Tillsammans för den personliga assistansen!

Kommentarer

#201

Det är självklart

Anneli Wahlberg (Malmö, 2022-07-06)

#208

Jag är Assistansberättigad, och engagerad i frågan.

Maria Olsson (Umeå, 2022-07-06)

#209

Utan assistansen stannar livet!

Hansine Hjellum (Enskede, 2022-07-06)

#212

Väntetiden är en ersättning som är från ett annat århundrade att under en natt med 8 jour- väntetimmar få ut knappt 300:- - före skatt!! Var kan detta vara accepterat annat än i assistansen??? Dags att ändra på detta!!!

Annika Wretensjö (Farhult , 2022-07-06)

#213

Jag skriver under eftersom att jag själv har personlig assistans. Då villkoren är dåliga och lönerna låga så har vi extremt svårt att hitta assistenter med rätt kompetens. Det är också väldigt få som stannar kvar över tid. Vi har en enorm personalomsättning och många pass är obemannade vilket gör att mina behov aldrig riktigt kan tillgodoses. Jag trodde att assistansbeslutet skulle ge mig möjlighet att leva det liv jag vill, men så blev det inte. Allt oftare funderar jag på att avsluta mitt liv. Det måste ske en förändring innan människor dör! För att saker se bra ut "på papper " spelar ingen roll när verkligheten är en annan.

Sofia Nilsson (Umeå, 2022-07-06)

#217

Alla människor skall ha rätten till ett sådant bra liv som möjligt. Vissa har inte ens ett värdigt liv och min son på snart 21 år är en av dem. Han har ett 20 tal diagnoser samt ett stort och omfattande behov av en personlig assistans. I nuläget har han ingen hjälp alls. Inte ens ett boendestöd eller hemtjänst. Bara sina kroniskt sjuka föräldrar som snart ger upp.
Låt alla få leva sina liv som de vill.
Ge en rimlig lön till dem som hjälper andra att få en dräglig vardag.

Ann-Charlott Oksman (Nässjö, 2022-07-06)

#228

Jag har varit assistent i 10 år och anser att villkoren och förutsättningarna urholka med åren.

Jimmy Tåli (Tranås, 2022-07-08)

#229

Att der är rätt, jag jobbar som Personlig assistent och anser att min kund ska kunna ha en fungerande vardag!

Michaela Jernberg (Stockholm , 2022-07-08)

#230

Alla ska få den hjälp de behöver!

Carina Sundell (Huddinge , 2022-07-08)

#231

För detta är en självklarhet!

Sandra Ström (Åkers styckebruk , 2022-07-08)

#235

Jag skriver under för det här är nödvändigt och viktigt!

Kerstin Söderlund (Boden , 2022-07-08)

#236

Mor till assistansanvändare

Eva Hagblom (Huddinge , 2022-07-08)

#244

Har jobbat som inom LSS som boende stödjer och personlig assistent sen 1990.
Älskade det med så kom artrosen o satte stopp. Kanske behöver assistans själv nån gång det vet man aldrig.

Madeleine Lundqvist (Eskilstuna , 2022-07-09)

#248

Jag jobbar själv som personlig assistent, det är en självklarhet att skriva under!

Yvonne Marichal (Stockholm+, 2022-07-09)

#249

Personlig assistans är livsviktigt och SKA hanteras som det

Elin Berglund (Stockholm, 2022-07-09)

#250

Det är för mig en självklarhet, ett av det viktigaste jobben i samhället, som bör uppmärksammas, viktigt för att kunna rekrytera utbildad personal.

Marie-Louise Hagström (Hägersten, 2022-07-10)

#255

En självklarhet!!!

Carina Nordin (Stockholm, 2022-07-10)

#259

Skriver under för att vi är värda en betydligt bättre lön för det viktiga jobb vi gör.

Viveka Johansson (Klippan, 2022-07-10)

#261

Jag har och behöver assistans och behöver kunna ge assistenterna skälig lön mm!

Gunnel Larsson (Höganäs, 2022-07-11)

#262

Livsviktig fråga!

Liselott Rosenlöv (Helsingborg , 2022-07-11)

#263

Alla ska få ha ett liv

jenny Nilsson (Örkelljunga , 2022-07-11)

#264

Min bror omfattas av Lss och jag vill se en förbättring kring villkoren

Linus Molin (Stockholm , 2022-07-11)

#266

Alla har rätt att leva sitt på sina villor, 👊🏻

Jenny Dock (Stockholm , 2022-07-11)

#267

För att min dotter ska kunna leva ett liv som andra krävs assistans. Inget annat fungerar.

