NEJ till vindkraftsindustrin på mellersta Gotland i området Lojsta-Buttle-Hejde-Etelhem-Ala-Ljugarn.

Kommentarer

#1

NEJ till Vindindustri i området

Lojsta-Buttle-Hejde-Etelhem-Ala-Ljugarn

Ingrid Külper (Romakloster , 2023-05-04)

#3

ATT

Ann-Therése Törngård (Stockholm , 2023-05-04)

#4

Vill Inte hA vindkraft på mellersta Gotland

Lina Külper (Romakloster , 2023-05-04)

#5

Jag vill inte ha vindkraftverk på Gotland

Åsa Svanäng (Romakloster, 2023-05-04)

#8

Jag vill uppleva en levande landsbygd och det går inte om där uppföres stora vindkraftsindustrier.

Bert Cedergren (Burs, 2023-05-04)

#10

Jag har många gångar varit på Gotland på semester men jag kommer aldrig att åka dit igen om ni förstör detta finaste område.

Hanne Buhrkall-Nilsson (Värmlands Nysäter, 2023-05-04)

#11

Propellerbladen, som görs av balsaträ från Amazonas, plastas in i kompositplast och sprider mycket mikro-/nanoplaster med Bisfenol A, PFAS, etc och producerar dyr och oplanerbar el som inte kan lastbalansera stamnätet!!
Vindkraftsindustrin är tidernas skandal för obildade politiker, vissa tekniker samt Svenska kyrkan!

Kent Nilsson (Sundbyberg, 2023-05-04)

#15

Jag vill inte ha en massa vindsnurror på vår fina ö som släpper en massa plast.

Tore Karlsson (Klintehamn , 2023-05-04)

#16

Vill inte att vår ö förstörs med en massa vindkrafrverk. Så ska det byggas fula kraftledningar också som förstör människors närmiljö.

Maud Gardell (Näs, 2023-05-04)

#17

Vi ska inte ha vindkraft i Sverige. Mot 100%

Seija Byman Bernholm (ROMA KLOSTER, 2023-05-04)

#20

Att jag tycker Gotland natur måste bevaras. Denna ö är för liten för att det ska smällas upp så ofantligt stora vindkraftverk. Det skulle störa människor, djur och natur för mycket. Även om vindkraft är bra i liten skala

Freja Olofsson (Visby , 2023-05-04)

#21

Det är så fel att förstöra mark med så många vindkraftverk

Cimone Frisk (Visby , 2023-05-04)

#22

Finns inget positivt med vindkraft.

Louise Lundberg (gunnebo, 2023-05-05)

#25

Det är vansinne att förstöra natur och miljö på Gotland med vindkraftsindustri. Det skall absolut inte byggas där!

Pia Hagfors (Ramnäs, 2023-05-05)

#26

Jag är emot vindkraft.

Mikael Bernholm (Romakloster , 2023-05-05)

#27

Vindkraftsindustrier är miljöförstöring.

Marie Alexisson (Söderbärke, 2023-05-05)

#30

Jag skriver under för jag verkar för att stoppa vkv varhelst dom försöker sätta upp dessa miljöförstörande vansinnes maskiner.

Boo Nyman (Karlshamn, 2023-05-05)

#32

Vår natur o djurliv

Carina Pettersson (Gotland , 2023-05-05)

#34

Vi måste värna vår miljö och vår kultur. Dessutom är vindkraftverken i dessa storskaliga satsningar skadliga för klimatet och naturen.

Eva Larsson (Hoting, 2023-05-05)

#35

Det räcker med vindkraft i Sverige punkt slut.

Stefan Johansson (Surahammar , 2023-05-05)

#36

Hatat vindkraft, det är miljöförstöring deluxe

Mikael Gjervaldsaeter (Mora, 2023-05-05)

#37

Är emot vindkraft både på land och till havs! En total miljöförstörelse utan konsekvensanalys.

Eva Justin (Leksand, 2023-05-05)

#38

För djur och naturs skull.

Ella Dackmar (Visby , 2023-05-05)

#39

Invasiva industriområden förstör landskapet.

