Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#2

Vi vägrar ange. Alla människor har rätt till sitt bibliotek.

Madelene Wallinder (Stockholm, 2023-05-23)

#3

Jag kommer ändå att vägra ange någon om lagen skulle gå igenom. Det är inte förenligt med bibliotekens uppdrag eller med ett demokratiskt samhälle.

Patrik Hjorth (Stockholm , 2023-05-23)

#5

För det är inhumant att ange, och går emot allting som bibliotek står för.

Richard Andersson (Stockholm , 2023-05-23)

#6

Förslaget strider mot bibliotekens roll som samlande, fredade platser och bibliotekariens roll som pålitlig och medmänsklig tjänsteman.

Patrik Schylström (Österåker, 2023-05-24)

#7

Förslaget står i strid med bibliotekslagen.

Anna-Stina Takala (Sundbyberg, 2023-05-24)

#8

Angiveri hör inte till i vårt moderna demokratiska samhälle.

Audrey Lebioda (Stockholm, 2023-05-24)

#9

Detta förslag krockar med min yrkesetik, min uppgift som bibliotekarie, syftet med biblioteken som formulerats både i svensk bibliotekslag och internationella dokument samt grundlagen. Det innebär en farlig väg och jag tror att vi gemensamt måste sätta stopp här. Och nej, jag kommer inte att ange någon.

Moa Stockstad (Stockholm, 2023-05-24)

#13

Omänsklig lag som kommer att leda till diskriminering och utsätta människor som redan är utsatta. Bibliotekarierna ska inte behöva ”förhöra” personer som kommer till biblioteket, det hör inte till deras uppgifter. Bibliotek ska vara tillgängligt för ALLA. Heja er!

Karolina Hofman (Uppsala, 2023-05-24)

#18

Jag håller med om att det är lagvidrigt och oetiskt med angiveri. Det strider mot allt jag står för som yrkesverksam bibliotekarie, som företrädare för demokrati och som medmänniska.

Lina Molander (Götene, 2023-05-24)

#20

För att bibliotekarier ska få ägna sig åt att vara bibliotekarier och för att angiveri inte hör hemma i ett öppet och demokratiskt land.

Anna Troberg (Vingåker, 2023-05-24)

#22

Biblioteken samt tillgång till fri information och kulturupplevelser är till för alla.

David Wegemo (Örebro, 2023-05-24)

#23

Jag läser till bibliotekarie och ser förslaget inte bara som kontraproduktivt för det som jag antar avses utan även som helt mot allt som vi fått läsa om bibliotekens och bibliotekariernas roll så som förmedlare av kunskape och information till alla.

Andreas Nelson (Malmö, 2023-05-24)

#26

Den grund som folkbibliotek vilar på är alla människors lika rätt till kultur, litteratur, information och mötesfrihet. Tidöavtalet undergräver själva fundamentet för folkbiblioteksverksamhet (och för ett samhälle i stort som vilar på respekt för de mänskliga rättigheterna). Jag absolut vägrar att ange någon besökare nånsin!

Laura Purdy (Luleå, 2023-05-24)

#27

Förslaget är rasistiskt och inte förenligt med bibliotekens demokratiska uppdrag.

Karin Råghall (Umeå, 2023-05-24)

#30

Angiverilagar luktar stöveltramp och fascism lång väg, likaså chatcontrol. Det är inte den väg vi vill att vårt land ska (fortsätta) utvecklas.

Joel Karlsson (Tibro, 2023-05-24)

#34

Det går emot bibliotekslagen i att alla har rätt till information i ett demokratisk samhälle.

Olivia Gustafsson (Virserum , 2023-05-24)

#37

Jag tycker det är en vidrig människofientlig och rasistisk politik som förs och viktigt att vi sätter ner foten.
Bibliotekens service är till för alla punkt. Tidöavtalet hör inte hemma i vårt demokratiska uppdrag.
Alla ska känna sig trygga att söka information och stöd på biblioteken.

