JA till Sickla Idrottspark - NEJ till detaljplan bostäder Sydvästra plania

Kommentarer

#603

Det är mycket viktigt att prioritera barn och deras idrottande inom föreningslivet. Det är en viktigt investering som leder till bättre psykisk och fysisk hälsa på både kort och lång sikt!

Emma Åhnberg (Stockholm , 2022-10-26)

#608

Idrott&hälsa är prioriterat för mig personligen och som skattebetalare. Det är idag välkänt hur viktigt det är för vår såväl mentala som fysiska hälsa att röra på sig. Se därför till att det finns vettiga ytor för detta!

Johan Telander (Nacka, 2022-10-26)

#616

Idrotten ska finnas mitt i byn. Det är klimatsmart och tryggt.

Patrik Stenberg (Saltsjö-Boo , 2022-10-26)

#620

Idrott i närområdet är en viktig rättighet för våra barn.

Pontus Segerberg (Nacka, 2022-10-26)

#621

Mitt barn spelar i Sickla IF och jag är en stor förespråkare för gemensamma sport-/aktivitetsområden. Intill en skola ska det finnas idrottsplan er och inte bostäder.

Skärp er Nacka kommun!

Amir Tehrani (Stockholm, 2022-10-26)

#624

Det är viktigt med idrottsplatser för barn och ungdomar. Jag känner flera flickor som spelat fotboll med Sickla IF i månha år nu. Ta inte ifrån dem deras IP.

Johnny Mårtensson (Malmö, 2022-10-26)

#625

Närheten till spontanidrott är avgörande för folkhälsan nu och framöver.

Kristoffer Kearsley (Nacka, 2022-10-26)

#634

Orimligt lite idrottsytor i trångbodda Sickla. Aktiv folkrörelse i Sickla igen,flera skolor. Folkhälsa- unga!! Med vänlig hälsning, Hanna Lenhoff, kardiolog

Hanna Lenhoff (Nacka, 2022-10-26)

#647

Att detta är den rätta saken att göra

Anna Lukins (Nacka , 2022-10-26)

#648

Idrott, kamratskap och rörelse för ungdomar ger så mycket både fysisk och för välmåendet. Att ha en samlingsplats med aktivitet och vuxennärvaro är otroligt viktigt för ungdomarnas framtid.

Mimmi Steene (Stockhom, 2022-10-26)

#652

Jag skriver under som lagledare i Sickla IF F07/08 Utveckling och mamma till Emmy, 14 år och vänsterytter.

Johanna Axelsson (STOCKHOLM, 2022-10-26)

#654

Jag tycker att det behövs mer centralaytor för barn att idrotta på i Sickla.

Martina Hedenberg (Nacka, 2022-10-26)

#655

Vi behöver en 11-mannaplan i Sickla för växande Sickla IF. Varför ska de hänvisas till annan plan och därmed kanske tröttna på att pendla för att kunna träna? Vad händer då med fritidssysselsättningen för tonåringen?

Dennis Smidt (Nacka, 2022-10-26)

#664

Ja

Joel Rudh (Nacka, 2022-10-26)

#667

Det är fantastiskt att sickla ip finns idag. Utan idrottsparken skulle vi ha det väldigt svårt att få ihop tiden och kombinera skola med fotboll då vi är en fembarnsfamilj. Hoppas verkligen att idrottsparken får vara kvar…

Cesar Pacha Larsson (Stockholm , 2022-10-26)

#668

Vi behöver ha sysselsättning för våra ungdomar i närmiljön. De ska kunna spela på rimliga tider.

Susanne Löfstaf (Älta, 2022-10-26)

#673

En majoritet av de nu folkvalda i Nacka sa innan valet att de var emot att bygga bostäder på platsen och för Sickla Idrottspark.

Lars Rune (Stockholm Nacka/Värmdö, 2022-10-26)

#674

Det byggs för mkt i Nacka, och fotbollsplanen behövs mer än fler bostäder.

Peter Björnäs (Nacka, 2022-10-26)

#679

Viktigt för hälsan!

Helen Kramer (Nacka, 2022-10-26)

#685

Jag tycker att barn, hälsa och miljö är viktigt.

Marie Carlsson (Nacka, 2022-10-26)

#689

Jag vill ha kvar åtminstone några grönområden i västra Nacka och en 11-manna fotbollsplan i Sickla. Sickla IF har 80 fotbollslag; vart ska de ta vägen?

Ragnar Smidt (Nacka , 2022-10-26)

#690

En 11-spelarplan är så mycket mer flexibelt än två 7-spelarplaner. Jag är ledare inom Nackafotbollen sedan 10 år och utvecklingen med ytor går år helt fel håll.

Matilda Ahlquist (Nacka, 2022-10-27)

#692

Vi behöver fler ytor där barn kan få chans till rörelse och lek, inte färre!

Helena Lovén (Stockholm, 2022-10-27)

#693

Jag skriver under för att en attraktiv kommun måste ha plats för idrottsplatser och redan nu saknas det fotbollsplaner i Nacka och därav behövs fler redan nu och ännu fler om kommunens befolkning ska öka drastiskt.

