Rädda Rålis!

Kommentarer

#203

Den nya tunnelbanan behövs men att lägga arbetstunnlarna i ett parkstråk längs Rålambshovsparken är fullkomligt fel. En mängd stora och gamla träd stryker då med. Särskilt som ett bättre - kanske något mer kostsamt - alternativ finns. Använd marken där macken vid Lindhagensplan i står!

Richard Murray (Stockholm, 2023-04-11)

#205

Jag vill bevara Rålambshovsparken. 8-10 år av byggen i den park där mina barn ska växa upp och där så mycket mångfald samlas i Stockholm? Det vore, med milda ord uttryckt, väldigt olyckligt!

Joakim Kämpe (Stockhom, 2023-04-11)

#208

Är i Rålis jätteofta med barnen och det vore supertråkigt om det inte längre skulle fungera på grund av det här förslaget! Särskilt som det finns ett alternativt mycket rimligare förslag

Gustaf Jarder (Stockholm, 2023-04-11)

#209

Otroligt att ens överväga omfattande inverkan på en av stadens vackraste och mest utnyttjade parker. Dessutom innebär det stor negativ påverkan för alla intillboende.

Carl Heimdahl (Stockholm , 2023-04-11)

#210

Stockholmare och nära anhörig till berörd boende

Åsa Jarder (Stockholm , 2023-04-11)

#211

Jag vill säkerställa att Rålamshovsparken bevaras intakt.

Camilla Julner (Stockholm, 2023-04-11)

#213

Vill inte att denna plan går igenom

Caroline Axelsson (Stockholm , 2023-04-11)

#218

Har själv lekt i parken sedan 50-talet låtit mina barn och barnbarn njuta av den och flanerat och avnjutit förtäring på denna stadens oas. Vi behöver allt grönt som finns kvar om vi ska må bra som människor.

Lindgren Christer (Tyresö, 2023-04-11)

#219

Att gå för en lösning med så stor påverkan på Rålis och kringboend under så lång tid är inte försvarbart, givet att det finns ett mycket bättre och långsiktigt hållbart alternativ - bättre för alla! Jag värnar miljön i och runtom Rålis, och att alla ska kunna fortsätta besöka denna oas mitt i stan.

Christine Lindström Nordin (Stockholm, 2023-04-11)

#222

Jag tycker argumenten för infart vid bensinmacken låter övertygande

Måns Elander (Stockholm , 2023-04-12)

#224

Förslaget om att bygga en arbetstunnel är illa genomtänkt genom att en sådan kraftigt skulle försämra miljön vid en av Stockholms populäraste parker. Det finns dessutom en betydligt bättre alternativ som saknar flera av de negativa effekter som bygget vid Rålis skulle förorsaka.

Bo Enegren (Stockholm, 2023-04-12)

#227

Rålis ytor och vegetation är ovärderlig, och tillhör oss alla. Sluta se parkmark som något man enkelt kan ta i anspråk.

Harald Klein (Malmö, 2023-04-12)

#229

Att blockera och förstöra slänten vid Norrmälarstrand under 10 år är förödande för Rålis och alla boende i närområdet. Syftet med Rålis som rekreationsområde och det gröna sammanhängande flödet med andra grönytor går förlorat under lång tid.

Hans Liljeroth (Stockholm, 2023-04-12)

#232

Det är viktigt

Kåre Nordlund (Sundsvall , 2023-04-12)

#236

Inget bra alternativ, ska vi leva med det under så många år?

Lou-Lou Sjöstrand (Stockholm, 2023-04-12)

#237

Det känns både rimligare och mer praktiskt med anläggningen där den där gamla Shellmacken ligger. Påverkan för boende under tioårsperioden blir helt enkelt mindre vid Lindhagensplan.

Johan Schalin (Stockholm, 2023-04-12)

#238

Grönområden behövs mer än någonsin !!! Det måste finnas plats att få andas. 🌳🌳🌳

Fredrika Möller (Stockholm, 2023-04-12)

#242

Förtätning av staden gör att den viktiga grönskan försvinner.

Charlotte Norman (Stockholm , 2023-04-12)

#246

Önskar ej 10 år av störande trafik i mitt närområde. Gerd Gerger

Gerd Gerger (Stockholm, 2023-04-13)

#247

Bor på Fridhemsgatan 1

Elsbrit Forsström (Stockholm, 2023-04-13)

#258

Vi behöver värna om Stockholms gröna rekreationsområden ! Låt bli att förstöra Rålambshovsparken !
Varför inte flytta på Shell macken istället ?!

