Bevara Vargbergets naturvärde — nej till vindkraft på Bredåsen

Kommentarer

#209

Varubergets rekreationsområde ska bevaras och inte bli ett industriområde.

Inger Sund (Närpes, 2023-03-27)

#211

Tycker inte att det är läge att bygga en vindkrafts park just där, nära varberget som redan är idyllisk som den är. Förstör naturen. Nej tack!!

Mikaela Rosendahl (Övermark, 2023-03-27)

#214

Besökt detta område och anser att detta projekt är fullkomligt ogenomtänkt, pga dess placering i ett populärt och fint rekreations/ friluftsområde, dessutom alldeles för nära bostadshus, måste gå att placera snurror på ett mera avskilt område.

Per Sandström (Umeå, 2023-03-27)

#217

håller med Sofie.

håkan berg (Närpes st. , 2023-03-27)

#219

Det finns redan helt otroligt många vindkraftverk i Närpes. Från sjön sett är det redan helt förfärligt. Det finns mer folktomma trakter att bygga på.

Michael Westberg (Lundo, 2023-03-27)

#225

Bevara vargberget som ett naturskönt rekreations område utan störning av vindkraftverk!

Maria Eriksson (Närpes, 2023-03-27)

#227

Jag tycker att området ska bevaras

Michelle Sigg (Närpes, 2023-03-27)

#228

Tycker inte att några möllor skall komma på beboende områden samt där men investerat mycket på senaste tid för närpes juniorer inom skidning mm som finns på vargberget. Samt på de ställen där var miljön blir sämmre pga. möllorna. Som tillexempel vattendrag mm som finns inom Bredåsens ramar.

Jonatan Lintula (Karlå, 2023-03-27)

#233

Finland

BG Nygårds (Övermark, 2023-03-28)

#238

Vindkraft är en oekonomisk, otillförlitlig och otroligt ful energiform

Johannes Örn (Vasa, 2023-03-28)

#241

Bevara Vargbergets fina rekreationsområde.

Anneli Båskman (Närpes, 2023-03-28)

#244

Vargberget är ett område som bör bevaras i sin naturliga miljö.
Anser att de boende i området kan leva o trivas utan störande vindkraft.
Nu har vi så många vindparker i våra trakter att det är tillräckligt.
Låt oss ha kvar några vyer utan höga torn i blickfånget

Synnöve Ljungars (Töjby, 2023-03-28)

#245

Är inte emot vindkraft men decibel gränsen bör sänkas till 35 dB.

Johnny Ivars (Närpes , 2023-03-28)

#246

Bevara Vargberget, bevara naturen däromkring! Beslutsfattare, förstör inte Vargberget och dess område runtomkring, låt oss få njuta av tystnaden och lugnet, låt vår själ få vila. Även ni politiker, förtroendevalda söker er till tystnaden i skogen, till skidspåret, till vandringsleden, ni är valda av oss, därför bör ni visa oss respekt!

Britta Björklund-Thors (Vörå, 2023-03-28)

#247

Det behövs inte mera Vindkraft i Närpes. Måtta med allt, även i Närpes.

Richard Broo (Övermark, 2023-03-28)

#257

Bredåsen bör bevaras så som den är

Anders Wenman (Närpes, 2023-03-28)

#258

Jag skriver under att Vargberget borde bevaras

Jesper Herrmans (Närpiö, 2023-03-28)

#276

.

Philip Mannfolk (Närpes, 2023-03-28)

#281

Jag anser att vindkraften inte är samhällsekonomiskt hållbar. Ej heller hållbart miljömässigt på lång sikt.
Lyssna gärna på kärnfysiker Jan Blomgren på YT eller på Elsa Widding. Båda har också skrivit böcker angående energi.

Ove Nyby (Vörå, 2023-03-28)

#287

Det borde finnas mera gränser gällande vindkraftens utbyggnad. Invånarna måste kunna påverka hur Närpes naturresurser används. Vi kan inte låta hela bygden bli en enda stor vindkraftspark.

Victor Enlund (Närpes, 2023-03-29)

#296

Vill bevara Vargberget för sport och fritid

Gerd Wiik (Yttermark , 2023-03-30)

#297

Bevara vargberget

Kristina Asplin (Närpes, 2023-03-30)

#298

Vill gärna bevara vårt fina rekreationsområde på Vargberget så som det är.

Jessica Harf (Närpes, 2023-03-30)

#301

Vargberget ska lämnas orört. Vindmöllorna kan placeras på annat område än där det finns så mycket friluftsliv.

Jennie Wilson (Närpes, 2023-03-30)

#305

Jag känner medlidande för dem som får möllorna allt för nära sina bostäder och jag ogillar den skada i skogen som byggandet av möllorna åstadkommer.

