Efter 10 år i Sverige , låt Gonzalo få arbetstillstånd och hans familj stanna kvar i landet

Kommentarer

#4

Jag skriver under på grundav att jag önskar att Gonzalo och hans familj stannar i Sverige.

Jeannette Vargas (Luleå, 2022-11-08)

#5

En familj som verkligen behöver stanna! Gör om och gör rätt!

Kristina Lindqvist (Luleå, 2022-11-08)

#6

Jag tycker att det är orättvist att skicka tillbaka en familj, som acklimatiserat sig och barnen som går i skolan.

Guadalupe Kjällman (Luleå , 2022-11-08)

#9

Jag känner hela familjen och dem är en del av våran samhället, dessutom seriösa och bra arbetare, fina människor.

Gloria Rifo (Luleå, 2022-11-09)

#10

Detta är så orättvist

Tony Sundbom (Luleå, 2022-11-09)

#13

Dem får stanna i Sverige

Isabel Lahti (Luleå , 2022-11-09)

#22

Jag och min familj känner dem och det är så tråkigt att vi lever i som har samhället där de som är bra och gör nå bra för landet ska utvisas. Låt de stanna Sverige är deras hem

Nathalia Chávez Millan (Luleå , 2022-11-09)

#26

De SKA stanna i sverige punk slut .

Milton Englund (Luleå, 2022-11-09)

#29

Jag skriver under pga att jag tycker det är orättvist hur Migrationsverket agerar i detta fall. Tredje familjen jag känner till med småbarn som blir utvisade medan många fått stanna som haft andra alternativ. Dagens Sverige skyddar de starka, inte barnen och de svaga.
Jag skäms och sörjer.

Marcela Mesta Velasquez (Gällivare, 2022-11-09)

#31

Helt sjuka regler, låt Gonzalo och hans familj stanna. Precis som du och jag förtjänar de ett tryggt liv!

Jonas Brännberg (Luleå, 2022-11-09)

#33

Haft mycket kontakt med Gonzalo och det är självklart att jag signerar detta!

Thomas Modig (Luleå, 2022-11-09)

#35

Om familjen blir utvisad skäms jag över att vara svensk. Vi behöver desperat arbetskraft och ändå har vi myndigheter som vill utvisa hårt arbetande skattebetalande människor med två små barn. Stor skandal!

Ingela Lindqvist (Råneå, 2022-11-09)

#37

Det här är ett orimligt beslut!:(

Jessica Guerra Beltrán (Luleå, 2022-11-09)

#38

En hårt arbetande familj som betalar skatt och gör rätt för sig och försörjer sig själva. Har barn som är födda i Sverige och ska nu utvisas till ett land som de inte har familj i. Samtidigt finns det människor i Sverige som lever på bidrag ( bidrag som kommer från skattebetalare, skattebetalare som familjen som nu ska utvisas ) år efter år och sköter sig inte på rätt sätt och de får stanna. Det är skandal.

Ricardo Guerra (Luleå, 2022-11-09)

#42

Protester mot att denna familj ska utvisas.

Thomas Viklund (Luleå, 2022-11-09)

#45

Marcelalarcon

Marcel Alarcon (Kiruna, 2022-11-09)

#46

De måste få stanna!!!! Våra kära vänner <3

Hanna Stenius (Luleå, 2022-11-09)

#47

De måste få stanna här!

Anna Åström (Uppsala, 2022-11-09)

#51

Jag skriver under för att det räcker gott och väl att påtala för personen att han gjorde fel enligt regelverket. Då förstör man inte människors liv men struntar inte i reglerna men ger folk en chans att gör rätt nästa gång. Även om man jobbar på en myndighet. Det är vi många som gör och tar beslut utan att förstöra människors liv.

Åsa Gustafson (Umeå , 2022-11-09)

#54

Jag skriver under denna namninsamling för att utvisning av Gonzalo och hans familj kommer bryta mot flera av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Att kränka dessa rättigheter är något som vi alla måste förhindra, för utan dom kan vi inte leva värdiga liv. Att migrationsverket bortser från de visar att de inte har Gonzalo och hans familj bästa i sitt intresse.

Utvisningen bryter mot artikel två och tre för de inte ser till Barnes rätt till personlig säkerhet. De bryter mot artikel 22 i att det tar bort familjens sociala trygghet. Det bryter mot artikel 23 för de visar att migrationsverket inte anser att han har rätt till arbete och fritt val av sysselsättning. Det bryter mot artikel 25 för det förhindrar familjens levnadsstandard och bortser från barnens rättigheter till skydd. Nedan står de relevanta artiklarna.

Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 22. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser
Artikel 23. 1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
Artikel 25. 1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. 2. Mödrar och barn är berättigade till särskild 9 omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.
Artikel 30. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Jonathan Gustafsson Granström (Umeå, 2022-11-09)

#56

Rgonzalez

Raquel Gonzalez (Luleå , 2022-11-10)

#59

Bekanta

Tomas Stenius (Stockholm , 2022-11-10)

#60

Det här är så sjukt, vi behöver dom. Tydligen så har migrationsverket inte informerat ordentligt om vad som gäller

Eva Carlsson (Harads , 2022-11-10)

#68

Detta är horribelt. Tydligen bättre vara hemma och leva på bidrag aka skattemedel.

Anders Wettainen (Luleå, 2022-11-10)

#69

Den är mycket snälla människor

Tomas Millan (Luleå, 2022-11-10)

#75

Ska han och hans familj bli bestraffade för att han gjort rätt för sig????🤬🤬🤬🤬

Linda Peterson (Västerås, 2022-11-10)

#78

Det är fel att utvisa skötsamma människor

Mari Eriksson (Västerås , 2022-11-10)

#79

Helt orättvist

Elizabeth Montalvo (Luleå, 2022-11-10)

#83

Migrationsverket måste låta sunt förnuft råda och se till att deras bestämmelser anpassas därefter

Kenneth BERGLUND (Boden, 2022-11-10)

#85

Lagar och regler är för all del nödvändiga.
Men inte när de används in absurdum.
Finns viljan finns möjligheten att tolka det hela mer generöst. Finns bara ovilja är det skrämmande!

Maud Svedin (Harads, 2022-11-10)

#87

Dett är ren och skär galenskap på renaste svenskan. Idiotiskt beslut.

Jansson Susanne (Boden , 2022-11-10)

#88

Gonzalo har varit personlig assistent åt en nära anhörig under många år. Han är en fantastisk människa!

Sandra Kluwetasch (Luleå, 2022-11-10)

#90

Barnen har växt upp i Sverige. Dom försöker att skapa en framtid för sina barn och dom betalar skatt i Sverige. Var är det för fel att att dom kan jobba extra som dom betalar skatt för?? Det är inte SVART! VILLKA SIGNALER GER NI TILL DOM NY ANLÄNDA?
Vi vill ha bra människor i Sverige eller hur!!! Människor som vill jobba och inte bara utnyttja systemet som INTE DOM GÖR. Barnen ser Sverige som sitt hemland!!!
Sverige tillåter kriminella och människor som kastar stenar till polisen och dom får stanna. Ni väljer själv! Vilka sort av människor vill ni ha i Sverige? Den som kämpar eller den som gör dåligt i Sverige?

Tania Rovio (Luleå , 2022-11-10)

#92

Men det är ju helt vansinne att utvisa en integrerad familj som levt 10 år i Sverige.
Stoppa utvisningen!!!!!!!

Viktoria Lestander (Luleå , 2022-11-10)

#95

Jag skriver under för jag känner familjen. Världens underbaraste människor som alltid jobbat och betalat skatt. Man tror att Migrationsverkets krav på arbete är ett minikrav men allt arbete utöver det medför risk för utvisning.

Gustaf Lindqvist (Boden, 2022-11-10)

#96

Det är helt uppåt väggarna att utvisa någon på dessa premisser!

Kathrin Isaksson (Harads , 2022-11-10)

#97

Pga att de invandrare som jobbar och gör rätt för sig, försörjer sig själva, inte är kriminella och goda medborgare. De ska vi välkomna till Sverige .
Sverige behöver dessa människor!

Sonny Lundmark (Luleå, 2022-11-10)

#103

Folk som är laglydiga och gör rätt för sig ska självklart få stanna kvar.

Mona Riise (Västerås , 2022-11-10)

#106

Jag vet att han gör skillnad för sina brukare

Agneta Lehto (Luleå, 2022-11-10)

#119

Hur kan det bli så här galet???

Annika Hellström (Göteborg, 2022-11-11)

#125

Jag känner familjen för 8 år sedan och har varit med dom y den hela processen.

Lorena Cruz (Luleå, 2022-11-11)

#128

Brottslingar såsom våldtäktsmän och mördare får vi inte ut ur landet men hederliga, arbetande skattebetalare som sköter sig och tar hand om sin familj ska slängas ut pga att han arbetat över avtalet. Helt absurt!! Lagar måste skrivas om för detta är sjukt.