Caroline Jensen (Stockholm, 2022-07-11)

#270

Jag vill ha en personlig assistans som det var tänkt från början:
Där, vi assistansberättigade, vet bäst om våra egna behov och liv, inte försäkringskassan, en kommunal nämnd eller en domstol.
Där vi, som är beviljade personlig assistans, inte behöver känna en rädsla varje dag över att den helt plötsligt dras in för att försäkringskassan kommer på att den gjort fel i sitt eget beslut.
Där rätten för alla att kunna leva just det liv den personen vill leva och ta del av samhället på sina egna villkor är självklar och en demokratisk rättighet.
De personliga assistenterna gör ett fantastiskt jobb som är allt annat än lätt och behöver ha en lön som är likhet med deras insats, alltså mycket högre än den lön de har idag. För att det ska bli verklighet så måste assistansersättningen höjas så detta kan genomföras utan att den assistansberättigade blir lidande.
Personlig assistans är inte kul - Det är demokrati och nödvändighet för att alla ska kunna bestämma över hur de vill leva sina liv.

Karin Delén (Enskededalen, 2022-07-12)

#274

Jag jobbar som personlig assistent och tycker det är viktigt att detta yrke ska erkännas som viktigt, bra avlönat och få den respekt vi förtjänar. Och alla som behöver assistans ska få det! För oss assistenter, för assistansanvändarna, Tillsammans!!!

Johanna Lundqvist (Uppsala, 2022-07-13)

#276

Personlig assistans gör det möjligt för min dotter att leva som andra på sina villkor.

Lena Landin (Klippan, 2022-07-14)

#278

Jobbar som personlig assistent och därför känner till konsekvenserna för brukare av att asistansersättningen är både för låg och dessutom helt felkonstruerad vid ersättning under jourtid.

krister maltby (ödåkra, 2022-07-15)

#279

För att leva upp till FN:s konvention om Mänskliga Rättigheter och våra nationella arbetsrättsliga lagar måste rimliga villkor gälla för personlig assistans.

Andreas Greén (Linköping , 2022-07-15)

#280

Viktigt att vi står upp för lika rättigheter för ett fungerade liv. Att belysa och peka på detta, är viktigt, då det är grupper som inte alltid hörs i samhället.

Anna Gustavsson (Göteborg, 2022-07-15)

#282

Min son har 24/7. Perfekt beslut, men värdelöst när man inte kan anställa någon!!! Pga lönerna är låga. Samt en kvarts betalt / jourtimme!!!! Omöjligt att få någon att arbeta natt och omöjligt för mej som mamma att bryta mej loss och jobba som usk någon annanstans. Jag är fast i mitt hem!

Mia Jansson (Skövde, 2022-07-15)

#283

Den personliga assistansen betyder allt för min son, och hans underbara assistenter förtjänar dessutom bättre lön.

Richard Karlsson (Malmö, 2022-07-15)

#285

Rimliga villkor är en självklarhet

Camilla Strid Johansson (Åhus, 2022-07-15)

#286

Om några behöver bättre och tryggare villkor så är det våra personliga assistenter. De gör varje dag skillnad i en medmänniskas liv.

Ka Widebeck (Stockholm, 2022-07-15)

#289

Även människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätten till ett meningsfullt liv och att kunna leva som andra. Om inget görs åt schablonersättningen kommer den rättigheten på sikt att försvinna och det kommer bli allt svårare att erbjuda assistenter en bra arbetsmiljö.

Per-Anders Hultin (Umeå , 2022-07-16)

#294

För att jag jobbar inom assistansen och veth ur det ligger till.

Alejandro de la Rivera (Stockholm, 2022-07-17)

#295

Min dotter blev sjuk när hon var 2,5 år och behöver idag hjälp med precis allt men jag kämpar fortfarande med att hon ska få de timmars assistans som behövs för ett så bra liv som möjligt.
Jag har gråtit så mycket över att känna hur hennes liv inte känns värt något för de personerna som säger att hon inte kan få timmar, ett exempel är att man inte får assistans för kommunikation förrän man är 6 år, vilket känns otroligt jobbigt då hon pratade nästan flytande innan hon blev sjuk..
Att leva med en sorg och samtidigt behöva kämpa för hennes rättigheter som människa tar verkligen på krafterna och jag hoppas verkligen att ingen ska behöva ha det såhär i framtiden.

