Rädda Rålis!

Kommentarer

#1602

Jag vill ha kvar rålis.

Eje Lyckarp (Stockholm, 2023-09-13)

#1606

Rålis måste bevaras!

Jane Almquist (Stockholm, 2023-09-13)

#1607

Träd fyller en viktig funktion för temperatur- och klimatreglering i vår urbana miljö. Viktigare än en bensinmack. Det är hög tid att göra rätt prioritering mellan långsiktig hållbarhet och kortsiktiga ekonomiska avvägningar

Cecilia Wallin Fryxell (Stockholm , 2023-09-13)

#1608

Våra parker med rekreation behövs i den att större förtätningen.

Ewa Maria Myhrlin (Stockholm , 2023-09-13)

#1609

Rädda Rålis

Maryam Hagh Panah (Stockholm , 2023-09-13)

#1610

Stockholm behöver sina få kvarvarande grönområden.
Dessutom kommer det kraftigt påverka boendemiljön med buller från sprängning och byggtrafik.

Henrik Skogh (Stockholm, 2023-09-13)

#1612

Jag skriver då jag inte vill att Rålambhovsparken ska försvinna.

Lara Monye (Stockholm , 2023-09-13)

#1617

Ett bättre alternativ att förlägga arbetsplatsen vid macken, Stadshagen.
Inte vid Rålis. Det förstör både park, djur och boendemiljö

Karolina Samdberg (Stockholm, 2023-09-14)

#1620

Jag skriver under för att det är helt fel att använda och delvis förstöra Rålambshovsparken för ett så stort, omfattande och långt byggprojekt. Det skulle förstöra en av de viktigaste parkerna och samlingspunkterna i Stockholm. Det är en unik plats där människor från hela staden möts. Parken används året runt av invånare från hela Stockholm.

David Aronowitsch (Stockholm, 2023-09-14)

#1622

Håller helt och hållet med Måns Tham

johan hultman (Stockholm , 2023-09-14)

#1624

En av Stockholms enda bra parker! Ta bort macken hellre

Gabriela Casadei (Stockholm , 2023-09-14)

#1625

Jeg bor delvis i Fridhemsgatan i Stockholm og er en flittig bruker av Rålis. Parken er et viktig rekreasjonsområde for hele Stockholms befolkning.

Espen Ryvarden (Stockholm, 2023-09-14)

#1627

Det är viktig med grön områd i stan.

Andy Peat (Stockholm, 2023-09-14)

#1628

Vill bevara den grönskande & rofyllda Rålamshovsparken.

Adrian Nickbon (Stockholm, 2023-09-14)

#1629

Jag bor delvis i Fridhemsgatan 9 och använder Rålis dagligen som rekreation och kommer bli väldigt påverkad och bullerstörd av att Rålis förstörs!

Anita Gadelius (Stockholm , 2023-09-14)

#1631

Levt på Kungsholmen hela livet. Rålis är inte något man tullar på. Riv macken!

Erik Forsgren (Stockholm, 2023-09-14)

#1637

Det är en lättillgänglig samlingspunkt för många människor i olika åldrar från hela världen att samlas på och umgås ihop. Snälla ta inte bort planerna, supporta att människor har så bra tillgång till motion

Elin Maria Linnea Nordmark (Uppsala, 2023-09-14)

#1640

Stockholm har för lite grönområden och platser där man kan utöva utomhuskonserter redan. Prioritera bort något annat än de fina parkerna.

Marcus Landström (Stockholm, 2023-09-14)

#1641

Pga av hur mycket Rålis gör för otroligt mycket människor. Det tar tid att bygga något bra. Men går att rasera på ett spadtag. Rålis är den park i Stockholm som påverkar flest människor i kombinationen natur och kultur. Förstör inte det!

fredrik lindström (Stockholm, 2023-09-14)

#1642

Jag vill inte att rålis ska påverkas.

Carl-Mikael Nordlöf (Stockholm, 2023-09-14)

#1644

Rålis har varit en mötesplats för mig och många i min närhet under flera år. Både professionellt och i andra sociala sammanhang spelar Rålis en stor roll i mångas liv. Det är en av få levande platser som finns tillgängliga i Stockholm där folk kan träffas och spela volleyboll, dansa, träna, skatea under flera månader per år.
Ta inte bort den möjligheten!

Sibel Özer (Stockholm , 2023-09-14)

#1645

Rålis är en oas i Stockholm och måste skyddas/bevaras!

