JA till Sickla Idrottspark - NEJ till detaljplan bostäder Sydvästra plania

Kommentarer

#3

Barn är barn även där marken är dyr

Linda Mattsson (Nacka, 2022-10-19)

#5

Jag skriver under här för jag säger JA till till sickla idrottsparken och nej för detaljplanen.

Niina Honkakumpu Gångfeldt (Nacka, 2022-10-19)

#8

Jag vill att ungdomar ska ha tillgång till idrott.

Patricia Rosenfors (Nacka, 2022-10-19)

#9

Mina döttrar spelar fotboll och den måste vara lättillgänglig så alla kan ta sig dit. Det ska inte krävas föräldrar med bil för att ta sig till träning. Jämlika möjligheter till vår största idrott är kritiskt.

My Olsson (Nacka, 2022-10-19)

#24

Mina två döttrar spelar fotboll. De älskar klubben Sickla IF och alla deras vänner där. Själv är jag tränare för bådas lag och spenderar varje minut att hålla glädjen och idrotten vid liv. sicklavallen gör vår del av den stora världen så mycket bättre!

Kim Westerlund (Stockholm, 2022-10-19)

#49

Idrott är viktigt och ska kunna utövas nära hemmet för barn och ungdomar. Även vuxna ska ges möjlighet att vara aktiva i idrottsföreningar och då inte bara som ledare. Viktigt att antalet idrottsanläggningar ökar i takt med att kommunens invånarantal ökar.

Klas Arnerdal (Nacka , 2022-10-20)

#50

Forskningen visar att sport är förebyggande för barn att hålla sig borta fr dumheter och sedan har vi ju hälsan.

Menekse Mermer (Stockholm , 2022-10-20)

#53

Viktigt att barn o ungdomar har nära till sport o lekområden. Viktigt för att minska segregation, viktigt för folkhälsan, viktigt för framtiden.

Malin Linder (Saltsjö-Boo, 2022-10-20)

#55

Nej till Nacka Sovstad. Ja till ett samhälle där idrott och annat föreningsliv får plats. Det räcker nu med kompakta, mörka bostadskvarter. Ta tillvara kraften och engagemanget hos fotbollsförädrar och skapa Sickla Idrottspark för knattarna och alla ungas skull.

Lena Egerström (Nacka, 2022-10-20)

#59

Ett välfungerande samhälle behöver centrala hallar o idrottsytor gör unga. Detta
är en av de sista centrala ytor vi har i Nacka. Vi som är engagerade i idrotten vet att vi redan har en allvarlig brist på halkar o planer och att det blir allt mer ojämlikt då socialt svagare grupper inte kan skjutsa långt till de få tider som finns

Emma Thorsen (Saltsjö-Duvnäs , 2022-10-20)

#60

Jag är boende i området och ser vilken skada det skulle göra för barnen i första hand, familjen och samhället i förlängningen.

Petra Koppla dahlberg (Nacka , 2022-10-20)

#62

Sicklaön behöver idrottsytor för invånarnas hälsa och välmående

Niklas Schwarz (Nacka, 2022-10-20)

#63

Mina barn och även jag behöver en elvamanna plan som hemmaplan där vi bor. Idrottsytorna behöver bli fler när Nacka och Sickla växer och bygger stad.

Malin Iderström (Nacka, 2022-10-20)

#64

Sicklaön och Sickla IF behöver fler ytor för fotboll och idrott, det är helt självklart!

Stefan Meller (STOCKHOLM, 2022-10-20)

#72

Sicklavallen ligger idag i ett område där det är brist på ytor för idrott och spontanidrott och behövs för våra ungdomar. Barn och ungdomar blir stillasittande och får hälsoproblem. Detta motverkas bäst genom att erbjuda bostadsnära och tillgängliga ytor för rörelse.

Anna Curtius (Nacka, 2022-10-20)

#73

JA till Sickla idrottspark

Melissa Hasic (Nacka Strand, 2022-10-20)

#75

Har vuxit upp i Sickla, gått på Sickla skola och spelade fotboll på Sicklavallen för Atlas Copco IF … den behövs för dagens barn och ungdomar!

