Behåll Mandarinundervisningen på Montessori Mondial Kungsholmen!

Kommentarer

#3

Jag har 3 barn på MMK och den stora anledningen till att vi valt MMK är just kinainriktningen och möjligheten att lära sig mandarin. Jag har själv arbetat i Kina och läst kinesiska på grundnivå. Att lära mina barm får möjlighet att lära sig mandarin och den kinesiska kulturen är för mig otroligt viktigt och vi tycker att det har gjorts på ett fantastiskt sätt tidigare. Vi vill inget hellre än att MMK bibehåller denna utbildning och gör det möjligt för våra barn att på MMK fortsätta sin önskade utbildning.

Jolina Pettersson (Stockholm, 2023-05-16)

#4

My son is studying at MMK and we are Chinese. The most important reason for us to choose MMK is because this school offers Chinese study.

Qiong Jia (Stockholm , 2023-05-16)

#8

• Vi vill att skolan har kvar mandarin i undervisningen.
• Vi vill att Kinainriktningen fortlöper och att personalkompetensen tas tillvara.
• I det fall det är för kontroversiellt med enbart Kina föreslår vi istället att den internationella inriktningen utvecklas till en Asien-inriktning och att mandarin blir valbart.

Le Yang (Stockholm, 2023-05-16)

#10

We chose this school because it has Chinese language courses.

Shuo Li (Stockholm, 2023-05-16)

#11

Jag tycker att skolan har börjat glida ifrån det som var bottenplatta till stabiliteten och den lugna skolmiljön som skolan skapade sedan tidigare. Att få tillbaka Kinariktning är otroligt viktigt för båda skolan och eleverna. Kinariktning gör inte att skolan tappar tillhörigheten till de andra skolorna inom koncernen. Tvärtom, Kinariktning har skapat viktiga förutsättningar för MMK att ingå i koncernen och det utgör MMK till en stjärna bland de internationella skolorna i Stockholm och även i Sverige. Jag ser mer än gärna att MMK värderar om Kinariktningen och ta tillbaka den.

Cen Chen (Stockholm, 2023-05-16)

#18

Vi har verkligen uppskattat skolans Kina-fokus och hoppas verkligen det kan fortsätta.

Olof Gudmundson (Stockholm, 2023-05-16)

#22

Jag har valt denna skola bla för dess internationella inriktning och jag tycker att det är av stort värde att de får lära sig mandarin och ta del av den kinesiska kulturen.

Sofi von Laskowski (Stockholm, 2023-05-17)

#23

My 2 kids are in MMK, one of the main reasons are old STIMS has Chinese and Chinese culture inspirated. The current MMK seems very narrow minded, more and more focused on profit oriented, instead of long-term development, broad visioned way. MMK has become just a school, very disappointed!

Jing Olsson (Stockholm , 2023-05-17)

#25

Barnen har lärt sig grunderna. Viktigt för framtiden. En av anledningarna att vi går på skolan

Caroline Hamrin (Stockholm , 2023-05-17)

#26

Mandarin var en stark anledning vi valde STIMS/MMK. Viktigt för framtiden!

Tom Söderlund (Stockholm, 2023-05-17)

#27

Jag hat två barn som lär sig i MMK. Jag vill att skolan har kvar mandarin i undervisningen och att Kinainriktningen fortlöper och att personalkompetensen tas tillvara.

Yumei Wang (Stockholm , 2023-05-17)

#31

Behåll Mandarinundervisningen på Montessori Mondial Kungsholmen!

zhihua Huang (Stockholm , 2023-05-17)

#35

Jag skriver under på grund av att kinesiska var en av orsakerna varför vi valt denna skola. Barnen gillar lära sig språket och skolan har tillräckligt med resurser för att fortsätta. Allt börjar bli sämre efter Academedia tagit över. V vill ha STIMS tillbaka.

Sergei Kuslin (Stockholm, 2023-05-17)

#36

Bör inte avsluta när barnen lärt sig sedan de var tre år.

Tilde Berggren (Stockholm , 2023-05-17)

#37

Håller med texten

Matti Viikilä (Stockholm, 2023-05-17)

#41

Jag valde den här skolan för den kinesiska och engelska inriktningen.

Per Eriksson (Stockholm, 2023-05-17)

#42

För att jag tycker om den internationella inriktningen och specifikt det kinesiska. Underbart att skolan kan särskilja sig och inte vara en i mängden.