Malin Hansen (Borlänge, 2022-07-17)

#296

Tycker detta är viktigt

Magnus Jonfjärd (Karlskrona , 2022-07-18)

#299

Det skall vara lönsamt att arbeta. Sluta snåla på dem som mest behöver det. Pengarna finns men har hamnat i fel ficka. Tänk långsiktigt alla tjänar på att dela med sig.

Nicole Deconihout (Skärholmen+, 2022-07-19)

#301

Jag har en syster som är i behov av assistans och som nyligen fått den reducerad på grund av att det räknas timmar, behovet av stöd delas upp på olika beslutsfattare och det görs bedömningar utifrån mallar i stället för att utgå från individen – trots att det finns en lag, LSS. Så mycket saker går framåt i vårt samhälle men när det gäller assistans har det politiskt och ekonomiskt blivit sämre. Jag blir rädd när jag tänker på det.

Mikaela Laurell (Stockholm, 2022-07-19)

#302

Utan assistans stannar livet för min dotter. Ett livsviktigt jobb helt enkelt. Ett jobb som bör följa med i löneutvecklingen och ersätta alla arbetade timmar.

Carina Pahl Skärlind (Nacka, 2022-07-20)

#305

Assistansen måste få kosta mer. Vi kan aldrig behålla de riktigt bra assistenterna då vi aldrig kan erbjuda höjda löner.

Maria Celion (Västerås , 2022-07-20)

#306

Inte acceptabelt att 315:- ska räcka till det som idag politikerna anser att summan ska täcka. Synen på människans värde o graden av ansvar för både brukare o arbetstagare måste förändras.

Cecilia Hansen (Saltsjö-Boo, 2022-07-20)

#307

Det är så viktigt och behjärtansvärt. Lönerna måste stå i proportion till det ansvarsfulla arbetet.

Gunvor Segerbrant (Södertälje , 2022-07-20)

#311

Som assistent har man ingen möjlighet att få bättre lön när man gör ett bra jobb.
De borde kunna synas i lönekuveret när man engagerar sig att en medmänniska får ett bra liv.

Monica Dalman Hahn (Västerås, 2022-07-20)

#314

Alla ska ha lika värde och frihet.
Assistans är en del av detta och även överlevnad för brukare och familjer.
De förtjänar en rimlig lön och fler som arbetar med assistans behövs.

Annelie Pahl (Nacka, 2022-07-20)

#315

Skapar jämställdhet för alla, som behöver få leva sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar.

Anita Olsson (Sala, 2022-07-20)

#324

Ett av världens viktigaste yrke

Alexandra Algotsson (Kalmar , 2022-07-21)

#326

Jag unger 20 år arbetat som LSS-handläggare i kommuner och sedan 6,5 år som enhetschef för personlig assistans i privat bolag. Att få leva som andra och leva sitt liv borde inte vara ett ämne som diskuteras och ifrågasätts utan en fullkomlig självklarhet för alla.

Johanna Klapp (Eslöv, 2022-07-22)

#329

Jag är personlig assistent

Josefine Knuts (Bräkne-Hoby, 2022-07-22)

#331

Jag vill behålla vår personal som gör att vi kan leva..

Josephine Nilsson (Asarum, 2022-07-22)

#334

Att få en stabil, kompetent och långvarig assistentgrupp är högsta prioritet för att brukaren ska få en dräglig vardag, som de har rätt till. En marknadsmässig lön kan förhoppningsvis attrahera assistenter som vill arbeta som personlig assistent.

Ann-Charlotte Uddegård (Stockholm , 2022-07-23)

#338

Min dotter klarar sig inte utan assistans!

gunilla weinstock (lidingö, 2022-07-24)

#339

Assistenter ska ha högre lön, de har hand om människor som utan sin assistent i princip inte skulle klara sig i 1 minut.
Det är en självklarhet att assistansyrket ska få en högre status med utbildning och med det högre lön

Anna Josephson (Stockholm , 2022-07-25)

#341

Människor hamnar i kläm. Försäkringskassan tar flera månader på sig för att fatta beslut o kommunerna vägrar ta sitt ansvar. Under tiden skriver sjukvården ut personer som är färdigbehandlade utan att ha ett beslutsunderlag trots att behovet av dubbelassistans är uppenbart. Ersättningen medger inte möjlighet att rekrytera kompetens. Lönenivån är pinsamt låg för en personlig assistent som dagligen övervakar livsfunktioner så som andning för personer med stora funktionsnedsättningar

carina ingren (Stockholm, 2022-07-25)

#342

Har 2 barn/ungdomar med autism,IF och epilepsi.Utan Personliga assistenter skulle vi föräldrar rasa samman och juniorerna inte få den hjälp/stöd i vardagen dom behöver.

