Rör inte Spikbodarnas friluftsområde - bygg inte industri där!

Kommentarer

#2

Jag vill inte förlora ett så fint naturområde med fina skidspår.

Jonas Mårtensson Kalén (Östersund, 2023-04-27)

#3

Jag vill ha området kvar som friluftsområde.

Joel Ygberg (Östersund , 2023-04-27)

#4

Detta är ett friluftsområde som behöver bevaras för oss och kommande generationer.

Robin Johansson (Östersund , 2023-04-27)

#8

Rör inte Spikbodarna!!! Låt oss få ha det fina områdt som det är!

Birgitta Nilsson (Östersund , 2023-04-27)

#9

Jag motionsidrottar på området Spikbodarna omnejd, sommar som vinter. Området är viktigt för en vanlig motionär då det är lättillgängligt samt lungt.

Armi Niemi (Östersund , 2023-04-27)

#10

Detta friluftsområde bör bevaras! Stadsnära grön- och friluftsområden som detta är en av orsakerna att man valt bosätta sig i Östersund. Miljön med stigar, för promenad, löpning och cykling som Spikbodarna erbjuder är enastående. Det vore en katastrofal förlust om detta skövlades för industri. För folkhälsan, för barn och ungdomars möjlighet till stadsnära friluftsupplevelser!

Anders Hedlund (Östersund, 2023-04-27)

#12

Jag vill bevara våra friluftsområden för människors och djurens skull.

Victoria Rennerståhl (Östersund, 2023-04-27)

#14

Bästa friluftsområdet i hela Östersund för familjer.

Staffan Björklund (Ås, 2023-04-27)

#15

Friluftslivet är det som gör Östersund unikt. Bevara det!

Camilla Wahlman (Östersund , 2023-04-27)

#19

Jag inte vill ha ett industriområde i det nuvarande rekreationsområde Spikbodarna.

Marie Nilsson (Östersund , 2023-04-27)

#20

Bevara Spikbodarna och fäbodarna! Måste väl finnas bättre mark att använda.

Lisbeth Nilsen (Östersund, 2023-04-27)

#25

Jag vill inte att spikbodarna skall bli industrimark

Stefan Olofsson (Ås, 2023-04-27)

#30

Just området som planers förstöras är målet. Det är där naturupplevelsen så nära stan börjar. Njutarrundan. ”Antikrundan” som den kallas. Resten ses som transportsträcka. Om den delen och dessutom Torråsen försvinner så finns ingen njutarrunda kvar stadsnära. Bara transportsträckor. Icke skidaktiva har svårt att förstå just det genom att bara se spårkarta. När försvaret etablerat sig och hindrat aktivitet åt övriga håll är det extra viktigt att Spikbodarna bevaras.

Jenny Olsson (Östersund , 2023-04-27)

#31

Jag skriver under eftersom Spikbodarna och del som hotas att försvinna är en viktig del för vårt friluftsliv i Östersund. Jag nyttjar platsen flera gånger i veckan för skidor, cykling och promenader och för att fota och se djurlivet.

Helena Enqvist (Östersund , 2023-04-27)

#32

Spikbodarna är ett fantastiskt fint friluftsområde där jag och många med mig åker skidor, cyklar och springer året runt! En katastrof och skandal om detta område exploateras till förmån för industri!

Erik Lilja (Östersund , 2023-04-27)

#33

det är det minsta jag kan göra för att tala om hur dumt jag tycker det är att bygga borst Österlunds finaste område.

Jörgen Rönning (Östersund, 2023-04-27)

#34

Jag vill att hela Spikbodarnaområdet ska bevaras för friluftsliv, främst längdskidor och orientering.

Christian Åhrén (Östersund , 2023-04-27)

#37

Jag skriver under på grund av att Spikbodarna friluftområde är viktigt för mig och att det stadsnära grönområden som finns i Östersund med cykling och skidåkning var en stor anledning till varför jag flyttade hit.

