PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN

Kommentarer

#1

För att det är en stor rättskandal likt häxprocessen.
Utredningarna bygger på hörsägen då som nu.

Madelaine Grimstedt (Järfälla, 2022-06-21)

#5

Det är uppenbart att det begås i LVUs namn katastrofala ingrepp/övergrepp mot en del familjer, även om det kan vara helt befogat i andra fall. Detta får inte hända. Att sådana övergrepp får ske utan tjänstemannaansvar är också något som måste ändras.

Hatem Abacid (Solna, 2022-06-21)

#6

Jag kämpar för barnens skull i dem Mänskliga Rättigheterna.

Carolina Moradi Sabour (Stockholm , 2022-06-21)

#8

Det sker saker inom socialtjänsten och som inte borde hända.
Fel bedömningar, beslut, kränkning, obehörig personal, utnyttjande av makt m.m

Lizabeth Silva (GÖTEBORG, 2022-06-21)

#10

Jag stöder det arbete som Family United gör. I egenskap av jurist och tidigare petitionär i Europakommissionen 2016 i samma ärende; Rättsosäkerheten vid tvångsomhändertagande av barn i Sverige.

Elisabeth Scheffer (Drottningholm, 2022-06-21)

#12

Vi har inget att dölja, vi vet att socialtjänsten gör fel som skadar barn. Vi vill bli granskade

Sofia Palm (Stockholm, 2022-06-21)

#13

Barn har rätt till sina föräldrar. En dåligt utredning ska inte användas för att orsaka lidande till barn.

Lilian Trevino (Stockholm, 2022-06-21)

#14

Jag har haft möjlighet att studera det rådande systemet under flera år och ckockats över hur mycket skada det åstadkommer.

Gunnel Ideberg (ljungskile, 2022-06-21)

#16

Möt hur socialtjänsten ljugit mörkat ner risker och innan jag möter det så erkänner och beskriver socialtjänsten hur de gör.

Jag mötter detta och så mycket mer. De är inte friska tyvärr alla socionomer och när en förvaltningen blivit extremistisk och det inte agerar på så drabbas människor hårt.
Legitimation saknas och dåliga får vara kvar eller bytter till annan kommun, förvaltningar skyddar socionomer som begår brott, det är mot arbetsgivaren tjänänstemanna ansvar är skrivit och är arbetsgivaren som måste anmäla, dels är det förvaltningen bara som kan utreda, ivo ställer frågor och ca7% kallas fullständig utredning vilket är frågor och svar. JO jobbar liknade men är mer juridiskt men ca7% är fullständig utredning vilket är frågor och svar. Vid lex Sarah-utredning när det är någon som dött utreder en socionom som förvaltningen väljer och anställer för ändå målet.

Rättsvidrigt är dagens socialtjänsten och den är långt i från opartisk.
Inte äns domstol blir då politiker sitter I nämder och de går inte emot andra politiker och de i domstol tarförgivet att socialnämden garanterar rättsäkerhet.

Stefan Pettersson (Kungsbacka , 2022-06-21)

#21

Svensk Socialtjänst måste synas och reformeras.

Micke Aalto (Örebro , 2022-06-21)

#23

socialens missbruk an 6 §LVU

Angelica Rönnlund (Kumla , 2022-06-22)

#25

Jag skriver under för att socialtjänsten experimenterar med mitt barn hälsa.
Ingen adekvat hjälp har barnet fått under tre års tid. Socialtjänsten ljuger och manipulerar i sina förproducerade utredningar, hotar vårdnadshavare och barnet att tacka ja till alla bedrövligheter som inte utgår från barnet bästa, som inte avser att tillgodose barnets individuella behov, barn lämnas att knarka fritt och ju mer desto bättre.
En katastrofal myndighet som jobbar på uppdrag av kommuner som i sin tur jobbar på uppdrag av regeringen.
Skrota denna industri som experimenterar med våra barn och leker rysk roulette med barnens liv!

Claudia Gunnarsson (Göteborg , 2022-06-22)

#28

Jag har egen erfarenhet av svensk inkompetenstjänst.

