Återinför Busslinje 430

Kommentarer

#4

Jag vill hålla vår landsbygd levande

Camilla Hansson (Söderköping , 2022-05-31)

#5

Jag vill fortsätta åka buss till jobbet dagligen. Om 430 dras in behöver jag ta bilen in till centrala Norrköping.

Sara Söderberg (Norrköping , 2022-05-31)

#17

Busslinjen behöver vara kvar för de boenden som bor längs linjens hållplatser för att det ska finnas miljövänliga möjligheter att resa till och från city till sina arbeten. Samt på fritiden.

Emma Carlsson (Norrköping, 2022-06-01)

#18

jag skriver på pga av att östergötatraffiken tog bort vår busslinje också! inte ok.

Mikaella Warto (Norrköping , 2022-06-01)

#35

Min vardag blir helt slagen i spillror av att inte kunna nyttja lokaltrafiken på ett rimligt sätt och jag blir eventuellt tvungen att flytta pga det.

Emilie Bäckman (Åby, 2022-06-04)

#37

Har bara en bil i hushållet

Jonatan Färnlöf (Åby, 2022-06-04)

#39

Boende i Simonstorp.

Sanna Färnlöf (Norrköping , 2022-06-04)

#41

Jag har inget körkort och behöver kunna åka buss från mossegrind för att kunna ta mig till jobbet i tid. Under hela sommaren..

Victor Nilsson (Norrköping, 2022-06-05)

#55

Jag skriver på för att alla ska ha rätt till buss nära sin bostad. Ingen ska bo nånstans där det inte finns buss. Fy fan för dom som inte tänker på folk som bor i Simonstorp.

Dejan Panic (Norrköping , 2022-06-07)

#56

Landsbygden skall leva!

Malin Larsson (Åby, 2022-06-07)

#58

Jag skriver under för att alla ska ha rätt till kollektivtrafik, även simonstorp.

Anders Welander (Åby, 2022-06-07)

#59

Jag åker ofta med bussen och kommer kunna ta mig från punkt A till B. Alla förtjänar att kunna resa kollektivt.

Sanna Kaakinen (Åby, 2022-06-07)

#61

Behåll landsbygden levande!

Tomas Joryd (Åby, 2022-06-07)

#69

Jag tycker det är ett felaktigt beslut! Dra in på ngr bussturer i Åby/Norrköping istället. Finns ingen anledning att de ska gå var 20:e minut, De flesta går tomma mitt på dagen & kvällstid, så där kan man dra in varannan tur, och lägga de turerna på landsbygden istället.

Monica Karlsson (Norrköping , 2022-06-08)

#72

Bussen behövs

Caroline Johansson (Åby, 2022-06-08)

#79

Buss 432 går förbi där jag bor, nu får jag gå eller cykla till Åby centrum för att åka buss, har inte körkort!

Max-Ove Ringstrand (Norrköping , 2022-06-08)

#84

Jag bor i övre skriketorp och har barn i skolåldern, högstadiet och gymnasiet. Pga att busstiderna de senaste åren inte passat i samband med skol och arbetstider har vi varit tvungna att skjutsa barnen. Nu har vi köpt EPA till den äldsta för att hen ska kunna ta sig till och från gymnasiet. Och snart är det dags för de andra barnen med. Att släppa ut barnen i en EPA på en 100 väg känns inte alls bra. Och allt för att det inte finns någon buss för dem att ta.
Jag är också tvungen att betala för parkeringsplats vid mitt jobb pga att jag inte kan åka kommunalt.

Johanna Wennerth (Åby, 2022-06-08)

#89

Redan tidigare var vi tvungna att skjutsa våra gymnasieungdomar till skolan varje dag, pga oförmåga att undersöka när folk behöver resa. Sedan en tid har det dragits ner så grundskoleelever inte kan stanna hos en vän efter skolan, gå på en träning eller ta med en vän hem utan att vara beroende av föräldrar som kan skjutsa.
Även andra linjer påverkas så det inte går att kliva på en annan buss utan att åka till resecentrum för att byta, när linjerna egentligen har naturliga skiftesplatser.
Drygt en timmes extra restid.
”Hela Sverige ska leva”
Skitsnack.

Daniel Thornell (Norrköping, 2022-06-08)

#91

Om omnejden ska kunna fortsätta blomstra...är det totalt hål i huvudet att ta bort all kommunikation...!!!ALLA HAR INTE KÖRKORT O BIL!!

Erik Andersson (Norrköping , 2022-06-08)

#97

Vi bor i Simonstorp och till hösten börjar min äldsta i gymnasiet. Vi kommer ha gymnasiebarn boende hemma de nästkommande 6 åren och behöver bussen.

Ida Flanagan (Norrköping, 2022-06-08)

#99

Vi bor utmed vägen och vill kunna ta bussen

Merja Ling (Merja ling, 2022-06-08)

#100

Tänk efter före Östgötatrafiken! Måste det vara sååå svårt att fatta vad vi bussresenärer åsyftar?????

Alexander Jelinski (Åby, 2022-06-08)

#110

Jag har sommarboende vid hållplats Mossegrind. Har flera grannar där som inte har bil utan är beroende av bussen för att komma dit.

Carina Jenefeldt (Norrköping, 2022-06-08)

#111

För att det är väldigt viktigt för oss som bor utanför stan på landsbygden att få möjlighet att använda kollektivtrafiken. Det är väldigt svårt för oss föräldrar och ännu svårare för barn som bor på landet att delta i fritidsaktiviteter. Det känns att vi blir straffade på grund av det att man har valt att bo på landet!
Om kollektivtrafiken skulle vara mer tillgänglig då hade man kunnat att använda det mer!
Det är väldigt viktigt särskild nu när det är så dyrt att köra med egen bil!!
Tänk om folk som bor på landet! Det är diskriminering!

