Ta ett helhetsgrepp för att skydda haven runt Åland!

Kommentarer

#4

Vi behöver marina reservat, bland annat för att skydda strömmingen mot industritrålningens dammsugningar.

Ola Sundberg (Mariehamn, 2022-08-24)

#14

Haven och för oss ålänningar är i synnerhet Östersjön en förutsättning för liv. Skynda att skydda haven nu.

Carina Aaltonen (Jomala, 2022-08-25)

#21

jag samtycker att skydd av åländska havområden är mycket viktigt eftrsom det finns så fina, mångformiga och unika havsmiljön kring Åland.

Sonja Pajulo (Pargas, 2022-08-26)

#22

Våra hav är en resurs och tillgång som måste förvaltas med omsorg.

Roger Johansson (Mariehamn, 2022-08-26)

#29

För att det är angeläget och viktigt

Gun Lindblom (Kökar, 2022-08-29)

#30

Jag skriver under för värna om haven till 30% enligt EU: S direktiv. Skydda våra hav. Likaså värna vattenskydd och vårt fiske är före renat med bra fiske kvot och hänsyn.

Torgny Söderholm (Mariehamn+, 2022-08-30)

#41

Det är en viktig sak!

Jacob Söderman (Mariehamn, 2022-09-01)

#42

Hav och vatten är vår viktigaste miljöfråga.

Nina Fellman (Mariehamn, 2022-09-01)

#51

Jag stöder skyddande av havsområden

Eva Johansson (Mariehamn, 2022-09-04)

#56

Östersjön är väldigt viktig för mig.

Joel Lindholm (Lemland, 2022-09-05)

#59

Vår havsmiljö är viktig och ska skyddas där vi kan

Susanna Karlsson (Mariehamn, 2022-09-06)

#74

Jag ser det som mycket viktigt att vi har en plan för skyddandet av vattnet.

Marie Hanström (Kumlinge, 2022-09-27)

#75

Jag bor mitt i Östersjön

Ari Wolff (Jomala, 2022-09-28)

#76

*hoppas min ansökan om hembygdsrätt hinner godkännas innan ni lämnar in *

Anna Ingman (Jomala, 2022-09-28)

#77

Det är otroligt viktigt att skydda våra hav!

Emilia Lundberg (Mariehamn, 2022-09-29)

#85

Jag vill gärna vara med i namninsamlingen för att bidra till att ålands havsmiljöfrågor bevaras

Ammi Krogius (Jomala, 2022-10-12)

#86

Vår havsmiljö är väldigt viktig att skydda!

Marita Karlsson (Mariehamn, 2022-10-12)

#87

Det är viktigt.

Päivi Kippo-Edlund (Porvoo, 2022-10-14)

#96

Jag skriver under på grund av att Ålands skydd av havsområden inte når ens nära på EU:s eller Finlands minikrav och för att för mycket exploateringen planeras och görs utan att ta de långsiktiga natur- och miljövärdena i beaktande.

Johanna Mattila (Mariehamn, 2022-10-21)

#102

Vattnet är viktigt

Marina de Haas (Mariehamn , 2022-10-23)