Förläng Min Barnmorskas lokala kollektivavtal som tidigare

Kommentarer

#3

Det är helt galet att förlossningsvården inte kommit längre i Sverige, ett land som har världens bästa sjukvård!

Elin Stattin Sköld (Uppsala , 2023-01-24)

#5

Vi behöver differentierad förlossningsvård! Kvinnor måste få chans att välja det sätt som de känner sig tryggast med! Min barnmorska är ett lyckat projekt som borde utökas, inte tas bort!

Johanna Olsson (örebro, 2023-01-24)

#10

Fler ska kunna få uppleva tryggheten som känd barnmorska ger!

Sara Rönnmark (Stockholm, 2023-01-24)

#13

Det är dags att börja prioritera kvinnor!

Sofie Lindroos (Stockholm , 2023-01-24)

#16

Min barnmorska är viktigt och behöver få vara kvar!!

Agnes Langerth (Nacka, 2023-01-24)

#20

Hade aldrig haft en sån fantastisk förlossning utan Min barnmorska. Utan dom hade min förlossningsrädsla nog tagit överhanden.

Emelie Moberg (Älta, 2023-01-24)

#21

Min barnmorska har betytt jättemycket för mig

Linn Nordin (Stockholm, 2023-01-24)

#22

Att få ha samma barnmorska ger en sådan trygghet. Bort med tassarna från kvinnors rätt att välja vård!

Lena Lidmark (Stockholm , 2023-01-24)

#25

Det ska och borde alltid finnas möjlighet för tillgång till samma barnmorska/-or under hela resans gång.

Evelina Lindkvist (Täby, 2023-01-24)

#26

Att det här arbetssättet får fortsätta som det gjort är otroligt viktigt och bidrar till en tryggare förlossningsvård.

Kristina Grandin (Stockholm, 2023-01-24)

#29

Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossningsvård där hon har lärt känna den barnmorskan som kommer vara med under förlossningen!

Clara Morell (Stockholm , 2023-01-24)

#30

Jag önskar att min barnmorska fanns i Örebro och tycker verkligen det ska fortsätta finnas.

Rebecca Borg (Örebro, 2023-01-24)

#31

Ytterligare oroad blivande mamma

Elin Vinberg (Stockholm, 2023-01-24)

#37

Min Barnmorska är SÅ viktiga!! /bm på annan klinik

Karin Claeson Sörli (Tyresö, 2023-01-24)

#38

Det är så viktigt att den här formen av stöd av gravida kvinnor får fortsätta precis som den gjort nu!

Ninnie Lystad (Nynäshamn , 2023-01-24)

#40

Jag har fött 2ggr inom min barnmorska. Jag var så rädd innan och ville absolut inte föda vaginalt men vetskapen att det fanns en grupp barnmorskor som jag kände och som tog sig tid till att lära känna mig gjorde att jag vågade. Båda gångerna blev det hemförlossning med personal som fanns där genom förloppet och peppade och stöttade! Tack min barnmorska!

Maia Perez (Stockholm , 2023-01-24)

#41

Födande och partners har rätt till trygghet och kontinuitet när de ska bli föräldrar.

Siri Carpelan (Stockholm, 2023-01-24)

#43

För Min barnmorska var avgörande för mig under graviditeten och förlossningen. Detta funkar, fixa inget som funkar. Lyssna på barnmorskorna och föräldrarna. Sluta ner prioritera kvinnorna och barnen. Låt oss får känna oss trygga och lyssnade på

Anna Göthberg (Stockholm, 2023-01-24)

#45

❤️

Carolina Berglin (Stockholm, 2023-01-24)

#49

Jag tycker det är under all kritik att ni inte väljer att fortsätta min barnmorska

Gustav Selander (Stockholm, 2023-01-24)

#52

För att detta fantastiska upplägg för födande kvinnor ska få behålla sin form och sina nöjda medarbetare

Tina Forslund (Stockholm , 2023-01-24)

#53

Min barnmorska är så bra och borde utökas istället för att förstöras!