Iluta Baltgalve (Simonstorp, 2022-06-08)

#112

Björn Welander

Björn Velander (Åby, 2022-06-08)

#113

Linjena behövs verkligen så samhället kan fungera!!! Vakna ni som hittat på detta!!!!!!!!

Yvonne Swartz (Norrköping , 2022-06-08)

#114

Kunna utföra ärenden mm

Anna Galasso (Åby, 2022-06-08)

#121

Mina barn ska ha möjlighet att växa upp på landet men ändå ha möjlighet att delta på aktiviteter efter skoltid och kunna ta sig hem!

Malin Johansson (Norrköping , 2022-06-08)

#126

Jag bor i Simonstorp

mariam otaya (Norrköping , 2022-06-08)

#129

Många ungdomar kommer att behöva bussen kommande år. De har rätt till en fritid som alla andra ungdomar.
Graversfors växer i snabb takt, många fler bor året runt nu.

Camilla Stenborg (Norrköping , 2022-06-08)

#131

Jag instämmer i frågan att busslinje 430 borde vara given sin plats. Den borde utvecklas och anpassas mer för att passa både resenärer och ÖGT, både under vardagar samt helger.

Matthias Stenborg (Norrköping , 2022-06-08)

#133

Ungdomar ska kunna bo i Simpnstorp och ta sig till gymnasiet i tid. äldre och andra utan bil ska kunna göra sina ärenden. Vi som jobbar ska kunna arbetspendla med kollektiv trafik. Simonstorp är utpekad utvecklingsort i ÖP Norrköping och ska därför ha en fungerande kollektivtrafik.

Tina Karlsson From (Norrköping, 2022-06-08)

#134

Jobbar där

Sara Brolin (Norrköping , 2022-06-08)

#141

Mina barn ska kunna åka till eller hem från kompisar i Åby/Jursla, deras sociala liv och frihet ska inte begränsas till förmån för ekonomiskt vinst.

Tina Broman (Norrköping, 2022-06-08)

#145

Så vi kan åka buss och besöka den fina staden eller den kanske bara byggs för turister. 🤔

Thomas Andersson (Åby, 2022-06-08)

#148

Jag bor i skriketorp

Lannersund Carolina (Åby , 2022-06-08)

#150

Det är skandal att ta bort bussarna!
Det omöjliggör för många att bo på landsbygden.
Man måste kunna ta sig till arbete, skola, sjukvård, mm mm utan att man har bil.

Ylva Calmerås (Norrköping , 2022-06-08)

#152

Jag skriver på för att mina barn som börjar på gymnasiet bör kunna ta sig till skolan och hem samt till aktiviteter.

Satu Oltnäs (Norrköping , 2022-06-08)

#154

Jag bor i området där det här är den enda bussen som tar oss in till stan

Therese Palmblad (Norrköping, 2022-06-08)

#155

Vill ha möjlighet till buss intill åby från simonstorp med mina barn. Slippa ta bilen för alla utflykter.

Maja Carlström (Åby, 2022-06-08)

#156

Vi inte vill tvingas flytta av den anledning att våra barn inte kan ta sig till skolan

Therés Dahl (Norrköping , 2022-06-08)

#159

Vi på landsbygden behöver en kollektivbuss. Dock behöver tiderna utökas/ändras så att bussen gynnar så många som möjligt. Barn och ungdomar har aktiviteter även på helgerna och även efter klockan 18.00 på vardagarna. Tiderna behöver även samköras med bussar som bara går till Åby från stan!

Cecilia Spångtorp (Norrköping, 2022-06-08)

#164

Jag är för en levande landsbyggd. Utöka kommunikationer på landsbyggden så man inte är tvungen att ta bil/bilar och åka en person per bil.

Eva-Lisa Eklund (Åby, 2022-06-08)

#165

Bor i Hultsbruk och vill ha tillgång till buss.

Ann-Kristin Malmström (Norrköping , 2022-06-08)

#168

Jag vill att busslinjer 430 ska bestå , för all framtid.....

Curth Wålme (Norrköping , 2022-06-08)

#171

Vi har sommarboende längs busslinje 530

Mathias Bäck (Norrköping , 2022-06-08)

#172

För att ska hela landet leva ska man se till att ungdomar och äldre har möjligheten att ta sig både till o från skolan men även kunna välja att låta bilen stå och åka buss som så många förespråkar ska vara bättre för miljön.

Fredrik Strid (Zinkgruvan , 2022-06-08)

#182

Bussen behöver gå de tider som folk har behov av att resa. Ni gör samma förändringar runt hela Norrköping för att få anledning att dra in linjer. Ändrar tidtabellerna så de inte anpassas efter skoltider eller arbetstider.
Klart som korvspad att ingen åker buss då.

Helene Langborg (Åby, 2022-06-08)

#183

Som alla andra: utan buss måste jag ta bil in till stan.

HENRIC DE KOSTER (ÅBY, 2022-06-08)

#188

Inte förstår vinsten med att försvåra kollektivt resande med indragna linjer och hållplatser som gör det svårare, tvärt emot det uttalade mottot att göra Östgötatrafiken attraktivare.

Christer Andersson (Svärtinge, 2022-06-09)

#189

Buss behövs för glesbygden

Lena Nilsson (Norrköping, 2022-06-09)

#199

Bussanslutning behövs på landet

Dick Wisting (Norrköping , 2022-06-09)

#200

Beslutsfattarna på Östgötatrafiken är helt verklighetsfrånvända och verkar sakna all form av sunt förnuft

Johan Asplund (Norrköping, 2022-06-09)



Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...