Upprop för att Västerviks kommun ska ge alla barn en chans att lyckas i skolan.

Kommentarer

#4

Alla ska ha samma förutsättningar för att klara sin skolgång. Behöver man extra stöd ska det tillgodoses, det är inte här vi ska göra besparingar!!!

Sofie Björklund (Västervik , 2022-11-13)

#5

Ing-Marie Törnqvist

Ing-Marie Törnqvist (Västervik , 2022-11-13)

#9

Så viktigt att detta ämne lyfts och att tillräckliga resurser tillgodoses barnen, då alla barn har rätt till en god och trygg skolgrund.

Elin Johansson (Västervik , 2022-11-13)

#10

Förhoppningsvis röstar folk i nästa val på ett parti som står för att kommunens pengar ska användas till vård/skola/omsorg!

Daniel Gynnerfelt (Västervik, 2022-11-13)

#19

Barn ska inte hamna i kläm. Alla barn har rätt att lyckas.

Sara Larsson (Västervik, 2022-11-13)

#29

Med över 40 års erfarenhet som klasslärare och även specialpedagog i grundskolans lägre klasser, vet jag hur avgörande det är för varje elev att få den undervisning och den arbetsmiljö som han/hon behöver för att må bra och utvecklas mot de högt uppsatta mål vår svenska skola har. Individanpassad undervisning kräver resurser av god kvalitet! Ingen elev ska någonsin i skolans värld behöva känna sig misslyckad och inte höra till. Det måste vi vuxna ta ansvar för, inte minst kommunens skolpolitiker.

Bodil Rubin (Viken, 2022-11-13)

#41

Alla barn har rätt till en anpassad skolgång

Malin-Cecilia Gynnerfelt (Västervik , 2022-11-13)

#52

Barnen är vår framtid!

Ronja Rönnqvist (Västervik , 2022-11-13)

#61

Har 3 barn med npf diagnoser

Linda Andersson (Överum, 2022-11-14)

#63

Alla barn har rätt att lyckas i skolan. Vi behöver satsa mycket mer resurser på förskolor och skolor.

Lars Övling (Västervik, 2022-11-14)

#67

Jag vill att alla barn ska få en bra start i livet med bra skola o engagerande omgivning.

Lisen Brickarp (Västervik, 2022-11-14)

#69

Jag hoppas att detta gäller hela vägen, från och med Förskolan och genom hela vårt skolsystem. Ska man gå in med tidiga insatser som alla politiker pratar om är det i förskolan man måste börja. Det är alldeles för stora grupper och dåliga förutsättningar.

Johanna Grönwall (Västervik, 2022-11-14)

#91

Klart barn med konstaterad diagnos ska få den hjälp de har laglig rätt till i skolan. Det vinner samhället på i längden.

Karin Johansson (Västervik, 2022-11-14)

#95

Jag har sett genom mitt jobb på BUP vilken skillnad det gör för barnet, klassen och hela familjen att barn med särskilda behov får rätt stöd i rätt tid. Det är inget vi får spara in på! Det kommer stå oss dyrt längre fram!!!

Charlotta Bäckman (Västervik , 2022-11-14)

#102

Alla barn har rätt till stöd och hjälp i skolan.

Ingrid Schackenborg (Västervik , 2022-11-14)

#111

På grund av att det är nödvändigt, att det behövs. För att jag är arg, förtvivlad och ledsen.
För att skolan i Västervik på så många plan brister i att hjälpa de barn som har särskilda behov och skjuter över ansvaret på barnet och föräldrarna. Det är lagstadgat att barn skall gå i skolan i Sverige och skollagen är tydlig med vilka skyldigheter som skolan har gentemot varje enskild elev, varje enskilt barn. Lagen tvingar barnen att gå till skolan och i skolan så får de inte den hjälp och stöd som de behöver för att lyckas eller över huvud taget må bra. Samtidigt så skall det sättas betyg allt längre ner i åldrarna och kraven på barnen ökar. Jag ser detta som organiserad barnmisshandel från samhällets sida.

Daniel Olausson (Västervik, 2022-11-15)

#112

Alla barn har rätt till likvärdig skolgång.

Jolina Fältsjö (Västervik , 2022-11-15)

#115

Ett enormt viktigt upprop, kan inte tänka mig något viktigare. De här ungarna är våran framtid, det är självklart att vi ska skapa goda förutsättningar för dem att kliva ut i vuxenvärlden med självkänsla, självförtroende och goda kunskaper efter förmåga. Vad kan vara viktigare? Skolan är det sista en kommun och ett land ska skära ner på och det allra första som ska satsas ekonomiskt på. Alltid!

Jenny Svensson (Överum , 2022-11-15)

#119

Jag skriver under på grund av att jag är övertygad om att en framgångsrik skola för alla barn är en nyckelfaktor för Västervik utifrån flera perspektiv. Dels håller jag med om initiativtagarens farhåga om att bristande stöd kostar, såväl i form av mänskligt lidande som rent pengamässigt. Förebyggande insatser idag kan minska morgondagens åtgärdande arbete...

