Stoppa neddragningarna för Gävles förskolor och skolor

Kommentarer

#4

Jag tycker att är alarmerande när man drar in på det som förutsätter att människor i vårt samhälle utvecklas och utbildas till de olika funktioner som behövs för att vi tillsammans ska bo i en stad med framtidstro.

Mari-Ann Wennerström (Gävle, 2023-05-16)

#5

Jag värnar om allas rätt till möjlighet att tillgodogöra sig studier och under tiden ha en god lärmiljö där stöd för den som det behöver är en självklarhet!

Pauline Nordgren (Gävle, 2023-05-16)

#14

Arbetar inom förskola så kämpar dagligen med neddragningarna.

Emma Bergström (Gävle, 2023-05-16)

#16

Jag är lärare och vet hur viktigt det är med bra utbildning. Utan bra utbildning fungerar inte samhället. Neddragningar kan inte göras, utan att det drabbar eleverna och på sikt resten av samhället.

Helena Viklund (Gävle, 2023-05-16)

#17

Jag skriver under då jag är förskollärare och blir drabbad av detta. Det måste bli en skillnad.

Malin Eriksson (Gävle, 2023-05-16)

#21

Det går inte att spara på skola och barnomsorg.

Fredrik Persson (Gävle, 2023-05-16)

#24

Vi måste få ett stopp på neddragningen på vpra förskolor. Personalen orkar inte mycket till och det kommer i slutändan drabba barnen

Ingrid Gustavsson (Gävle, 2023-05-16)

#25

Barnen är viktiga och vår framtid. Dom ska få den hjälp dom behöver för att klara av skolan och då behövs det personal.

Johanna Jutterström (Gävle, 2023-05-16)

#26

Jag jobbar i Förskolan och ser försämringen som ökar varje år då förskolan är kraftigt underfinansierad. Barn med behov av resurs får inte det. Vikarier går knappt att få. Sjukskrivningarna är många.

Marlene Larsson (Gävle , 2023-05-16)

#32

Jag vill stoppa neddragningarna

Linda Wennerberg (Gävle , 2023-05-16)

#38

Jag jobbar inom förskolan och kraven vi har på oss börjar bli orimliga när de hela tiden ska sparas in och vi ofta får jobba kort.

Therese Oskarsson (Gävle , 2023-05-17)

#41

Alla pedagoger har rätt till att ha möjlighet att göra ett bra jobb å inte bli utbrända. Även alla barn och elever har rätt att hinna bli sedda och få det stöd de behöver. Kostnaderna Kostnaderna om några år annars.

Malin Kermiche Nyberg (Gävle , 2023-05-17)

#42

Ja vill stoppa neddragningarna i skolorna och skydda välfärden.

Madeleine Flodin (Gävle, 2023-05-17)

#43

Jag har 5 barn som förtjänar en bra och givande skolgång.

Ronny Wennman (Gävle, 2023-05-17)

#49

Jag är mån om skolor

David Mattsson (Gävle, 2023-05-17)

#56

Jag arbetar själv som gymnasielärare!

Victoria Norman (Gävle, 2023-05-17)

#61

skolan ska kosta och jag vill att alla ska förstå hur viktig skola och utbildning är för hela samhället

Monika Hultqvist Månsson (Gävle, 2023-05-17)

#65

Jag är förskollärare och jobbar på anpassad grundskola

Maria Roslund (Valbo , 2023-05-17)

#69

Jag stöttar det som står i skriften för namninsamlingen.

Pia Hedblom (Gävle, 2023-05-17)

#70

Jag blir väldigt ledsen över nyheten att pga budget och besparingar så kommer vi till exempel dra in på vikarie vid sjukfrånvaro eller vab (i första hand) och att det då blir en direkt påverkan på barnen i min barngrupp. Jag blir orolig över stressen som kommer ligga över den personal som blir kvar på avdelning när en kollega är sjuk. Istället för att ringa vikarie så ska personal plockas runt i verksamheten samt att barn kan få byta avdelning vid frånvaro hos personal på barnens avdelning. Jag blir ledsen och får ont i magen när jag tänker på hur barnen kommer slussas runt och få gästa andra avdelningar med andra pedagoger gång på gång. Den direkta effekten av att inte få vikarier i förskolan vid frånvaro som sjukfrånvaro eller vab till exempel blir kvaliten på barnens utbildning då personal behöver ”överleva” dagen. Istället för att ge barnen sin tid, ha roliga och spännande aktiviteter utifrån barnens intressen och behov och prioriterade mål, så som vi vill arbeta!

