Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Kommentarer

#401

Det är väl självklart att alt 2 är det bästa för alla parter.
Smälter in i nuvarande bebyggelse.
Men Alliansen ska ha in deg oavsett vad.

Patrik Strand (Österskär, 2022-06-27)

#402

Höjden på husen är inte anpassade efter omgivningen.

Gerhard Lilliestierna (Österskär, 2022-06-27)

#406

5 våningshus i villaområden borde förbjudas.
Hur skall parkeringssituationen lösas?
Finns det skiss/-er på denna?
Trafiksituationen är generellt ansträngd idag vid och runt Tuna Gårds station.Många elever från 7 år och uppåt tar sig själva till skolan eller blir skjutsade.

Maria Linde (Österskär, 2022-06-27)

#411

I ett så mysigt område som Österskär passar verkligen INTE 5-våningshus.Österskärs unika karaktär för inte förstöras.

Roger Eriksson (Österskär, 2022-06-27)

#414

Jag tycker att ett så högt hus förstör hela miljön, och skapar trafikproblem.

Christina Höijer (Österskär, 2022-06-27)

#420

Ökad bebyggelse/fler bostäder ger ökad trafik och fler bilar vilket påverkar både trafiksituationen och trafiksäkerheten i området. Många barn och cyklister som rör sig i området kring Tuna station

Cecilia Hetling (Österskär, 2022-06-27)

#421

Husen är alldeles för höga. Borde vara en synkroniseringen med fastigheter runt om som harmoniserar hela området. Sen så har jag svårt att se hur infrastrukturen ser ut gällande både trafik och parkeringsplatser. 0,5 p-platser är alldeles för lågt räknat i en kranskommun med inte allt så bra utbyggd kollektivtrafik och går då inte att jämföra mot sthlms innerstad.

Mats Rosengren (Åkersberga, 2022-06-27)

#430

Skulle passa bättre med 3 våningshus likt de vid Österskärs station

Kim Rohdin (Österskär, 2022-06-28)

#433

Förslaget av husbebyggelse passar inte in i omgivningen.

Maud Ström (Österskär, 2022-06-28)

#438

De föreslagna byggnaderna är för stora och ligger inte i linje med området. Lägenheterna på Österskärs station bör ses som ett exempel på vad som skulle fungera i området. Byggandet i Kommunen har gått snabbt den senaste tiden och den nödvändiga infrastrukturen är inte på plats för att klara det ökade antalet invånare som bor här. Det finns redan problem med vägar, trafik och parkering. Ursprungligen en sommardestination skulle det vara till fördel för kommunen att behålla Skarsgårdskänslan i Österskär samtidigt som den maximerade dess utveckling. När ett sådant misstag väl har begåtts finns det ingen återhämtning från konsekvenserna som kommer att påverka många andra aspekter av livet i kommunen.

Gillian McMahon (Österskär , 2022-06-28)

#441

Jag är emot byggplanerna avs Tunastation

Sissi Henriksson (Österskär, 2022-06-28)

#442

För att stödja min kompis!

Annette Rosenberg (Kranj, 2022-06-28)

#445

Jag uppmuntrar att området används till boende, men vill inte att omgivningen förstörs av ett högt byggnadskomplex.

Anna Sifvert (Österskär, 2022-06-29)

#448

Ersätt idiotiska höghusplaner med bättre till miljön anpassade bostäder för en eller ett par familjer. Bevara den mindre stadskänslan som Österskär och Margretelund (till större delen) har!

Christian Abelin (Österskär, 2022-06-29)

#457

På den platsen får helt enkelt inte byggas stort! Det är mitt i en villa-idyll!

Göran Svanberg (Österskär , 2022-06-29)

#463

All ny bebyggelse ska anpassas till befintlig byggnation. Kommunen får inte förstöra boendemiljön för dem som redan bor i området och påstå att det är utveckling. Det har redan hänt för många gånger i Österskär. Man ska inte tillåta jättestora hus på små tomter och absolut inte 5-våningshus i villaområdet.