Lars Berglund (Stockholm, 2023-09-14)

#1649

Jag är boende vid rålis, detta hade varit fruktansvärt om det sker

Olivia Sjölund (Stockholm , 2023-09-14)

#1652

Galet att ta parkutrymme i anspråk när det redan finns en trafikstörd plats som kan användas. Staden och /eller regionen borde anstränga sig att lösa in macken.

Johan Gyllenswärd (Stockholm, 2023-09-14)

#1654

Tunnlar ska bidra till en hållbar miljö ovan jord. Att ta parkmark i anspråk för arbetstunnlar och ramper när det finns mindre störande alternativ minskar hållbarhetspoängen.

Therese Lindgren (Norrköping , 2023-09-14)

#1655

Hej jag heter Karl!
Rålis är fridlyst i mina ögon.
Rålis är guldkanten på tillvaron.
Rålis är mötesplatsen mellan medmänniskan, bekantskapskretsen men framför allt kidsen.

Rålis är centrum i mitt hjärta.
Rålis är helig i mitt hjärta.
Rålis är ovärderlig i mitt hjärta.
Rålis är gudomlig i mitt hjärta.
Rålis är harmonin i mitt hjärta.
Rålis är friden i mitt hjärta.

Precis! Rålis är färgrik, unik, magnifik, fantastisk precis som den är!
Att exploatera Rålis är irrelevant!
Att sätta spaden i jorden är som att inkräkta på helig mark!
Rålambshovsparken är kulturmärkt i mina ögon.
Därför är Rålis fridlyst i mina ögon.

Allt gott,



Med tacksamhet från Karl.

Karl-Johan lagerberg (stockholm, 2023-09-14)

#1660

Rålis som grönområde bör räddas och det finns nästa ställen bättre lämpade.

Helene Lindblad (Stockholm, 2023-09-14)

#1661

Lindhagensplan är ett mindre dåligt alternativ

Peter Must (Stockholm, 2023-09-14)

#1665

Rålis är värt att bevara

Martin Nordstrand (Stockholm , 2023-09-14)

#1666

Rålis bör behållas intakt. Det finns alternativ. Långsiktigt är det inte OK att ta bort så mycket grönområde i staden.

Örjan Westlund (Stockholm , 2023-09-14)

#1668

Jag skriver under på grund av att jag bor här och jag vill inte att mina barn ska växa upp med detta.

Therese Nybrand (Stockholm, 2023-09-14)

#1669

Jag vill ha min park!

Robert Olsson (Stockholm , 2023-09-14)

#1672

Så dumt ställe att placera stationen och första Stockholms finaste och lugnaste område. Lägg den några hundra meter mot bort vid uppgången vid Rålis istället för mitt i parken!!

Dennis Rajden (Stockholm, 2023-09-14)

#1676

Jag värnar om Rålambshovsparken som en plats för utevistelse och återhämtning.

Lena Johansson de Chateau (Stockholm, 2023-09-14)

#1681

Besvara som dem lr idag bara gröna områden Inga fler byggplaner !

Magdalena Vidal (Stockholm, 2023-09-14)

#1682

Jag vill ha området orört och det finns ett alternativ.

Kristina Allvin (Stockholm, 2023-09-14)

#1683

Jag gillar rålis

Alicia Razuri Wallin (Stockholm , 2023-09-15)

#1684

Jag tycker att det är helt fel att förstöra Rålis, det kan inte vara riktigt, det måste finnas andra lösningar som inte berör parken. Stoppa slöseriet med våra skattepengar och köp ut marken från macken istället

Juan Ramon Vargues Huerta (Stockholm, 2023-09-15)

#1688

Det är förkastligt att förstöra en fin park och att det också skulle förstöra för flera trevliga löptävlingar på Kungsholmen.

Ove Lundell (Stockholm, 2023-09-15)

#1692

Bor i området som kommer påverkas

Ulf Tobisson (Stockholm , 2023-09-15)

#1694

Den långvariga störningen och förfulningen av området det skulle innebära.

Holger Eriksson (Stockholm, 2023-09-15)

#1695

Gammal Kungsholmsbo, har vistats i parken sen 30-talet

Arne Larsson (Stockholm, 2023-09-15)

#1696

Grönområden i Stockholm måste bevaras!! Särskilt då alternativ finns!!!

Marianne Ekdahl (Årsta, 2023-09-15)

#1697

Bevara Rålis

Yassir Ibrahim (Stockholm, 2023-09-15)

#1698

En arbetstunnel (för tunnelbanan) i nära anslutning till ett bostadsområde är olämpligt. Använd istället området vid nuvarande Shell-mack vid Lindhagensplan.

