Bättre arbetsvillkor för medicinska sekreterare!

Kommentarer

#8

Jag håller med fullt och fast i allt som står ovan i brevet.

Lina Öberg (Piteå, 2023-03-08)

#9

Alla krav är mycket relevanta och för att det ska finnas medicinska sekreterare framöver.
Viktigt med rätt utbildning.
Vårt arbete behövs för en fungerande patientsäker vård.

Carina Fernberg (Gammelstad, 2023-03-08)

#10

Vi behöver förändringar!!!

Christine Öberg Lundberg (Piteå, 2023-03-08)

#14

För skyddad titel, nationell utbildn, högre lön, bättre arbetsmiljö osv

Susanne Lindbäck (PiteÅ, 2023-03-08)

#18

En förändring måste ske.

Siv Lundquist (Piteå, 2023-03-08)

#21

Jag vill så gärna klara mig drägligt på min egen lön och ha en bra pension efter ett slitsamt arbetsliv.

Sara Eriksson (Boden, 2023-03-08)

#23

Jag anser att vi har en mkt dålig lön med tanke på att vi har eftergymnasial utbildning med 2-3 år på universitet eller yrkeshögskola.
Vår arbetsbelastning är mkt hög och bristen på sekreterare gör den ännu högre.
Ledningen inom regionen saknar kunskap om det arbete vi faktiskt utför, det är inte enbart diktatskrivning som många av dem tror.
Den sk lönesatsningen på sekr var ett hån, 200kr/sekr är ingen satsning och våra löneökningar är också det ett hån med tanke på hur låg lön vi faktiskt har.

Ulrica Sandström (Luleå, 2023-03-08)

#25

Vår dåliga lön och höga arbetsbelastning

Maria Olsson (Kiruna, 2023-03-08)

#27

Det är på tiden att det satsas ordentligt på de medicinska sekreterarna. Höj lönen och statusen och förbättra våra arbetsvillkor och arbetsmiljö

Lena Lundgren (Piteå , 2023-03-08)

#28

.

Carin Lax (Luleå, 2023-03-08)

#32

På vår dåliga lön

Kerstin Johansson (Kiruna, 2023-03-08)

#36

Vi måste få förbättrade arbetsvillkor med en löneutveckling och möjlighet till utbildningar. Vi behöver skydda titeln medicinsk sekreterare och höja statusen på yrket. Vi vill bli inkluderade och erkända som viktiga inom vården.

Anna Wessberg (PITEÅ, 2023-03-08)

#39

Löneutvecklingen är dålig och fastän man tar på sig fler uppgifter så avspeglas det inte vid lönerevisionen. Inte ens den lilla kompentensutvecklingen som vi kan göra ger högre lön, åtminstone inte för alla.

Stina Eriksson (Piteå, 2023-03-08)

#45

Vi är en bortglömd del i vården och måste prioriteras både för patientsäkerheten och vår hälsa! Vi behövs och är viktigare än många tror och inser!

Susanna Palo Johansson (Luleå , 2023-03-08)

#46

Stöttar mina fina kollegor

Milly Åhgren Westin (Luleå, 2023-03-08)

#48

Min fattiga dotter med studielån är sekreterare

Anne Hagerman (Luleå, 2023-03-08)

#50

Dom gör ett viktigt jobb och behöver lön efter det ochså. Lika viktiga som alla andra.

Agneta Johansson (Boden , 2023-03-08)

#51

Den medicinska sekreterarens roll och arbetsmiljö behöver lyftas in i 2020-talet.

AnnaLena Lindström (Arvidsjaur, 2023-03-08)

#55

Jag tycker det är galet att det är så låga löner när dom gör ett så himla bra jobb !

Filip Olofsson (Luleå, 2023-03-08)

#56

Jag skriver under för att få till en förändring vad gäller arbetsvillkor, lönesättning, arbetsbelastning, kompetensförsörjning.

Carina Niska (Rosvik, 2023-03-08)

#59

Min dotter arbetar som med sekr i Norrbotten

Annamaria Petersson (Växjö , 2023-03-08)

#66

Vi är värda mer och vi behövs nära verksamheten på Regionens kliniker. Utan skälig ersättning och förbättrade arbetsvillkor kommer de medicinska sekreterarna (åtminstone de fast anställda) vara ett minne blott!

