Bevara kullen åt alla

Kommentarer

#1

Jag anser att kullen ska kunna fortsätta att användas av alla utan risk att bli träffad av en disc.

Terese Billberg (Täby, 2023-05-04)

#5

Vi är ofta ute i skogen med barn och hund och upplever att vi måste flytta oss när det kommer discogolfkastare. Hela området används av barn och andra till lek, att ta det i anspråk för ett fåtal som vill kasta frisbees är inte ok. 9 hål räcker gott.

Anna Josefson (Täby, 2023-05-04)

#6

Otroligt ogenomtänkt beslut, minskar rörelsefriheten i skogen och till och från kommunikationer

Mathilda Waldenström (Täby, 2023-05-04)

#7

Kommunen har tänkt helt fel gällande utbyggnaden av discgolfbanan. Det går inte att ha den ”sträckning” som nu är planerad. Det krockar alldeles för mycket med befintlig ”friluftsverksamhet”.

Fredrik Malmfält (Täby, 2023-05-04)

#8

Störande och en vackert ställe att promenera i lugn och ro.

Alva Gellstrup (Stockholm , 2023-05-04)

#11

Täby kommun skrev i december 2022 ett avtal med Täby Discgolf om att bygga ut den befintliga discgolfbanan med 9 nya hål på och runt om Kullen och i skogen nedanför.
Kommunen har medvetet valt att inte kalla till medborgardialog i detta ärende. Jag anser att en dialog med invånarna är ytterst viktigt ur ett demokratiskt medborgarperspektiv eftersom det berör så många av oss medborgare som bor i detta område.
Jag anser vidare att området ska vara till för alla invånare. Discgolfare har redan en del av skogen tillägnad sig. Kullen och den berörda skogen som idag inte är en discgolfbana används därför mer frekvent av andra såsom exempelvis skidåkare, pulkaåkare, barnfamiljer, förskolor, skolor och fritidshem, Friluftsfrämjandet, Scouterna, hundägare, svamp- och bärplockare, mountainbikecyklister, naturnjutare m.fl.
Flora och fauna är rik i detta område och består bland annat av många olika sorters barr och lövträd, svampar, blommor, mossor samt rävar, rådjur, harar, ekorrar, fåglar samt insekter.
Kullen är dessutom en gemensam samlingsplats varje Valborgsmässoafton för de fyra byalagen i området.

Bella de Mander (Täby, 2023-05-04)

#12

Den liggande planen är farlig för barn och övriga boende som passerar banorna. Den kommer också skapa friktion mellan spelare och boende.

Niklas Englund (Täby, 2023-05-04)

#13

Jag spelar själv discgolf och är positiv till att Täby kommun vill satsa på sporten. Men jag tror att denna utbyggnad så som den nu är planerad kommer resultera i tråkiga konflikter som skadar sporten och ger den dåligt rykte. Det finns många andra skogar och parker i kommunen där vi kan bygga fler discgolfbanor, halva Täby är ju grönt som bekant. Vi vill ju locka in barn och unga i denna sport, mycket bättre då att bygga de nio nya hålen i en annan del av kommunen så att fler ungdomar kan upptäcka sporten. Här i området har vi nu redan nio hål för discgolf, vilket räcker bra för de allra flesta av oss.

Henrik de Mander (Täby, 2023-05-04)

#16

I am signing this to protect space / nature for all. With the diskgolf bannan being built - everyone loses out - children are loosing space to sledge frilly in the winter, cycle in the spring and play all year round without fear of being hit by the disk or giving the priority to the players. Walkers with babies and dogs are losing wonderful , quiet place to walk and relax in nature, animals will lose their peace and quiet. There are so many deersa and other animals living there in peace. Nature, plants will get destroyed and protected flowers will dissapear. We need to make our voices heard and keep on talking to Kommun. We all have to be able to enjoy the space equally - golfers cannot be given priority.

Anna Stawinska- Bassin (Täby, 2023-05-04)

#17

Skogen och kullen används dagligen av boende i närområdet. Det är en härligt samlingsplats för skolan, familjen och hundar lika väl.

Vi anser inte att området kan utnyttjas på samma sätt om golfbanan utökas, boende i området undviker redan att gå / vistas vart den befintliga banan finns. Som banan är planerat nu går den över stigar,barn kommer inte kunna springa fritt, stora stenar som barnen leker på osv. och det kommer skapa friktion mellan spelare och andra i området.