Sebastian Öréus (Nacka, 2022-10-27)

#701

Jag skriver under här för jag säger JA till till sickla idrottsparken och nej för detaljplanen.

mathieu catherine (Nacka, 2022-10-27)

#705

Barn behöver platser för organiserad idrott såväl som spontan rörelse, det kan Sicklavallen uppfylla

Marit Engstedt (Nacka, 2022-10-28)

#709

Utan Sickla Idrottspark blir det i stort sett omöjligt att bedriva idrottsverksamhet i närheten av nackas barn och ungdomar. Dessa ideella krafter som skapar så mycket till en mycket liten kostnad får idag inget erkännande från politiken. Samhället är redan på väg i fel riktning inom så många områden och den färden kommer gå ännu fortare om ex.vis idrotten motarbetas ytterligare. Försök att tänka ett eller helst två steg framåt tack!

Fredrik Isaksson (Nacka Strand, 2022-10-28)

#710

Idrott i närområdet är superviktigt. Sicklaön har redan nu ett stort underskott fotbollsplaner och idrottsytor. Att bygga bostäder på den yta som skulle vara så viktig för barn och ungdomars chans till fortsatt idrottande och rörelse är så mycket vansinne så det inte går att beskriva. Att idrottandet i nacka ska bygga på att föräldrar ska skjutsa sina barn till träningar och matcher är inte rimligt och definitivt inte bra för miljön. Att dessutom en av de planerade små planerna ska ligga precis invid bostadshusen är galet på så många vis. Ungdomar tränar på Sicklavallen fram till på sent på kvällarna, vilka boende kommer acceptera den ljudvolymen kl 22? Snälla snälla, tänk på våra barn och ungdomar och bygg Sickla Idrottspark!

Johanna Nordlander (Nacka, 2022-10-28)

#717

Det är oerhört viktigt, både för individ och samhälle, med barn- och ungdomsidrott. Att kunna spela fotboll, spontant eller i klubb, utan att behöva långa transporter med bil är dessutom centralt också ur ett miljöperspektiv. Jag vill att "mitt" Nacka uppmuntrar ungdomar att idrotta!

Fredrik Renheim (Nacka, 2022-10-28)

#720

Vikten att värna om möjlighet och närhet till idrott och gemenskap för barn och ungdomar

Elin Tivemark (Stockholm, 2022-10-29)

#721

Det finns inte en enda yta för spontant sportande på västra sicklaön

Magnus McPheat (Nacka , 2022-10-29)

#725

Möjlighet till idrott, rörelse och motion för unga är extra viktigt när städer växer. Invånarna, barnen behöver meningsfull och hälsosamma aktiviteter! Det går inte att bygga bort alla sådana ytor som säkerställer denna möjlighet.

Henrik Reiz (Stockholm, 2022-10-29)

#734

Jag vill,att våra barnbarn och deras vänner ska få en aktiv fritid och ett friskt liv i samspel med gemenskap och glädje!

Marie-Anne Werner (Tynningö , 2022-11-01)

#736

Det är otroligt viktigt att barn och unga har ytor att röra sig på i sitt närområde. Området förtätas och de fria ytorna planeras bort. Planera istället för främjande av en hälsosam livsstil för oss som bor i Sickla/Nacka.

Elisabet Kindqvist (Nacka , 2022-11-01)

#738

..jag vill ha med

Erika Reje (Sickla, Nacka , 2022-11-01)

#744

Mer idrott till folket.

Jonas Hybinette Lindström (Älta, 2022-11-07)

#755

Mina barn spelar i Sickla IF och får ofta träna på planer långt från Sickla och på sena tider. Redan från 13 års ålder är det träningar till 21:30.

Petter Forsberg (Nacka, 2022-11-16)

#756

Jag tror på aktiva barn

Erik Bergman (Nacka, 2022-11-16)

#768

Det är viktigt för kommunen att barnen/ungdomarna har tillgång till idrottsplatser. Med tanke på ty ungdomsohälsan , ofta med övervikt som följd måste möjlighet till rörelse bjudas för fler. Redan nu är det svårt att få träningstider på befintliga idrottsplatser. Ni kan inte bebygga allt!

Helena Trotzig (Saltsjö-Boo, 2022-11-25)

#769

Möjligheter att röra på sig tillsammans med andra och relativt nära hemifrån är en av hörnstenarna i våra liv; vuxna och barn, nyanlända och infödda. Bra för hälsa och integration. Platsen finns redan!!!

Inger Nordlund (Nacka, 2022-12-02)

#776

Jag anser det vara av yttersta vikt att barn och ungdomar rör sig så mycket som möjligt på grund av deras hälsa. Alla barn har inte heller föräldrar som kan skjutsa. Tillgänglighet är ett måste för en rättvis fördelning av kommunala och statliga investeringar.

Judith Kupersmidt (Johanneshov, 2023-04-07)

#777

.

Mattias Sorelind (Nacka , 2023-05-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...