Kent Westerlund (Visby , 2023-05-05)

#40

Ingen mer natur-/miljöförstörande vindkraftsutbyggnad, det räcker nu

Gustafsson8 Åsa (Ankarsrum , 2023-05-05)

#41

Ska vi förstöra all svensk natur så vi kan sälja el till utlandet

Peter Hallberg (Knivsta , 2023-05-05)

#42

Vindkraft föröder vår natur, djurs livsmiljöer och människors rekteationsområden. Elen exporteras, vinster går till utländska bolag med smarta skatteupplägg. Kvar hos oss blir skrot, gifter och förstörda miljöer

Bosse Jägenstedt (Gränna, 2023-05-05)

#44

Vansinnigt att sitta en industri med 300 meter höga kraftverk på land där människor och landdjur vistas! Lika illa som att ställa dem i vattnet där havsdjur bor!
Galenskap!
Och sen att kyrkan lägger sig i politiken är ett stort nej!

Veronica Andersson (Söderhamn , 2023-05-05)

#45

Galenskap att bygga vindsnurror. Förstör miljö och djurliv.

Robert Lyngbrant (Järvsö , 2023-05-05)

#47

Vaggeryds kommuns politiker ivrar för detta gissel.

Christina Johansson (Vaggeryd , 2023-05-05)

#48

Gotlands naturskog med höga biologiska värden och fåglars flyttning påverkas negativt. Det är idiotiskt och finns andra alternativ

Maria Barkell (Mariefred, 2023-05-05)

#49

Ingen vindindustri

Bengt Gustarsson (Knislinge , 2023-05-05)

#50

Det är vansinigt idiotiskt med dessa vindkraftsparker

Ann-Sofie Hagberg (Norrtälje , 2023-05-05)

#51

vi behöver inga olönsamma vindkraftverk

mats ökvist (niemisel, 2023-05-05)

#59

Vindkraftverk miljöförändringar mm

Åsa Borger (Ankarsrum+, 2023-05-05)

#60

Samma galenskap pågår på Åland och för att vindkraft löser inte utan förstör elsystemet samt att det är våldtäkt på vår fauna människor o habitat.

Kent Lansing (Mariehamn , 2023-05-05)

#63

Oersättliga natur- och kulturområden skulle förstöras

Katarina Lerman Törngård (Gamleby , 2023-05-05)

#64

Fruktansvärt att förstöra vackra Gotland med dessa stålmonster!

Annette Eriksson (Ramsele, 2023-05-05)

#67

Vindindustrier förstör natur och boendemiljö. Elen säljs till utlandet.

Sven-Erik Berg (Skogen, 2023-05-05)

#68

Jag är orolig att microplasterna som lossnar ifrån vingarna kan tas upp i det som växer på odlade åkrar, eller ätas av djur som betar markerna för att sedan hamna i min kropp när jag äter det/dem.
Jag är också orolig för den markförstörelse som sker vid uppbyggnad av alla verk och all kabeldragning till ställverk.
Jag är också orolig för att markerna inte kan återhämta sig efter installationen, att djurlivet ska försvinna pga oljudet.
OCH.... Vad händer med marken vid ett haveri? All olja och eldslågor som sprutar ut?!?

Sen... Det ser för djävligt ut också❗😡

Viveca Björklander (Ljugarn, 2023-05-05)

#70

Det måste få slut på dessa miljökatastrofer till byggen!

Yvonne Sohlberg (Mönsterås, 2023-05-05)

#71

Vindkraft förstör naturen till ingen nytta. Vindkraft bidrar till ett instabilt elnät.

Katja Göller (Hjorted, 2023-05-05)

#72

Förstör natur o djurliv.

Catarina Thomteen (Råneå , 2023-05-05)

#74

Vindkraft är det största hotet mot naturen

Ingvorå Kasselstrand (Västervik , 2023-05-05)

#75

Jag har riktigt svårt att förstå varför mer vindkraft på Gotland är lösning på någon form av energibrist på Gotland och är det för att fastlandet behöver mer el så bör vi bygga ut kärnkraften

Per Nehlin (Guldrupe , 2023-05-05)

#78

Vindkraft är miljöfarlig och stör natur och människor

Eva Schwarzvogel (Göteborg , 2023-05-05)

#81

Anser att vindkraften inte är ngt att satsa på,och definitivt inte något bra miljöval

Folke Jönsson (Ljugarn, 2023-05-05)

#84

Stoppa vindkraftsvansinnet!