Henrietta Hjorth (Täby, 2023-05-04)

#21

Att bygga ut banan enligt planen kommer att inskränka på det befintliga friluftsliv som finns i området.
Riskena att bli skadad av en flygande disc är stora, senast i går fick vi akta oss för en disc som kom flygande ca 5-10 meter framför oss på den asfalterade cykelbanan mellan fotbollsplanen och Brinkskolan då någon satsat fel/för hårt mot nummer 5 och missade med marginal. Detta sker ofta och då är detta hål ändå "skyddat" av skog. VIll inte ens tänka på vad som kan/kommer hända når någon satsar på en hole-in-one från toppen av tippen och discen försvinner iväg i vinden.
Att säga att det är en riskfri sport samtidigt som man vill flytta befintlig grillplats "för att undvika olyckor" är rätt motsägelsefullt. Det innebär att kommunen själva anser att sträckan mellan utkast och korg är en riskzon.
Vi som vistas i skogen har redan blivit ”bortputtade” från den övre skogen, att föreningen nu ska lägga beslag på hela skogen är absurt! Enormt inskränkande på aktiviteter som redan utförs på Tippen och skogen nedanför.

Anna Ahlenius (Täby, 2023-05-04)

#31

Jag anser att det dels kommer inkräkta på den lugna miljön som det berörda skogsområdet är och dels att växter och skogsmark kommer bli negativt påverkad. Se exempel på hur miljön runt den befintliga 9-hålsrundan har blivit upp- och nertrampad.
Om 18-hålsrundan blir realiserad kommer det inverka mycket negativt på möjligheten att så nära för många människors hem kunna njuta av lugn, stillhet och möjlighet till återhämtning som det ger att ta en promenad i det berörda skogsområdet. Detta är en faktor som många boende i närområdet värderar högt! Med den planerade 18-hålsbanan kommer det inte längre finnas kvar ett oexploaterat skogsområde mellan Ensta, Erikslund, Visinge och Vallabrink.

Eline Åberg (Täby, 2023-05-04)

#36

Vill ha kvar naturen och kullen som det är idag. Vill fortsätta kunna åka pulka och gå till majbrasa här.

Katarina Johansson (Täby , 2023-05-05)

#40

Jag vill bevara kullen som den är.

Julia Berg (Täby, 2023-05-05)

#41

Vill att skogen och kullen ska vara tillgänglig för alla. En utökning av banan kommer göra att man inte kan vistas i skogen och kullen utan risk att få en frisbee i huvudet. Den 9-hålsbana som redan finns har begränsat användningen av den skogen, gör inte likadant här. Skogen används flitigt av skola, förskola och alla som bor omkring.

Josefin Wångstedt (Täby , 2023-05-05)

#42

Jag tycker att en utökning av discogolfbanan behöver utredas mer och att alla de som bor i områdena runt Tippen/Kullen behöver höras, då det är deras närområde som berörs. Området är välbesökt av lekande barn, hundar, joggare, picknicksällskap etc., vilka riskerar att komma i konflikt med utövare av discogolf. Den 9-hålsbana som finns nu har fungerat bra och tolereras även av dem som inte utövar discogolf och i sak är jag för att området används till olika sorters rekreation och aktiviteter, dock är det ett relativt begränsat grönområde som nyttjas av många barn- och hundfamiljer. En liten rest av skog som barn kan leka fritt i och en Kulle som de kan åka pulka på. Vuxna och barn cyklar och springer på och runt Kullen, hundägare, och de är många i området, rastar sina hundar och den iordningställda rastplatsen nyttjas till korvgrillning, kalas och picknickar etc. Allt detta samsas just nu bra, även med den befintliga discogolfbanan, dock befarar jag att det inte fortsätter vara så, om banan utökas efter nuvarande förslag.

Catarina Dahlborn (Täby, 2023-05-05)

#43

Jag vill att kullen och den påverkade skogen ska vara en plats där man kan finna ro och slappna av oavsett om man joggar, leker med barn eller slår sig ner för picknick. Utan att behöva oroa sig för att man är i vägen eller för att man ska få en frisbee i huvudet. Jag har hållit på att få en frisbee på mig en gång när jag joggade vid utkastplats 8. Och det var lätt hänt, inget jättedåligt kast, bara en liten vindpust som fick discen att vika vänster.