Katarina Sjölinder (Stockholm, 2023-05-17)

#46

Jag känner o upplever likadant att det var Jills inriktning med skolan som var det som vi valde den för och jag upplever oro för att man sakta väljer att ta bort allt det som var bra.

Heléne Eriksson (Stockholm , 2023-05-17)

#48

Delar helt analysen kring värdet av att fortsätta med undervisningen i mandarin på något vis. Den unika kompetensprofil som skapas genom ett extra språk så tidigt i livet är mycket intressant för barnet och konkurrenskraftig för utbildningsmiljön.

Mattias Wiggberg (Stockholm, 2023-05-17)

#49

From my personal experience with local parents, I believe the facts stated in the proposal are true. We choose Montessori because there was a chinese exchange programe. The cancellation of that is such a pity. Since China is a major player on the world stage and it is quite different from Europe in many ways, a better understanding of its culture and the building of potential future bridges serve the best interests of everyone. Therefore, I stand strongly alongside this proposal .

Zhifan Yu (Stockholm, 2023-05-17)

#52

Vi valde skolan bland annat på grund av språkinriktningen. En skola som har internationell inriktning borde rimligen erbjuda extra språkundervisning.

Marie Törn (Stockholm, 2023-05-17)

#54

Jag tycker att MMK ska behålla mandarin i läroplanen.

Wiveca Sveen (Stockholm , 2023-05-17)

#55

Mandarininriktningen är värdefullt för barnens framtid

Noreen Fuad (Bromma , 2023-05-17)

#56

Jag har barn med kantonesiskt påbrå på mammas sida som går på förskola på MMK. Att vi valde MMK var till stor del pga. att de erbjöd undervisning i Mandarin.

Magnus Löf (Solna, 2023-05-17)

#57

It’s good to keep kinesiska

Jason Zhang (Stockholm, 2023-05-17)

#58

Vi valde skolan pga inriktning med Mandarin

Eva-Karin Anderman (Tullinge, 2023-05-17)

#59

Jag hoppas att Academedia tänker om och behåller kinesiskainriktningen. Det är viktigt av flera orsaker:
- Det ger alla elever en gemensam kunskap och identitet
- Det är berikande för barn att lära sig om en kultur som många annars normalt inte kommer i kontakt med och ett så totalt annorlunda språk
- Det är särskilt bra för barn med föräldrar eller andra släktingar från Kina
- Det stärker banden på ett opolitiskt sätt med Kina vilket är viktigare än någonsin mtp utvecklingen i Kina

Det är inte bara för elevernas bästa, det är också för skolans bästa!

Peter Tomtlund (Stockholm , 2023-05-17)

#62

- It gives all students a common knowledge and identity
- It is enriching for children to learn about a culture that many otherwise do not normally come into contact with and such a completely different language -
-It is especially good for children with parents or other relatives from China

Hong Zhu (Stockholm, 2023-05-17)

#63

Jag håller med alla punkter som tas upp i dokumentet ovan.

winnie xu (Stockholm , 2023-05-17)

#66

Jag vill behålla mandarin undervisning som ett ämne.

Pernilla Sparring (Stockholm , 2023-05-17)

#67

Jag vill ha kvar kinesiskan

Stefan Hörlén (Stockholm, 2023-05-17)

#68

Det är viktigt att ha kvar kinesiska undervisningen. Det var en av anledningarna till att jag valde denna skola.

Eira ElAshera Kaae (Stockholm+, 2023-05-17)

#70

Jag håller med, det är en viktig och bra inriktning med kinesiska

Adriana Dufwenberg (Stockholm , 2023-05-17)

#71

Jag skrev in mitt barn på den här skolan på grund av dess kinesiska program. Jag kommer att överväga att dra ut mitt barn från skolan om det kinesiska programmet ställs in

Emily Bolon (Stockholm, 2023-05-17)

#73

Chinese/Asian cultural exchange and interaction is a major advantage and feature of this school, and I hope it can be preserved and maintained!

Ka Lou (Stockholm , 2023-05-17)

#77

I början lockades vi av MMKs kinesiska undervisningsfunktioner, så vi flyttade hit långt ifrån. Besviken över den nuvarande skolpolicyändringen. Skolor är mindre attraktiva. Om MMK ​​kan hålla fast vid de unika kinesiska undervisningsegenskaperna kommer skolan att bli en stjärnskola i Stockholm och till och med Sverige! Det kommer att locka fler barn att söka skolan och ska ha en positiv inverkan på skolans verksamhet.