Sara Bergstedt (Piteå, 2023-03-08)

#67

Jag kommer snart vara färdigutbildad vårdadministratör och vill ha bättre villkor för mina blivande kollegor samt de jag studerar med nu.

Netasha Sjöberg (Övertorneå, 2023-03-08)

#69

Vi vill bli behandlade med respekt för det yrke vi utför. Att starta en 36 v utbildning med "vemsomhelst" känns som en skymf mot oss och som att man tycker att vårt jobb är något som "vemsomhelst" kan göra. Med den arbetsbelastning o alla arbetsuppgifter där det tillkommer fler o fler hela tiden så ligger inte vår lön i nivå med detta. Sedan känns det inte rätt att en undersköterska har mer i lön än en med sekr. Vi har ändå universitetsutbildning (ofta med lån att betala av på) vilket inte de har. Varför har inte Regionen tänkt på pensionsavgångar inom yrket innan det är för sent? Jag vill passa på att hänvisa till att Umeå universitet har en 2-årig vårdadministratörsutbildning (=med sekr utb) på distans vilket man verkar ha glömt fast det var Regionen som var med och initierade denna. Sedan vill jag även säga att det känns inte som att man gör något för vår yrkesgrupp. Aldrig att vi får åka på utbildningar t ex och det är ju saker även inom vårt yrke som uppdateras. I jobbannonser står det ju så fint att man har kompetensutveckling men den enda kompetensutveckling är väl i så fall att se på någon utbildningsfilm på datorn...
Om ni inte gör något väldigt snart så är nog risken att det blir ännu färre med sekr kvar i yrket.

Lundbäck Marita (Kalix, 2023-03-08)

#78

Har själv arbetat inom vården och vet hur viktigt yrke medicinska sekreterare har.

Berith Andersson (Piteå, 2023-03-08)

#80

De behöver verkligen bättre arbetsvilkor

Sussi Andersson Lucas (Piteå, 2023-03-08)

#88

Lönerna behöver höjas och arbetsmiljön förbättras. Höjs inte lönerna så kommer jag själv att arbeta med ett annat yrke än medicinsk sekreterare eller jobba för bemanning där villkoren är bättre. Det är inte hållbart i längden för regionens ekonomi att inte ta vara på sina medicinska sekreterare som arbetar där idag.

Tina Jansson (Västerås, 2023-03-08)

#92

Enligt de argument som anges för namninsamlingen. Jobbat över 30 år som medicinsk sekreterare inom Regionen och det har aldrig gjorts ordentliga satsningar varken för löner eller arbetsmiljö för vår yrkesgrupp under den tiden. En efter en av mina kollegor har sökt sig utanför Region Norrbotten till andra jobb
p g a arbetsbelastningen/arbetsmiljö samt den dåliga löneutvecklingen.

Maria Lindström (Boden, 2023-03-08)

#94

Dålig löneutveckling i många yrkesgrupper i regionen , upp till kamp kamrater

Jan Berg (Piteå, 2023-03-08)

#97

Att jag håller helt med om kravlistan. Nu måste vi börja synas och höras.

Susanna Berggren (Boden, 2023-03-08)

#99

Tycker det är en viktig grupp som jobbar inom vården som en kontrollant och hjälp till läkare och sjuksköterskor.

Patrik Lidström (Piteå , 2023-03-08)

#100

Utan medicinska sekreterare har vi INTE en fungerande vårdkedja.

Pauline Olsson (Boden, 2023-03-08)

#101

Bättre arbetsvillkor för sekreterare inom Region Norrbotten. Bättre lön. Bättre arbetsmiljö.

Monica Lundkvist (Piteå, 2023-03-08)

#104

Med förhoppning om att genom enad front få arbetsgivaren erkänna hur viktiga vi är genom faktiska åtgärder såsom bättre arbetsmiljö, högre lön m.m. Många av oss har säkert hört hur viktiga vi är men det blir bara snack om arbetsgivaren har skygglappar och tycker att som exempel våran lön motsvarar allt det viktiga jobb vi nu sägs göra.

Emma Öberg (Öjebyn , 2023-03-08)

#105

Jag har för låg lön!!