Chandra Lindstedt (Borås, 2023-05-24)

#39

Det är ren galenskap som strider mot mänskliga rättigheter och bibliotekslagen.

Janette Wigh (Vingåker, 2023-05-24)

#40

Ett av samhällets sista öppna ytor, som kan vara det första steget till integration bör fortsätta vara en fristad för alla.

Emelie Lindström (Stockholm , 2023-05-24)

#41

Det går emot allas rätt till information och barnens rätt i samhället enligt barnkonventionen

Malin Lindén (Ulricehamn , 2023-05-24)

#45

Det är förkastligt att politiker försöker urholka den lagstadgade rätten att biblioteket är öppet för alla.

Tobias Johansson (Umeå, 2023-05-24)

#48

Förslaget går emot såväl bibliotekslagen som yrkesroll, bibliotek är demokratiska arenor.

Åsa Eliasson (Västerås, 2023-05-24)

#49

Sverige är ett demokratiskt land där alla ska vara välkomna och bibliotek ska vara en säker plats för alla.

Otto Granath (Solna, 2023-05-24)

#52

Lex Anne Frank hör inte hemma i en demokrati.

Björn Waller (Stockholm, 2023-05-24)

#55

Självklart skriver jag under! Det skulle aldrig någonsin falla mig in att ange papperslösa.

Anita Höglund (Lund, 2023-05-24)

#68

Vill inte medverka i ngt angiverisystem
Vi kan inte ta på oss denna arbetsuppgift, då man som besökare i princip ska kunna vara anonym på ett bibliotek

Anna Eriksson (Göteborg, 2023-05-24)

#70

Fruktansvärt förslag! Vi ska värna om alla!

Anngerd Thegel (Västerås, 2023-05-24)

#72

Den föreslagna anmälningsplikten bryter mot bibliotekshemligheten, ett antal överenskomna, internationella konventioner och min moraliskt medmänskliga övertygelse. Den föreslagna anmälningsplikten liknar de argument som fördes fram i Tyskland på 1920- och 30-talen och demokratin befinner sig på ett sluttande plan om förslaget genomförs.

Krister Persson (Stockholm, 2023-05-24)

#81

Förslaget är kränkande, oetiskt och omänskligt.

Frida Brengesjö (Stockholm, 2023-05-24)

#83

Vi ska inte ange människor. Alla är välkomna till biblioteket, oavsett status. Biblioteket är en av de få sista offentliga rummen där alla kan komma in, utan att det kostar något eller oavsett du har ett ärende eller ej. Ett rum där du blir sedd som en människa, inte en siffra.

Soledad Cartagena (Malmö, 2023-05-24)

#84

För det här går emot allt som bibliotek och bibliotekarier står för. Det bryter mot bibliotekslagen. Det bryter mot internationella konventioner. Biblioteket ska vara en trygg plats för alla. Jag blir arg över den okunskap och brist på empati som Tidöpartierna visar med sitt förslag.

Sebastian Harrison (Kävlinge, 2023-05-24)

#90

Biblioteken ska vara en trygg plats. För alla!

Veronica Sarge Cech (Mariehamn, 2023-05-24)

#93

Det strider helt emot allt vad jag står för

Åsa J-Persson (Åsele , 2023-05-24)

#99

Jag tycker att detta är fel

Jenny Sjögren (Göteborg, 2023-05-24)

#100

Biblioteken ska vara en fristad för alla, vår skyldighet ligger i att skapa en trygg och välkomnande miljö till ALLA. Där i ligger inte vår skyldighet att köra ut individer, varken ur biblioteket eller landet

Ida Billgren (Kävlinge, 2023-05-24)

#101

Det är ett groteskt förslag som knuffar oss högerut på ett sluttande plan.

Maria Ohlsson (Malmö, 2023-05-24)

#104

Ett fullkomligt idiotiskt förslag!