Roger Chudi (Stockholmscupen , 2023-09-15)

#1702

Parken är jätte viktigt för oss som spelar volley ball och andra fritidsaktiviteter

Vik Ram (Stockholm, 2023-09-15)

#1703

De parker och strövområden som finns måste bevaras för kommande generationer!

Elsa Kvensler (Stockholm , 2023-09-15)

#1704

Det är samlingsplats för oss för olika fritidsaktiviteter

Eirini Gkioni (Stockholm , 2023-09-15)

#1706

Tunnelbanor behövs, parker behövs, bensinmackar behövs inte.

Victor Scherman (Stockholm, 2023-09-15)

#1708

Jag vill ha grönområdena i Stockholm kvar som de är. Särskilt Rålis!

Lieselotte Boström (Solna, 2023-09-15)

#1709

Bättre att bensinmacken försvinner än att naturmiljön förstörs. Torde öven vara mer praktiskt för den tunga trafiken att komma ut på transportvägar.

Trydhed Olavi (Farsta, 2023-09-15)

#1716

Jag vill rädda Rålambshovsparken.

Per Lindberg (Stockholm, 2023-09-15)

#1717

Jag skriver under pga de värden som permanent går förlorade.
Utred de risker och världen, dels ur klimatrisker, försämrade ekologiska och sociala och dels ökad mängsd CO2 som en del i ställningstagandet. Jag vill se en Miljökonsekvensbeskrivning där trädens ekonomiska och ekologiska värde är specat. Även störningsaapekter på boende, sprängningsrisker skador bostadshus mm.
Därtill kommer värdeminskningen på våra fastigheter, dvs de nära Rålis mm att påverkas av en värdesänkning. Se Slussenbeslutet som hade liknande och blev tvungen att ta hänsyn till detta.

Elise Grosse (Stockholm , 2023-09-15)

#1726

Vi har så få gamla träd kvar

Henrik Franzen (Stockholm, 2023-09-15)

#1730

Rålis är underbart året runt.

Ulrika Jacobson (Stockholm, 2023-09-15)

#1731

Har bott i Stockholm större delen av mitt liv och Rålis rör man inte. Det är ett andningshål och en samlingspunkt

Karin Edblad (Uppsala , 2023-09-15)

#1734

Bor på Sysslomansgatan

Anna Forsgren (Stockholm , 2023-09-15)

#1736

Oerhört viktigt att Rålis bevaras då parken är ett andningshål för så många i Stockholm, både barn, unga och gamla, fattiga och rika!

Maja Fläcke (Stockholm , 2023-09-15)

#1738

Jag bor på Sysslomansgatan och tycker att vår närmiljö med Rålis är viktig för mig, min familj och inte minst för vår hund.

Won-Kyung Chung Alm (Stockholm , 2023-09-15)

#1739

Boende Rålambshovsleden.

Mats Borgelid (Stockholm, 2023-09-15)

#1740

Jag kommer ihåg att jag gillade Rålis mycket när jag bodde i Stockholm som liten.

Elina Kullin (Västerås, 2023-09-15)

#1741

Jag inte vill se rålis, ett omtyckt grönområde i stan, förstöras

Anna Ioannou (Solna, 2023-09-16)

#1744

Jag vill spara oersättliga träd i stället för snabbt ersatt bensinmack.

Peter Andrén (Stockholm , 2023-09-16)

#1745

katinka.kubenka@insightcon.se

Katinka Kubenka (Stockholm, 2023-09-16)

#1746

Jag bor i närheten. Min dotter går i förskolan i rålis.

Anna Sjövall (Stockholm, 2023-09-16)

#1749

Rålis är en viktig plats för kultur i Stockholm. Har aldrig varit på en plats där det är lika enkelt för människor från olika kulturer och normsystem att mötas och vara tillsammans med varandra, utan konflikt eller känsla av ovillighet. Där spelar jag volleyboll med människor i alla åldrar från 70 till 15 och vet att många uppskattar denna möjlighet att kunna socialisera och träna och vara aktiv samtidigt.

Jag tycker det vore otroligt viktigt att behålla denna plats och möjlighet för stockholmaren och andra som besöker vår fina stad.

Rodi HASAN (Stockholm , 2023-09-16)

#1751

Det är viktigt att inte förstör vad som är bra och tagit många år att bygga upp.

Cindy Wong (Stockholm, 2023-09-16)

#1752

Det finns lämpligare placering av arbetstunnel

Olle Kämpe (Stockholm, 2023-09-16)

#1753

Jag anser att alternativ 2 vid Lindhagens plan är ett betydligt bättre alternativ för både miljön kring Rålambshovsparken men även för alla som nyttjar parken och omgivningarna..