Jenny Kinberg (Stockholm , 2023-01-24)

#54

Jag jobbar med barnmorskeutbildning i Stockholm och ser även vikten av evidensbaserade vårdformer där våra studenter kan lära och utvecklas till bra och trygga barnmorskor i framtiden. För sköra och förlossningsrädsla är kontinuitet en extremt viktig faktor. Att inte vilja ge dem det är precis lika illa som att ta bort möjligheten till epiduralbedövning för den som är rädd för smärtan.

Liisa Svensson (Stockholm, 2023-01-24)

#56

För att sammanhållen förlossningsvård borde vara en självklarhet och en rättighet för födande kvinnor. Det är med sorg och frustration jag ser hur man ’effektiviserar’ vården och på så sätt bryter isär och omöjliggör för ett välfungerande koncept med patienten och den födande kvinnan i fokus! Speciellt när det lagts oerhört mycket tid och pengar i projektet ’min barnmorska’ med mycket goda resultat för såväl vårdpersonal som kvinnor/familjer.

Johanna Selin (Stockholm , 2023-01-24)

#57

Caseload är relationsbaserad vård utifrån kvinnans behov och önskningar. Det är vård utifrån kvinnors behov, det är så många barnmorskor vill arbeta.

Elin Södergren (Sollentuna, 2023-01-24)

#61

Jag har själv varit del av min barnmorska. Innan jag kom in var jag rädd för barnafödande, men med stöd av ett helt fantastiskt team var jag i slutändan i stället peppad på att föda mitt barn, trots att allt var kaos runtomkring pga. Covid (maj 2020). Jag har många vänner som har haft katastrofala förlossningar, men alla som har varit en del av min barnmorska har varit otroligt nöjda. Har även vänner som födde första utan MBM och andra inom, samma gäller där. Låt MBM vara kvar!!

Ingrid Lundberg (Stockholm , 2023-01-24)

#63

Min barnmorska gav mig en extrem trygghet inför min förlossning som jag annars kände rädsla inför! Tack vare dom fick jag en bättre förlossningsupplevelse jag nånsin kunnat tro. Att göra något som försämrar för barnmorskorna att utföra sitt arbete på bästa sätt och att göra något som riskerar att ta bort tryggheten för den födande känns oerhört sorgligt och ogenomtänkt.

Sofia Larson (Dalarö, 2023-01-24)

#65

Jag är med i projektet och det har varit så bra. Vill ej att det försvinner i nuvarande tappning!

J*****a H*******n (S********, 2023-01-24)

#69

Att jag varit med i projektet min barnmorska och det var väldigt tryggt och bra.

Beatrice frydrysiak (Stockholm, 2023-01-24)

#71

Detta är det bästa som hänt svensk förlossningsvård ❤️

Johanna Grann (Stockholm, 2023-01-24)

#73

Jag är förstföderska och inskriven i programmet. De ändrade förhållandena motverkar hela syftet vilket är förutsägbarhet och kontinuitet.

Corinne Brandberg (Stockholm, 2023-01-24)

#74

För det är ett så otroligt bra projekt och jag är så tacksam för att jag har varit med i det. Det ger mig sådan trygghet som äldre självstående förstföderska med högriskgraviditet. Att veta att någon från teamet är med mig på förlossningen, att ha haft kontinuerlig kontakt under hela graviditeten och sen veta att eftervården är samma. Det ger en sådan trygghet som jag inte kan beskriva. Fler regioner bör göra samma! Och i Stockholm bör man öka inte ta bort!

Lina Fredriksson (Stockholm , 2023-01-24)

#77

Har själv varit i denna vårdform OCH arbetar med kvinnor som patienter & förlossningsrädsla där denna vårdform är så viktig & kontinuiteten & tryggheten är avgörande för ett bra utfall & tryggare patientcentrerad vård❤️

Michaela Augustsson (Stockholm , 2023-01-24)

#78

Inger Lundin

Inger Lundin (Stockholm, 2023-01-24)

#82

För att jag fött två barn inom projektet ”Min barnmorska”. Det stöd och den trygghet det har gett för mig som varit väldigt förlossningsrädd, har varit ovärderlig. Hade aldrig velat ha det på något annat sätt.
Jag skriver på för att jag ser det här som ett steg i fel riktning och önskar inget hellre än att ”Min barnmorska” ska finnas kvar på ett sätt som gör att barnmorskorna känner att dom får räcka till! ❤️

Maja Burman (Stockholm, 2023-01-24)

#86

Jag tror på detta upplägg och hoppas det ska spridas i hela Sverige. För alla kvinnors bästa!