Tina Hagberg Björn (Gustavsberg , 2023-04-13)

#263

Rålis och området runtomkring är mycket fint och något som alla stadsbor behöver för att verkligen kunna njuta av sommar helgerna utan att behöva åka bort från stan osv.

Morgan Högberg (Handen, 2023-04-14)

#264

Det är absolut av största värde att bevara så mycket som möjligt av den gröna lunga som Rålambshovsparken är.

Hans Ahlin (Stockholm, 2023-04-14)

#265

Som stadsbo och Kungsholmsbo som också uppskattar natur, anser jag det väldigt värdefullt att ha tillgång till en sådan stor, fin och lättillgänglig park som Rålambshovsparken. Att kompromissa på kvalitén på ett av de få stora grönområden som Kungsholmen har att erbjuda vore väldigt synd. Givetvis är det enklare och snabbare att riva ner grönområden än att återställa detsamma. Då ser jag hellre att staden kompromissar på delar som enklare och snabbare går att återställa när projektet är över. För övrigt undrar jag: är det över huvud taget ens vara relevant att återställa en BENSINMACK när projektet är över?

Erik Broberg (Stockholm, 2023-04-14)

#267

Stockholm behöver sina gröna oaser ... och om man bygger i kanten av dem eroderar de snart bort. Rålambshovsparken är nedtrampad nog som det är.

Per Han (Enskededalen, 2023-04-14)

#269

Parker och grönområden i stadsmiljö bör alltid prioriteras. Här finns dessutom ett bättre alternativ än att förstöra en stor del av Rålis.

Johanna Lundberg (Stockholm, 2023-04-14)

#270

Om det finns andra alternativ så måste de användas.

Kararina Karlsson (Stockholm, 2023-04-14)

#272

Jag bor precis där och tycker parken och träden är viktiga.

Maria Westerberg (Stockholm, 2023-04-14)

#276

Ingen arbetstunnel i rålandshovsparken.

Kjell Martinsson (Stockholm, 2023-04-15)

#278

Bevara de grönområden som finns och behövs.

Tommy Hagberg (Stockholm , 2023-04-15)

#279

Förtäta inte mer!

Lotta Haglund (RÄttvik, 2023-04-15)

#280

Glädjen och måendet som Rålis ger besökare varje dag behlver värnas. En grön underbar plats i stan med en fantastisk parklek.

Elin Ernberg (Stockholm , 2023-04-15)

#284

Jag vill rädda Rålis i allmänhet och det kommer att påverka mej och alla andra extra mycket som bor väldigt nära.

Elisabet Heimbürger (Stockholm, 2023-04-16)

#286

Lägenheterna som ligger längs trädkanten kommer drastiskt att tappa sitt värde. Känns som att de boende i brf inte ska drabbas under så lång tid pga att en infrastruktur ska anläggas. Man får hitta andra sätt att lösa det så det inte medvetet påverkar folks investeringar.

Björn Ericsson (Stockholm , 2023-04-16)

#288

Går emot planerade arbetstunneln

Carl Berglund (Stockholm , 2023-04-16)

#289

Det finns en alternativ etableringsplats som gör avsevärt mindre negativ inverkan på livskvaliteten för många medborgare under den utdragna byggprocessen. Liggande förslag innebär väsentlig försämring under alldeles för lång tid och drabbar fler människor än nödvändigt.

Anders Klereborg (Stockholm , 2023-04-16)

#290

Släkt med Rålamb

Andreas Hult (Mönsterås, 2023-04-16)

#292

Rålis behövs som ett av Stockholms viktigaste rekreationsområden för stora delar av Stockholms invånare, alltså många fler än boende på Kungsholmen!
Alternativet Lindhagensplan är ett självklart val!

Christina Färdig (Stockholm , 2023-04-16)

#297

Vi bor i BRF Posthuset och älskar Rålis!

Maria Shusharina (Stockholm, 2023-04-17)

#301

Vi måste värna parkerna och träden. Det finns ett mindre ingripande alternativ så gör inte ingrepp i parken.

Christin Jönsson (Lund, 2023-04-17)

#302

Håller med brf äppelträdet, ohållbar påverkan

Britt Blomqvist (stockholm, 2023-04-17)

#307

Jag håller helt med om att Rålis måste fredas. Har bott här snart 20 år och blir nästan gråtfärdig när jag tänker mig byggtrafiken ersätta vår fina park.

Dan Hoatson (Stockholm, 2023-04-17)

#308

Jag skriver under pga den negativa inverkan bygget av arbetstunnel och ramp kommer att ha på Rålis, en viktig rekreationsyta till så många av Sthlms invånare, men också på närliggande K-märkta fastigheter.

