)

#664

svenska bibliotek är till för alla i Sverige

Katarina Norén (Skara, 2023-05-25)

#669

Tänker inte medverka till ett angiverisamhälle!

Martina Lundbeck (Malmö, 2023-05-25)

#670

Angiverilagar hör inte hemma i en demokrati.

Ingrid Olsson (SOLLEFTEÅ, 2023-05-25)

#671

Jag avskyr varje del av regeringens politik!

Gertrud Pettersson (Älvsbyn, 2023-05-25)

#673

Jag ogillar alla typer av angiverilagar.

Monica Johansson (Umeå , 2023-05-25)

#678

Biblioteken är och ska vara en garant för öppenhet och demokrati. Vi ska värna om människors lika värde och vi ska värna om mänskliga rättigheter. Det här lagförslaget är uselt och skamligt. Angiverilagar är inte förenliga med ett demokratiskt samhälle.

Halina Hohenthal (Uppsala, 2023-05-25)

#685

Ingen angivetilag i Sverige!

Lizbet Stenlund-Gens (Kungälv, 2023-05-25)

#686

All läsning ger kunskap och kunskap är viktig för ALLA!

Barbro Anselmsson (TRELLEBORG, 2023-05-25)

#688

Jag vill inte ha ett Nazistiskt styre.

Marina Oschlag (Leksand, 2023-05-25)

#689

Friheten måse ALLTID försvaras!

Sten Bråkenhielm (stockholm, 2023-05-25)

#696

Anmälningsplikten strider mot allt vad bibliotek står för och därtill flera lagar, till exempel öppenhet, demokrati, bibliotekslagen och barnkonventionen.

Ellinor Frohne Östlund (Hallstahammar, 2023-05-25)

#697

Ingen ska behöva vara rädd för att besöka biblioteket.

Sofia Recksén (Lerum, 2023-05-25)

#698

Fri och tillgänglig information ska finnas till för alla människor oavsett medborgarskap, kön, ålder, etnicitet etc.

Amanda Anderlid (Uppsala , 2023-05-25)

#704

Vill inte ha ett angiverisamhölle

Lene Nielsen (Stockholm , 2023-05-25)

#705

Jag skriver under på grund av att jag inte vill har ett omänskligt samhälle där de mest utsatta blir än mer utsatta.

Åsa Akre (HEMSE, 2023-05-25)

#709

Anmälningsplikten så som den formuleras av SD med regeringssvansen är odemokratisk och inhuman.

Wolfgang Undorf (Enskede, 2023-05-25)

#711

Jag gillar inte angiveri!

Lena Lindgren (Umeå, 2023-05-25)

#713

Anser inte att det är en uppgift för bibliotekarier som jobbar i en offentlig institution som ska vara öppen för alla att ange människor.

Marija Hane (Halmstad , 2023-05-25)

#715

Demokratiska principer måste skyddas.

Karin Leoson (Visby, 2023-05-25)

#716

Jag vill ha ett mänskligt samhälle

Annika Benatti (Lund, 2023-05-25)

#719

Jag tänker inte heller ange någon. Varken privat eller i tjänsten. Aldrig.

Ann-Sofie Urdal (Mantorp , 2023-05-25)

#720

Det börjar med anmälningsplikt mot papperslösa, var kommer det sluta?

Caroline Kårhed (Ronneby, 2023-05-25)

#722

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och ska kunna användas utan rädsla.

Erik Sjöberg (Fjugesta, 2023-05-25)

#730

Bibliotek är fristäder öppna för alla oavsett status. I och med att bibliotek är gratis, har stark sekretess avseende lånekort och inte har något myndighetsutövande uppdrag vågar människor be om hjälp där. Att utsatta människor skulle riskera att bli angivna går emot bibliotekets uppdrag helt enkelt.

Maria Olsson Eklund (Stockholm, 2023-05-25)

#731

Jag skriver under eftersom jag följer barnkonventionen, som är svensk lag.