Emelie Dahlgren (Hässleholm, 2023-01-24)

#87

Min barnmorska, var ovärderlig i att förbereda mig och min fru inför båda våra födslar. Att ha de vid vår sida är det som gjorde min fru tillräckligt bekväm och redo att föda barn. Kan inte tacka de tillräckligt för deras fina arbete både under graviditeten och själva förlossningen. Tanken att andra föräldrar inte kommer få möjligheten att få hjälp av min barnmorska, är sorgligt på ett sätt som jag inte kan sätta ord på. Det är ett svek och en tragedi. Tack för det fina arbetet ni har gjort.

ahmed Berhan (Stockholm+, 2023-01-24)

#90

Min barnmorska är det bästa som hänt svensk förlossningsvård.

Helene Arvidsson (Huddinge, 2023-01-24)

#93

Blivande mammor förtjänar trygghet

Josefine Johansson (Stockholm , 2023-01-24)

#94

Vet hur nöjda de blivande föräldrarna i projektet är. Har tidigare arbetat på Huddinge förlossning (inte i projektet), där projektet drivits

Olivia Hasselgren (Oskarshamn , 2023-01-24)

#95

En självklarhet att denna trygghet ska finnas kvar (och utökas!). Efter en första traumatisk förlossning blev det en dröm andra gången. Helt tack vare Min barnmorska! Ge alla kvinnor rätt till denna trygghet!

Malin Allerman (Stockholm , 2023-01-24)

#100

Det har varit avgörande för mig att föda inom Min barnmorska. Om möjligheten försvinner eller om förutsättningarna gör formen ohållbar för barnmorskorna påverkar det hur vi ser på att skaffa syskon.

Julia Märak Leffler (Stockholm , 2023-01-24)

#103

Har fött ett barn utanför projektet och ett i det, mycket tryggare i projektet och jag vet att många uppskattar det och det vore väldigt synd om det inte kunde fortsätta så bra som det fungerar nu

Sara Gunnarsson (Stockholm, 2023-01-24)

#107

Som någon som fött barn inom projektet Min Barnmorska, sett hur väl det fungerade med de då givna förutsättningar, och hoppas att fler blivande föräldrar ska få samma möjlighet.

Hanna Grunewald (Stockholm , 2023-01-24)

#109

Min Barnmorska har visat sig ha fantastiska resultat och måste få fortsätta! Lyssna till barnmorskorna som jobbar med detta! Vi behöver tillgodose födandes behov av fler alternativ än förlossning på sjukhus med okänd personal som inte fungerar för alla.

Helena Myrin (Stockholm, 2023-01-24)

#115

Om jag ska skaffa ett barn till vill jag göra det under dessa premisser annars vågar jag inte. Kontinuiteten var allt. Att min barnmorska kunde vara kvar med mig och inte behöva lämna betydde allt för mig. Eftervården och den tryggheten att få kontakta och få hjälp dygnets alla timmar var allt!

Gabriella Thorgren Langius (Stockholm+, 2023-01-24)

#118

Som snart födande kvinna! Extremt orolig

Isabella Wenngren (Johanneshov , 2023-01-24)

#119

Min Barnmorska är det bästa initiativet för alla kvinnor i Sveriges förlossningsvård. Skam om det inte får fortsätta vara det!

Nathalie Agnekil (Stockholm, 2023-01-24)

#123

Förlossningsvården behöver förändras i grunden och Min barnmorska var ett steg i rätt riktning och behöver därför få finnas.

