Vi vill att Artist- och Musikerhälsan ska finnas kvar.

Kommentarer

#7

Viktig specialkompetens måste få vara kvar.

Anja Liabäck (Kävlinge, 2022-06-28)

#10

Viktig specialkompetens som behövs!
Som distriktsläkare och amatörmusiker har jag mycket goda erfarenheter av mottagningens arbete!

ingrid Gustafsson (Lund, 2022-06-28)

#15

Jag har på nära håll som sjuksköterska sett hur illa det kan gå för musiker som inte får rätt hjälp och stöd när det behövs. Kulturen är så viktig för oss alla och de människor som ger oss andra så mycket måst kunna få rätt hjälp!

Ni Iv (Löddeköpinge , 2022-06-28)

#16

Artister och musiker måste få goda förutsättningar att utföra sitt arbete så att deras kroppar håller hela yrkeslivet.

Martin Ekman (Växjö, 2022-06-28)

#21

Detta är en mycket viktig kompetens med avgörande betydelse i mitt yrkessammanhang.

Maritha Paulson (Malmö, 2022-06-28)

#23

Jag fått mycket bra hjälp av musikerhälsan genom åren. De besitter specialkunskap som helt saknas inom offentlig vård.

Ann-Sophie Niemand Wind (Malmö, 2022-06-28)

#28

För oss musiker är hon ovärderlig med sitt kunnande om våra specifika problem som kan uppstå.

Yvonne Soelberg (Viken, 2022-06-28)

#32

Artist- och Musikerhälsan behövs!

Ida Meidell Blylod (Malmö, 2022-06-28)

#39

Musikerhälsan har hjälpt mig väldigt många gånger. De är oersättliga!

Lennart Palm (Lund, 2022-06-28)

#41

Jag har aldrig själv besökt Artist- och Musikerhälsan. Men jag har flera kompisar och kollegor som har beskrivit att hjälpen de har fått av Artist- och Musikerhälsan har varit avgörande för deras fortsatta karriär.

Kristine Nowlain (Malmö , 2022-06-28)

#45

Artist och musikerhälsan är en unik och absolut nödvändig för oss utövande musiker.
Dom kan inte ersättas med allmän sjukvård.

Jan Lindberg (Helsingborg, 2022-06-28)

#48

De har hjälpt mig

Anders Hemström (Örebro , 2022-06-28)

#54

Att jag är utövande musiker som under årens lopp fått ovärderlig hjälp och stöd från Artist- och musikerhälsan som möjliggjort att jag kunnat fortsätta utöva mitt yrke.

Carl Henning Fredriksson (Malmö, 2022-06-28)

#63

Detta är viktigt av många anledningar

Marianne Csizmadia (Höör, 2022-06-28)

#65

Den vård som Artist och Musikerhälsan erbjuder är ovärderlig och oersättlig.

Sofia Hanson (Stockholm, 2022-06-28)

#68

Musikerhälsan har ingen motsvarighet när det gäller att erbjuda oss musiker det särskilda stöd som ofta behövs för att orka och vara hela ett helt arbetsliv med våra speciella utmaningar.

Hanna Thorell (Örebro, 2022-06-28)

#71

Hjälpen jag fått av Artist-och Musikerhälsan under årens lopp har varit ovärderlig!
Kompetensen att kunna ta ett samlat grepp om enskilda musikers hälsoproblem finns ingen annanstans i Sverige.

Niklas Andersson (Stockholm , 2022-06-28)

#76

Den speciella kombinationen av prestation, fysisk belastning, koncentration och stress i musikeryrket kräver stor insikt och erfarenhet av dem som skall behandla och stötta vid smärtproblem, belastningsskador och övrig ohälsa. Denna kompetens har verkligen Artist-och Musikerhälsan tillägnat sig och "nischat in sig" på genom åren!
Jag har fått suverän hjälp med allt från ergonomi, fysisk träning, remiss till specialister, medicinering och mentalt stöd.
Helt ovärderligt och omöjligt att ersätta!

Annette Helmers (Dalby, 2022-06-29)

#79

Specialistkunskaper tar alltid lång tid att ersätta om man saknar dem senare. Musiker utsätter sina kroppar och öron för stora påfrestningar, och det behövs experter som kan förstå denna specifika arbetsmiljö!

Fredrik Hulthe (Örebro, 2022-06-29)

#83

Viktigt att ha tillgång till detta!

Yvonne Persoon (Toftbyn , 2022-06-29)

#85

Jag tycker att det är viktigt att det finns en instans med kompetensen ni har som alla har tillgång till.