Johnson Mike (Örebro, 2022-06-22)

#34

Samhällskontrakten rivs när inte barn och människor blir opartiskt bedömda. Det är farligt.

Jonas Hedvall (Kungsbacka, 2022-06-25)

#37

Jag skriver under pga att Soc rättsosäkert, opartisk och osaklig utredningen som vållar mina barns trauma och övergrepp mot mina barn fortsätter sedan 2 år tillbaka

Amir Kamaly (Norrköping, 2022-07-01)

#40

Jag skriver under frivilig

Edeysi Vivanco (Stockholm, 2022-07-03)

#43

I also got injustice investigation from social services and violet my rights. Took my daughter wrongfully

Maryam Kannady (Göteborg , 2022-07-15)

#46

För att jag har blivit felaktig behandlad och fått ett av mina barn fråntaget pga stora fel och brister.

Malin Ring (Upplands Väsby , 2022-07-24)

#47

Socialtjänsten har fått för mycket makt och de följer varken socialtjänstlagen eller barnkonventionen eller konventionen om de mänskliga rättigheterna. De förstör människor och gör mer skada än nytta.

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2022-07-28)

#48

Ja

Maj Antonson (Göteborg, 2022-07-31)

#50

Jag skriver under som medmänniska & som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnote.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-08-07)

#51

Enough is enough

Mona Dahlgren (Eksjö , 2022-08-10)

#53

Min familj lider just i detta nu.
Mina tre barn är placerade på varsitt ställe utan plan för hemgång.
Dåligt samarbete, rättsosäker o barnens röst hörs inte.

Snälla hjälp mina barn

Ludibelle Ludvigsen (Uppsala, 2022-09-07)

#55

Mina söner omhändertogs (LVU). Detta innan några försök med andra former av stödinsatser ens övervägts.. Min dåvarande handläggare fick sparken, men jag och mina söner tvingas ändå att leva med alla konsekvenser.. Spelar tydligen ingen roll att utredningen var felaktigt utförd, eller att beslut till och med strider mot (lagen) FNs barnkonvention!

Cajsa Lind (Södertälje , 2022-10-05)

#56

Jag skriver under då jag tycker detta verkar vara en riktigt bra organisation som arbetar mot orättvisorna som sker precis överallt i samhället. Passiv aggressivitet även kallat mobbning hör inte hemma någonstans. Har egen erfarenhet av att råka illa ut när man behövde hjälp som mest i samband med att jag lämnade en våldsam relation, istället för att få hjälp stärkte socialtjänsten förövaren och fördärvade mitt och min sons liv, de omhändertog pojken med utan att ha gjort en enda vettigt utredning. Totalt 7-8 utredningar gjorda där de hittar på och arbetar utifrån sin egna hypotes som alltid barkar åt att man är psykiskt sjuk, aggressiv, missbrukar och snackar skit jag är inget av det, tvärtom de är däremot aggressiva, otrevliga och snackar både skit och dynga. Detta är fan ta mig det värsta jag varit med om, socialtjänsten får inte lov att mobbas de ska föregå med gott exempel inget annat. Jag ör med jag skriver gladeligen under på detta och hoppas att inga fler barn ska fara illa i någon annans regi

Therese Hamnes (Malmö, 2022-10-06)

#61

Mitt barn vanvårdas i Sveriges samhällsvård

Malin Karlsson (Örebro , 2022-10-29)

#65

Jag själv blev skadad av socialtjänsten i ung ålder, och nu har dom även skadat min dotter

My Svensson (Ängelholm , 2022-11-13)

#67

Jag skriver under pga att jag håller med om det ni står för och tycker att det absolut behövs en förändring.

Hannah Sedig (Hallstavik, 2022-11-20)

#73

WHEN GOOD PEOPLE WITHIN THE ESTABLISHMENT DO NOTHING, YOU ARE ALSO COMPLICANT IN PROFITABLE MUNICIPAL CHILD TRAFFICKING...TURNING A BLIND EYE, will NOT protect you much longer! WALK AWAY, resign, be a whistleblower, walk away from your FEAR & STAND WITH OUR CHILDREN or face what's coming, because it IS coming..
CPS/SOC are government run child traffickers, created to fill the pockets of GREED & EGO government employees with billions of Tax payers money, being laundered into their own privately owned LVU/HVB homes, where the team of child traffickers all get rewarded financially...courts, lawyers, prosectioners, judges, police, SOC, hospital staff, school headmasters, daycare bosses (who report innocent parents to SOC!) etc all feeding the corruption to entrap children to fill their own pockets and/or a promotion/bonus...

