STOPPA NEDLÄGGNINGEN AV VÅR FÖRSKOLA

Kommentarer

#2

Ett helt vansinnigt beslut där man vill rasera en verksamhet som har ett bättre genomsnitt i sina föräldraenkäter än både övriga fristående förskolor och framförallt jfrt med kommunal verksamhet. Våra barn ska inte behöva ryckas upp så här akut utan att vi som föräldrar får en ordentlig genomgång med beslutsfattarna i fråga.

Alexandra Källström (Göteborg , 2022-09-01)

#4

Mitt barn går på förskolan och trivs extremt bra!

Christina Rost (Göteborg, 2022-09-01)

#5

Detta är fullständig galenskap, det är absurt och helt oacceptabelt!
Samtliga föräldrar är rörande överens om att denna förskolan uppfyller allt och lite därtill på samtliga punkter och vi är således mycket nöjda och trygga med att ha våra barn på den här förskolan.
Vi har aldrig blivit hörda av förskoleförvaltningen utan beslut har tagits digitalt, dvs utan fysiskt besök från dem, och allt som det yrkas på (den infon som vi har fått) går helt emot alla föräldrars upplevelse!
Så här kan det bara inte få gå till!!

Susanne Svensson (Göteborg, 2022-09-01)

#9

Mitt barn går på denna fantastiska förskola och jag är trygg i att lämna henne där. Vi har haft vårat barn på kommunal förskola och vill ABSOLUT INTE tillbaka dit igen.

Kristin Svahn (Göteborg , 2022-09-01)

#12

Ett fullständigt huvudlöst beslut, taget alldeles för snabbt. I beslutsgrunderna så är det grundläggande brist på kommunikation från huvudmännens sida som är avgörande. (Kommunikation- inte miss skötsel av verksamheten) Det borde man få en rimlig möjlighet att åtgärda utan att barnen, vårdnadshavare och personal ska behöva tvingas till uppbrott inom loppet av en vecka. Undermåligt och stötande att en förvaltning kan agera så bristande och känslokallt.

Jonas Christiansson (Göteborg, 2022-09-01)

#14

Förskolan är en trygghet för mitt barn med engagerade pedagoger som sätter barnen i centrum!

Maria Brandt (Göteborg , 2022-09-01)

#15

Mitt barn går på förskolan och trivs otroligt bra! Förskolan drivs på ett exceptionellt bra sätt med värderingar där barns trygghet står i centrum, en förskola där ledningens och pedagogernas ideliga engagemang i barnens utveckling genomsyrar hela verksamheten, och en förskola där barnen bemöts med respekt, delaktighet och tillit.

Med det grundlösa och ofattbara beslutet från förskoleförvaltningen sätts alla barns trygghet i gungning och skapar stor oro och stress för oss och för personalen.

Jag vädjar till er alla att skriva under detta protestbrev för att tvinga beslutfattarna att ompröva sitt beslut och stoppa nedstängningen av vår fantastiska förskola.

Behrooz Razaznejad (Göteborg, 2022-09-01)

#17

Våra barn trivs enormt på förskolan.
Personal & pedagoger lägger ner sin själ för att ta hand om barnen dagligen. Barnen känner sig trygga och utvecklas med varje dag. Skolan får topp betyg på skolenkät & schoolparrot.

Michail Zoulakis (Göteborg, 2022-09-01)

#28

Det är orimlig hantering av barnens trygga vistelse på en mycket fin och pedagogisk förskola, att stänga den med så kort varsel och dessutom att inte lämna ut underlaget för sitt beslut till berörda verkar vara ett orimligt beslut, taget av kommunen. Hur är detta möjligt idag att inte lämna ut underlag för beslut, när det handlar om barnens dagliga vistelse?

Ann-Sofie Brobeck (Göteborg , 2022-09-02)

#32

Nedläggningen av förskolan måste stoppas!

Johanna Stoltz (Göteborg , 2022-09-02)

#33

Jag vill att mina barn ska få gå kvar på förskolan där de är trygga och trivs!