Filippa Ring (Östersund , 2023-04-27)

#38

Jag går o cyklar o åker skidor där o det är en bra miljö att åter hämta sig på o få energi

Katarina Sjölander (Östersund , 2023-04-27)

#44

Värna om att det ska vara lättillgängligt att röra på sig i ett friluftsområde. Oavsett om man strosar, promenerar, springer eller åker skidor. Barn, vuxna, glada motionärer eller elitidrottare. Skogen behövs för avkoppling, stressa av, må bättre. Östersunds kommun pratar om att vara en hälsofrämjande kommun, upp till bevis.

Helena Forsgren (Östersund , 2023-04-27)

#45

”Spikis i mitt hjärta” säger jag ofta. Älskar att springa kors och tvärs på små stigar i området. Så viktigt att behålla detta för framtida generationer! Vi kan inte prioritera bort sådant som gör vår region attraktiv när det gäller natur och friluftsliv.

Anna Berg (Ås, 2023-04-27)

#51

Stadsnära originellt, lättillgängligt rekreations och aktivitetsområde som är viktigt att bevara. Det glädjer så många året runt.

Torun Ericsson (Östersund , 2023-04-27)

#52

Jag önskar bevara Spikbodarnas friluftsområde i dess nuvarande omfattning av många skäl, exempelvis att det är ett område som betyder mycket för många i varierande åldrar, och som nyttjas till flera sorters friluftsaktiviteter, sommar som vinter. Vidare finns också, såvitt jag kan se, Oljonsbodarna inom det "hotade" området - och förutom att det är ett fint ställe att promenera till så anser jag fäbodar vara kulturarv värda att bevara. 13,4 km-spåret är också, för den som önskar åka ett längre skidspår, ett värdefullt alternativ till det mer tekniskt krävande 14-km-spåret på ÖSK.

AnnaKarin Kihlberg (Östersund, 2023-04-27)

#54

Jag älskar att åka skidor, cykla, promenera och springa runt spikbodarna. Känslan av att vara i natur utan att uppleva att staden är så nära är ovärderlig. En av anledningarna att vi flyttade hem igen var just tillgången på stadsnära friluftsliv, så ta inte bort det!

Cecilia Eckervig (Östersund , 2023-04-27)

#58

Jag värnar om stadsnära naturmiljö. Många nyttjar området och tar sig timmdit till fots eller på skidor. Knappt någon kommer att gå/cykla till jobbet på platsen och kan likväl åka en bit till för att inte begränsa tillgängligheten för frilufts- och naturlivet.

Marina Gregorsson (Östersund, 2023-04-27)

#63

Jag vill bevara spikbodarna som friluftsområde

Caroline Olsson (Frösön , 2023-04-27)

#64

Rör inte Spikbodarna! Det är värdefullt med ett naturområde så nära staden för alla som inte har bil men ändå vill kunna vara i skogen. Jag cyklar, springer och åker skidor i Spikbodarna och vill kunna få fortsätta med det.

Lo Hagberg (Östersund, 2023-04-27)

#66

Det stora friluftsområde har ett värde för många kommande generationer över lpng tid framåt, och är oersättlig med närheten till Östersund, industriparken kan byggas på andra platser som inte kro kar med dessa intressen

Lars Gimbring (Östersund, 2023-04-27)

#69

Spikbodarna är en väsentlig del av Östersunds profil och friluftsliv. Oersättligt. Lite som att använda badhusparken till kommunföråd, bara för att det ligger centralt. Framtida generationer behöver friluftsliv mer än Stadsnära Industri. Bygg i Torvalla eller annan stans.