Linda Danielsson (Dals Långed, 2023-05-05)

#85

Vindkraft förstör vår Svenska fauna

Joakim Sahlsten (Stockholm, 2023-05-05)

#88

....bor själv vid 6 vindkraftverk o dom är INTE vackra!! Fina Gotland ska väl inte förfulas med dessa "monster"??!!??
Det finns andra ställen att slå upp vindkraftverk.....längs med större vägar.....ute till havs.....

Pia Andersson (ANKARSRUM , 2023-05-05)

#89

Vindkraft är en på alla sätt miljöförstörande och ineffektiv verksamhet som enkelt kan ersättas med betydligt effektivare och icke miljöförstörande alternativ.

Johan Johnson-Stampe (Stockholm, 2023-05-05)

#91

Jag vill inte ha vindkraft någonstans i Sverige! Den är inte miljövänlig och stör både djur och människor samt förorenar vår natur med pfas, mikroplaster,diverse oljor och naturens tystnad. De blinkande lamporna hela dygnet stör ofantligt mycket.

Iréne Johansson (Halmstad, 2023-05-05)

#92

Helt vansinne av företag och beslutsfattare med detta vindkraftsprojekt. Inte nog med VKV, det krävs stora betongfundament, tillfartsvägar, elinfrastruktur mm till VKV.
Ser de inte vad det förstör för all framtid??!

Lennart Bengtsson (Falkenberg, 2023-05-05)

#93

Vi behöver inte ett enda vindkraftverk till. När det väl blåser har vi redan ett överskott. Alla planer på nya vindkraftsindustrier i hela Sverige är en enda stor miljöskandal .

Gustaf Öhman (Nynäshamn+, 2023-05-05)

#97

Att det här med vindkraftverk förstör betydligt mer än det tillför. Konsekvenserna blir då stora och permanenta att det är helt otroligt att dessa dumheter får fortsätta. Kineserna har redan övergett sina satsningar i Sverige och lämnat efter sig avverkad skog med vindkraftverk som bara blir en stor vindkraftgravfält där skogen inte lär återhämta sig inom överskådlig framtid
Varför kommer inte alla forskningsresultat fram till media om vindkraftverkens konsekvenser ksn man undra.

Eva Tämrin (Örsundsbro, 2023-05-05)

#99

Det är miljöfarliga bl a med alla mikroplaster som vingarna avsöndrar. Insekter dör när de flyger in i vingarna, massor av örnar bl a dör när de flyger för nära. Fåren kastar sina lammungar m m och hur ska dessa bjässar sedan tas om hand när de är ”slutkörda” ? Hur ska de återvinnas? De förstör vår vackra ö där turistnäringen är väldigt viktig m m Det är bara några exempel på varför jag inte vill ha vindkraft..

Yvonne May (Visby , 2023-05-05)

#100

Att det inte är ekonomisk och miljövänligt att bygga vindkraft.
Inte ekonomiskt försvarbart när det Max 15 år genererar ström som den ska och tillverka dessa monster är långt ifrån miljömässigt

Inger Bergström (Malung, 2023-05-05)

#108

För att det är så satans dumt.

Simon Mangard (Buttle, 2023-05-06)

#111

Det är en naturkatastrof att i vår unika, fina gotländska natur, för all tid och evighet, förstöra den med vindsnurror. Den som orkar inta fakta kan snabbt se att vindkraftverk är industri som inte bidrar till stabil elförsörjning. Hyckleri. Bedrägeri. Kejsarens nya kläder!

Mikael Ståhlfors (Höllviken , 2023-05-06)

#115

Rädd om min närmiljö! Hatar förfulande! I det området bor det mycke Havsörnar! Trodde dom lagt ner planerna på vindkraft där !

Eva Eriksson (Stockholm, 2023-05-06)

#118

Förstör inte mer av Gotland utan låt den fantastiska, unika naturen vara.

Annika Juhlin (Stockholm, 2023-05-06)

#120

Natur förstörs och djur och människor kommer inte att klara att leva kvar på platsen

Maria Sjöberg (Göteborg, Buttle, 2023-05-06)

#123

Denna natur- och miljöförstöring måste stoppas. Vindkraft är ingen lösning. Ej heller hållbart. Fast tror de flesta som aldrig drabbas av förstörda livsmiljöer. Djur och fåglar måste skyddas från detta i hela landet. Konsekvensutredningar saknas också gällande lågfrekventa ljud. Trots att det finns forskning på stora skador på djur och människor. Avstånd till bostäder måste ökas väsentligt.