Wei Dai (stockholm, 2023-05-18)

#83

Kommunikation är viktig särskilt i en värld full av politiska konflikter och misstro som idag (på tal om US-China decoupling). Förmågan att tala det språket och förstå kulturen är en början för kommunikation. Våra barn ska ha ett långsiktigt perspektiv.

Vicky Long (Stockholm , 2023-05-18)

#84

My kids are half Chinese descendent. So this is the main reason we chose MMK

Thiago Rodrigues Colucci (Stockholm, 2023-05-18)

#88

Kinesiska blir viktigare och viktigare att kunna.

Tony Gunnarsson (Stockholm, 2023-05-18)

#89

Jag tycker att det är förkastligt och oseriöst att komma som ny ägare till en skola och ändra inriktningen på skolans läroplan utan att vi föräldrar blir tillfrågade. Vi har haft våra barn där i flera år av den anledningen att Kinesiska språket och kulturen har varit en viktig del i utbildningen av våra barn.

Abbe Harfaoui (Stockholm , 2023-05-18)

#91

Kinas och kinesiskans stora inflytande på vår omvärld och vad det betyder utbildningsmässigt för våra barn.

Roger Björk (Bromma, 2023-05-18)

#92

Internationella Montessori skola bör sträva efter att vara ”internationell ” detta innebär undervisning av chinesiska som barnen redan har haft sen förskolan , det har lärt sig ett nytt språk och kultur som nu komma helt glömmas !

Carolina Abarzua vallejos (Stockholm , 2023-05-18)

#108

Kina är en av världens största ekonomier. Man kan tycka vad man vill om regimen men faktum är att kineser köper in sig i företag världen över. Det är viktigt att vi lär oss språk och kultur. Därför valde vi STIM för våra barn.

Maja Wedefelt (Stockholm , 2023-05-22)

#113

Vi valde skolan av flera anledningar. Ett var möjligheten att våra barn skulle få möjligheten att lära sig om främmande kulturer och främmande språk på ett djupare plan och under längre tid, från förskola upp genom HELA deras skolgång.
Att det är just var Kinesiska som är det främmande språket kommer ge våra barn stora fördelar i det vuxna livet. Att ta bort denna fördel från våra barn vore ett stort svek.

Ola Persson (STOCKHOLM, 2023-05-23)

#114

Jag skriver under med av att jag kräver att skolan ska behålla ämnet kinesiska i undervisningen.

Sonny Arbinge (Stockholm, 2023-05-23)

#115

Anledningen till att vi valde denna skola var den internationella inriktningen

Robert Katic (Stockholm, 2023-05-23)

#118

Anledningen till att vi valde STIMS från början

Judith Wolst (Stockholm, 2023-05-23)

#120

Undervisningen i kinesiska var en viktig anledning till att vi en gång valde STIMS och nu har båda barnen kämpat på med kinesiska sedan förskolan. Vi vill att de får gå färdigt en skola med kinesiska nu när vi ägnat så många år åt detta.

Fredrik Y. Törn (Stockholm, 2023-05-23)

#121

Jag håller med att skolan ska bevara den internationella kinesiska inriktning den hade och för övrigt alla andra unika aspekter som gjort Stims nu MMK speciellt.

Anna Ellestad (Stockholm , 2023-05-23)

#122

Ett stort varför för oss i val av skola.

anne appelberg (stockholm, 2023-05-23)

#123

Mina barn går i åk 5 och 7. Tycker om kinesiska . Vi valde den här skolan pga undervisning av kinesiska språket samt Montessori pedagogiken .

Julia Johansson (Stockholm, 2023-05-23)

#128

Tycker det är bra och viltigt att våra barn lär sig språk och Kinesiska är ett av världens mest använda språk. Detta var en av anledningarna att vi valde skolan. Tycker dessutom att det vore bra med mer Engelska lektioner / P

Peter Siepen (Stockholm, 2023-05-24)

#129

Håller med, mandarin och kinesisk kultur är stora anledningar varför vi har valt Stims någon gång i tiden. Barnen är ledsna både för att Kina resan inte blir till och att språket eventuellt inte kommer att undervisas.

Kseniya Shkola (Stockholm, 2023-05-24)

#131

Kinesiska som profil vore starkt att föredra.

Markus Valroy (Stockholm, 2023-05-24)

#134

Jag håller med till 100%

Elin Viktorsson (Stockholm, 2023-05-24)

#135

Tycker skolan ska vara mer Internationell. Vill absolut ha kvar kinesiskan och skulle dessutom önska mer engelska..