Anita Simovic (Stockholm, 2023-04-17)

#310

Rädda grönområde

Jakob Zigmond (Stockholm, 2023-04-17)

#313

Tycker det låter förskräckligt att förstöra denna fina park ,som jag har förmånen att promenera i när jag är i Stockholm.
Parkerna ska vi vara rädda om !!
All forskning visar på nyttan av dessa!
Anita

Anita Falk (Mönsterås, 2023-04-17)

#315

Jag vill att träd, planteringar, gräs och andra gröna ytor skall bevaras. Varför behålla en gammal bensinmack när vi ändå skall gå över till fossilfria drivmedel.

Eva Trané (Stockholm , 2023-04-17)

#317

Den planerade arbetstunneln hotar cykelvägen jag använder varje dag samt en rofylld park som många besöker dagligen.

Tamasne Zsiros (Stockholm, 2023-04-17)

#320

På grund av att det är en riktigt dålig idé att förstöra en av Stockholms bästa parker. Se hur mycket barn som vistas där. Vad skall alla de ta vägen.

Margareta af Sandeberg (Stockholm , 2023-04-18)

#321

Att parken är en så otroligt viktig del av vårt liv

Maria Nilsson (Stockholm , 2023-04-18)

#323

Jag är arkitekt och skriver under pga att jag har bott vid Rålambshovsparken i 15 år (mellan 1994-2011) men du bor vid Tegnérlunden men promenerar till Rålis minst en gång i veckan. Parken är redan hårt skuren från många håll med trafikleder. Av detta skäl är det viktigt att behålla det grönstråk som nu riskerar försvinna.
Bensinstationen verkar vara en vettig alternativ plats.

Elin Strand Ruin (Stockholm, 2023-04-18)

#329

Vansinne att förstöra en fin innerstads- park!! Träden och miljön behövs för människor OCH framförallt - för luften vi alla andas, olika djur och insekter.

Marie Berglind (Stockholm, 2023-04-20)

#330

Rålis ska bevaras och inte påverkas. En grön oas som behövs för avkoppling av så många. Vill att det alternativa förslaget används.

Birgitta Andersson de Arnez (Stockholm, 2023-04-20)

#331

parker i stan viktiga av många skäl

eva meyersson (stockholm, 2023-04-21)

#332

Jag tycker Rålambshovsparken är en fantastisk plats som behöver skyddas.

Maud Karlström (Malmö, 2023-04-21)

#333

Det är ett av de få gröna områden för alla som bor på Kungsholmen dvs. Helt olämpligt plats för att förvandla det till en byggnations plats.

Hana Adamik-Novak (Stockholm, 2023-04-21)

#334

I live on Norr Mälarstrand and I am extremely concerned about the quality of life as I have a small daughter which I want her to be able to play outdoors around the apartment complex.

Christina Plevoets (Stockholm, 2023-04-22)

#335

Boende som vistas längs denna sträcka vid rålis varje dag, mest med hundens promenader

Joacim Liljeholm (Stockholm, 2023-04-22)

#338

Instämmer

Charlotte von der Lancken (Stockholm , 2023-04-23)

#339

Jag inte vill att Rålis skall påverkas och 50 träd skall fällas

Daniel Widman (Stockholm, 2023-04-23)

#341

Det måste finnas ett bättre alternativ för arbetsytan än att förstöra Rålambshovsparken.

Katarina Persson (Stockholm , 2023-04-23)

#343

Jag vill ha en levande Rålis.

Ken Lundberg (Stockholm, 2023-04-23)

#346

Rålis är en ovärderlig plats för så många människor - unga som gamla. Parken är dessutom en key selling point för hela denna delen av Kungsholmen. Borde vara en no brainer att på alla sätt värna om denna otroliga park som är älskad av så många.

Karin Cavallin (Stockholm, 2023-04-23)

#348

Bor på Norr Mälarstrand och uppskattar den fina parkmiljö som finns runt oss.

Mikael Berglund (Stockholm , 2023-04-23)

#350

Rålis betyder mycket för folkhälsan. Ett andningshål som inte får förstöras!

Annette Areskoug (Uppsala , 2023-04-23)

#351

Jag är emot att använda Rålis som byggarbetsplats och senare för en permanent ramp

Pierre Arthuis (Stockholm, 2023-04-23)

#352

Om det finns ett bättre alt (i fett fall Lindhagensplan) med mindre påverkan på näringsverksamhet, boenden samt rofyllda nature och miljö bör det vara det rimligtvis vara det man väljer att verkställa.