This is government run Organised "CRIMES AGAINST HUMANITY & GENOCIDE"

https://www.bokus.com/bok/9789187507540/lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel/

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-5-2021-argang-87/socialtjansten-tar-lagen-i-egna-hander-medan-rattsvasendet-tiger-still/

Sharon Mcloughlin (Stockholm, 2022-12-18)

#84

Socialtjänstens godtycklighet används som verktyg och vapen av förövare mot brottsoffer vid våld i nära relationer. Personalen är ofta inkompetent och saknar empati, det är vidrigt och djupt skadligt.

Annette Strömberg (Malmö, 2022-12-19)

#86

Tycker hela socialtjänsten ska granskas även vårdnadstvister

Linthu Islam (Stockholm , 2022-12-19)

#87

jag har själv barn som ör drabbat av felaktiga och maktmissbruk av socialtjänsten.

Hicham Gourrada (riala, 2022-12-19)

#88

Barnen är fadern och moderns egendom fram till 21 års ålder. Punkt

Ingen Kommersiell entitet som stat eller socialtjänst som är döda ting kan ta äganderätt över levande människor.

De kan inte ta barn från sin far och mor.
Detta är ett övergrepp av värsta sorten.

Tyvärr har de flesta föräldrar blivit lurade att via falska kontrakt frånsäga sig sina barn till staten genom att skriva under registreringsbevis hos sin kommun efter födseln.

Det är här bedrägeriet börjar med en identitetsbeteckning som är personnumret som tillhör KALLE KARLSSON med stora bokstäver. Den äkta identiteten är Kalle Karlsson. Det är en identitet för det levande barnet och en annan för personen som är den kommersiella identitetsbeteckningen personnumret.

Det är här det stora bedrägeriet ligger att de flesta vet inte om att du i smyg registreras som två olika identiteter en död och en levande.

För att komma ur detta bedrägeri måste fadern och modern deklarera att de vet om denna skillnad och inte skriva under på att de endast är vårdnadshavare, va fan är det?

Vårdnadshavare är ett bedrägeri.

Som förälder, far och mor har du ägande rätten till ditt barn som är din egendom, men vi luras att avskriva oss den rätten med fulskrivningar hos dessa bedrägerimyndigheter.

Det är därför det är ditt namn med stora bokstäver i alla kommersiella sammanhang som körkort och banklån, id handlingar osv.

Du luras att använda din kommersiella identitetsutveckling i stället för sin medfödda identitet, Ditt Namn.

Personnummer och GLOSSA, ditt namn med stora bokstäver är något som Maffian använder flitigt för att förslava folket.

Olof Borin (Östersund , 2022-12-19)

#93

Jag tycker att det i barnärenden ett enda fall av makt missbruk eller felaktig hantering är ett fall för mycket.

Hatem Abacid (Solna , 2022-12-19)

#101

Jag är felbehandlad och oskyldigt drabbad och allt mörkades i 30 år.
Upprättelse för felbehandling
Skadeståndskrav

Anita Karlsson (Nässjö, 2022-12-19)

#102

Soc ska arbeta tillbaka barn till sin vårdnadshavare. Men i många fall gör dom inte det vid LVU placerade barn och el del barn blir dåligt behandlad och våldtagna. Barnes röst ska bli mera hörd. Och en del soc tanter tar saker personligt och då jävlas dom och hittar på historier men jag har bra erfarenhet av dom. Men det finns sjuka fall i Sverige. Vi måste ändra vårt system inom socialtjänsten och även låta regeringen falla och ett helt nytt system i samhället. Detta går inte längre. Mvh en medborgare som kämpar i samhället mot orättvisor

Linda Falkenström (Helsingborg , 2022-12-19)

#106

Det är viktigt

Ingemar Ljungqvist (Uppsala, 2022-12-19)

#107

Jag förlorade mitt älskade barn och därmed familjen pga att jag tyvärr litade på sjukvåden/ myndigheterna!
Jag vill inte att någon annan ska drabbas av detta.