Anna Siepen (Stockholm, 2023-05-24)

#136

Det är viktigt att lära främmande språk.

Anna-Pia Sjöholm (Stockholm , 2023-05-25)

#139

Jag stöd på fortsättning med Asien inriktning och att mandarin blir valbar.

Yue Gong (Stockholm , 2023-05-25)

#144

I think it's a great initiative to have this petition because we suffered the school's decision overnight. It is an asset to be able to speak Mandarin and we want our children to continue to develop this skill.

Karine Lai (Bromma, 2023-05-25)

#154

I am signing because I would like my kids to continue learning Chinese

George Khalil (Bromma, 2023-05-25)

#160

Jag håller med.

Anna Hasselrot (Stockholm , 2023-05-25)

#161

Mandarinundervisningen var den främsta anledningen till valet av skola och det är svårt att acceptera att det nu tas bort utan någon som helst kommunikation med varken föräldrar eller barnen.

Linnea Zou (Stockholm , 2023-05-25)

#166

I am signing in support of keeping mandarin lessons going at Montessori Mondial Kungsholmen.

Sylvia Ndikumasabo (Stockholm, 2023-05-26)

#168

Jag vill att min son ska gå förmånen att fortsätta lära dig mandarin. Det var en stor anledning till att vi valde skolan i första taget. Det är en sååå stor USP för Montessori Mondial att ha mandarin som språkval, känns fullkomligt vansinnigt att rationalisera bort den kompetensen när den finns och är uppskattad bland barn och föräldrar.

Olof Eronn (STOCKHOLM, 2023-05-26)

#169

Vi vill behålla kinesiska undervisningen på Montessori mondial

Bonnie Altenbeck (Stockholm , 2023-05-26)

#172

As a parent in a mixed background family who specifically chose STIMS (at the time) for its international environment and focus on China in particular, I see this lost focus as a bad signal to the international community in and around Stockholm.

Alexandre Fleury (Stockholm, 2023-05-26)

#182

Vi har valt den skola för Montisori pedagogiken och kinesiska språket

Erik Johansson (Stockholm , 2023-05-26)

#184

Som beskrevs ovan vi valde skolan på grund av international inriktning inklusive kinesiska. Vi vill behålla detta samt högt fokus på starkt utbildning med mindre gruppensstorlek samt med lärarnas möjlighet att fokusera på elevernas individuella behöv. Tack

Jana Mancova (Stockholm , 2023-05-27)

#185

Jag anser att den inriktning som gällde vid ett barns start ska bibehållas under hela perioden.

Henrik Wedefelt (Stockholm , 2023-05-27)

#187

My reason for applying to Stims was their specialisation in Mandarin Chinese.

Ari Rukkila (Stockholm, 2023-05-29)

#191

Hello,

Please keep the Chinese course.

Here is parts of my thoughts:
1. The most important reason why we chose Montessori Mondial is because you attach great importance to Chinese culture and Chinese the language, which is unique among the first-class schools in Sweden, it’s an international perspective and characteristics. We queued for 2+ years to enroll and even moved to be closer to school.
2. Chinese is still the most spoken language in the world.
3. China's GDP is second only to the United States, and is the top-tier market for the majority of global companies (Volvo/IKEA/ERICSSON/Klarna/H&M…). Knowing Chinese means having the key to freely enter the market.

Kids in Sweden can easily access Swedish and English from very little, and Spanish, German, French in high school. But Chinese resources are very scarce, which makes Montessori Mondial stand out. It doesn’t cost much to maintain the program, but the cancellation do hurt Asian families. Please take our voice into consideration and keep the Chinese program.

Thank you so much and best regards,
One mother of a Montessori kid

Qiuhong Zheng (Stockholm , 2023-05-30)

#199

Det står företaget fritt att ändra inriktning pga av att man vill vinstmaximera, men en så stor förändring bör aviseras åtminstone ett par år innan förändringen genomförs. Detta för att så många elever som möjligt hinner läsa klart under nuvarande inriktning och att övriga får tillräcklig tid för att titta efter alternativ om så önskas.

Olof Johannisson (Stockholm, 2023-05-31)

#200

The Mandarin language and Chinese culture is a big part of the global community, removing it reduces our children’s ability and opportunity to connect to over a billion people. Removing the Chinese courses based on cost savings is short sighted and reduces long-term benefits.

Erik Quijano (Stockholm, 2023-06-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...