Kristina Örn (Närpes, 2023-03-31)

#308

Vargbergey är ett värdefullt friluftsområde som bör bevaras. Samtidigt påverkas vilt och djurlivet som innebär att t.ex de som tävlar i hundsport lämnar utan områden att träna och tävla i eftersom varken vilt eller hundar vill vistas i en industripark med mycket ljud.

Jonna Olsio (Närpes, 2023-03-31)

#309

Jag bor nästan på vargberget och är där flera gånger i månaden

Benjamin Granfors (Närpes , 2023-03-31)

#310

Jag tycker det redan finns tillräckligt med vindkraftverk i Närpes området. Vill bevara naturen.

Lina Granfors (Närpes, 2023-03-31)

#313

Satans ljud ska inte vara här i när heten

Janne Hakamäki (Yttermark, 2023-04-01)

#314

Jag tycker de är onödiga,ingen nytta av dem.

Ann-Lis Hakamäki (Yttermark, 2023-04-01)

#315

Turhia paskoja ei me tarvita myllyjä

Mauri Hakamäki (Yttermark, 2023-04-01)

#316

Turhia myllyjä ei tarvita täällä. Ei muuta kuin meluhaittoja tulisi lisää. Joten ei tarvita!

Tea Kalliokoski (Ytermark, 2023-04-01)

#317

Tuulimyllyjä tulee joka puolelle meidän kylää.Liian paljon,luontoakin pitää säästää ja metsäneläimiä ajatella.

Sanna Korpi (Närpes, 2023-04-01)

#318

Hieno alue pilataan tuulimyllyillä siksi en halua niitä sinne.

Paula Korpi (Närpiö, 2023-04-01)

#323

Håller helt med. Bevara ett av Närpes finaste rekreationsområde orört för invånarnas välbefinnande. Det räcker med vindkraft för Närpes del.

Ulla-Britt Ehnlund (Närpes , 2023-04-02)

#327

Bevara Vargbergets fritidscentrum.

Anna-Greta Olsio-Tuisku (Närpes, 2023-04-07)

#331

Glöm inte fullmäktiges roll i historien! Fullmäktige hade ett ärende att en sporthall saknades i centrum. Ja, det har saknats en sporthall i Kalaxskogen också i flera år nu. Där fanns lugn och ro att cykla och motionera i och man mötte nästan alltid andra så det kom bara glada minnen från den tiden. Nu finns inget kvar av miljön där. Man kan köra bil igenom utan att känna igen sig och det är allt.
Så det är naivt att tro att något lämnar kvar av Vargberget efter att fullmäktige är klar med det.
Jämför ledlampor. De har bara en god egenskap och det är mindre strömförbrukning. Det tomma blåa ljuset tillför inget i ett hushåll utan bara stjäl trivseln. Jämför nybyggnaderna i Näsby och hur det var då lysrör fanns. Ändå är det bara ledlampor som skall få finnas och lysrören förbjuds i september.
Det är samma sak nu med vindkraften. Det finns något ospecifikt som uppfattas som bra med vindkraft och det får ta överhanden över allt annat som har funnits förr. På samma möte hade fullmäktige ett ärende om decibelvärdet om oljud från vindkraft. Det påverkar konkret hälsan hur folk kan komma ut och motionera då oljudet ligger på och då spjärnar man emot. Östra delen av Norrnäs hade absolut tystnad och det var väldigt vackert om kvällarna då solen lyste så det fanns inget behov att resa för att få naturupplevelser. Naturupplevelsen har försvunnit pga. decibelvärde som gör att oljudet helt dominerar då vinden avtar och det ännu blåser uppe bland rotorerna. Då sprids ljudet också motvind in mot byn i kilometrar och det är det enda man hör.
Jag slutade rösta på fullmäktige redan 2 år sedan. Det här har varit aktuellt i många år redan.

Peter Gullberg (Norrnäs, 2023-04-09)

#334

Stoppa förstörelsen av vår vackra natur!

Johan Ahlö (Larsmo , 2023-04-12)

#337

Vindkraft förstör all natur där den verkar.

Mikael Backlund (Närpes, 2023-04-12)

#340

Naturområden som är rekreationsområden ska bevaras från vindkraft. Det förstör naturupplevelsen och är så självklart att man inte förstår hur nån lyckats kläcka idén att exploatera ett dylikt område.

Mathias Salo (Närpes, 2023-04-14)

#346

Avsluta alla planerade vindkraftsprojekt både i Närpes och resten av Österbotten. Det räcker nu.