Anne-Marie Balbi (Nacka, 2022-10-20)

#77

Vi behöver ha ytor för idrott och rörelse, gärna spontant och inte alltid organiserat.

Magnus McPheat (Nacka, 2022-10-20)

#78

Jag är av den bestämda uppfattningen att barn och ungdomar ska ges möjlighet att bedriva sin idrott i närområdet!

Maria Fernstedt (Nacka , 2022-10-20)

#84

För Mina barn och barnbarns skull och alla barn och ungdomar i Sickla med omnejd

Gunilla Iderström (Uppsala, 2022-10-20)

#85

En superviktig fråga för att barn och ungdomar ska må bra!

Maria Mattsson (Nacka, 2022-10-20)

#91

Självklart ska det finns plats för idrott. Det håller ungdomar borta från annat. Naturlig sund mötesplats för många.

Liselotte Eklöf (Saltsjö Boo, 2022-10-20)

#92

Sickla IF Fotboll och deras medlemmar blev LOVADE att en NY 11-spelarplan skulle byggas på exakt samma plats där den gamla låg. Se nu till att ni kan hålla det ni lovar! Gör rätt för framtidens barn och ungdomar!!

Dennis Jona (Stockholm, 2022-10-20)

#94

Gynna ungdomsidrotten!

Helge Nyman (Stockholm, 2022-10-20)

#96

Sickla idrottspark behövs för hela området vid gränsen Nacka/Stockholm, för barnens hälsa och för att områdena ska vara fortsatt lugna och därmed attraktiva för barnfamiljer. Skapa Sickla idrottspark nu!

Kerstin Danasten (Stockholm, 2022-10-20)

#98

Jag skriver under därför att det vore så bra att ha en idrottspark på en central och lätt tillgänglig plats i Nacka. P platser finns intill för bilburna men de kanske inte ens behövs eftersom platsen ligger så centralt för Nackabor att kunna cykla till.

Nannette Büsgen (Nacka, 2022-10-20)

#101

Det finns ett stort behov av ytterligare 11-mannaplaner centralt i Nacka. Träningsytorna är redan idag alldeles för små och Nackas befolkning växer. Idrott är viktig inte minst för barn och unga. Att satsa på en ordentlig idrottsanläggning i Sickla är en för mig självklar prioritering för Nacka jämfört med det alternativ som föreslagits av styrande politiker.

Ulf Ellingsen (Nacka, 2022-10-20)

#123

Det är väldigt viktigt med fotbollsplanen som bjuder in till så mycket spontanlek och rörelse.
Viktigt att den är åtkomlig. Alltså ej uppe på ett tak eller långt ifrån barnen.

Jorgen Kard (Nacka, 2022-10-20)

#124

Rörelse är viktigt och det är viktigt att det finns möjlighet för det i nära anslutning till barnen.

Eva Eriksson (Nacka, 2022-10-20)

#125

Fria rörelseytor behövs även på Sicklaön, bygg inte bort det lilla som finns kvar. Och det är viktigt att idrott är lättillgängligt. Hälsa hos unga är en förutsättning för att de ska klara vardagen och få med sig bra vanor. Inte kräva att föräldrar behöver skjutsa eller köpa busskort.

Ellen Bergseth (Nacka, 2022-10-20)

#127

Det var fel redan från början att ta bort den 11:manna plan som fanns i Sickla. Barn behöver idrottsarenor på rimligt avstånd från hemmet.

Ingela Wallin (Nacka, 2022-10-20)

#128

Idrotten är en bra aktivitet för alla i samhället. Skapar god hälsa och en vettig gemenskap.

Ssanne Jonsson (Nacka Stockholm , 2022-10-20)

#134

Vill inte att Nacka exploateras mera.

Barbro Liljenström (Nacka, 2022-10-20)

#139

Nacka behöver bevara idrottsplatser

Åsa Berglund (Nacka, 2022-10-20)

#144

Jag vill ha en idrottspark - det är bra för de unga själarna.

Linus Schwarz (Nacka, 2022-10-20)

#146

Med folkhälsa och utanförskap som stora samhällsutmaningar behöver kommunen idrottsrörelsen, och idrottsrörelsen behöver anläggningar!