Anna Tjellander (Göteborg , 2022-09-02)

#43

Med vänlig hälsning, mina barnbarn går där och trivs förträffligt…! Det är aldrig bra att bryta upp barn från en trygg tillvaro!
Det är rent av att äventyra barnens utveckling

Jonas Maxlin (Stockholm, 2022-09-02)

#44

Våra barnbarn går på den hotade förskolan, och trivs alldeles utmärkt. Barns välmående måste gå före politikers galenskap.

Lars Eriksson (Storvik, 2022-09-02)

#45

Hur tänker ni beslutsfattare?!?!
Det är våra barn det handlar om!
Det måste självklart finnas en lösning där barnen får gå kvar på Montessori Vega förskola!

Åse Alexandersson (Göteborg, 2022-09-02)

#49

Jag vill inte att vår förskola läggs ner!

Ida Storm (Göteborg, 2022-09-02)

#50

Felaktig hantering av en utmärkt förskola
Överklagar beslutet!

Ulf Smith (Göteborg, 2022-09-02)

#51

En plötslig nedstängning straffar ffa barnen.

Susanne Olsson (Göteborg, 2022-09-02)

#55

Mina barnbarn ska få en fortsatt trygg och pedagogisk förskola

Annica Sällberg (UddevLla, 2022-09-02)

#68

"Konstig" motivering från förvaltningens sida att stänga en förskola som helt klart älskas för sin goda pedagogik av alla barnens föräldrar,såvitt vi alla har förstått!

INGER-LENA SMITH (Sätilavägen 547, 2022-09-02)

#70

Min son går i förskolan och vi är mycket nöjda med den!!

Vadim Brandt (Göteborg, 2022-09-02)

#71

Jag skriver under för att jag anser att beslutet att återkalla tillståndet till Montessoriförskolan Vega har genomförts på ett sätt som drabbar barn och familjer på ett orimligt sätt.

Johan Larsson (Göteborg, 2022-09-02)

#74

Det är en fantastiskt fin förskola och jag har inte fått höra en vettig anledning till att den behöver stängas.

Christopher Ek (Göteborg , 2022-09-02)

#96

För att det slår hårt mot barnen och föräldrarna

Danijela Trifkovic (Göteborg, 2022-09-02)

#104

Min son ska få gå kvar!

Victoria Sture (Göteborg , 2022-09-02)

#105

Stäng inte ner förskolorna!

Victor Sjölin (Göteborg , 2022-09-02)

#106

En fantastisk skola som mitt barn trivts väldigt bra på.

Marcus Sjölin (Göteborg, 2022-09-02)

#108

Det som står där uppe.

Ebba Gunnarsson (Göteborg, 2022-09-02)

#112

Det är mitt bonusbarnbarns förskola som hen trivs så bra på!

Karin Kastemyr (Sandviken , 2022-09-02)

#120

Skolan har utmärkt pedagogiskt versamhetsplan. Personalen är mycket motiverad att arbeta och se till att varje barn trivs där, mår bra i skolan och utvecklas. Jag motsätter starkt stängninen av skolan. Barnens välmående och hälsosam utveckling måste vara prioritet.

Terttu Karunaratne (Broadstairs, 2022-09-02)

#123

Mina syskonbarn går på den förskolan

Evelina Tehler (Falun, 2022-09-02)

#124

Jag skriver på grund av att vår bästa kompis Esther ska få gå på hennes favorit-förskola.
Det är en så viktig grund in i livet att barn får gå på en förskola där de trivs och känner sig trygga. I detta fall är det dags att lyssna på barnen, låt den vara kvar!

Sofia Steineck (Uppsala, 2022-09-02)

#125

Det går inte att riva upp barn från deras trygga punkt utanför hemmet på ett sådant här sätt. Skärpning.
Låt förskolan vara kvar.

Fia Linderdahl (Uppsala, 2022-09-02)

#132

Att det är absurt att ni stänger en förskola

Lina Svensson (Göteborg , 2022-09-02)

#134

Ett fullständigt horribelt maktmissbruk av enskilda tjänstemän i kommunen, som troligen vilseleder de folkvalda till ett felaktigt beslut pga en trolig egen agenda i ärendet. Jag vill påminna om att är det så, är detta en brottsig handling enligt brottsbalken vilket jag tror är skälig grund för avsked.