Neela Zarif (Stockholm, 2023-04-23)

#353

Alternativet till vid Lindhagensplan är mångt mycket bättre. Rålambshovsparken är en av få grönområden i stan.

Christian Fredriksson (Stockholm, 2023-04-23)

#358

Att en redan belastad trafikplats belastas ett värdefullt grönområde för såväl boende inom Storstockholm samt turism.

Mårten Bengtsson (Stockholm, 2023-04-23)

#359

Rädda Rålis. Man ska hitta en lämpligare plats för arbetstunneln

Mats Thelin (Stockholm , 2023-04-23)

#360

Tycker att detta är bedrövligt.

Malin Claesson (Stockholm, 2023-04-23)

#362

Finns redan 4 tunnelbanestationer inom rimligt avstånd samt förstör stadsbilden

Christian Lamrin (Stockholm, 2023-04-23)

#363

Jag bor vid Rålis med mitt barn och vi älskar parken!

Jenny Hagemeyer Lindow (Stockholm , 2023-04-24)

#365

Rädda Rålis, låt arbetstunneln ersätta bensinmacken på Lindhagensplan!

Per Åkerstrand (Stockholm, 2023-04-24)

#366

Bor i närheten och en av anledningarna till att vi tycker så mycket om området är just Rålis och dess grönska, möjlighet till rörelse osv.

Jenny Nyholm (Stockholm, 2023-04-24)

#367

Vill inte att Rålis fina och avkopplande miljö förvandlas till en byggarbetsplats i många år samt att min boendemiljö kraftigt försämras

Per Söderholm (Stockholm , 2023-04-24)

#368

Rålambsholvsparken är en viktig plats för stockholmarna och att förlägga en arbetstunnel under 8-10 här vore förödande för vår livskvalitet. Alternativet att istället ersätta bensinmacken vid Lindhagensplan är mycket bättre då det redan är en trafikstörd plats.

Ingrid Eriksson (Stockholm , 2023-04-24)

#369

Rädda Rålis - en oas av grönt är skönt!

Katarina Cederholm (Stockholm, 2023-04-24)

#372

Stockholm och alla som bor här behöver en lugn plats att koppla av på, där barn kan leka och pensionärer njuta. Allt handlar inte om att spara tid och ta sig snabbast möjligt från a-b. Ibland behöver man kunna stanna upp och njuta av vår fina stad, för att göra detta behöver platser som rålis med dess omgivning finnas kvar!

Viktor Lindbäck (Stockholm, 2023-04-24)

#373

Jag hoppas att Rålis, som är ett så populärt och trevligt rekreationsområde med möjlighet till många aktiviteter påverkas av ett bygge för så många år. Jag anser att många fler påverkas av detta än om arbetstunneln byggs vid Lindhagensplan.

Janna Pollari (Stockholm , 2023-04-24)

#376

Förstör en fin park.

Barbro Källström Eriksson (Örebro, 2023-04-24)

#380

Jag tycker inte, att man ska förstöra Rålambshovsparken med en tunnel och allt vad det innebär, inte bara under byggtiden. Parken är mycket viktig för vår hälsa, vårt välbefinnande och för barnens uppväxt. Den biologiska mångfalden inte att förglömma.

Eva Ekberg Jäder (Stockholm, 2023-04-24)

#383

Mina 4 vuxna barn bor i Stockholm varav 2 på Kungsholmen. Rålambshovsparken borde inte få förstöras. Alla park-och grönytor behövs som stadens lungor. Massor av barn och vuxna utnyttjar parken idag!

Eva ÅströmHassel (Västerås , 2023-04-24)

#384

Jag vill njuta av vackra Rålis!

Lena Dalenius (Stockholm, 2023-04-25)

#388

Vill rädda Rålis!

Robin Mångs (Stockholm, 2023-04-25)

#390

Jag bor på Norr Mälarstrand och vill inte ha en byggarbetsplats utanför huset i 10 års tid.

Emily Ud-Din (Stockholm, 2023-04-25)

#391

I am against this building project

Anamarija Vuckovic (Stockholm, 2023-04-25)

#394

Jag vill ha träden kvar i slänten och fri sikt till och från Rålis. Jag vill slippa att ha en byggarbetsplats längs Rålis.

Bella Berg (Stockholm, 2023-04-25)

#399

Jag vill att parken ska vara tillgänglig för barn och vuxna i Stockholm med omnejd.

Anna Fallgren (Danderyd , 2023-04-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...