Hans Tjader (Östersund , 2023-04-27)

#73

Det stora sammanhängande stadsnära friluftsområdet i Spikbodarna är en viktig orsak till att jag valde Östersund. Säkerligen har och kommer det locka hit en och annan IT-utvecklare, sjuksköterska, läkare etc också som lätt får jobb på andra orter. Det är inte i första hand för jobb man väljer Östersund om man inte har någon anknytning hit sedan tidigare. Kombon stad och så bra friluftsliv i princip utanför dörren är unikt. Det vore bra om de beslutande tänker till så att inte befolkningen och inflyttningen stagnerar/minskar istället för den stora ökning man siktar på med detta projekt. Med annan placering kanske man både kan äta kakan och ha den kvar. Att skövla skogen i Spikbodarna vore en katastrof för Östersund för all överskådlig framtid. Jag är minst sagt förvånad över att det finns personer i kommunens tjänst som ens överväger det.

Linda Karlsson (Östersund, 2023-04-27)

#77

Östersund åderlåts på naturområden och den här typen av industri blr kunnaförläggas på på annan mark som t.ex.Grytanområdet

Per Danielsson (Östersund , 2023-04-28)

#81

Friluftsliv är viktigt för att främja hälsan

Rebecca Jägerhäll (Östersund, 2023-04-28)

#83

Som boende i Odensala nyttjar jag detta område varje vecka vinter och sommar genom löpning, skidor och utflykter med mitt barn.

Linda Johansson-Lindé (Östersund, 2023-04-28)

#84

Värdefullt fritidsområde.

Billy Hagström (Östersund, 2023-04-28)

#85

Spikbodarna är ett unikt friluftsområde för familjer, som alltid funnits för Östersundsborna. Låt Spikbodarna fortsätta vara det. Det är där barnen lär sig åka skidor, orientera, plocka bär och svamp med mera.

Barbro Johansson (Högsby , 2023-04-28)

#89

Jag vill bibehålla spikbodarnas friluftsområde i dess nuvarande skick/utbredning.

Björn Mossberg (Östersund , 2023-04-28)

#90

Jag anser att vi behöver ha kvar denna relativt orörda pärla, för rekreation, motion, friskvård mm.
Värdet av detta område för stadens anseende som sommar/vinterstad kan inte nog betonas.

Reidar Nilsson (Östersund, 2023-04-28)

#91

Området bör finnas för friluftsliv och folkhälsa.

Mårten Eneberg (Östersund , 2023-04-28)

#94

Östersund utnämndes sig som en idrottsstad med nära till friluftsmöjligheter.
Väldigt få har råd att åka till fjällen för att utöva friluftsliv, så ett område som Spikbodarna är oerhört värdefullt för befolkningen men även något att locka flera att flytta hit.

Hanna Helgesson (Östersund , 2023-04-28)

#96

Spikbodarna är ett viktigt naturområde för många människor. Det är lättillgängligt och ger många möjligheten att ta sig ut i naturen, kanske den enda möjligheten.

Annika Frisk (Östersund, 2023-04-28)

#99

Jag värdesätter den fina naturen kring Spikbodarna vid mina många besök i Östersund såväl vinter som sommar

Eric Gilland (Kullavik, 2023-04-28)

#100

Jag vistas ofta i området o anser att det är en av Östersunds viktigaste platser för rekreation!

Malin Eriksson (Östersund , 2023-04-28)

#106

Östersunds kanske populäraste friluftsområde bör lämnas orört.

Olof Forsavall (Östersund , 2023-04-28)

#107

Vi måste få ha kvar våra friluftsområden

Helen Johansson (Östersund, 2023-04-28)

#108

Jag vill bevara skidspåren i Spikbodarna!

Malin Fredriksson (Östersund, 2023-04-28)

#110

Jag skriver under pågrund av att spikbodarna är ett bra friluftställen för alla. Passar alla åldrar

Wilma forslin (Östersund , 2023-04-28)

#112

Det är ett fantastiskt område för rekreation för barn o vuxna. Vi behöver någonstans där vi kan återhämta oss i dagens stressiga samhälle.

Madeleine Selin-Hellgren (Östersund, 2023-04-28)

#114

Jag vill bevara spikbodarna!