Maria Öling (Gävle , 2023-05-17)

#71

Det känns orimligt att det inte skjuts till mer pengar till skolan i detta utsatta ekonomiska läge.

Linda Synneborn (Gävle, 2023-05-17)

#74

Det måste gå att arbeta i skolan.

Rasmus Lindström (Gävle, 2023-05-17)

#75

Fritids och skolan är viktig. Det kan inte dras ner. Kan inte göra större barngrupper. Alla måste få trivas i skolan.

Kerstin Yngvesson (Gävle, 2023-05-17)

#80

Jag ser en orolig och hopplös framtid för många av dagens barn

Pia Fredriksson (Gävle , 2023-05-17)

#83

Jag skriver under på grund av att jag studerar till lärare och jag kan inte längre se på när mitt framtida yrke fallerar. Skolan är inte en institution där ekonomiska nedskärningar är möjligt. Kvalitén påverkas av ekonomin och det går inte att diskutera bort.

Albin Norring (Gävle, 2023-05-17)

#84

Alla nedskärningar och nedprioriteringar gjorde att jag lämnade min anställning hos kommunen. Det kändes inte tryggt att vara anställd där.

Jonna-Li Frykmo (Gävle, 2023-05-17)

#86

Jag är en lärare som drabbats av neddragningarna och blivit omplacerad

Staffan Johansson (Gävle, 2023-05-17)

#88

Jag är lärare i fritidshem och vill stödja denna namninsamling i hopp om förändring

Anna Andersson (Gävle , 2023-05-17)

#89

Jag arbetar i förskolan och märker av dessa besparingar på så många sätt. Barn far illa för att vi pedagoger inte hinner med. Den minimala guldkant i form av en smörgås på planeringsdagar existerar inte ens längre. Jag har jobbat som förskollärare i 15 år och kommer knappast orka länge till tyvärr.

Frida Englund (Gävle, 2023-05-17)

#90

jag är lärare och förälder och blir drabbad av neddragningarna på många olika sätt.

Liselotte Ödén (Gävle, 2023-05-17)

#97

Barnen är allas nutid och framtid!

Kerstin Jilmefors (Gävle, 2023-05-17)

#99

Jag jobbar inom skolan i Gävle kommun & ser att dessa nedskärningar kommer att drabba de elever som har olika Anpassningar, olika Funktionsvariationer (ALLTSÅ olika diagnoser) av olika slag & språksvårigheter EXTRA HÅRT! Dessutom kommer arbetsbelastningen på undervisande lärare bli extrem, då dessa elever ofta går i samma klass som övriga, pga att de blivit nekade plats i grupper i s.k ”mindre sammanhang”, alltså mindre antal elever & mer antal vuxna p.g.a PLATSBRIST!!!!
Behoven i Gävle är större än antal platser!! ÅTERIGEN går 1 år utan RÄTT STÖD!!!
Utan resurspersonal i klasserna blir tyvärr både dessa elever drabbade, men även ansvarig lärare samt övriga elever som inte får den undervisning även de har rätt till, för uppdraget är ”Too much”…
Tänk om - tänk RÄTT!!

Petra Live’rius (Gävle, 2023-05-17)

#101

Lärare/förskollärare är viktiga yrken som formar våra barn och där pengar inte får vara första prioritet!

Sandra Miller Andersson (Gävle, 2023-05-17)

#102

Inget barn och dennes behov ska behöva ”lida” eller bli ”bort prioriterad” under förskole- och skoltiden pga vuxnas ekonomiska prioritering. Ge vår framtid det de behöver och förtjänar! Annars gräver vi bara vår egna grav.