Nicole Landen (Täby, 2023-05-05)

#45

Jag är positiv till discgolfen som den är nu men är oroad över den nya dragningen som jag tror kommer skapa konflikter på en rätt trafikerad öppen yta när man dessutom förväntas köra tävlingar samtidigt som alla har rätt till ytan.

Michael Norrving (Täby, 2023-05-05)

#46

Majoriteten av människorna som nyttjar platsen spelar inte disco golf. Majoriteten är barn, förskoleklasser, promenerande människor med eller utan hundar. De som spelar tar ej hänsyn till övriga utan ser sig ha förtur på platsen. Helt fel enligt mig.

Emelie Fogelfors (Täby , 2023-05-05)

#51

Barnen i skolan/grannskapet måste kunna vistas och leka i skogsområdet utan att riskera att få en frisbee i huvudet. En frisbee som med stor kraft av en vuxen skickas iväg kan orsaka allvarlig skada.
Måste finnas lämpligare lekplats för de vuxna än detta lilla skogsområde. Vuxenfrisbeen medför även obehag och risker då den medför ökad biltrafik till området!

Carin Möller (Stockholm, 2023-05-05)

#53

Mot bakgrund av att en jämförelsevis pytteliten hundrastgård inte kunde uppföras på grund av "eventuella störningar" är det i mitt tycke otroligt magstarkt att gå vidare med detta. För alla oss som dagligen rör oss i dessa gröna lungor blir det en stor förändring att hela tiden behöva hålla uppsikt för att inte riskera en huvudskada. Att upplåta så mycket yta och göra så stora ingrepp för en så liten grupp utövare är inte rimligt. Om det nu ska göras kan väl banorna klämmas in på befintligt område istället?

Fredrik Holm (Täby, 2023-05-05)

#55

Kullen och skogen som discgolfbanan planeras att byggas ut i används dagligen av många för rekreation och friluftsliv. Att det inte skulle påverkas av korsande discgolfbanor är starkt naivt. Tvärtom är risken för konflikter mycket stor. Det är sorgligt att man inte längre ska kunna nyttja området utan att känna sig hotad, antingen fysiskt av en flygande disc eller psykiskt av spelare som vill att man försvinner från platsen.

Anders Stenberg (Täby, 2023-05-05)

#57

Jag använder kullen och skogen nedanför till hundpromenader, träning, picknick och blåbärsplockning. Planen för uttökande av banan är enligt min mening inte genomtänkt för att passa ihop med nuvarande användning av området. Att stanna till för aktiviteter vid kullen kommer begränsas enormt om det byggs kasthål där. Många många små skolbarn passerar kullen själva på väg till o från Brinkskolan, vilket inte känns bra om det anläggs fler kastbanor i den öppna ytan.

Maria Oldén (Täby, 2023-05-05)

#58

Låt våra små skogar vara både för natur djur o barn/familjer.. o så mycket fridlyst i skogarna .. finns nog bättre marker att hänvisa till ..
skäms Täby kommun som gör detta bakom våra ryggar …, 😡

Anette Georgsson Georgsson (Täby, 2023-05-05)

#59

Jag gör det för att jag tycker att naturområden nära villaområden och skolor i första hand ska vara till för barn, familjer och skolor. Jag jobbar i kommunen och vill värna om möjligheten för familjer och skolor att lätt och tryggt komma ut i naturen.

Jenny Wångstedt (Österåker, 2023-05-05)

#61

Jag bor i området och kan verkligen inte förstå hur kommunen har tänkt i detta läget. Jag kommer så klart att välja andra vägar att gå, andra grönområden att vistas i om detta blir genomfört eftersom jag inte vill riskera att få en frisbee i huvudet.

Matilda Lindgren (Täby, 2023-05-05)

#62

Jag skriver under på grund av att kommunen bl a inte informerat tillräckligt om planerna. Oroar mig också för att banan kommer att slita på och förfula naturen. Detta syns tydligt där den redan anlagda banan finns.

Maria Bergman (Täby, 2023-05-05)

#63

Efter att tagit del av underlaget för utbyggnad av discgolfbanan är min mening att placeringen av flera av de nya hålen är ogenomtänkta och placerade på ett sätt som kommer begränsa möjligheten för allmänheten att vistas i området som idag vid pågående spel. Jag anser att det kommer innebära ökad risk för skador på människor som vistas i området då förslaget på placering av nya hål sträcker sig över mark som ofta nyttjas för annat ändamål som utsiktsplats, cykling och pulkaåkning. Jag har inget emot en utbyggnad av banan i sak men anser att placeringen av de nya hålen skall ses över och justeras.

