Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#2209

Anmälningsplikt är fel väg att gå.

Sara Kalander (Örebro , 2023-06-08)

#2216

I mitt Sverige följer vi internationella regler och konventioner. Det här förslaget är bortom rimlighetens alla gränser!

Fredrik Neiderud (Upplands Väsby , 2023-06-08)

#2218

Jag tycker att biblioteket ska fortsätta vara en plats där alla är välkomna. Det blir det inte om vi tvingas anmäla de som saknar tillstånd att vara i Sverige.

Jennifer Tjärnström (Luleå, 2023-06-08)

#2219

Jag vill

Isabelle Nerevik (Stockholm , 2023-06-08)

#2239

Det går helt emot yrkesrollen att börja bryta förtroende vi har byggt upp med allmänheten under många år. Vi är värdarna av demokrati och fri tillgång till samhällsviktiga information och livs berikande litteratur. Vi är inte gestapo!

Mairead Sandlund (Luleå, 2023-06-09)

#2242

Ingen människa ska behöva vara rädd i sin omgivning

Cecilia Eyvaa Olsson (Malmö, 2023-06-10)

#2244

.

Ignacio Concha (Stockholm , 2023-06-10)

#2252

Lägger min röst på det enda rätta

Annicka Kall (Bengtsfors , 2023-06-11)

#2258

Förslaget om anmälningsplikt strider mot allt biblioteksväsendet står för.

Hanna Karolina Schimmer (Jokkmokk, 2023-06-11)

#2265

Jag vill att biblioteken ska vara en trygg plats för alla.

Nanna Ekman (Malmö, 2023-06-12)

#2266

Förslaget är i strid mot mänskliga rättigheter - och inte medmänskligt.

Therese Ankarström (Järfälla , 2023-06-12)

#2267

Bibliotek är till för alla

Jonas Gruvaeus (Stockholm, 2023-06-12)

#2270

Bibliotekarier ska inte behöva agera angivare. Angiverilagar strider mot mänskliga rättigheter och hör inte hemma i en demokrati och rättsstat.

Sara Luthander (Stockholm , 2023-06-12)

#2277

Förutom att föreslaget strider mot konventioner och lagar är det mycket obehagligt att ens tänka sig att att vi skulle ägna oss åt angiveri över huvud taget i vårt land.

Cinna Svensson (Falkenberg, 2023-06-14)

#2283

Ett samhälle där vi ombeds att ange varandra är inte ett samhälle jag vill leva i.

Sarah Vegna (Kungsör, 2023-06-14)

#2284

Det är självklart att biblioteket måste få vara en fri plats.

Mina Widding (Kramfors, 2023-06-14)

#2287

Att ange människor är inte något vi ska göra i ett demokratiskt land.

Sara Gagge (Gävle, 2023-06-14)

#2290

Vi vill inte tillbaka till Nazityskland och 1940-talet. Vi har kommit längre än så!!!

Ulrika Nystås (Lerum , 2023-06-14)

#2292

Alla har rätt till information och man ska inte vara rädd för att gå till ett bibliotek. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Loke Johansson (Kalmar, 2023-06-14)

#2295

Detta vore förfärligt och riktigt sjukt!

Joakim Persson (Enköping , 2023-06-15)

#2297

Det skulle sätta oss som jobbar på bibliotek i otroligt svåra positioner. Det skulle innebära en enorm försämring av arbetsmiljön och bara kontraproduktivt mot våra mål om demokratiarbete.

Maja Bergström-Svahn (Tornsborg , 2023-06-15)

#2309

jag vill inte vara med om att Sverige blir som Nazityskland eller DDR, där till slut alla anger alla.

Stefan Byström (Bergsjö, 2023-06-15)

#2314

Den här lagen är helt sjuk. Börjar mer och mer likna Tyskland för hundra år sen...

Vill man ha bort ett "skuggsamhälle" skjuter man bara sig själv i foten med detta då ingen vill komma ut i resten av samhället.

Niclas Källberg (Jönköping, 2023-06-16)

#2317

Jag är emot anmälningsplikten.

Mauren Smith (Drottningskär , 2023-06-16)

#2318

Angiveri hör inte hemma i en fredlig demokrati.

Hannah B (Kungälv, 2023-06-16)

#2319

Jag tycker det är fel.

Josefin Lennman (Solna, 2023-06-17)

#2334

Alla människor ska ha tillgång till säkerhet och information. Oberoende situation. Bibliotekarier ska inte ha tillgång till en sådan makt imbalans. Det handlar om demokrati.

William Eckhardt (Kalmar , 2023-06-19)

#2337

Angiveri är oacceptabelt och ett hot mot demokratin

Monica Persson (Våxtorp, 2023-06-21)

#2341

Angiveri känns inte medmänskligt rätt

Jason Stefansson (Stockholm, 2023-06-23)

#2345

Jag tycker det är en självklarhet att bibliotikarier inte ska behöva ägna sig åt angiveri av sina låntagare

Gabriella Hansson (Stockholm, 2023-06-24)

#2346

Angiveri stämmer inte överens med bibliotekens demokratiska uppdrag.

Oda Larsson (Karlstad , 2023-06-25)

#2355

Jag vägrar ange.

Kerstin Kvisler (Uppsala, 2023-10-25)