Nathalie Imrell (Skutskär , 2023-05-17)

#104

Personalen går redan nu på knäna, det behövs mer resurser och personal.

Irene Mattsson (Gävle, 2023-05-17)

#110

Jag arbetar som förskollärare och känner mig orolig över kommande neddragningar och hur det kommer påverka mig och mina kollegors hälsa och arbetsglädje.

Linnea Reinholdsson (Gävle, 2023-05-17)

#111

Jag är fritidslärare. Arbetat i ca 10år inom yrket. Men funderar dagligen på att lämna pga av förutsättningarna. Jag har älskat det här yrket, men känner inte längre någon glädje alls att gå till jobbet.
Eleverna blir lidande och vi i personalen går redan på knäna som det är. Nu får det vara nog.

Madelene Hägglund (Gävle, 2023-05-17)

#112

Jag skriver under för att Mina barn 8 och 9 år går i skolan och jag vill att dem ska ha rätt förutsättningar med sin fortsatta utbildning även deras vänner och släkt.
Gävle kommun

Johanna Davidsson (Gävle , 2023-05-17)

#118

En bra skola är grunden till en bra framtid!

Maria Selin (Gävle, 2023-05-18)

#119

Elevers skolgång och utbildning är en investering både i eleverna själva och i samhället.

Oskar Svedlund (Gävle, 2023-05-18)

#122

Satsa på skolan! Satsa på framtiden!

Sarah Gabrielsson (Gävle, 2023-05-18)

#126

Skolan klarar inte fler neddragningar. Vi går under!

Anna Berg (Gävle, 2023-05-18)

#127

Välfärden måste värnas

Camilla Östlund (Gävle, 2023-05-18)

#129

Det kommer få konsekvenser för både barn och personal framöver. Psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna och ökar och det kommer inte direkt minska kommande år. Vi vuxna kommer inte räcka till.

Ann Carlsson (Gävle , 2023-05-18)

#130

Jag jobbar I skolan med elever i behov av särskilt stöd och ser på första parkett hur detta drabbar elever och pedagoger.

Elena Rust (Gävle , 2023-05-18)

#131

För att det redan nu fattas resurser i förskolan och skolan! Att vi inte hinner med allt vi ska göra och att detta leder till stress! Att barn och elever inte får det som de behöver för att må bra och utvecklas!

Susanna Källquist (Gävle, 2023-05-18)

#132

Barnen är framtiden, vi måste satsa på dem!

Gunilla Normark (Gävle , 2023-05-18)

#133

Skolan ( barnen och ungdomarna) är vår framtid och den har fått alldeles för mycket stryk (och sågats sönder )redan. Nu räcker det. Ge skolan resurser. Öka resurserna och ta gärna bort läckorna då våra skattepengar försvinner till rovkapitalisters feta konton och aktieutdelningar. Det räcker! Våra barn är inga handelsvaror. Skolpengen måste bort!

Lars Wiklund (Gävle, 2023-05-18)

#134

Jag har arbetat i skolan sedan jag var 20 år och så försämrat som det blir nu 40 år senare är inte acceptabelt. Svenska skolan har under så lång tid hållit god kvalitet men den här regeringen gör mitt jobb omöjligt att genomföra.

Ann-Christine Mattsson (Gävle, 2023-05-18)

#137

Jag ser stora konsekvenser av besparingar, barnen blir drabbade och personal blir sjukskrivna

ida Bolin (Gävle, 2023-05-19)

#139

Barnen är alltid viktigast!!!

Malin Hammarlund (Gävle , 2023-05-19)

#142

Skolan är det viktigaste vi har, spara hellre in på alla onödiga "pärmbärare" !

Kent Börjel (Gävle, 2023-05-19)

#145

För detta är viktigt

Marcus Häggström (Gävle , 2023-05-19)

#152

All personal inom skolans alla former behövs i den vardagliga verksamheten för att bedriva en trygg och givande verksamheten för barnen.

Eric Möllhagen (Sandviken, 2023-05-19)

#156

Arbetsmiljön för lärare och elever inte ska bli sämre än den redan är. Skolan balanserar på en skör tråd just nu.