Alexander Hedman (Täby, 2023-05-05)

#64

Hela nya området används dagligen av vuxna och barn.Det blir väl som gamla banan om man går där "det här är vår bana här får ni inte vara".
Att få en sådan i huvudet blir inte roligt.

Bo Dahlgren (Täby, 2023-05-05)

#65

Ingen information om detta.
Påverkan av naturen, ett tag talade man om ev. naturreservat.
Hålens läge och dess påverkan för icke spelare.

Leif Norrman (Täby, 2023-05-05)

#66

Låt skogen vara.

Annelie Norrman (Täby , 2023-05-05)

#68

Strövområde för oss hundägare blir störd av att bygga ut fresbe banan. Även djurlivet i denna skog såsom röv, ekorre, rådjur mm. Det finns inte heller parkeringsplatser vid ev. Tävlingar. Många parkerar redan idag på Erikslundsvägen område 5 vid fotbollskamper. Om några få kunde stoppa hundrastgården vid visinge så borde det stora motståndet mot detta också kunna stoppas. Det måste finnas annan mark i Täby att byggs denna frisbee banan på.

Pia Hedwall (Täby, 2023-05-05)

#70

Jag är i grunden inte negativt inställd till utökning av fritidsaktiviteter i kommunen, men jag tycker kommunen i detta avseende är naiva om de tror att detta inte kommer påverka omgivningen. Om jag inte missförstått detta så ska det hållas officiella tävlingar på denna 18-hålsbana, och jag tvivlar på att det då går bra att ströva fritt i området och ha en picnic vid grillplatsen osv. Ogenomtänkt och lite fult att smyga in detta under radarn. Dock kommer jag säkert använda banan om den byggs.

Johan Eriksson (Täby, 2023-05-05)

#71

Gillar inte tanken på att man ska titta över axeln efter frisbees när man är i området

Johan Schönbeck (TÄBY, 2023-05-05)

#74

Kommunen har mörkat detta och det kan inte vara så att en enskild aktivitet får ta så mycket mark i anspråk på ett område som idag nyttjas av så många : hundägare med hundar, barn, motionärer i elljusspåret runt tippen, folk som promenerar, spelar fotboll på gräsplanen, förskolegrupper och skolklasser som grillar vid grillplatsen som ni nu vill ta bort ! Detta område nyttjas i dag av oss i Erikslund, Visinge, Östra Vallabrink, Ensta, Vallatorp, Lövbrunna mfl. Detta ”beslut” måste rivas upp !!!

Christina Wallman (Täby, 2023-05-05)

#77

Bra med sport, men känner att den planerade utbyggnaden blir alldeles för stor. Vi som går i det berörda området idag kommer självklart att påverkas negativt när spel och speciellt tävlingar pågår. Flera tillbud har faktiskt ägt rum redan idag på den lilla banan. Kommunens sena information om frågan är klandervärt.

Marianne Mårder Jacobson (Täby, 2023-05-05)

#78

Jag bor i Ensta och jag vill att skogen runt Enstaspåret förblir lugn och trevlig miljö för djur och människor som bor i närheten.

Inna Kvarnström (Täby, 2023-05-05)

#79

Jag tycker att den banan som finns räcker alldeles utmärkt. Vill man bygga ut gör det åt andra hållet där det inte stör lika mkt. För att dom här discgolfarna ska få som dom vill huggs det ner träd,flyttas på grillplats ,byggas små broar över diken. Vem har ansvaret när ett barn får en frisbee i huvudet? Detta är ett fantastiskt grönområde där förskolor och skolor har utflykter, ung som äldre motionerar, hundpromenader,plockar svamp och bär har utflykter m barn och barnbarn osv,osv

Moni Holmström (Täby, 2023-05-05)

#80

Rädd för tillströmning av utövare och följder av det. Ökad trafik, parkering på otillåten plats eller brist på parkering för oss boende och våra besökare, nedskräpning och intrång.