Tiina Lilleberg (Österskär, 2022-06-30)

#466

Fler bostäder behövs och lägenheter välkomna, men behöver göras med känsla för platsen och integreras väl i den värdefulla naturmiljön som den gröna kullen utgör.

Michaela Lundell (Österskär, 2022-06-30)

#470

Alternativt förslag är ju jättebra!

Sven Sandell (Österskär , 2022-06-30)

#474

Detta var från början är ”Skärgårdsstad” som successivt förstörs mer och mer med höghus och bebyggelse.

Statsa istället på framkomligheten, skolor och idrottsanläggningar.

Det borde höra till sunt förnuft att man måste kunna ta hand om de som redan bor i kommunen innan man utökar antalet invånare ännu mer.

Jessica Parnevik-Muth (Åkersberga , 2022-06-30)

#479

Om 5 våningar byggs mitt emot oss så kommer vi få extrem insyn, trots att vi har satt upp thujor som är ca 3m nu. Det vore ett stort misstag att bygga dessa höga hus i ett villaområde i Österskär.
Dessutom kommer trafiken bli katastrof, det är riktigt illa redan nu med trafiken. Radhus eller max 2-våningshus skulle smälta in bättre i området.

Per-Ulrik Johansson (Österskär, 2022-06-30)

#481

Radhus är en sak men byggnaden som är planerad ( flervåningshus med få parkeringsplatser) förstör för alla husägare runt Tuna station. Expanderingen av lägenheter utan någon som helst plan för miljön har redan gått för långt i Österåker.

Jesper Parnevik (Österskär , 2022-06-30)

#483

Det finns än så länge inte ett enda vettigt argument för att bygga där.

Lucas Lötbom (Stockholm, 2022-06-30)

#485

Huset som planeras inte passar in i miljön.

Mia Tell (Åkersberga , 2022-07-01)

#489

Jag är uppvuxen i Tuna och området ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker man kan bygga bostäder på ett snyggare sätt så det smälter bättre in i miljön.

Ewa Erlingsdotter Fall (Rö, 2022-07-01)

#494

Av de argument som lagts fram

Patrik Ivert (Stockholm, 2022-07-01)

#495

Nuvarande plan tar ingen hänsyn till omgivningarna. Man kan inte enbart ha ett snabbt vinstintresse för ögonen och bygga så mycket som möjligt på höjden för att få ut så mycket som möjligt på liten yta. Jätteviktigt att det byggs massor av lägenheter, men lika viktigt är det att människor som bor i dem trivs och att alla andra som bor i området trivs i sin närmiljö.

Den alternativa planen ser väldigt inbjudande och mjuk ut. Det ser charmigt och luftigt ut och naturen är en del i tänket. Just det vi människor behöver för att må bra. Jag är övertygad om att alternativet skulle öka välbehaget för alla, inte minst för de som flyttar in där.

Anna Arlt (Österskär, 2022-07-01)

#497

Jag tycker inte att föreslagen (godkänd?) byggnation passar in i miljön.
Det liknar mest Sibirien eller Miljonprogams- bygge.
Skissen som "Rädda Österskär/Tuna" tagit fram är klart bättre i alla avseenden - utom möjligen för den/de som skulle tjäna pengar på försäljning eller uthyrning av lägenheter...

roland hedmo (osterskar, 2022-07-02)

#501

Byggnationen med 5! Våningar förstör miljön och förvärrar trafiksituationen också på Österskärsvägen med redan nu för hög genomfartstrafik nära radhusområden intill vägen.

Bengt Andersson (Österskär , 2022-07-02)

#502

Österskärs överexploatering och trängsel i ett område där man borde bevara kultur o natur. Estetiskt en katastrof o endast till nytta för vinstgiriga fastighetsexploatörer. I

Linus Magnusson (Österskär , 2022-07-02)

#509

Feltänkt att bygga så högt och så många hus.