Elin Jonsson (Boden, 2023-03-08)

#106

Vill stödja mina kollegor

Janet Byström (Boden, 2023-03-08)

#110

Jag arbetar med sekreterarna

Sara Andersson (PiteÅ, 2023-03-08)

#118

Löneutvecklingen har varit usel genom åren. Har ändå varit ca 35 år i yrket! Trots att yrket utvecklats från ren skrivcentral till att nu vara webbredaktör, behörighetsadministratör, utbildare etc etc. Idag sitter vi även med uppgifter som lagts på oss administratörer som eg är ssk-uppgifter. Listan kan göras lång.
Men lönen är detsamma - oförskämt låg !!

Åsa Perdahl (Luleå, 2023-03-08)

#119

Dålig lön och arbetsbelastningen.

Lena Lans (Kiruna, 2023-03-08)

#120

Sekreterarna behöver bättre arbetsvillkor.

Jenny Nilsson (LULEÅ, 2023-03-08)

#122

Dålig lön, hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor, inga vidareutbildningar eller att det satsas överhuvud taget på medicinska sekreterare. Ett mycket uselt och fegt förslag från Regionen att snabbutbilda medicinska sekreterare istället för att satsa på en 2-årig gedigen utbildning med praktikperioder vilket i sin tur kommer att leda till dåligt förberedda "medicinska sekreterare" där befintlig personal kommer att få avsätta mycket tid för upplärning och det kommer ändå inte bli bra i slutändan samt tar man inte yrket på allvar och med snabb/akut-utbildningar så lär aldrig yrkeskåren få en skyddad titel eller en högre lön. Ansvariga styrande politiker, regionråd och landstingsdirektör borde skämmas!

Christin Sundström (Piteå, 2023-03-08)

#124

De anställda alltför länge har förbisetts både när det gäller lönen men även att deras arbetsförhållanden måste förbättras avsevärt!

Ove Selberg (Luleå, 2023-03-08)

#125

Vårt yrke måste uppvärderas i både status och lön utifrån den vårdkedja vi ingår i.

Catarina Vidmark (LuleÅ, 2023-03-08)

#126

Det är dags att göra våra röster hörda. Vi behöver en högre lön, men framförallt behöver vi en skyddad yrkestitel för att på så vis få bättre verktyg och bättre tyngd att kunna hantera vår arbetssituation.

Eva Brunström (BODEN, 2023-03-08)

#128

Jag önskar bättre arbetsvillkor

Magdalena Laurén Fd Hassledahl (Boden, 2023-03-08)

#130

För att det är dags för förändring!

Malin Nilsson (Poteå, 2023-03-08)

#135

TzMtG

Henrik Utterström (Piteå, 2023-03-08)

#137

Dags för regionen att vakna och värdesätta sina resurser.

Simon Öhman (Piteå, 2023-03-08)

#138

Ni behöver högre löner! Med det viktiga jobb som utförs.

Anna Hinz (Piteå, 2023-03-08)

#139

Min dotter sa en dag att hon ville bli medicinsk sekreterare. Jag kunde inte känna någon direkt lycka och glädje i att mitt barn uttryckte att hon ville jobba med samma yrke som mig utan istället kände jag tvärtom att jag absolut inte vill att hon ska utbilda sig...
. Jag tänkte direkt att hon istället skulle satsa på att utbilda sig till något annat, till något mer välbetalt eller varför inte bara ta ett jobb som inte kräver utbildning mrn som ändå ger betydligt bättre lön och förmåner?
Jag är stolt över min utbildning.
Att jobba för patienten och för patientsäkerhet är det absolut viktigaste och då behöver vi kompetenta nya kollegor med en ordentlig utbildning. Vi behöver vara rekryterande och vi behöver i detta ha bra arbetsvillkor.
Hur många av de medicinska sekreterarna inom regiongränsen jobbar för region Norrbotten? Hur många har valt att byta yrke? Hur många funderar på att byta yrke? Varför ska man utbilda sig till medicinsk sekreterare?

Erika Jonsson (Piteå, 2023-03-08)

#144

Funderingar om att bli sekreterare men lön avväger nuvarande yrke dock!

Matilda Norrman Öberg (Piteå, 2023-03-08)

#146

De förtjänar mycket bättre arbetsvillkor.

Benny Nordström (Piteå, 2023-03-08)

#147

Jag tycker att det är viktigt att alla arbetsgrupper inom vården ska ha en bra lön så att de vill vara kvar i yrket. Alla behöver ha en rimlig lön och bra arbetsmiljö för att trivas på jobbet.