Kenneth Nilsson (Malmö, 2022-12-19)

#108

Så många barn blir omhändertagna från fullt fungerande familjer ofta pga neuropsykiatriska diagnoser och hörsägen. Även när läkare och specialister säger att det är fel, så lyssnar de inte utan går på egen påhittade orsaker. Så rättsosäkert, de som har goda kunskaper i juridik kan själva plädera och slå hål på soc "bedömning" medan svagare familjer inte får den hjälpen.
Sedan finns det barn som skulle behöva omhändertas men får fortsatt bo hemma med missbrukande föräldrar.
Det måste fram vetenskapliga metoder som är lika över hela landet. Nu känns vissa soc som skvallertanter som hört något och förstorar det och det blir "sanning". Sedan kränks barnen på LVU-boenden och får skador för livet

Carina Pettersson (Alunda, 2022-12-19)

#109

Jag skriver under frivilligt. För att stödja denna petition.

Gunnar Lundgren (Malmö, 2022-12-19)

#111

Vi folket måste få en rättighet att yttra oss i dessa viktiga frågor, allt annat är en diktatur.

Marianne Danielsson (Stockholm, 2022-12-19)

#115

Mitt barn är taget ifrån mig, på grund av min genetiska sammansättning och på grund av denna genetiska sammansättning har de socialtjänsten bestämt att jag inte får ha kvar barnet i min vård.

Jessica Seger (Ljusne, 2022-12-19)

#117

Alla myndighetsövergrepp

Öystein Rönne (Rönne, 2022-12-19)

#118

Skrivit under för jag är sjukt trött på att de kör med lögner å maktmissbruk emot en. Ha själv varit utsatt för deras lögner å maktmissbruk.

Mary Norenius (Stöde, 2022-12-19)

#119

Jag vill ha rättvis Sverige och inte att någon pekar fingret på våran barn omsorgen politiken:)

Tahera Hameed Shaykh (Göteborg, 2022-12-19)

#123

Hej! Jag är döv mamma till min dotter är hörande gammal 6 år varit längre bor hos familjehem 4-5 år det är längre historia jag har kämpat längre ökar tid umgänge men soc aldrig gjort det det var sent precis nu får ökar umgänge och Socialtjänsten har inte rätt gjorde mot mig vårdnadsöverflyttning till familjehem. Jag acceptera inte det pågår försätta hos domstol i januari. Jag kämpar försätta ger inte upp för min dotter. Jag önskar att du kontakt med mig min email kan vi varandra kontakt.

Arijana Agic (Göteborg , 2022-12-19)

#124

För att jag själv drabbades av en socialassistent som inte drog sig för att ljuga så hon fick placera barn på en gård hon länge drömt om att få göra. Hon skrev att jag var för fet att ta hand om mina barn . Jag hade kondition som en elitidrottare enligt utredning och tester. Jag tvingades gå till beroende enheten pga min övervikt. Gjorde jag inte det skulle det ligga mig i fatet om jag inte samarbetade med soc. Men i rätten såg bara rätten att jag gick på xeroendeenheten. Inte varför. Hon skrev till BUP i Mjölby. Vore tacksam om ni gör samma slutledning som vi gjort och går på vår linje.
Saken var den att jag haft filmning av en psykolog som ansåg barnen var väldigt lugna och harmoniska trots röran i hemmet. Hon vände totalt och förnekade sin egen slutsats, när jag ifrågasatte henne
Trots video.
Soc.sekreteraren Svartmålade mig i barnens nya skola och påstod jag skulle ställa till bråk. När jag märkte min dotter jämnt var illröd i underlivet efter flytten till fosterhem en och till sist åkte till läkare med henne . Så gick fadern inte träffa henne och sönerna på 1 månad. . Jag fick inte träffa dem på 2 månader. Hon kom hem till mig vid frukost och jag skar upp bröd och lämnade kniven på diskbänken. Fanns inga barn hos mig. De var i fosterhem. Men då skrev hon det inte var lämpligt jag fick hem barnen för jag hade lämnat en kniv på diskbänken. (När jag åt frukost och var ensam hemma med soc.kärringen på besök.) Fosterhemmets dotter hällde vatten i mina barns huvud om de inte åt maten.Alla mina barn blev kraftigt överviktiga i hemmet. Deras hund användes som redskap om de gjorde något som de blev arga för då bussade de hunden på barnen som har stora märken än efter det eftersom hunden bet så hårt så de fick sys. Pappan i fosterfamiljen slog barnen med sitt bälte som han drog ut från byxorna. Jippie ..jättebra att fina lugna harmoniska barn omhändertas för man har ostädat och deras tonår ägnades Årsta droger och kriminalitet. 1- 0 till soc ..för barnen blev de stora förlorarna de fick 0.
Nä fy, faan för såna
slags tjänstemän.