Ulla Svensson (Lenhovda, 2023-05-06)

#126

Som boende nära det planerade området motsätter jag mig höjden och mängden av verk. Natur och kulturvärden förstörs och livskvalitén blir lidande.

Pia Hederstedt (Lojsta , 2023-05-06)

#128

Ett område med höga naturvärden och kulturvärden riskerar nu att exploateras för industriellt storskaligt experiment med långtgående konsekvenser för närområdet

Magnus Ek (Köping , 2023-05-06)

#129

Kyrkan ägnar sig åt miljöförstöring runt om i landet!!

Elisabeth Engelsen (Bottnaryd , 2023-05-06)

#130

Gotlands skog och vatten ska vi vara rädda om !

Kerstin Isaksson (Uppsala, 2023-05-06)

#133

Vi måste vara rädda om de vattenområden som finns på ön.

Ann-Charlotte Hägg (Visby, 2023-05-06)

#136

Vi måste vara rädda om vår ö om vi ska kunna fortsätta bo och leva här. Så stora ingrepp som planeras har negativ påverkan på miljö, djur och natur. Och att utländska bolag ska gå in som delägare är inte ok. Det räcker med den skövling de redan ägnar sig åt.

Agneta Enderberg (Gotland, 2023-05-06)

#138

Förstör livsmiljö och kulturlandskap för en massa människor

Fredrik Sundberg (Klintehamn , 2023-05-06)

#139

Bevara vår vackra ö till nästa generation!

Gunilla Sterner (Kappelshamn, 2023-05-06)

#140

Om Ojnareskogen var viktig att skydda så borde samma sak gälla nu.

XRFL

Bengt Sorvik (Uppsala, 2023-05-06)

#143

Det är en dålig energitillgång.

Vesa Koskela (Burgsvik, 2023-05-06)

#144

Detta förslag är idioti

Tagenius Henrietta (Little Paxton , 2023-05-06)

#145

Undertecknad har besökt området ett flertal gånger då jag arbetat på Gotland under flera år.
Tyvärr har vindkraft som välkänd egenskap att inte producera när det behövs som bäst, dvs när det är kallt och det är svaga/obefintliga vindar.

Henry Andersson (Vetlanda, 2023-05-06)

#146

Bor på Gotland. Vindkraftsanläggningar kräver storskalig avverkning och är förödande för miljön.

Lennart Holmgren (Lärbro, 2023-05-06)

#148

Jag bodde i Buttle i nästan 30år och har ridit i alla skogar milsvida omkring. Växtligheten där är mycket speciell och oersättlig. Historien levande i byggnader, gårdar, kyrkan och forntida gravplatser. Buttle bildstenar är välkända. Naturen med myrar, ängar, kalkhedar och skogar är helt unika.
Ska enorma områden med speciell växtlighet få förstöras för några års plundring? Ska kommande generationer för all framtid leva i och med industrirester och vandaliserad miljö?
Det går inte att ångra sig sen.
Säg NEJ nu!
Marie Hedrén

Marie Hedrén (Visby , 2023-05-06)

#149

Vindkraftsindustrier är miljöförstörande och ett dåligt energislag.

Helen Dahlberg (Blackstad , 2023-05-06)

#151

Vindkraftverk är oeffektiva, fula, miljöfarliga, bullriga och skrymmande.
Vi måste ändra vårt sätt att leva med det som finns, inte ändra förstöra mera för att kunna fortsätta med samma livsstil.

Stefan Strandljung (Luleå, 2023-05-06)

#152

Jag tycker det är stor synd o skam att förstöra fin natur..

Robert Berg (Björketorp , 2023-05-06)

#155

Det tänks aldrig på folket som måste leva med detta blir så arg

Marie Jonsson (Lajksjöberg , 2023-05-06)

#156

Detta spektakel måste stoppas!
Det är ett slag i ansiktet på Sveriges befolkning!
För ett tag sedan så var det tal om att en skogsägare får inte averka sin skog, utan att inventera växter, fåglar och insekter!
Men nu är det tydligen ok att skövla skog för att göra miljövidriga vindkrafts industrier!
Sverige blir snart som Tyskland och börjar elda brunkol, för att stabilisera upp elsystemet!
Jag hoppas samtliga parter är beredda på att detta kommer i slutändan bli otroligt kostsamt för Sveriges skattebetalare!
Ps: var är Naturskyddsföreningen?