Anna-Karin Sigfrinius (Visinge, Täby, 2023-05-06)

#89

Jag anser att kommunen SKA samråda med boende i områden som exploateras. Täby kommun är helt tondöva för kommuninvånarnas åsikter och prioriteringar utan fattar beslut på, som det verkar, tjänstemännens egna personliga åsikter. Den uppfattningen har formats genom kontakt med kommunen i ett flertal ärenden, inte bara detta.

Helena Nyberg (Täby, 2023-05-06)

#90

Tycker att nuvarande bana har förstört tillräckligt i våra små skogar, samt att vi som har hund inte får vara på så många andra ställen.

Tina Schönbeck (Täby, 2023-05-06)

#91

Låt kullen och skogen vara för alla utan risk för att få en disc i nacken. Ingen motståndare till en disc-golfbana - men redan idag är skogsområdet hårt ansatt med 9 hål. En utbyggnad kommer att inskränka på allas möjlighet att njuta skogen och kulle.

Ulrika Sterner (Täby, 2023-05-06)

#92

Tycket det är en viktig fråga

BENJAMIN COHEN (Täby, 2023-05-06)

#94

Det är orimligt att en mycket specialinriktad förening och dess verksamhet ska få inskränka och hota vår andras trygga röreslefrihet. Och vår tillgång till lugn och ofarlig naturupplevelse i vår absoluta närmiljö. Duscarna är hårda och kan verkligen orsaka skada.

Mona Samlin (Täby, 2023-05-06)

#95

Banans utformning verkar inte väl genomtänkt.

Daniel Zetterberg (Täby, 2023-05-06)

#97

Stödjer uppropet till 100%! Vi är många som regelbundet vistas i området runt ”Tippen” - motionärer, barnfamiljer, svampplockare , hundägare, pulkaåkare etc etc. Vi vill fortsätta nyttja vår allemansrätt i området utan att riskera att få en hård, snabbt flygande frisbee i huvudet 🙁

Joanna Mårtensson (Täby, 2023-05-06)

#98

Täby kommun kan inte bara göra som de vill utan någon form av medborgardiskussion och samtycke.

Per Mårtensson (Täby, 2023-05-06)

#100

The disc golf course is a risk for residents around it. We should remove it instead of enlarge it.
I had experience that a player threw the disc towards my daughter and I. We were walking on the road. Which is close to a target post of disc golf. A disc drops about a meter away from us. We were scared. It was about two years ago. Since then, I have to check if someone is flying disc when I pass by that road. I feel it is so unfair that I have to worry about my safety to go through a public road near my home.

Liangxiong Zhu (Täby, 2023-05-06)

#101

Felplanerad utbyggnad av discgolfbanan utan samråd och dialog med dom närmast berörda.
Utbyggnaden kommer innebär stor risk för olyckor och kollisioner mellan spelande discgolfare och andra som använder allmän mark.
Kullen/tippen måste vara till för alla.

John Billberg (Täby, 2023-05-07)

#108

Jag bor i närområdet och nyttjar själv befintlig discgolfbana. Trots detta är jag bekymrad för utbyggnaden då den kan komma att begränsa kringboendes möjligheter att nyttja området kring Tippen för rekreation.

Jamie Stanbury (Täby, 2023-05-07)

#109

Det inskränker på möjligheten att uynyttja den här lilla skogen till många andra aktiviteter plus att det kommer påverka det rika fågellivet. Jag nyttjar området mycket inkl den befintliga discgolfbanan och det är alldeles tillräckligt med 9 hål.

Maria Stanbury (Täby, 2023-05-07)

#114

Håller med om det som sägs om discgolfbanan

Anders Janson (Täby, 2023-05-07)

#118

Varför skall hela skogen vara vigd åt en enda aktivitet? Jag anser att alla som bor i området bör ha tillgång till ytor att vistas på utomhus - utan att behöva se upp för flygande föremål.

Gösta Forsum (Täby, 2023-05-07)

#119

Mellan Erikslund, Visinge och Östra Vallabrink planeras att komplettera bef. 9 håls Dicgolfbana. Helt fel tänkt, området används av förskola, skolan, mortionärer hundägare, m.f.

Tom Roberts (Täby, 2023-05-07)

#120

Why can't we just preseve the things the way they are? We as humans already have encroached so much space all around in the name of necessity. This is not a necessity. This disrupts the free movement.