Josefine Olsson (Ockelbo, 2023-05-19)

#161

Jag har själv sett vad stressen av den för höga arbetsbelastningen inom skola och förskola ger för konsekvenser. Min egen mamma jobbar inom skolan och jag har sett vad stressen har gjort med henne. Det måste ta stopp! Det är inte aceeptabelt och det ska inte få fortsätta!

Julia Rust (Örebro, 2023-05-19)

#168

Det är eleverna som blir lidande av nedskärningar och det är ju för dem skolan är till för.

Benny Gunnarsson (Gävle , 2023-05-20)

#169

Våra barn och ungdomar behöver inte ännu sämre förutsättningar de behöver de bästa förutsättningarna!

Cathrin Andersson (Gävle, 2023-05-20)

#172

Allt börjar i förskola/skola. Vill vi ha ett tryggare samhälle måste vi skapa det redan i tidig ålder. Fler vuxna som kan se och bekräfta barnen. Tydliga bra förebilder behövs såväl vuxna som barn.

Ulrika Persson (Gävle, 2023-05-20)

#176

Tycker att det är ohållbar situation som vi lärare har. Vi får mindre och mindre tid med barnen för att vi ska hinna rodda med allt runtomkring hela tiden. Barnen behöver fler vuxna runt sig!

Carola Börjel (Gävle, 2023-05-21)

#177

Det får inte bli mer neddragningar och skolan måste få kosta pengar. Barnen betalar med att de inte får kunskap, psykisk ohälsa och offrar sin framtid. Lärare orkar inte med denna arbetsbelastning sen måste kommunen välja legitimerad lärare före outbildad och inte låta pengarna styra före kompetens.

Camilla Stare (Gävle , 2023-05-21)

#178

Bidragen till skolor/förskolor borde höjas och inte sänkas!

Camilla Sätragård (Skutskär, 2023-05-21)

#179

Jag har en son som går på gymnasiet i Gävle och en sambo som jobbar som lärare på gymnasiet, båda på kommunala skolor.

Ann Gustavsson (Hofors, 2023-05-21)

#180

Storleken på barngrupperna måste minska. Med så många individer som ska mötas, samsas, leka och ha aktiviteter tillsammans är det som att vara i en virvelvind. Det mår varken barn eller pedagoger bra av. Allra minst de som har särskilda behov av olika slag.
När man ska ut på vandring är det de som går långsammast som får ange takten - då kommer alla att orka. Som förskolan ser ut nu är den utformad för att de starkaste ska orka...

Katarina Forsman (Valbo, 2023-05-21)

#181

Förskola och skola är där vi bygger grunden för trygga samhällsmedborgare vid sidan av föräldrarna. Resurser behövs för att möta upp och kunna ge goda förutsättningar för alla barn. Även de som kommer från knöliga hemförhållanden. Detta är om något en brottsförebyggande insats.

Karin Eriksson (Gävle, 2023-05-22)

#183

Barnen är vår framtid och nerdragningar i skolan påverkar deras och allas vår framtid

Karolina Bergqvist (Gävle, 2023-05-22)

#184

Anser att vi inte kan spara på skolan, då vi (skolan) har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag på samhällsnivå.

Heidie Carlsson (Gävle, 2023-05-22)

#186

Neddragningar kommer att drabba de elever som redan har det tufft mest. För mig som lärare ser jag en stor risk för ökad stress i och med ökad arbetsbelastning som blir följden av besparingar. Sjukskrivningar kommer sannolikt att öka och jag vill inte hamna där, igen.

Camilla Hammarson (Gävle, 2023-05-22)

#187

Jag instämmer med texten.

Ewa Swedén (Gävle, 2023-05-22)

#193

Jag skriver inderupå grund av att jag håller med om att arbetsbelastningen är för hög och att det försämrar elevernas förutsättningar att lyckas men också möjligheten att behålla och locka fler till läraryrket.

Maria Sundberg (Gävle, 2023-05-22)

#198

Jag anser att arbetsbelastningen är hög redan nu. Det blir säkert mer arbetsbelastning med tanken på allt som ska sparas.

Hanan Abu Moh’d (Gävle , 2023-05-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...