Sofia Wreding (Nacka , 2022-10-20)

#152

Jag skriver under för jag vet att de är barn och ungdomar som är på Sickla Vallen dagligen även från Sickla Skola och från Jensen och att de är fotbollsträningar dagligen och på helgerna spelas de matcher där. Sickla Vallen måste vara kvar.

Camilla Harlert (Nacka , 2022-10-20)

#154

Vill ha möjlighet till idrott nära Sickla för barnen.

Alejandro Trejos (Nacka, 2022-10-20)

#155

Jag skriver under därför att det är galet om det tas bort fler ytor för våra barn o ungdomar. Det är redan sådan nedrustning i skolorna i Nacka gällande vuxentäthet att barnen mår så dåligt av att ingen har tid för dem. Att dessutom krympa deras fritid och plats för densamma kommer göra att vi har en tung utgift framöver för våra då ”skadade” ungdomar.

Malin Söderberg Wikström (Nacka , 2022-10-20)

#158

Vi måste bygga på ett hållbart sätt för barn, ungdomar och folkhälsan. Samhällsplaneringen måste vara inkluderande, inte exkluderande.

Dan Mathiasen (Nacka, 2022-10-20)

#169

Absolut bästa platsen när det gäller tillgänglighet för Nackas idrottande barn. Massor med kollektivtrafik. Nära till allt och det behövs inte så mycket bilåkande.

Christina Emell (Älta , 2022-10-20)

#172

Som småbarnsförälder till tre barn, boende i Sickla, är jag djupt oroad över att vi inte har någon elvaspelarplan på rimligt avstånd. Dessutom är möjlighet till spontanidrott oerhört viktigt och med det nya förslaget, med två sjuspelarplaner utan yta runt planerna kommer möjligheten för spontanidrott drastiskt minska. Tänker Nackas styrande politiker någonting på konsekvenserna för detta utifrån ett folkhälsoproblem-perspektiv? Och sen undrar jag: har någon av er någonsin varit engagerad i ideell idrottsförening? Det kan ni knappast ha varit med tanke på hur ni styr kommunen utifrån ett idrottsperspektiv.

Karl Andrén (Nacka, 2022-10-20)

#180

Vi behöver fler och bättre idrottsytor! För hälsa, trygghet och glädje!

Niclas Sjöstrand (Gustavsberg , 2022-10-20)

#181

Idrottsmöjligheter är viktigt!

Anne Brydolf (Nacka, 2022-10-20)

#183

Det är de unga som är samhällets framtid.

Unga behöver både fritidsaktivitet och lättillgängliga idrottsplaner för att få möjlighet att må bra och utvecklas inom föreningslivet.

Fredrik Larsson (Nacka, 2022-10-20)

#186

Jag tycker att det är superviktigt med tillräckliga idrottsytor nära där barnen bor. Borde vara en självklarhet.

Teresa Lindholm (Stockholm, 2022-10-20)

#189

Jag tycker att barn ska kunna cykla till sina aktiviteter även i områden med dyra tomtpriser

Bodén Ylva (Strängnäs , 2022-10-20)

#196

Jag vill bo i en kommun som inte bara säger att idrott är viktigt för barn och ungdomar men också visar det med handling. Bristerna på idrottsplaner/ hallar idag är stora och kommer bli ännu större med den planerade inflyttningen. Sickla idrottsplats är extra viktig då det är en av de sista platserna i centrala Nacka. Jag vill bo i en kommun där barn och ungdomar behandlas lika och har samma möjlighet att idrotta i sitt närområde. Oavsett vad marken är värd.

Jag vill bo en kommun som inte säljer kommuninvånares mark för att täcka upp för dagens dåliga ekonomi. Det är inte rättvist mot kommande generationer och omöjligt att ångra.

Jenny Danielsson (Saltsjö-Duvnäs , 2022-10-20)

#198

Jag kan förstå att de som behöver detta mest drabbas hårdast. Bor i området. Vill ha vallens härliga aktivitet och liv kvar i området

Lize Hagerlund Moberg (Nacks, 2022-10-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...