Marianne Lefrell (Österskär , 2022-07-03)

#512

Föreslagna arkitekturen går helt emot Österskärs karaktär - färre våningar och separerade huskroppas passar in - exempel finns redan i Österskär

Alf Persson (Österskär, 2022-07-03)

#513

Jag tycker att man ska behålla små skallighet i villa området

Pia Hellberg (Österskär , 2022-07-03)

#516

Alldeles för stort och massivt för Österskärs karaktär i allmänhet och även för området- detta är inte centrum!

Nathalie Persson (Österskär, 2022-07-03)

#517

Förfula inte ett villasamhälle med en kolossbyggnad. Se gärna på husen som byggdes vid Österskärs station. Smälter bra in i miljön.

Jill Österholm (österåker, 2022-07-03)

#519

Inga höga hus som förstör miljön i vackra Tina Österskär

Marianne Berg (Österskär, 2022-07-03)

#521

Jag betraktar ett tillåtande av den föreslagna byggnationen som ansvarslös. Att hoppas på att endast vartannat hushåll skall ha en (och bara en) bil är inte realistiskt, speciellt som alltmer av kommunens shopping etablerad så att den är svår att nå utan egen bil. Att oåterkalleligt förändra området på detta sätt vore därför olyckligt. Flerfamiljshus liknande de som redan byggts kring Tunagård och Österskärs station vore, ur mitt perspektiv, att på ett ansvarsfullt sätt förtäta och utveckla området.

Man kan framföra argumentet att den föreslagna bebyggelsen ger fler tillgång till den livskvalitet ett boende i Österskär/Tuna erbjuder jämfört med mer modesta förslag, Mitt motargument mot detta blir att det också skulle innebära att områdets kvaliteter i hög grad oåterkalleligt byggs bort.

Fredrik Lundell (Österskär, 2022-07-03)

#524

Det här är ett helt vansinnigt förslag, om man nu nödvändigtvis måste bygga något, varför inte hus av typ Bo Klok?

Carina Olsson (Åkersberga, 2022-07-03)

#526

Ser att detta bygge skulle förstöra en del av min gamla hembygd. Passar inte alls i detta område.

Per Sjöfors (Los Angeles, 2022-07-03)

#530

Förslaget till ny plan flr Tunagård är så mycket bättre än gällande plan.

Lena Cleve (Österåker, 2022-07-04)

#535

Det ser förskräckligt ut !

Lilian Hedmo (Österskär, 2022-07-04)

#537

Österåker är en till ytan stor kommun, Plats finns att etablera nya områden med 5 våningshus. Detta behöver inte ske i ett områden med redan etablerad låg bebyggelse av villakaratär. Det blir betydligt kostnadseffektivare att etablera ett nytt område där infrastrukturen dimensioneras för detta från början.

Torsten Linder (Österskär, 2022-07-04)

#538

Förslaget med högst 3 våningar är mycket bättre och passar området.
5-våningsförslaget vansinnigt dåligt.

Birgitta Mossberg Sjöström (Väddö, 2022-07-04)

#539

Passar absolut inte in med höghus i Tuna. Det är ett bra ställe att bygga på, men husen bör smälta in i den övriga miljön. Dessutom bör antalet bilar begränsas så mycket det går.

Lilian Berg (Österskär , 2022-07-04)

#545

Österåker behöver absolut ingen förtätning.

Ryghammar Niklas (Åkersberga+, 2022-07-04)

#550

Synd att man tar bort möjlighet att se skog, för stor påverkan på trafiken till och från Österskär

Clas Lindbergson (Österskär, 2022-07-05)

#551

Att anlägga 5-våningshus i detta område är fel väg att gå i en expansion av Åkersberga.

Hans Lindström (Österskär, 2022-07-05)

#552

Kommunens förslag är kraftigt överdimensionerat för placeringen vid Tuna. Medför bl a allvarliga problem för vanliga människor med framkomligheten, parkering och trafiksäkerheten, särskilt kring järnvägsövergången.
Det kommer bli stökigt för de nya boende och för oss omkring.

Mats Lenhov (Österskär, 2022-07-05)

#554

De nya 5 våningshusen är för stora och passar inte i ett Villaområde.