Madelyn Wallh (Ulrika jag själv drabbades av , 2022-12-19)

#127

Jag har inom mitt yrke sett påtagliga brister inom socialtjänsten i form av felaktiga LVU beslut och en mängd felplaceringar som följd. Detta är ett stort problem då det splittrar familjer i onödan och skapar stora skador i bland annat anknytninen som i själen. Dessa skador är otroligt svåra att reparer. Felaktiga beslut tas ofta helt utan laglig grund. Detta måste uppmärksammas mer!

Allincia Kratz (Norrköping, 2022-12-20)

#131

Har flera vänner där staten vill ta barnen för att föräldrarna är medvetna om systemets dåliga sidor. Det är inte OK.

Michael Oddane (Malmö, 2022-12-20)

#138

Få en ändring av lagar och förordningar.

Ulf Bejerstrand (Tyresö, 2022-12-20)

#144

Det får vara nog nu. Vi är fria. Vi är föräldrar så länge som vi inte misshandlar eller missbrukar våra barn.

Malin Holm (Skäret, 2022-12-21)

#145

Jag vet att utredarna inom socialtjänsten inte har utbildning i vetenskaplig utredningsmetodik, socialnämnden har ännu mindre utbildning och advokaterna inte tilldelas den tid som behövs för att se om en utredning är rättsäker. Därför kan man inte veta om barn skiljs från en eller båda sina föräldrar på opartisk, objektiv rättsäker grund.

Christiane Holmström (Hölö, 2022-12-21)

#147

Myndigheterna missbrukar sin makt ✊✊✊✊

Elisia Söderqvist (Klippan , 2022-12-21)

#153

Jag skriver under pågrund av att jag anser att detta är ytterst lämpligt och viktigt att se över, att se över socialtjänstens rättsosäkra utredningar baserat på förtal, osäkra utredningar, felaktiga grunder, lagar som ej följs, barn och föräldrar som blir drabbade. Detta måste ses över, inget barn ska få skiljas från sina biologiska föräldrar, varken med LVU eller SOL placeringar. Varje barn har rätt till sina föräldrar, att få bibehålla kontakt och relationen med sin familj.

Martha Samuelsson (Kisa, 2022-12-22)

#154

Jag har sett dessa brister på nära håll och anser att något måste göras omgående.

Freddy Beck (Sjlbo, 2022-12-22)

#169

Mina 4 barn har blivit omhändertagna på fel grunder.

MiraCamilla Torberntsson (Åsensbruk, 2023-01-01)

#170

Våra 4barn är omhändertagna av socialen på ett felaktigt sätt där!

Tomas Torberntsson (Mellerud , 2023-01-02)

#171

Mina 4syskon är omhändertagna av socialen. Och jag får bara träffa en gång i månaden. Mina 4syskon är fel placerade där av socialen!

Kristoffer Torberntsson (Mellerud, 2023-01-02)

#172

Våra 4barnbarn har omhändertagits av socialen på ett felaktigt sätt!

Esa Väisänen (Mellerud , 2023-01-02)

#173

Våra 4 barnbarn har omhändertagits av socialen på grund av felaktiga grunder!