Vaibhav Singh (Täby, 2023-05-07)

#121

Anser att hålen 8-9 och 17 är extremt ogenomtänkt planerade i sin nuvarande sträckning. Vad man än säger är konkret innebörd att icke discgolfare utestängs från tippenkullen.

Thomas Levander (Täby, 2023-05-07)

#122

It is surely not a right step towards environment. The bad: loss of wildlife, loss of vagetation, soil erosion, water run-off, Tree damage in the name of leisure...

Ananya Saha (Täby, 2023-05-07)

#124

Jag vill bevara kullen åt barnen

Christian Wallmark (Täby, 2023-05-07)

#127

Jag tycker det är fel att ta ännu mer skog och mark, och särskilt området kring tippen, i anspråk till discgolfbana. Vi får ingen fredad skog kvar på den här sidan järnvägen.

Maria Karlstedt (Täby, 2023-05-08)

#128

För att jag inte har fått tillräcklig information om hur förändringen kommer att påverka området. Friluftsområdet utnyttjas av många och jag vill att det fortsatt ska vara en plats för alla.

Helena Öberg (Täby, 2023-05-08)

#131

Varför ska en så välbesökt allmän plats bara kunna användas av ett FÅTAL är för mig ett väldigt konstigt beslut av kommunen.
En utmärkt plats för vardagsmotion och barnlek. TILL FÖR ALLA.

Cecilia Birelius (Täby, 2023-05-08)

#133

Tätbebyggt område

Ylva Johansson (Täby , 2023-05-08)

#135

Jag går ofta i denna lilla skog speciellt under våren. Det är så extremt mycket fåglar, ett underbart fågelliv där. Fåglarna skulle inte kunna stanna kvar om frisbeebanorna utökas till detta område.

Annie Linder (Täby, 2023-05-08)

#136

Vill bevara fågellivet i området.

Lasse Gottfriedz (Täby, 2023-05-08)

#139

Jag tycker att discgolfbanan med sina nio hål har tagit tillräckligt med mark

Peter Winbo (Täby, 2023-05-08)

#144

Området runt kullen/tippen är ett strövområde där vi går med våra hundar varje dag. Vintertid åker vi pulka. Om discgolfbanan kommer att utökas kommer detta att störa dessa aktiviteter. Dessutom måste tilläggas att skogen vid sidan av banan används som toalett mer och mer.
Jag är positiv till en utökad diskgolfbana men lägg den där den inte stör där friluftslivet.

Göran Atterling (Täby , 2023-05-08)

#146

Kullen med omnejd har använts i många många år på ett lugnt sätt för promenader, picknick, lek och rekreation. Det är obegripligt att Täby kommun nu vill perforera området med en discogolfbana.
Det innebär att de "hävdvunna" aktiviteterna kommer att trängs ut.
Jag har själv fått en frisbee i ansiktet, nästan i ögat, när jag gick igenom den befintliga banan. Det gjorde ont.

Varför ska detta lilla område exploateras så hårt? Och varför får vi som bor här inte ha strövområdet för avkoppling utan att utsättas för stress genom denna bana? Varför lägger man inte dessa mer "krävande" aktiviteter på ett ställe som inte redan har invanda aktiviteter och där en discogolfbana inte skulle störa?
Och dessutom: fäll inte fler träd!!!

Ann-Charlotte Gyllner-N (Täby , 2023-05-09)

#154

Jag tycker att Täby har lagt alldeles för mycket fokus på personer som spelar disc-golf och alldeles för lite på oss som har hund. Hur många disc-golfspelare har vi jämfört med hundägare?

Renée Li (Täby, 2023-05-09)

#158

Naturen absolut får inte röras. Den är tillhör alla som bor här eller kommer att flytta hit. Vi har väldigt fint natur och den ska bevaras som den är. Vi måste lära oss att tänka mindre på oss själva och naturen ska vara prio 1framöver för alla.
Naturen är givande och tagande.

Shahla Sohrabi (Stockholm/Täby, 2023-05-09)

#159

Jag är emot att kommunen fattar beslut som påverkar vårt närområde utan att föra dialog med oss boende i området.

Annika Gabestad (Täby, 2023-05-09)

#162

Lägg denna part vid Täby Ekopark i stället! Där passar den jättebra!

Lotta Hansson (Täby, 2023-05-09)

#163

Det är det vänligaste (och enda) ej exploaterade skogsområde som är tillgängligt för oss närboende, som vill kunna få en ostörd skogspromenad och bättra på kondition, balans och välbefinnande.

