Stoppa nedläggningen av Tallgården i Östervåla tills beslut om framtiden är taget!

Kommentarer

#6

Snart gammal, ska fan inte bo i Heby

Stefan Markusson (Östervåla, 2022-11-22)

#9

Det här är helt orimligt beslut detta måste stoppas omedelbart

Stefan Bornhammar (Östervåla , 2022-11-22)

#11

De äldre måste få ha närhet till närstående, och det måste finnas ett rimligt alternativ innan nedläggning av Tallgården. Politikerna måste visa att de har kompetens att sitta i kommunfullmäktige

Lena Rifve (Uppsala+, 2022-11-22)

#12

Beslutet är helt omänskligt för både boende anhöriga och personal.

Susanna Lundström (Uppsala, 2022-11-22)

#19

Jag skriver under på grund av att jag är emot att beslutet är taget utan att beslut och tidplan finns för Nya Tallgården.

Johan Joelsson (Östervåla , 2022-11-22)

#26

Hjälp de gamla att få vara kvar på orten

Minna Timonen (Tärnsjö, 2022-11-22)

#29

Människor skall få bli gamla på hemorten!

Stefan Eriksson (Tärnsjö, 2022-11-22)

#47

Människor ska få bli gamla på sin hemort.

Maria Eriksson (Tärnsjö, 2022-11-22)

#56

Vi måste få ha Tallgården kvar i Östervåla. Äldreboende i samhället är ett måste.

Kerstin Fredriksson (Östervåla , 2022-11-22)

#57

Vi behöver Tallgården kvar som boende för våra äldre och som en lokal arbetsplats i Östervåla. Det är respektlöst mot de boende om de ska behöva flytta långt ifrån sina familjer.

Julia Andersson (Östervåla, 2022-11-22)

#64

Man måste få välja var man vill bo på ålderns höst.

Annika Pettersson (Östervåla, 2022-11-22)

#79

Har mina föräldrar i Östervåla och andra släktingar. Vet att alla vill stanna i Våla om de skulle behöva äldreboende i framtiden.

Åsa Blom (Uppsala, 2022-11-22)

#85

Tycker verkligen att Tallgården ska vara kvar, tänk på alla gamla som bor där och alla anhöriga. Alla kan inte åka flera mil för att hälsa på och hjälpa till.

Jeanette Andersson (Harbo, 2022-11-22)

#95

Tycker att det är så synd att de äldreboende läggs ner!
Det var Tallgården som jag hade mitt första sommarlovs jobb när jag gick i nian. Stor trivdes där. Kommer än idag hur det ser ut där och arbetskamrater jag hade då på 80 talet. Tallgården kommer alltid att bära med mig i hjärtat!

Lolita Nordin (Björklinge , 2022-11-22)

#101

Man ska inte behöva flytta från sin hemort när man blir gammal och inte klarar sig själv 🥰

Maria Lindblom (Östervåla, 2022-11-22)

#113

Jag är uppvuxen i Östervåla och har familj och vänner där. Jag tycker det är helt galet att ta beslut om nedläggning innan man har ett beslut om ny plan. Dom äldre förtjänar att bo kvar i byn där dom har sin familj!

Linda Wengrud (Järbo, 2022-11-22)

#115

Min hembygds äldre bör få en bättre situation än detta. Varför ska de skeppas bort till Heby?

Fredrik Lindell (Västerås, 2022-11-22)

#117

Ett nära äldreboende i Östervåla bör upprättas innan nedläggning.

lena mossberg (östervåla, 2022-11-22)

#120

Tallgården behövs verkligen!

Elinor Friberg (Östervåla , 2022-11-22)

#129

Vill inte ha nedläggning av Tallgården. Bygg om eller nytt

Peter Gustavsson (Östervåla, 2022-11-23)

#149

Har mina svärföräldrarna boende där. Dom har nu blivit oroade av att de har hört att dom ska flytta. Jag vill att dom samt kommande äldre ska få bo kvar på orten samt att det försvinner arbetstillfällen på orten

Ann-Louise Berg Eriksson (Östervåla , 2022-11-23)

#154

Jag är född i våla och vill att dem som bott där hela livet ska få stanna där!

Josefin Norgren (Västerås+, 2022-11-23)

#156

Våra äldre ska få bo i trakten där de är vana att vistas, i närhet av vänner och familj och dit det är enkelt för dessa att komma att hälsa på och ta sig!

Annika Höglund (Harbo, 2022-11-23)

#160

Dåligt beslut

Marie Sverin (Tärnsjö, 2022-11-23)

#164

Friviligt

Pär-Inge Larsson (Harbo, 2022-11-23)

#168

Frivillig
Viktigt att få ha den kvar

Carina Larsson (Östervåla+, 2022-11-23)

#170

Jag vill bo där när det är dags men inte i Heby !

Leif jonsson (Östervåla , 2022-11-23)

#177

Jag vill att Tallgården ska vara kvar för våra äldre i Östervåla.

Carina Wenngren (Östervåla , 2022-11-23)

#181

Fel beslut

Arne Wenngren (Östervåla , 2022-11-23)

#185

Kommunen skall uppvisa en plan samt kostnadsberäkning för att bygga ett nytt, samt startdatum för nya
Äldreboendet vid Tallgården. Kommunen kan inte lägga ner verksamheten med stora konsekvenser för boende,anhöriga. Kommunen skall visa respekt ! Stoppa nedläggningen av Tallgården!

Catharina Rönnberg (Östervåla, 2022-11-23)

#188

Vi måste ha ett äldreboende när oss när vi blir gamla. Sluta att spara in på oss äldre. Vi betalar också skatt

Karin Friberg (Tärnsjö, 2022-11-23)

#192

Varför lägga ner något som ska värna om de äldre i Östervåla med omnejd. Ingen blir yngre så.
Tänk på de som byggde landet
Så de får en trygg ålderdom

Marcus Ravald (Uppsala , 2022-11-23)

#196

😀

Johan Adolphson (Östervåla , 2022-11-23)

#197

ett helt rimligt krav

leif sandström (östervåla, 2022-11-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...