Eric Haraldsson (Alvesta, 2023-05-25)

#734

Mänskliga rättigheter gäller alla

Christer Edeholt (Umeå , 2023-05-25)

#736

Förslaget står i strid med bibliotekslagen.

Lovisa Kjellin (Stockholm, 2023-05-25)

#737

Allas människors rätt till fri kunskap och rätt att vistas på bibliotek.

Emma Söderblom (Vallentuna , 2023-05-25)

#748

Anmälningsplikt är ett vidrigt och människofientligt påfund.

Karolina Johnsson (Stockholm, 2023-05-25)

#753

Jag aldrig kommer följa denna lag då den går emot allt jag står för.

Antonia Simonovic (Örebro, 2023-05-25)

#755

Biblioteket är en öppen plats som ska verka för ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Anmälningsplikt en strider starkt mot allt vi står för.

Maria Jämthagen (Lund, 2023-05-25)

#758

Bibliotek är till för alla!

Ewa Matz (Höllviken, 2023-05-25)

#760

Medmänsklighet

Britt-Marie Johansson (Falkenberg , 2023-05-25)

#761

Demokratin trumfar Tidöavtalet

Christer Svensson (Molkom, 2023-05-25)

#764

Respekt för mänskliga rättigheter och bibliotekens uppdrag

Leodan Rodriguez (Stockholm , 2023-05-25)

#766

Alla ska alltid vara välkomna till biblioteket!
Förtroendet för oss som yrkesgrupp är fundamentalt för bibliotekets överlevnad. I ett större perspektiv handlar det om kampen för medmänsklighet och vår demokrati.
Förslaget om angiveri för osökt tankarna till 30-talet.

Marie Johansson (Göteborg , 2023-05-25)

#772

Detta är sjukt. Helt sjukt att försöka inför sånt här.
Nej.
Demokrati tack

Sofia Tegelid (Linköping , 2023-05-25)

#776

Det ingår inte i mitt uppdrag att ange papperslösa. Jag tycker det är helt vansinnigt att jag och mina kollegor skulle göra polisens arbete.

Frida Frimodt (Tullinge, 2023-05-25)

#781

Omänskligt

Anel Nez (Stockholm, 2023-05-25)

#786

Vi lever ju inte i Nazityskland vilket är det enda ställe jag hört talas om att angiveri använts.

Jens Christiansson (Ljungby, 2023-05-25)

#788

Bibliotekslagen och min egen övertygelse.
Vi bedriver inte polisiärt arbete och ska inte heller göra det i framtiden.

Susanna Larsson (Stockholm , 2023-05-25)

#789

Jag vill leva i ett demokratiskt land

Lena Salö (Sidensjö, 2023-05-25)

#790

Samhället hårdnar.Jag vill inte att det ska bli ett ”Storebror ser dig”- samhälle. Succesivt ökar styrningen uppifrån och levnadsvillkoren blir skörare. Finns det inga samveten hos dem som vill stifta sådana bestämmelser? Hjälp, inte stjälp, människor som har det bräckligt.

Karin Lundholm (Umeå , 2023-05-25)

#796

Det känns omänskligt och godtyckligt om jag eller kollegor ska anmäla personer. Om jag mot förmodan skulle veta att ngn är papperslös.

Christina Svala (Uppsala, 2023-05-25)

#797

Förslaget strider mot bibliotekslagen och skulle förvandla biblioteken till en plats där man inte känner sig välkommen oavsett bakgrund.

Tuija Drake (Stockholm, 2023-05-25)

#798

Jag vill inte att mina barn och barnbarn ska leva i en fascist stat som bryter mot internationella konventioner

Bo Jönsson (Vallentuma , 2023-05-25)

#799

Bibliotekarier er der för att ge alla en chans att har samma tillgång till information. Det är viktigast! För demokratins skull, för rättsstatens skull och för fred in Europa.

Katja Ellenrieder (Schwerin , 2023-05-25)

#800

Omänsklig idé och omöjlig att tvinga på någon pga etik och yrkesetik. Tror de allra flesta kommer att vägra att ange.

Monika Baruch (Stockholm, 2023-05-25)