Tommy Flodin (Österskär, 2022-07-05)

#555

Det intryck jag har av projektet är skrämmande. Generellt är jag emot den intensiva exploateringen som tillåts i Österskär men även på flera andra platser i Åkersberga.

Roy Lilleberg (Österskär, 2022-07-05)

#558

Ett samhälle ska byggas i långsam takt. Stora bostadskomplex innebär en plötslig förändring i samhällsstrukturen. Småskalighet ger hemkänsla för de boende. Jag föreslår att de styrande tar sig en titt på de nyare husen i Bergsättra vid Margretelunds centrum, de tvåvånings lägenhetshus som är byggda i trä.

Karin Ljungberg (Österskär, 2022-07-05)

#560

Jag skriver under därför att jag anser det helt orimligt att uppföra ett så enormt komplex här i Österskär. Det bryter totalt mot övrig bebyggelse och är dessutom så fult att man blir illamående bara av att se på bilden av det! Tänk om och se till att det blir en måttlig ökning av bostäder och inte högre än trevåningshus!

Gunnar Benediktsson (Österskär, 2022-07-06)

#561

Denna byggnadstyp passar inte in i området.
Bygg mindre, lägre och snyggare fasader.
Trots närheten till järnvägen har dagens människor behov av bil.

kerstin hallberg (Österskär, 2022-07-06)

#570

Jag anser att det alternativa förslaget är bra medan gällande byggplan är förkastlig.

Peter Liedholm (Österskär , 2022-07-07)

#575

Det skulle vara bättre med parhus eller möjligen flerfamiljshus med max 2 våningar för att inte sticka upp som skyskrapor i omgivningen.
Drastiskt ökad trafik. Det är redan krångligt att bestämma väg ut från Österskärsområdet med bil sedan man stängt av de mera centralt placerade passagerna.
Slopa höghusplanerna.

Anders Hallberg (Österskär, 2022-07-07)

#576

Husen blir för stora och kommunen har får dålig infrastruktur och kan inte hantera den ökade biltrafiken.

Bo Dyren (Österskär, 2022-07-07)

#579

Det är otroligt trångt för cyklister och gående redan och innan något stort område byggs behöver trafiksituationen bli bättre inte sämre. Alla har bil idag och ofta två bilar, det här handlar om att skydda våra mest oskyddade i trafiken nämligen barnen. Politiker visa att ni bryr er om våra åsikter!

Sandra Åhman (Åkersberga , 2022-07-08)

#580

Man måste bevara det fina och tänka till om hur området ser ut runt omkring. Inte minst de stackare som bor mittemot på östra banvägen som kommer hamna i total mörker. Skandal

Carina Johansson (Åkersberga , 2022-07-08)

#584

Vi vill inte har stort byggander som byta karaktär och vadering av Tunagård - bygga stort fastigheter i centrum istället - var det finns mycket plats!!

John Broome (Österskär, 2022-07-09)

#588

Alldeles för stort i detta område!

Ingvar Aaro (Åkersberga, 2022-07-09)

#590

Jag skriver under på grund av att denna exploatering skulle totalförstöra områdets karaktär och dess historiska charm som ett f.d. sommarhus område. Det finns många andra ytor i denna kommun för denna typ av exploatering.

Maria Kinderås (Österskär , 2022-07-09)

#594

För kraftig exploatering leder till obalans mot befintlig infrastruktur, service och omsorg.

Anders Nelson (Stockholm, 2022-07-10)

#599

Jag protesterar mot kommunens planer på att bygga 5 våningshus vid Tuna stationen. Planen är ett vansinne och måste stoppas!
Anna Kessler

Anna Kessler (Åkersberga, 2022-07-10)

#600

Jag anser att byggplanen förstör harmonin i Åkersbergas bebyggelse. I stället för att låta Åkersberga utvecklas organiskt från centrum planerar kommunen att plantera in en storstadsinslag i småhus landskap.

Piotr Kessler (Österskär, 2022-07-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...