David Franklin (Östersund, 2023-04-28)

#115

Varför expandera verkmons industriområde i nordvästlig riktning, just i området kring spikbodarna, av alla tänkbara platser?
Det absolut bästa stället i Östersund för rekreation och motion, som många älskar och får ut god livskvalité av?
Massvis av trevliga förbindelser som möjliggör miltals löpning, orientering, promenad, cykling, skidåkning etc. Plus en trevlig, levande skog med aktivt djurliv.

Låt den givna och en av de bästa källorna för motion, rekreation och folkhälsa i Östersund få vara fri från industri.
Det måste finnas andra, mer lämpliga områden att bygga på.
Annars får man helt enkelt bara hoppas på att eventuell framtida expandering åtminstone inte fortsätter i nordvästlig riktning.

Joel Jonsson (Östersund , 2023-04-28)

#117

Spikbodarnas naturområde behöver skyddas från kortsiktigt exploateringstänk.

Olof Karlson (Östersund, 2023-04-28)

#118

Jag anser att det är ett värdefullt område för mig och många andra. Folkhälsan som detta område bidrar till både värderas högre.

Maria Törngren (Ås, 2023-04-28)

#121

Som stadsnära rekreationsområde är det helt oersättligt. Tilltänkt industri kan etableras mellan Ope flygfält och Verksmon, eller varför inte på Ope flygfält? Det räcker gott och väl med ett flygfält i Östersund.

Carl Henrik Jonasson (Östersund, 2023-04-28)

#125

Ett så fint och värdefullt område måste vi vara rädda om!

Erika Holmqvist (Östersund , 2023-04-28)

#126

Vi måste spara naturen där vi bor
Det är inte hållbart om vi måste ta bilen till skogen

Patrik Sollander (Frösön, 2023-04-28)

#127

Motsätter mig starkt mot att detta område ska bli förstört!!

Maria Ericsson (Östersund , 2023-04-28)

#128

Folkhälsan skulle försämras kraftigt om Spikbodarna förminskades eller försvann.

Sarah Pääjärvi (Östersund , 2023-04-28)

#129

Motionerar mycket i området.

Jan-Olov Eriksson (Östersund, 2023-04-28)

#131

Vill bevara skidspåren i spikbodarna.

Oskar Olsson (Östersund , 2023-04-28)

#133

Håller med i allt som skrivits ovan.

Erik Klingborg (Östersund , 2023-04-28)

#135

Möjligheterna till ett aktivt friluftsliv är av stor vikt för folkhälsan. Därför är det av stor vikt att Spikbodarnas skidområde förblir opåverkat där man kan ge sig ut i naturen utan kontakt med industrier och liknande som stör.

Carl Olander (Östersund , 2023-04-28)

#138

Jag tycker detta område är viktigt att behålla som friluftsområde. Det är betydelsefull för mig och så många andra.

Jane Nylander (Östersund , 2023-04-28)

#140

Vill att Östersund fortsatt ska vara en naturnära stad med härligt friluftsliv i nära anslutning.

Maria Olofsson (Östersund, 2023-04-28)

#141

Spikbodarna är ett väldigt viktigt frilufts och skidområde. En etablering där skulle förstöra mycket för mångas möjlighet att komma ut i naturen

Jimmy Andersson (Östersund , 2023-04-28)

#143

Spikbodarna är fina längdspår som betyder mycket för staden

Maja Eriksson (Östersund , 2023-04-28)

#144

Jag använder spikbodarna flera gånger i veckan till olika aktiviteter

Lisette Karlsson (Östersund , 2023-04-28)

#148

Jag motionerar där väldigt ofta.

Mari-Anne Ohlson (Östersund, 2023-04-28)

#149

Spokbodarna bör bevaras som det högt skattade och nyttjade friluftsområde det är.

Hans Gustavsson (Östersund , 2023-04-28)

#151

Synd och väldigt dumt att förstöra ett sånt omtyckt friluftsområde som nyttjas av så många. Det borde finnas annan mark att bygga på.