Camilla Nylund (Luleå , 2022-11-11)

#129

Det är orättvist att för ett missförstå familjen få så hårt straff. Hoppas att Migrationsverket ger en chans att dem få stanna i Sverige och tänka på det handlar också om framtiden för 2 flickor som har fötts i Sverige.

Alexandra Pounu (Luleå , 2022-11-11)

#130

Anser att familjen har rätt att få stans i Sverige! Vi behöver fler invånare som Gonzalos familj i Sverige !

Javier Chavez MAIER (Lukep, 2022-11-11)

#131

Låt familjen stanna! Dom har inte gjort något ont mot någon och sköter sig!

Martine Niyonkuru (Västerås, 2022-11-11)

#132

Dom är den bästa familj som skulle stanna i Sverige och byga upp landet

Befreen Najaf (Luleå, 2022-11-11)

#134

De är en familj som jag respekterar för att de är bra, hårt arbetande, ödmjuka och framförallt lugna människor.De råkar inte illa ut och jag tycker att det är lite överdrift att ta ut dem ur Sverige för ett ex. jobb. Det är bättre att de ger honom en varning, men inte att de tar honom härifrån och skickar tillbaka honom till Kuba, för där vet han inte vad han ska göra eftersom regeringen inte kommer att bekräfta honom som kubansk medborgare ...... Jag ber dig ödmjukt att lägga handen på ditt hjärta och tänka på detta, frågan du måste ställa dig är om de är kriminella, om de är dåliga människor, för det är jag säker på att de är Bra arbetande människor som betalar skatt inte som många som kommer till Sverige och vill leva på statlig hjälp utan att arbeta

Liosnel Rivero (Luleå , 2022-11-11)

#135

Karin Rundqvist

Karin o Karl- Olov Rundqvist (Örnsköldsvik, 2022-11-11)

#139

För rättvis immigration och rimliga regler.

Maria Hedenström (Råneå , 2022-11-11)

#143

Gonzalez är en mycket ödmjuk och omtänksam människa, som verkligen har anpassat sig till det Svenska samhället.
Vi jobbar ibland tillsammans.

Carina Pedersen (Luleå , 2022-11-11)

#147

De är bra personer som bidrar positivt till samhället, låt dem stanna för fan

Mikael Lennstrand (Luleå, 2022-11-11)

#150

Det är våra vänner.
De bästa vänner som alltid finns glada och fantastiska och som hjäper när någon behöver hjälp.
Vi vill verkligen att de får stanna.
Vi behöver dem och Norrbotten behöver människor som vill bo och arbeta här.

Gun Pettersson (Boden, 2022-11-11)

#151

Det är FEL att utvisa någon som varit här i tio år och som vill arbeta och som får arbete!

Susanne Karlsson (Älvsbyn, 2022-11-11)

#155

Jag har jobbat med Isis och Gonzalo och vet hur hårt dom jobbar för att försörja sig dom är förebilder personer man verkligen vill ha anställda.

Katarina Eriksson (Luleå , 2022-11-11)

#161

Att arbeta och göra rätt för sig borde aldrig vara ett brott. Lagen är inhuman!

Yvonne Oconnell (Hägersten, 2022-11-12)

#176

Det är upprörande och förkastligt att behandla människor som sköter sig och gör rätt för sig på det här viset! Ändra regelverket och ta tillbaka utvisningsbeslutet!

Agneta Sjögreen Löfroth (Luleå, 2022-11-12)

#178

Otroligt hur tokigt det kan bli! Alla måste ju förstå att det här blev fel.

Bo Löfroth (Luleå , 2022-11-12)

#179

Därför att riktigt och samhällsfrämjande beteende aldrig ska bestraffas av myndigheter och organisationer!

Malin Larsson lindbäck (Luleå, 2022-11-12)

#193

Helt jävla korkat, låt dom som jobbar o bidrar till samhället vara här o skapa sig ett bra liv.

Stefan Möllergren (Luleå, 2022-11-12)

#197

Orättvist

Claudia Brizuela (Luleå, 2022-11-12)

#199

Om man som medmänniska sätter sig in i deras sits så inser man det omänskliga i att utvisa denna familj pga att pappan ville ge sina barn cyklar. Han jobbade ihop pengarna, betalade skatt och betalade sen cyklarna själv. Man ska inte straffa någon för att de tar ansvar och inte vill belasta samhället.

Ingela Hegner (Luleå , 2022-11-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...