Högklubben i Kristinestad

Kommentarer

#12

Pga att det är häftigt med ”kansaöaisaloite”.
Anrika stället bör bevaras, tänk om stället kunde berätta💕

Asko Santala (Rättvik, 2022-08-25)

#17

Det är av stor betydelse att Högklubben fortsättningsvis ska fungera som ett allmänt rekreationsområde. För kommande generationer kommer det inte att finnas dylika skärgårdsidyller om vi inte nu tar vårt samhällsansvar och räddar holmen för allmänhetens användning.

Annika Martikainen (K-STAD, 2022-08-25)

#20

Fint område som hembygden värnar om med mycket lokal historia hur sjöfart och livet i skärgården såg ut.

Rasmus Sahl (Vanda, 2022-08-25)

#24

Vistas ofta i Skaftung och vill att Högklubben skall vara tillgängligt för oss alla.

Anna-Stina Kydönholma (Järfälla, 2022-08-25)

#28

Har besökt området i 50 år och vill fortsätta med det. Tack

Ulf Rosengård (Kristinestad, 2022-08-25)

#31

Ett ställe ur hela stadens intresse.
Detta borde vara av högsta prioritet för stad.

Fred Berg (Kristinestad, 2022-08-25)

#34

Jag är född i bygden.

Bjarne Joensuu (Avesta , 2022-08-25)

#41

Bevara området till eftervärlden

Janne Lidberg (Västerås, 2022-08-25)

#42

Jag anser att det är viktigt att Högklubben förblir ett fungerande rekreationsområde i kommunens ägo.

Vivianne Grannas (Avesta , 2022-08-25)

#49

Jag tycker att Högklubben har ett stort lokalhistoriskt värde. Dessutom en ovanligt djup och bra hamn och ett rekreationsområde som bör vara åtkomligt för allmänheten. Platsen är därför värdefull och bör ägas av Kristinestad och förbli öppen för allmänheten. Miljövänlig lokalturism är en växande trend och många strandkommuner i Österbotten har insett det och tagit väl vara på nedlagda stationer i skärgården. Dessa öar är nu i full användning för besöksnäringen på många håll. Många lyckade koncept finns att inspireras av. Det vore ett stort misstag att släppa greppet om en dylik ”naturresurs”. Stråket Kristinestad-Högklubben- Yttergrund är dessutom intressant för båtfarare och kan kanske i framtiden kopplas till Merikarvias Ouran saaristo om man vill bjuda ut en ännu mera omfattande rutt.

Inga-Lill Till (Vasa/Kristinestad, 2022-08-25)

#57

Jag har många barndomsminnen från Högklubb. Önskar att fortsätta kunna besöka Högklubb, och även att andra personer ska få det.

Rasmus Norrby (Stockholm , 2022-08-25)

#74

Det måste finnas ett ställe där båtfolk kan stanna och tillbringa fritiden. Speciellt viktigt är det för dem som inte har nån sommarvilla.

Yvonne Sandberg (Kristinestad , 2022-08-25)

#76

Villan i skaftung. Hemma från Tjöck

Fredrik Antfolk (Korsholm, 2022-08-25)

#95

Jag har besökt stället och tycker att det var en underbar plats.Hoppas det får fortsätta vara ett ställe för rekreation.

Marlene Hinders (Malax, 2022-08-25)

#118

Kohde on historiallisesti jo arvokas ja kaupungin tulee käyttää etuosto-oikeutta ja saattaa alue kaupungin käyttöön!

Ilari Karikko (Vaasa, 2022-08-26)

#121

Ett fint ställe som alla borde ha tillgång till. Bör underhållas av staden och användas till olika former av aktiviteter för alla åldrar.

Stina Nygård (Vasa, 2022-08-27)

#138

Min familj har haft villa på Kumlet sen slutet av 1960-talet och berättelserna om lotsverksamheten och lotsarna har alltid varit närvarande. Det är viktigt att bevara miljön som är en så viktig del av lokalhistorian.

Anne Dahl (Kyrkslätt, 2022-08-27)

#140

Jag upplevde mina bästa somrar som ung i Skaftung och på Högklubben, så bevara stället till ny generation.

Lars Söderlund (Hallstahammar , 2022-08-27)

#144

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-08-27)

#148

Ett fint ställe som bör hållas öppet för allmänheten.

Kalevi Hållfast (Lappfjärd, 2022-08-28)

#151

Som uppvuxen på Klobbin så önskar jag att fler får tillgång till denna pärla i skärgården. Jag har många fina minnen härifrån och det finns all orsak för stan att ta chansen att bevara denna sjöfarthistoriska plats för allmänheten

Roger Skogman (Falun , 2022-08-28)

#155

Jag skriver under för att jag vill fortsätta se stället som öppet för alla. Ett vackert ställe att umgås på under vackra sommar dagar. Kristinestad skulle bra kunna utveckla platsen till ett bra rekreation område.

Patrik Dahlroos (Närpes, 2022-08-28)

#157

Jag kommer från byn och har villa i byn. Högklubben är definitivt en plats som skall utvecklas för rekreationsbruk av kommunens invånare, sommargäster och turister.

Sami Myllyviita (Korsholm, 2022-08-29)

#173

Jag har växt upp i Skaftung, och har mitt barndomshem kvar som sommarstuga. När vi är ute med båten är det så viktigt att det finns ställen där man kan gå i land. Därför önskar jag att Högklubben inte säljs till någon privatperson utan att K.stad utnyttjar sin förköpsrätt.

Mayvor Lindblad (Dagsmark, 2022-08-30)

#177

Jag är uppvuxen på Högklubb och jobbade där den sista tiden lotsstationen var öppen. Den stängdes 1986.
Det är en skyddad plats och trevligt utflyktsmål som jag besöker några gånger varje sommar.

Ulf Öhman (Kaskö, 2022-08-30)

#194

Samma orsak som textskrivare ovan

Sixten Ålgars (Kristinestad, 2022-09-01)

#195

Jag understöder initiativet!

Marianne Sjöström (Kristinestad , 2022-09-01)

#198

Jag hoppas att området även i fortsättningen sa vara tillgängligt för kommunens invånare och båtfarare.

Katja Svens (Kristinestad, 2022-09-02)