Astrid Åslin Kardin (Östersund , 2023-04-28)

#153

Låt Spikbodarna o naturen vara

Carita Appelkvist (Frösön, 2023-04-28)

#156

Brukar åka skidor i anläggningen och även deltar i hitta ut

Sune Karlsson (Östersund , 2023-04-28)

#158

Jag tycker att det är galet och idiotiskt att inkräkta och förstöra detta område!

Marit Löf (Östersund , 2023-04-28)

#160

Helvi Niemi

Helvi Niemi (Östersund , 2023-04-28)

#163

Utifrån värdet marken har för Östersunds nära friluftsliv, särskilt i beaktning att stora delar av Torråsen kommer allokeras till Försvarsmakten, bör industriområdet flyttas. Förslagsvis i riktning nordväst-väst om befintlig industrimark i Verksmon.

Mikael Ivarsson (Östersund, 2023-04-28)

#165

Förstör inte mitt vandringsområde.

Per Mårtensson (Östersund, 2023-04-28)

#167

Jag vill bevara unikt friluftsområde

Olof Rentzhog (Östersund , 2023-04-28)

#168

Spikbodarna är en del av Östersunds varumärke och oerhört viktigt för folkhälsan. Bort med tassarna!

Joel Larsson (Östersund, 2023-04-28)

#169

Bästa och närmsta friluftsområdet för mig.
Nyttjar det både som skidåkare och promenerade.

Barbro Toutin (Östersund , 2023-04-28)

#172

Jag tycker att ett så härligt fritidsområde naturligtvis ska få finnas kvar.

Helén Söderholm (Brunflo , 2023-04-28)

#173

Spikbodarna är en an de finaste fritidsområde i närheten av Östersunds centrum, och är använd av flera för att åka skidor, cykla, promenera mm. Det vore en katastrof om området är ombyggd, inte minst från ett kulturellt och miljö perspektiv.

Judith Waller (Östersund , 2023-04-28)

#175

Vår familj nyttjar området året runt för rekreation och träning (vandring, bär- och svampplockning, längdning och orientering.

Anna-Lena Schönningsson (Östersund , 2023-04-28)

#179

Ge fan i spikbodarna

Anton Paulsson (Östersund, 2023-04-28)

#180

Området är ett viktigt rekreationsområde för oss invånare i kommunen

Kaj Eriksson (BRUNFLO, 2023-04-28)

#182

Det är absurt att ens överväga att förstöra detta viktiga natur- och friluftslivsområde.

Emma Nordin Bergman (Frösön, 2023-04-28)

#184

Tycker vinterstaden snarare borde öka antalet naturspår istället för att bygga serverhall på dem.

Fred Persson (Östersund, 2023-04-28)

#187

Spikbodarna är ett stadsnära naturområde som används året runt av många medborgare i alla åldrar. Det unika med platsen är att den knyter samman spåren som kommer från skidstadion och spåren från Torvalla/Odensala. Detta ger ett stort sammanhängande spårsystem där skidåkare kan kliva på i exempelvis Torvalla och ta sig in till skidstadion utan att ta av sig skidorna. Upptagningsområdet för spårsystemet är därför stort och tillgängligt för en stor del av Östersunds innevånare utan att behöva ta bilen. Att ersätta detta med flera separata spår vore mycket dumt.

Per Almqvist (Östersund, 2023-04-28)

#192

Staden håller på att förlora sin karaktär, värna närområden.

Göran van der Maaten (Hara, 2023-04-28)

#193

Vill bevara området

Lina Nyberg (Ullånger , 2023-04-28)

#198

Jag tycker att Ösd behöver ett lättillgängligt rekreationsområde

Elizabeth Persson (Gällö , 2023-04-28)

#199

Vill bevara längdspåren

Sara Ottosson (Östersund , 2023-04-28)

#200

Verkligen uppskattar skidspåren i Spikbodarna

Fredrik E Nordqvist (Östersund , 2023-04-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...