Jag tror också att Västervik som kommun har lättare att locka hit personer (samt få personer att stanna i kommunen) om skolor och förskolor håller en erkänt hög nivå. Detta i kombination med att själva skolorna blir en mer attraktiv arbetsplats i tider av konstant lärarbrist.

Katrina Backman (Västervik, 2022-11-15)

#122

Jag hat barn i skolan och ser hur det blivit sämre.

Pernilla Carlsson (Västervik , 2022-11-15)

#125

Det saknas resurser för att kunna tillgodose de behov som finns.

Anna Andersson (Västervik, 2022-11-15)

#127

Alla barn har rätt till till behövande insatser!! Det ska inte styras a pengar!!

Helena Norrby (Stockholm , 2022-11-15)

#131

Jag skriver under för att jag har barn med speciella behov och det behövs fler vuxna i skolan, alla ska ha rätt att lyckas
!

Erika Kellgren (Gamleby, 2022-11-15)

#132

Barnen behöver en trygg och säker skolmiljö.
Det är på tok för stora och stökiga klasser.

Johanna Norrby (Gamleby , 2022-11-15)

#133

Alla barn har rätt till samma stöd och utbildning.

Eva Hamilton (Västervik , 2022-11-15)

#137

Av erfarenhet så vet jag att skolan brister på väldigt många sätt. Personalen är otroligt duktiga och kämpar på men de som styr måste tänka om och tänka rätt

Fredrik Norrby (Gamleby, 2022-11-15)

#140

När ekonomin är dålig gäller det att tänka långsiktigt och prioritera klokt. Att ge förskola och grundskola resurser för att varje unge ska få en ärlig chans att lyckas är inte en utgift, det är en framtida besparing. För den som misslyckas i skolan ökar risken för utanförskap och kriminalitet, det är en förlust för både individen och samhället. Det är alltså både dumt och snålt att inte satsa på förskola/skola.

Sandra Andersson (Ankarsrum, 2022-11-15)

#145

Jag håller med. Satsa på barnen så mycket ni bara kan så kommer det löna sig på många sätt i slutändan. Mindre barngrupper i både förskolan och skolan och fler resurser.

Cecilia Andersson (Västervik , 2022-11-15)

#147

Jag har upplevt hur viktigt resurspersoner är i skolan. De räddar inte bara skolgång utan liv.

Maria Ernfridsson (Västervik , 2022-11-15)

#148

Barnen är vår framtid. Vi måste satsa på dem nu inte när de om tio år mår dåligt eller är utslagna ur samhällssystemet.

Ewa Persson (Ankarsrum, 2022-11-15)

#156

Jag bryr mig

Dennis Dam (Västervik, 2022-11-16)

#160

Det borde vara en självklarhet!!

Emil Hansson (Västervik+, 2022-11-16)

#162

Mitt barn kommer vara ett av alla de barn som behöver extra hjälp och stöttning för att klara av sin skolgång

Gunilla Johansson (Gamleby, 2022-11-16)

#166

Har ett barnbarn som har flera diagnoser. Hans familj går sönder. Dom har bett om hjälp sen han i stort sett var nyfödd . Dom får inte bara kämpa med barnet, dom ska kämpa med soc, bup skola mm som har hög omsättning på personal. 🤔😡

Katarina Jonsson (Västervik , 2022-11-16)

#168

Det är en självklarhet att alla barn skall ha möjlighet att lyckas i skolan, särskilda resurser om så krävs!

Babsan Kide (Västervik, 2022-11-16)

#176

Att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning där allas behov kan uppfyllas

Maria Bohm (Västervik , 2022-11-16)

#179

Jag håller med om ovanstående helt och hållet!

Ulrica Engström (Västervik , 2022-11-16)

#180

jag tycker att det är viktigt att det tillsätts resurser för alla barn att känna lust till lärande utifrån varje barns behov.

Åsa Liss (Västervik, 2022-11-16)

#183

Självklart!

Anna Skrubbe (Eksjö, 2022-11-16)

#185

Detta är så viktigt!!!

Sanna Hogman (Västervik, 2022-11-17)

#189

Håller absolut med i frågan.

Karlsson Madelaine (Gamleby , 2022-11-17)

#194

Det är för mig självklart att alla barn ska ha rätt till lika vilkor. Det är fruktansvärt att dra ned på dessa resurser som faktiskt gynnar speciellt barn i behov av särskilt stöd. Allra minst när så många barn mår dåligt och verkligen behöver stöd och resurser.

Kamilla Karlsson (Västervik+, 2022-11-17)

#198

Alla barn har rätt att få gå på förskola och gå i skolan!

Josefin Nilsson (Västervik , 2022-11-17)

#199

Barnen är det som borde vara en prioritet, alltid!!

Jessica Gustafsson (Fårbo, 2022-11-17)