Christina Björkell (Malax, 2023-04-27)

#348

Vi äger hus intill vindkraftsområdet Hedet i Övermark. Störs av allt vindmöllorna för med sig.

Erika Biskop (Karleby , 2023-05-13)

#352

Finland

Anette Snickars (Övermark, 2023-05-13)

#359

Vill inte skada naturen och utsikt

Viktoria Grines (Närpes , 2023-05-16)

#369

Bevara reakreationsområdet ostört, tänkt på det rika djurliv som finns på området. Studier finns från Sverige som påvisar vindkraftverkens negativa inverkan på djurbeståndet

Jonna Olsio (Närpes, 2023-05-19)

#377

Ett industriområde/vindkraft kommer allt för nära ett utmärkt rekreationsområde.

Kaj-Christer Westberg (Pörtom, 2023-05-28)

#378

Ett industriområde/vindkraft kommer allt för nära ett utmärkt rekreationsområde.

Annette Westberg (Pörtom, 2023-05-28)

#380

Om det inte blåser får man ingen el, helt enkelt och vi har tillräckligt med vindkraft.

Anders Lindgren (Varberg , 2023-05-28)

#382

Det är onödigt och rent av olämpligt att i detta fina rekreationsområde öster om Vargberget ha ett stort industriområde med höga vindkraftverk, som står stilla under vinterns kallaste och vindstilla dagar! Reglerenergi - den energi som ska produceras under ovanstående förhållanden - kan produceras med andra metoder (men det är en annan fråga).

Bertil Eklund (Närpes, 2023-05-30)

#383

Fler vindkraftsparker behövs inte, för de förstör våra naturområden.

Ida Westberg (Vasa, 2023-05-30)

#384

1. Det är ineffektiv användning av betongmassa när man ser till hur mycket betong man använder i förhållande till hur litet energi ett vindkraftverk kan producera under sin livscykel. Vi behöver istället använda den här betongmassan att bygga små kärnkraftsreaktorer (SMR) och ändra lagstiftningen så att man kan bygga dem närmare industri och städer och således kunna ta tillvara värmeenergi genom fjärrvärme. Således kan man ansluta fler nu, direkt eluppvärmda fastigheter och minska elkonsumtionen genom att använda en lägre energikvalité för uppvärmning. De här reaktorerna kan också använda upparbetat redan använt kärnbränsle och således förkorta förvaringstiden samt att någon import av nytt kärnbränsle inte behövs.

2. Det är oansvarigt att få fortsätta bygga ut vindkraften när det inte finns något som helst krav på dem som bygger de här "parkerna" att kunna producera till exempel 90% av installerad effekt 90% av tiden. Nu lämnas den här biten åt andra aktörer på marknaden som får svårt att lönsamt producera energi till sina kunder.

3. Det finns många parkeringsplatser i städer som man kan förse med "ställningar/fackverk" (t.ex. 5-6 meter höga) och täcka parkeringsplatsen med solpaneler. Likadant är det med stormarketar och industribyggnader där det finns stora ytor på taken man kan fylla med paneler. Infrastrukturen finns också färdigt byggd och behöver bara lite uppdateringar. Således gör man inte något direkt ingrepp i naturen varken för anläggningen eller för ledningsgator.

Det behövs en timeout i utbyggnaden av all vindkraft och istället ta och se på andra produktionsformer! Politikerna måste sätta sig ner tillsammans med energimarknadens aktörer och börja fundera på hurudana "spelregler" som ska gälla på energimarknaden, för den här volatiliteten som skapats i prissättningen på grund av vindkraften är inte långsiktigt hållbar.

Henrik Back (Vasa, 2023-05-30)

#387

Bevara vår natur och omgivning.

Lucas Groop (Norrnäs, 2023-06-04)

#394

Ett vindindustriområdet innebär är stor naturförstörelse och stort lidande bl.a. för fåglar. Det lossnar stora mängder av miljögifter från vindkraftverken bl.a PFAS-ämnen.

Ilkka Iivonen (Närpes, 2023-07-12)

#397

Vindkraft föstör miljö o natur och människors livsmijö och sänker värdet på fastigheter i dess närhet

Kenneth Lolax (Korsnäs, 2023-10-02)

#398

1. den så kallade miiljövänliga energin anser jag ej vara så miljövänlig då den har en negativ inverkan på djurlivet i omgivingen, samt berövas landet av sin vilda själ som vi mäniskor redan skändat med dammar med mera

Anders Nordström (Grebbestad, 2023-11-03)

#400

Närpes natur är värd att bevara och skall inte exploateras för en spottstyver.

Sebastian Sjökvist (Närpes, 2024-03-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...