Dennis Hellström (Norberg , 2023-05-06)

#157

Ogillar vindsnurror som förstört.

Lund Rikard (Upplands-Väsby , 2023-05-06)

#158

Jag är orolig för påverkan på vattentillgången och den biologiska mångfalden om vindkraftsparken ska byggas på platsen. Bygg kärnkraft istället!

Markus Olovsson (Alskog, 2023-05-06)

#160

Det låter hemskt mycket och det är defensivt inte bra för djurlivet samt dyrt och dålig effekt!

Tom Törngård (Tullinge , 2023-05-06)

#163

Natur och boendes miljö är viktigast !

Anna Thorsson (Uppsala, 2023-05-06)

#166

Man kan inte leva med detta inom synhåll…
KÄRNKRAFT!!!!

Magnus Bandholtz (Fårösund, 2023-05-06)

#168

Jag vill naturligtvis inte se ett förstört gotländskt landskap!!

Per Holgen (Umeå, 2023-05-06)

#175

Dom skall ödelägga här med.

Dan-Inge Struxsjö (Veddige , 2023-05-06)

#176

Jag skriver under för miljöns skull! Att vi och kommande generationer och djuren ska leva i orörd natur som inte förvandlas till stålindustrier!!

Ann-Catrin Björnberg (Falkenberg , 2023-05-06)

#178

Det är inget rimligt projekt för boende

Kristina Westberg (Stockholm, 2023-05-07)

#179

Vindkraft är miljöförstöring. Utred microplastsläppet från vingarna innan vidare utbyggnad.

Fredrik Björsell (Stånga, 2023-05-07)

#180

Jag avskyr dessa Miljöförstörande monster

Gil Johansson (Hedemora , 2023-05-07)

#181

Vindkratftsindustrin är miljöförstöring

Camilla Starborg (Kolsva , 2023-05-07)

#182

Miljön för boende och djurlivet

Mikael Karlsson (Stockholm , 2023-05-07)

#186

Oplanerbar kraft kan inte kompensera en ökad elförbrukning och förstör elsystemet. Av rent fysikaliska skäl

Peter Mellberg (Västerås, 2023-05-07)

#187

Jag är emot denna typ av vindkraftverk oavsett var de byggs. Det är vetenskapligt bevisat att de negativa effekterna är enormt stora. Men politiker och journalister vägrar att begripa detta.

Lars Bägerfeldt (Falköping, 2023-05-07)

#189

Gotland inte ska förstöras av vindkraftverk . Miljön , djur , natur , människor ska kunna må bra

Susanne Fahlström (Västervik , 2023-05-07)

#190

Bevara Sverige till eftervärlden! Barn och barnbarnen ska ha ett land som vi fick av våra föräldrar!

Ann-cathrin Lennkvist (Västerås, 2023-05-07)

#191

Jag är själv drabbad av vindkraften och vet hur det är att få sin boende miljö förstörd av den.

Levinson Linda (Färila , 2023-05-07)

#192

Buttle är en unik del av Gotland med skog, lugn, tystnad och en fantastisk natur och fågelliv. Vindkraftsparken skulle förändra platsen radikalt och förstöra dessa värden. Nej till vindkraftsparken!

Love Wojnakowski (Stockholm, 2023-05-07)

#193

Gotland är unikt på alla sätt och får inte våldtas på detta sätt. Vindkrafts industrin har inga positiva effekter över huvud taget.

Peter Wihlborg (Västervik , 2023-05-07)

#194

Jag värnar om naturen! Sänk elförbrukningen istället för att skada djur och natur på ön!

Eva Lovén (Follingbo, 2023-05-07)

#196

Jag avskyr vindkraft. Värsta miljöboven.

Jonas Beausang (Sunne, 2023-05-07)

#197

Vindkraften är inte alls så grönt som det påstås.

Ulla Carnemyr (Skorped , 2023-05-07)

#199

Vindkraften förstör för människor o djur för all framtid

Eileen Svan (Alingsås , 2023-05-07)

#200

Anser att vindkraften ska ligga till havs

Joyce Westberg (Mariefred, 2023-05-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...