Susan Tällström (Norsjö , 2022-07-25)

#345

Marianne Engberg

Marianne Engberg (Yngsjö, 2022-07-26)

#353

Vår dotter älskar sina privata assistenter och vill att de stannar länge och det gör de om de får bra betalt för sitt yrke som är underbetalt med tanke på allt ansvar de har.

Christine Uneram (Furulund , 2022-07-27)

#354

Jag har en son med assistans

Angelica Kellgren (Arvika, 2022-07-27)

#356

Allas lika värde här i livet.

Jonas Nilsson (Helsingborg , 2022-07-27)

#364

Arbetat 15 år som personlig assistent. Ett jätteviktigt jobb som tyvärr inte följer alla andras löneutveckling.

Therese Rimpler (Malmö, 2022-07-30)

#365

Vi har mycket svårt att rekrytera personliga assistenter till min son. De vi får är ofta oerfarna och det är därför oerhört viktigt att de får den utbildning och det stöd de behöver för att utföra sitt uppdrag på rätt.De behöver dessutom få en lön som de kan försörja sig på så att de stannar i uppdraget, eftersom min son har autism och väldigt svårt för dessa ständiga uppbrott och personalbyten. Vi som föräldrar behöver tryggheten av personal som känner vår son, som förstår hans kommunikationsljud och sinnestämning och som känner sig säkra i att hantera epilepsianfall och blodsockerfall och vi vill ju inte heller ha 20 olika personer som invaderar vårt privatliv varje år.

Thonia Roth (Åsljunga, 2022-07-31)

#369

Att vara personlig assistent är ett viktigt jobb. Egentligen vill ingen behöva ha personlig assistans, det är en av alla anledningar som gör jobbet utmanande och krävande. Lönenivån borde ligga som för en USK för att vara rättvis.

Anders Persson (Höör, 2022-07-31)

#370

Det handlar om självklara saker som ifrågasätts.

Marie Jonsson (Stockholm , 2022-08-01)

#376

Personlig assistans av god kvalitet och kontinuitet.

Eugenia Rudenberg (Stockholm, 2022-08-01)

#377

Min dotter har personligassistans

Kristin Isberg (Gällivare , 2022-08-01)

#382

Min äldsta dotter har en flerfunktionsnedsättning och assistansen ger hennes möjlighet till ett bra liv. Men de senaste åren har det blivit svårt att rekrytera. Det beror bla på att assistansersättningen inte hängt med i inflationen och lönerna blir därför låga. Vi får också minska på personalmöten, handledning och kompetensutveckling av assistenter. Jag är rädd att hon snart inte kan ha assistans om inte villkoren förbättras.

Ing-Marie Olofsdotter Nilsson (Solna , 2022-08-02)

#384

Det här en oerhört angelägen och viktig fråga som allt för sällan kommer upp i samhällsdebatten.

Marie Lindberg (Hjo, 2022-08-02)

#395

Alla människor har rätt till ett meningsfullt, aktivt, socialt och hälsosamt liv. Det är ett gemensamt ansvar som samhälle att bidra till det möjliggörs

Lena Nerberg (Helsingborg+, 2022-08-02)

#396

För de som lever med personlig assistent är tillgången till assistenter livsavgörande. Idag är det svårt att hitta och få behålla bra assistenter då det är oerhört svårt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att få pengarna att räcka till för utbildning. Detta gäller oavsett vem som är anordnare.

Birgitta Rinman (Eskilstuna , 2022-08-02)

#399

för allas lika värde

Tina Pettersson (Trelleborg, 2022-08-02)

#400

Alla ska kunna få göra något extra ibland utan att behöva vända på varenda krona, gå på bio, ta en fika, åka och bada eller något annat kul som passar sig för en person som måste ha hjälp för att komma iväg.

Evis Haupt (Uppsala , 2022-08-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...