Elisabeth Hedström (Skellefteå , 2023-05-24)

#107

Jag vill inte vara delaktig i ett samhälle där man anger sina medmänniskor.

Marie-Louise Johannesson (Äspered, 2023-05-24)

#108

Enligt bibliotekslagen är biblioteken till för alla, oavsett uppehållstillstånd och medborgarskap

Cecilia Herdenstam (Visby, 2023-05-24)

#110

Detta strider mot internationella konventioner och bibliotekens tillgänglighet.

Maria Wiklund (Umeå, 2023-05-24)

#112

Jag tror på ett öppet demokratiskt samhälle med fria invånare och som visar respekt och ödmjukhet mot varandra.

Anders Wikstrand (Borås, 2023-05-24)

#116

Förslaget om anmälningsplikt är omänskligt.

Daria Gaydur (Göteborg, 2023-05-24)

#126

Anmälningsplikten strider mor bibliotekslagen och även mot mänskliga rättigheter till information.

Annika Samuelsson (Viskafors, 2023-05-24)

#128

På biblioteken arbetar vi för att samhället ska vara demokratiskt. Det ska vara en öppen plats för kunskap åt alla. Det är ingen öppen plats om vissa ska vara rädda att gå till biblioteket på grund av risken att bli angivna.

Elina Vikström (Umeå, 2023-05-24)

#137

Detta är total galenskap som strider mot allt biblioteken står och verkar för.

Ida Boija (Umeå, 2023-05-24)

#140

Bibliotek är till för alla och angiverilagar är fascistfasoner!

Fredrik Holm (Glommen, 2023-05-24)

#147

Det är ett vansinnigt förslag som går emot bibliotekets grundidé.

Karin Ramnerö (Strömsholm , 2023-05-24)

#148

Jag aldrig tänker ange någon enda människa!

Miranda Suserud (Borås , 2023-05-24)

#151

Angiveri hör inte hemma i en demokrati.

Helena Ziherl (Malmö , 2023-05-24)

#160

Barnkonventionen är lag om ni har glömt bort det!

Mattsson Jens (Lund, 2023-05-24)

#161

Biblioteken är till för alla!

Anette Lindström (Umeå, 2023-05-24)

#162

Allt annat vore ovärdigt.

Susanna Warhammar (Stockholm , 2023-05-24)

#170

Det strider mot mänskliga rättigheter och vårt uppdrag att arbeta för demokrati.

Helene Sefastsson (Malmö , 2023-05-24)

#174

Förslaget är helt bisarrt och hör inte hemma i en demokrati.

Sara Rydin (Solna, 2023-05-24)

#177

Jag vill inte ha ett angiverisamhälle. Jag anser att biblioteken ska vara en trygg och inkludernande plats. Jag anser att anmälningsplikten går stick i stäv med bibliotekslagen.

Håkan Salomonsson (Nyköping, 2023-05-24)

#180

Det är en farlig väg att gå, och början på ett odemokratiskt samhälle om angiverifasoner får tillåtas! De hör hemma i historien och enbart där.

Ulrika Aunes (Hjo, 2023-05-24)

#182

En omöjlig uppgift att börja kontrollera människor på det viset, och går emot allt vad ett bibliotek står för som öppenhet, tillgänglighet och demokrati.

Annika Hjertström (Mölndal, 2023-05-24)

#185

Vi ska inte ha angiverilagar i Sverige! Det är inte värdigt en demokrati att vanligt folk ska hugga varandra i ryggen!

Pål Rosander (Uppsala, 2023-05-24)

#186

Att skapa ett angiverisystem går emot all vett och sans.

Mikael Johansson (Partille, 2023-05-24)

#192

Vi måste värna om demokratin!

Helena Victor (Märsta , 2023-05-24)

#193

Jag är humanist.

Katarina Høgman Østergaard (Bollnäs, 2023-05-24)