Mats Balk (Stockholm, 2023-09-16)

#1755

Jag tycker mycket som att t.ex. att det är dumt att förstöra Rålambshovsparken med omnejd för all framtid som grönområde och andningshål, för både dagens och morgondagens Stockholmare och för andra besökande personer här i Sverige inklusive djurägare och för vilda djur med insekter. Välj annan plats är min vädjan till de ansvariga personerna för projektet i Stockholmsregionen t.ex. den föreslagna Lindhagsplan och den gamla bensinmacken, som är redan ett utsatt och bullerutsatt område, där vi i framtiden kommer även ha mindre behov av gamla bensinmackar när framtida fordon kommer gå på alternativa drivmedel än fossila drivmedel och med drivkällor som t.ex. e-bränslen, el- och gasdrift.

Mikael Holmberg (Tumba, 2023-09-16)

#1757

Rålis är både min barndom där jag spenderat somrar, helger och eftermiddagar men också min nutid där jag fortfarande spenderar mycket tid och gillar att vara med vänner och familj.

Matilde Ruiz Fishman (Stockholm , 2023-09-16)

#1759

Vill inte se minskade grönområden!!!!

Pauline Weiderman (Stockholm , 2023-09-16)

#1760

Rädda Rålis

Semmy Stahlhammer (Stockholm, 2023-09-16)

#1761

Förslaget att använda macken vid Lindhagensplan är bättre

Johan Vögeli (Stockholm, 2023-09-16)

#1764

Parken går inte återställa och gröna ytor behövs istället flera av samt området omkring även berörs.

Ellen Pettersson (Stockholm , 2023-09-16)

#1765

Jag vill rädda Rålis

Christina Vainio (Stockholm , 2023-09-16)

#1767

Området vid macken, Torildsplan är ett mycket bättre alternativ.

Catarina Lindh (Stockholm , 2023-09-16)

#1768

Jag gillar rålis

Isak Ekström (Stockholm, 2023-09-16)

#1769

Rädda Rålis

Petter Aronsson (Stockholm , 2023-09-16)

#1771

Jag bor på Kungsholmen sedan mer än 30 år tillbaka och vill att barnen här skall fortsätta att ha tillgång till parken.

Charlotta Vögeli (Stockholm, 2023-09-16)

#1776

Jag skriver under på grund av anledningar ovan.

Dan Vicente (Stockholm, 2023-09-16)

#1779

gillar inte

Teo Nenadic (Solna, 2023-09-16)

#1780

Jag vill kunna njuta av parken

Anna Mossberg (Stockholm , 2023-09-16)

#1782

Jag vill att beslutsfattarna väljer det minst miljöpåverkande alternativet och räddar Rålis

Anna-Carin Windahl (Stockholm, 2023-09-16)

#1783

Det är viktigt att bevara det gröna, ovärderligt för även oss som inte bor i Stockholm!

Nina Davidsson (Knivsta, 2023-09-16)

#1786

jag trivs så bra att röra mig i parken idag och jag tycker redan den är på gränsen till att ha för lite grönt runt omkring.

Andre Berglund (Stockholm, 2023-09-16)

#1787

Jag bor där o vill bevara

Åke Bretto (Sthlm, 2023-09-16)

#1793

Jag anser att Rålambshovsparken är en viktig park för tusentals Stockholmare. Parken används av alla olika åldrar och är full av aktiviteter. Många motionärer promenerar, joggar och använder utegymmet. Parken är full med folk och bör inte naggas i kanten.

Karin Axell (Stockholm, 2023-09-16)

#1794

Rålis är en alldeles för viktig plats för många människor att mötas i , att hämta kraft i , att motionera i. Det skulle ha alldeles för stor påverkan på väldigt många människor

Gunilla Johansson (Stockholm , 2023-09-16)

#1795

Ni får inte förstöra en vacker parkmiljö som är så viktig för en alltmer trädfattig stad. Sluttningen nedanför Sysslomansgatan har fantastiskt vackra björkar som måste få stå kvar. De är inget som man bara kan plantera tillbaka sen efter 10 år. Dessutom skulle det sociala och trevliga parklivet i rålis försvinna om det fanns en byggarbetsplats längs med den. Rålis är en viktig samlingsplats och rekreationsplats, inte bara för mig som bor på Kungsholmen utan även för hela Stockholm.

Ida Bjursten (Stockholm, 2023-09-16)

#1798

För att Rålis ska få vara kvar som den härliga samlingsplatsen den är idag

Anne Strömer (Stockholm , 2023-09-17)

#1800

Bor i närheten och älskar att promenera där!

Jessica Cronstedt (Stockholm , 2023-09-17)



Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...