Cecilia Ståhl (Ulricehamn , 2022-06-29)

#92

Som sångare kan goda råd vara dyra, inte minst vad gäller tid o snabb behandling av åkommor som i den vanliga vården hamnar långt ner på listan. Då är det guld värd att bli förstådd fullt ut o få den hjälp som åtgärdar situationen.

Yvonne Helander (Mölndal, 2022-06-29)

#101

Marie Hofman Hansen

Marie Hofman Hansen (Sdr. Bjert, 2022-06-29)

#106

Artist och Musikers hälsan har en unik kompetens som är ovärderlig för oss musiker. Tänk vilken kunskapsbankvad dessa duktiga läkare, fysioterapeuter och specialister har byggt upp om musikeryrket under alla dessa år!

Kate Pelly (Örebro , 2022-06-29)

#109

Musikerhälsan är ovärderlig för oss musiker!!

Susanja Nielsen (Malmö, 2022-06-29)

#120

Artist- och Musikerhälsans arbete och specialistkunskaper är ovärderliga för musiker och musikpedagoger och för oss ledare som arbetar med denna yrkesgrupp.

Annika Eriksson (Höör, 2022-06-30)

#125

En verksamhet som verkligen behövs för musikers möjlighet att fortsätta sitt arbeta vid skador.

Mikael Ahlbäck (Kumla, 2022-07-01)

#127

Jag skriver under pga all ovärderlig hjälp jag har fått av Artist- och Musikerhälsan genom åren som musikstudent och professionell musiker.

Stina Andersdotter (Malmö, 2022-07-01)

#136

Som musiker måste du prestera på en hög nivå och det kan bli mycket press både psykiskt och fysiskt. Artist och Musikerhälsan har en samlad kompetens som inte finns någon annanstans.

Johanna Andersson (Eslöv, 2022-07-02)

#150

Hos musikerhälsa finns all kompetens som behövs när man arbetar som musiker.

Jenny Ljunggren (Malmö, 2022-07-02)

#154

En fantastisk kompetens ska inte försvinna.

Malin Nyström (Malmö, 2022-07-02)

#158

Musikerhälsan har pga sin kompetens för just musiker och alla problem kopplat till yrket såsom stress, ergonomi, nervositet etc. möjliggjort för mig att kunna fortsätta jobba inom min profession.

Jörgen Svensson (Svedala, 2022-07-03)

#162

Jag skriver under som medmänniska & som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-07-03)

#178

Det är oerhört viktigt att bevara och stimulera musiker och musikstudenter då bl.a. deras kulturutövning bidrar till den allmänna folkhälsan. Framförallt är frilansande musiker och musikstudenter beroende av offentligt kulturstöd för sitt musikaliska utövande .

Liv Meidell (Färjestaden, 2022-07-18)

#186

Det är helt ovärdeligt att musiker kan få hjälp av dessa experter som har lång erfarenhet, insikter och god vägledning för musiker. Musikeryrket är väldigt speciellt och många drabbas av olika skador. Pga hög fysisk och psykisk belastning i kombination med extrem precision, press från omgivningen att prestera perfekt i stort sett hela arbetsdagen ihop med kollegorna och monotona rörelser eller förslitningar på vissa kroppsdelar är det skönt att få hjälp av ett team som ger rätt vård och bemötande direkt, istället för att genom krokiga vägar inom vården bollas runt tills man slutligen hittar någon som förstår sig på de unika problemen som musiker kan ha.

Marit Sjödin (Helsingborg, 2022-07-29)

#188

Musikerhälsan är så viktig

Hanna-Mia Hellberg (Eslöv, 2022-07-31)

#190

Alla musiker bör liksom idrottare ha möjlighet till expertishjälp inom hälsovården därför är Musikerhälsan oerhört viktig!!!

Elisabeth Melander (Malmö, 2022-07-31)

#192

Har mycket god erfarenhet av Artist & Musikerhälsan. De är otroligt bra och kan och förstår musikers situation. Guld värt!

Carin Hallberg (Lund , 2022-07-31)

#196

Jag är välbekant med behovet.

Margareta Rhedin (Lund, 2022-08-02)

#199

Verksamheten är professionell, oerhört viktig, väl inarbetad, vilar på kunskap om musikers yrkesroll och de högt ställda kraven på musiker, har gott renomme' och är oerhört uppskattad!

Ingrid Araldsson (Malmö, 2022-08-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...