Lena Sandström (Öjebyn, 2023-03-08)

#148

Tycker vi har för dålig lön för den kunskap vi har och för dålig löneutveckling!

Emma Larsson (Rosvik, 2023-03-08)

#154

Främst för att jag upplever min arbetsbelastning som orimlig.

Sandra Hylander (Piteå, 2023-03-08)

#157

För att sekreterarnas villkor _verkligen_ behöver förbättras!

Mattias Norsten (Piteå, 2023-03-08)

#160

Vårt arbete måste respekteras och värderas och vår titel måste bli skyddad! Faller vi så faller alla.

Malin Tjernström (Luleå, 2023-03-08)

#162

För bättre villkor, arbetsmiljö och högre lön för de som jobbar i yrket. För oss som blir nyexaminerade är detta av absolut betydelse.

Emily Castell (Piteå, 2023-03-08)

#163

Jag har arbetat som medicinsk sekreterare i Norrbotten. Gick i pension 2017 och jag vill stötta sekreteraren.

Inger Eriksson (Byske, 2023-03-08)

#164

Vårdkedjan skulle inte fungera utan medicinska sekreterare. Statusen behöver höjas för detta yrke

Kent Ölund (Piteå, 2023-03-08)

#166

För bland annat bättre villkor, högre löner och möjlighet till kompetensutveckling. Jag älskar mitt jobb och variationen av arbetsuppgifter, men det måste vara en rimlig arbetsbörda och inte minst synas i lönekuvertet också (som i ärlighetens namn idag är ett hån efter två års studier). Sker inga förändringar och vi inte värderas högre för det arbete vi gör daglig dags så ser inte jag heller någon framtid hos Region Norrbotten..

Linnea Björnfot (Piteå, 2023-03-08)

#168

Jag anser att vi gör ett viktigt arbete och är värda betydligt högre löner och bättre arbetsvillkor!

Susann Viklund (PiteÅ, 2023-03-08)

#169

Det är dags att arbetsgivaren verkligen visar uppskattning för det arbete som vi gör för patienterna!

Susann Viklund (Piteå, 2023-03-08)

#173

Jag är anställd i region Västerbotten

Erika Törrissen (BurtrÄsk, 2023-03-08)

#174

Jag anser att lönerna för medicinska sekreterare är för låga

Camilla Fagerlund (Åre, 2023-03-08)

#178

Som snart färdigutbildad medicinsk sekreterare, på en arbetsmarknad där behovet av kompetensen är stort, känns det extremt tråkigt att känna oro för arbetsmiljö och löner som inte speglar ens kompetens och arbetsuppgifter. Bristen på medicinska sekreterare, stora pensionsavgångar och en nu stoppad YH-utbildning i regionen gör mig orolig för hur arbetsbelastningen kommer att bli och hur det ska påverka mitt arbetsliv och min hälsa. Jag, liksom många andra, kräver högre löner, kontinuerlig kompetensutveckling, en god arbetsmiljö och att regionen säkerställer en kvalitativ kompetensförsörjning.

Stina Mellergård Skogqvist (Råneå, 2023-03-08)

#180

Det är hög tid att medicinska sekreterares arbetsvillkor förbättras och att yrket får den status det förtjänar!

Linda Norsten (Piteå, 2023-03-08)

#181

Sekreterarna är en enormt viktig del inom vården

Isak Lundgren (Luleå, 2023-03-08)

#182

Uppskattar mina kollegor som är medicinska sekreterare, de gör ett betydelsefullt arbete och behöver få förutsättningar att orka vara kvar och lön de förtjänar

Angela Pettersson (Luleå , 2023-03-08)

#183

Regionen borde höja lönen för många yrkeskategorier, däribland medicinska sekreterare.

Lindgren Ann-Louise (Piteå, 2023-03-08)

#185

De är överarbetade, har stort ansvar och behövs för att ge rättssäker vård.

Mikael Forsman (Piteå , 2023-03-08)

#196

För att undvika en nedåtgående spiral gällande återväxt tillika arbetsbelastning behövs det en högre ingångslön med en bättre löneutveckling för att fler ska vilja utbilda sig till vårt yrke och sedan stanna kvar samt en rimligare arbetsbelastning i förhållande till antalet anställda.

Elin Strandberg (Piteå, 2023-03-08)

#198

Medicinska sekreterare behövs för att vården skall fungera smidigt.

Linn Colling (Arvidsjaur, 2023-03-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...