Eija Väisänen (Mellerud , 2023-01-02)

#174

Min systers 4 barn har omhändertagits av socialen på felaktiga grunder!

Mikael Väisänen (Mellerud , 2023-01-02)

#175

Jag är utsatt.
Soc kidnappade mina 2 killar på dagis,dem var 2 och 3 år gamla.
8 år har jag och min man slagits för våran rätt att bli familj igen,dem är 11 och 12 år nu,blir 12 och 13 år i år.

Ina Weidby (Loshult , 2023-01-03)

#176

Socialtjänsten begår brott mot barn och familje kretsen och alla andra i familjen

Minire Tabaku (Uddevalla , 2023-01-03)

#178

Detta är ett väldigt stort problem som drabbar massor av familjer och bidrar till trauman för både barn och föräldrar till dessa utsatta familjer. Det skapar sår som knappt går att läka, och borde få väldigt mycket mer uppmärksamhet.

Katarina Svedmark (Kivik, 2023-01-07)

#179

Socialen kidnapper våran barn utan någon bevis o hittar på massa saker för att behålla våran barn. 2år som tåg våran barn o vill inte samarbeta med oss. Ingen umgänge

Hamid Rahimi (Stockholm , 2023-01-07)

#185

Sveriges riksdag har gått över alla gränser och tar sig friheter som strider mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen, maktmissbruket måste stoppas, och föhålla sig till FN och EUs reglert och gränsen

Nadiyah Bensouda (Ramsele, 2023-01-08)

#186

Detta är total sanning

Och ska vi ha ett Sverige som man inte följer lagstiftningen i ?

Nina Andersson (Sekretss markerad , 2023-01-08)

#191

Jag och mina barn har blivit utsatta av Örebro kommun och Socialtjänst. Min minsta är nyss fyllda 18 år och jag kämpade i 12 år mot deras makt missbruk och psykisk terror i samband med en separation från barnens pappa . Min minsta har fått ptsd. Ångest .självskadebeteende . Hon slutade skolan i 7 an satt hos pappa och skar sig på kroppen . Pappan har narcissistisk beteende och var bara ute efter pengar från mig för barnen så han visade alla att han inte brydde sig om barnen . Jag är lyhörd och upptäckte att det utförts sexuella närmanden på mina barn i pappans lgh av en bekant till honom. Då blev jag hotad av både pappan och socialtjänsten Ju mera jag agerade mot allt ju värre blev soc mot mig och hitta på lögner om mig. Fast det finns dokumenterat att barnen var glada och mådde bra hos mig . Soc manipulerade barnen och sa att allt var mammas fel och att dom inte skulle ha kontakt med mig för då skulle dom få en annan familj. Mitt ena barn talade om detta för mig . Det finns nog ingen instans som inte jag har kontaktat . Alla skyddar varandra . Det är även gjord polisanmälan på social chefen för tjänste fel. Då jag har tydliga bevis men åklagaren öppnar inte ens en utredning . Jag har även kontaktat våra politiker om detta och kommer fortsätta göra det då jag har ett förslag om en omstrukturering så socialtjänsten inte får skydd högre upp och inte vågar göra tjänste fel. Fast mina barn är myndiga nu så kommer jag fortsätta att kämpa för en upprättelse och för att hjälpa alla andra barn .

Carita Skogsberg (Örebro, 2023-01-09)

#192

Mitt barn är på hvb hem och vi kämpar för att han skall få bo i familjehem för han har inte den problematiken för att sättas i ett hvb hem men han kommer snart att få problematiken om nämnden får bestämma.

Rhene Ryberg (Goteborg, 2023-01-11)

#196

Dags att Sverige inför demokrati och följer dess lagar om grundläggande mänskliga rättigheter och friheter till oss utbildade europeiska medborgare. Om vi ska nu tala om jämställdhet och alla människors lika värde inför lagen.

Antoniya Andonova (Västerås, 2023-01-19)

#200

Föräldrarna har rätt att bestämma för barnets bästa! Inte Staten

Gunnel Lindström (Linköping+, 2023-01-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...