Georg Erdelyi (Täby, 2023-05-09)

#164

Stor risk att någon kommer att skadas allvarligt med denna bansträckning.

Magnus Wärle (Täby, 2023-05-09)

#165

Den aktuella skogen är perfekt för oss äldre att röra oss i (inte på gångvägarna) för att öva upp balansen och undvika fallolyckor.

Charlotta Erdelyi (Täby, 2023-05-09)

#166

Hur detta har skötts från kommunen. Borde skickat ut en fråga om behovet av en utökad discgolfbana för de som vistas och bor i området innan det godkändes. Detta påverkar inte bara friluftsliv nära hemmet utan även att personer utifrån lockas hit och kommer behöva transporteras hit, troligen ibland med bil. Fotbollsplanen används också flitigt och många kommer ofta med bil.

Carina Bolldén (Täby, 2023-05-10)

#167

Kullen är ju mest central plats för alla som joggar, barnen på vintern osv, den ska vara tillgänglig för alla! Nya banor är till och med farliga för alla skolbarn som går här, inte prata om att det inte längre finns en skogsdunge utan fara för de som går med hunden.

Ele-Kaja Gildemann (Täby, 2023-05-10)

#174

Jag stöder inte en fördubbling av område för diskogolf!

Gunnar Schibsted (Täby, 2023-05-10)

#177

Hej!
Jag tar dagliga promenader upp för kullen med min hund men nu är både skog och kulle blockerad för discgolf utövare. Varför måste alla områden exploateras istället för att låta det vara natur. Det räcker med otrevliga kommentarer av discgolf utövare för att man är ute med sin hund.

Samuel Joelsson (Täby, 2023-05-10)

#178

Obefintlig kommunikation från kommunen.
Hundrastgården stoppades och nu ska även skogen tas ifrån oss hundägare.

Inger Lundin (Täby, 2023-05-10)

#180

Vi vill behålla våra grön områden och kunna ha vårt barn springandes i skogen utan att behöva vara rädd för att få en disc i huvudet.

Cecilia Rusch (Täby, 2023-05-10)

#183

Bevara kullen åt alla.

Mehran Azadkhoi (Stockholm, 2023-05-10)

#184

Jag vill bevara denna del av skogen för lugna promenader. Inte störa rådjur, räv, hare och hackspett som häckar. Inte slita på alla blåsippor som växer i denna del av skogen. Jag går där dagligen och vill inte känna att jag stör spelet.

Louise Berglund (Täby, 2023-05-10)

#186

För att naturen förstörs och vi som bor här vill inte ha discgolf i huvudet eller behöva begränsa oss. Kommunikationen var fel från början. Hundrastgården får vi inte ha men en discgolf bygger ni upp i området!

Jasmin Azadkhoi (Stockholm , 2023-05-10)

#189

Livsfarligt att promenera vid toppen. Hål 17 o 9 farliga.

Ulrika Nilsson (Täby, 2023-05-10)

#192

placeringen av utbyggnaden av banan är inte bra och inget samråd med oss boende i området har skett.

Ingrid Persson (Täby, 2023-05-10)

#195

Det finns redan 9 bra hål för de som vill köra discgolf. Det är fler som vill röra sig i skogen utan att trampa igenom massa banor. Den nya banan har även gjort så att kommunen tar ner träd och inte tänker på de fridlysta växterna som finns i den skogen.

Josefine Berglund (Stockholm , 2023-05-10)

#196

Jag skriver under på grund av att jag tycker det räcker med 9 hål som jag stolt berättar att vi har i området. Men ytterligare 9 hål är begränsande för väldigt många fler än de som kommer att nyttja banan.

Michael Berglund (Täby, 2023-05-10)

#198

De gröna ytorna ska vara till för alla boende i Täby. Med en discgolfbana begränsas detta!

Anna Nygren (Täby, 2023-05-11)

#199

Jag älskar den skog som diskgolfbanan ska anläggas i. Jag är aldrig i skogen där det redan finns en bana, eftersom denna skog är helt nedtrampad, samt det är risk att man får en disk i huvudet om man promenerar där. Man kan inte slappna av där banan är nu. Jag vill ha kvar den lugna skogen som den är nu, utan en ny bana där.

lina norberg samuelsson (täby, 2023-05-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...