Martin Carlson (Landvetter, 2022-09-02)

#139

Orimligt kort tid samt undran om förskolan har fått någon erinran om dessa problem och haft en chans att rätta till dem.

Jan Blomgren (Stockholm , 2022-09-02)

#142

Jag vill stötta de barn och föräldrar som ser det som nödvändigt att väcka opinion i frågan om skolan.

Miriam Knudtzon (Göteborg , 2022-09-02)

#143

Min brors barn går på förskolan och är otroligt glada för den. Det är en fantastisk förskola och en katastrof om den stängs!

Maria Ondracek (Köpenhamn, 2022-09-02)

#148

Förskolan är bra och ska inte läggas ner PUNKT! Vart ska barnen ta vägen?

Lena Collin (Göteborg, 2022-09-02)

#166

Barn förtjänar en trygg punkt i uppväxtens formativa år och denna trygghet utgörs i stor utsträckning av förskolan. Då jag personligen känner anställda vid förskolan och vet det enorma arbete som läggs ner av de anställa för att upprätthålla en trygg och lärorik miljö för barnen. Tycker jag att det skulle vara förkastligt både för personal och tillika barnen att skolan skulle stängas ner.

Albin Persson (Göteborg , 2022-09-02)

#169

Förskolan Vega driver förskolan med omtanke och känsla så lägga ner en verksamhet som fungerar är inte optimalt

Ronald Haglund (Romelanda , 2022-09-02)

#171

Jobbat på Vega Montessori förskola och det är en underbar verksamhet.

Isa Renström (Göteborg , 2022-09-02)

#174

erick flores

erick flores (goteborg, 2022-09-02)

#177

Jag tycker det är dåligt att rycka upp ungarna utan en förvarning på mer än en månad.

Cecilia Wikstrom (Göteborg , 2022-09-02)

#186

Jag har under 2 års tid arbetat som vikarie på Vega. Jag har arbetat på båda deras avdelningar med alla pedagoger.
Jag har med glädje kommit dit varje gång och under den här tiden sett och förundrats över hur man så oerhört skickligt och pedagogiskt arbetar med barnen på alla nivåer,vilken otrolig utbildning inför livet de får och hur man på absolut bästa sätt förbereder barnen inför skola och andra färdigheter som kommer dem framöver!
Jag vet vad jag talar om för jag har samtidigt arbetat som vikarie inom Bemanningsenheten i Göteborgs stad och sett den kommunala verksamheten såsom den ser ut i verkligheten.
Det finns INGEN som ger ens i närheten de förutsättningar,bildning och färdigheter som Vega ger.
Det är med en stor skämskudde jag står och är totalt chockad över att tillståndet för Vega dragits in. Det är trots allt inte bara ett tillstånd,det är barns trygghet och lärande som slås sönder totalt!
Barnperspektiv är ett icke existerande ord inom Förskoleförvaltningen.
SKÄMS!

Natascha Lentz (Göteborg , 2022-09-02)

#193

Att riva upp barns trygghet är aldrig bra! Sätt er ned och lös situationen först innan ni tar så här drastiska beslut med så kort varsel, som ni har gjort. Den här förskolan fungerar bra med personal, föräldrar och barn. Hjälp barnen med den här tryggheten sommar nu har. Elsas farmor

Christina Ondracek (Stockholm, 2022-09-02)

#194

Jag anser att detta är en bra skola som inte borde läggas ner!

Aram Mashouf (Göteborg, 2022-09-02)

#196

Det är inte bara orimligt att omkullkasta vardagen för barnen, utan även för personalen som enligt recensioner tycks göra ett strålande arbete. I rådande
samhällsklimat, där arbetsmarknaden just börjat återhämta efter utbredd arbetslöshet, är beslutet att punktera en fullt duglig institution befängt.

Dessutom är det från vettet att medvetet och till synes grundlöst skapa turbulens i en ung och skör människas liv. Det är i början av livet som den allmänna uppfattningen av tillvaron sker, känns det då inte dumt att avsiktligen skapa en otrygg och instabil värld för kommande generationer? Vinstbehovet hos människan skrämmer mig.

Fabian Zeidlitz (västerås, 2022-09-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...