Ellen Jerneholm (Göteborg , 2023-01-24)

#125

Jag har fött båda mina barn med stöd av min barnmoska. Jag är ytterst tacksam att jag har haft den möjligheten och önskar att alla som vill ska kunna få det stödet och kompetensen när man föder barn.
Ni har ett sånt viktigt jobb och roll i det födande. Låt min barnmoska fortsätta.

Lisa Weiderstål (Huddinge, 2023-01-24)

#126

this is a wonderful and extremely important project to keep going. It has bettered many womens experiences with childbirth. It is absolutely a necessity to have and I really hope that it will all work out well for min barnmorska. They are super humans!

Katie Lidman (Stockholm+, 2023-01-24)

#127

Min barnmorska är ett utmärkt sätt att ge rättvist, relevant och effektivt stöd till gravida och födande kvinnor och deras familjer. Backa inte, permanenta denna utmärkta lösning istället!!

Sylvia Kinberg (Kalmar, 2023-01-24)

#128

Min barnmorska är ett fantastiskt koncept och svaret på en förlossningsvård i kris. Det enda rimliga är att satsa mer på det här. Jag är evigt tacksam för det stöd jag själv fick under min graviditet, förlossning och tiden som nyförlöst, och jag önskar att alla födande fick samma chans till bra vård.

Maria Johansson (Stockholm , 2023-01-24)

#132

Alla har rätt till en trygg förlossning

Hanna Gretas (Stockholm , 2023-01-24)

#134

Projekt som minbarnmorska ger mig hopp om förlossningsvården i framtiden. Det BEHÖVS. Vi kan inte gå baklänges!!!

Julia Gahne (Johanneshov, 2023-01-24)

#139

Rättigheten till differentierad vård

Michelle Aguilar (Lund , 2023-01-24)

#141

Jag vill att Min barnmorska ska finnas kvar

Emma Larusdottir (Årsta, 2023-01-24)

#142

Skamligt att Karolinska försöker förstöra
MIN BARNMORSKA.

Bertil Kinberg (Älghult, 2023-01-24)

#146

För att min barnmorska ska få fortsätta på det sätt som är bäst för barnmorskor och patienter!

Mimmi Deinum (Enskede , 2023-01-24)

#147

Jag har varit gravid, fött och fått eftervård genom ”Min barnmorska”. Vårdformen är överlägsen och ovärderlig, jag kände trygghet, kontinuitet och fick därför en fantastisk upplevelse och ett proffsigt bemötande genom hela processen, inte minst under förlossningen. Jag är ”Min barnmorska” evigt tacksam. Gör vad som krävs för att det ska fungera som vårdval! För gravida och barnmorskor.

Linnéa Thor (Stockholm, 2023-01-24)

#149

Jag skriver under för att Min Barnmorska måste få fortsätta så som det varit tidigare. Har gett mig enorm trygghet i graviditeten, BF i mars.

Victoria Borgström (Stockholm, 2023-01-24)

#152

Vi behöver fler alternativ till sjukhusförlossningar, inte färre. Min Barnmorska är ett genomarbetat projekt som har fungerat bra länge. Både de födande och barnmorskor uppger sig vara väldigt nöjda med det. En sådan form av förlossningsvård borde vara det vi ska sträva efter i Sverige, och värna om att behålla.

Emma Åslin Stårsta (Umeå , 2023-01-24)

#153

En så viktig verksamhet måste få fortsätta. En lugn och fin start i livet gagnar barnen, familjen och i förlängningen hela samhället.

Lisbeth Mankler (Bjursås, 2023-01-24)

#154

Min Barnmorska var avgörande för det positiva utfallet av min sons förlossning

Felicia Frise (Stockholm, 2023-01-24)

#155

Ett initiativ som borde kopieras till landets alla regioner. Inte läggas ner.

Anna Sandberg (Västerås , 2023-01-24)

#156

Sluta skära ner på den viktiga förlossningsvården!!

Anna Waller (Bandhagen, 2023-01-24)

#159

Förlossningsvården har länge varit under all kritik. Nu när ni äntligen har något som faktiskt de födande och barnmorskorna är nöjda med, som gett så mycket positivt - då ska ni stänga ner det?

Matilda Mossenberg (Stockholm , 2023-01-24)

#160

Det skulle vara ett vårdval överallt i landet.

Andra Cotiga (Bara, 2023-01-24)

#167

Jag som inskriven patient hos Min barnmorska såg framemot en trygg förlossning.

Maria Sjöström (Stockholm, 2023-01-24)

#168

En sådan viktig verksamhet ska prioriteras. Förebyggande insatser betalar sig alltid!
Starten i livet är livsviktig!

Claes Mankler (Bjursås, 2023-01-24)

#169

Vill se en utveckling av mödravården i Sverige, inte en avveckling.

Anna Nilsson (Stockholm, 2023-01-24)

#170

Jag skriver under och just för att förhindra att Karolinskas ledning lyckas förstöra Min Barnmorska! Min Barnmorska är ett oerhört viktigt projekt för oss gravida.

Caroline Wikström (Stockholm, 2023-01-24)

#175

Jag och min sambo var med i min barnmorska och var väldigt nöjda med det. Jag vill gärna att fler ska kunna dra nytta av det.

Emil Dickson (Nacka, 2023-01-24)

#177

Min Barnmorska måste få fortsätta för alla kvinnors rätt till kontinuitet och trygghet under graviditeten, under födseln och efter graviditeten!

Monica Zetterman (Stockholm , 2023-01-24)

#180

Beslutet strider mot evidens, god och eftertraktad modern förlossningsvård samt är i hög grad kvinnofientligt. Ett fyra årigt välgenomarbetat projekt ska permanentas, inte skrotas och låta f-vården utvecklas bakåt i tiden. Svensk förlossningsvård måste FRAMÅT och och detta är ett sådant tydligt exempel på att vi måste ha en nationellt styrd vård!!!!

Elisabet Calais (Lund, 2023-01-24)

#182

Jag tycker att förlossningsvården BEHÖVER precis den typ av arbete som Min Barnmorska försöker eftersträva. Det ger den gravida en trygghet som saknas i den "vanliga" vården tyvärr.

Emelie Carlsson (Sthlm, 2023-01-24)

#183

Jag är barnmorskestudent som vill kunna arbeta enl denna modellen i framtiden

Felizia Bogga (HjÄrnarp, 2023-01-24)

#185

För kvinnors rätt till en bättre förlossningsvård!

Linn Persson (Stockholm , 2023-01-24)

#187

Jag är mycket nöjd med Min Banrmorska som vårdform!

Lisa Berti (Solna, 2023-01-24)

#191

Viktigt att detta vårdvalet finns tycker jag med barnmorskor som har rätt förutsättningar

Linnea Rutqvist (Farsta, 2023-01-24)

#193

Jag själv är gravid och skulle vilja få möjlighet till samma barnmorska under hela graviditeten, förlossning och eftervård

Julia Hakala (Älekulla, 2023-01-24)

#194

Vill protestera emot att det blir försämringar för barnmorskorna i Min barnmorska.

Jenny Rambert (Stockholm , 2023-01-24)

#196

Detta är den vårdform
Som har bäst evidens! Förlossningsvård måste få kosta om ni värnar kvinnors och barns hälsa o vill behålla barnmorskor!

Ingegerd Hildingsson (HÄrnÖsand, 2023-01-24)

#197

Jag fött barn inom min barnmorska och nu är gravid igen. Något som hade varit helt otänkbart utan Min barnmorska pga mycket stark förlossningsrädsla.

Sigrid Hasselberg (Stockholm , 2023-01-24)

#198

Detta hjälpte mig genom hela min graviditet och vill gärna att andra ska uppleva en sån trygghet som min barnmorska gav mig hela vägen fram till förlossningen!

Radjwa Baballos (Stockholm, 2023-01-24)

#200

De har varit de absolut bästa jag varit med om, önskar alla fick möjligheten att få föda åå detta sätt! Otroligt viktigt arbete dem gör och måste bara få fortsätta

Linda Höglund (Stockholm, 2023-01-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...