STOPPA BYGGET AV INDUSTRIOMRÅDE I SÖDERTUNASKOGEN JÄRNA

Kommentarer

#7

För jag vill att man bevarar skogen.

Manjari Wintoniak (Järna , 2022-05-12)

#15

Bygg ut det befintliga industriområdet norrut.

Eva Sandberg (Järna, 2022-05-13)

#20

Att jag tycker skogen har ett högt värde för människors livskvalité och hälsa, och som vill värna om långsiktig hållbarhet för både människor, djur & naturen. Det här är en jätteviktig skog för många människor & husdjur & djur i naturen både i närheten & i trakten!

Helena Idenfors (Mörkö, 2022-05-13)

#28

Jag anser att det är av större värde för trakten, människorna, framtiden, nutiden att låta skogen stå kvar. Snälla överväg detta.

Olivia Nordstedt (Järna, 2022-05-13)

#29

Jag har bott i Järna hela mitt liv och förlusen av en fantastisk skog med massor av mångfalld hade varit mer en en tragedi!

Lalita Janse (Järna, 2022-05-13)

#37

Homo *sapiens* måste sluta skövla vår jord för kortsiktig vinst för några få. Vi måste ta ansvar för alla, kommande generationer och våra medarter. Vi måste sluta såga av grenen vi sitter på.

Siri Lundström (Hölö, 2022-05-14)

#41

Bryr mig om området

Elsa Lindholm (Malmö, 2022-05-14)

#42

Jag vill ha kvar skogen och naturskönt område.

Brigitte Brand (Järna, 2022-05-14)

#46

För att värdet av att behålla naturen är mycket större än att genomföra detta. Det är dessutom ett beslut som är omöjligt ångra och återställa. Detta är samma logik som när vi förstör andra viktiga skogsområden och dessutom i konflikt med ett ovärderligt klimatanpassat arbete för att bevara områden som tar upp co2.

Selina Eriksson (Gnesta, 2022-05-14)

#51

Så dåligt för natur kultur människor och djur ....

Isa Lilja Tibbling (Järna , 2022-05-14)

#52

Nån måtta får det vara

Michael Bock (Järna, 2022-05-14)

#55

För att djurens bo ska fridlysas och skogen skyddas.

Malin Edlund (Stockholm , 2022-05-14)

#57

Detta är extremt viktigt!

Charlotte Jarl (Stockholm , 2022-05-14)

#60

Jag älskar Järna och värnar om dess vackra omgivningar och djuren och skogen som lever där

Emma Linnros (Stockholm, 2022-05-14)

#62

Att bygga stort industriområde i Jäna är så fel det går helt emot vad Jäna står för vaför vi bor här. Området där ni tänker bygga är ett fantastiskt område att vandra i.
Tänk om, det måste finnas mer lämpliga platser.

Anna Björling (JÄRNA, 2022-05-14)

#65

Jag vet hur viktig mångfalden är och att vi människor värnar om djur och natur både för vår egen och deras överlevnad samt att utifrån ett större perspektiv så är det omvårdnaden skönheten stillheten och samskapandet som är det viktigaste. Vi behöver verkligen INTE ett enda shoppingcenter till som dessutom förstör alla naturvärden. NÄR ska vi lära oss att ta ett steg tillbaka och begrunda vad som verkligen är viktigt och ge kärlek till den jord som ständigt ger oss allt vad vi behöver och mer därtill.
Ingmari Lamy

Ingmari Lamy (Stockholm , 2022-05-14)

#67

Järna är unikt i Sverige på grund av sin ekologiska och gröna profil. Det vore skandalöst att verkställa planerna för detta industriområde just i Järna. Vi vill ha skog, betesmarker, fågelkvitter och stillhet för ett hållbart liv både fysiskt och själsligt. Vi vill inte ha mera buller, avgaser och industri som hotar våra naturvärden och ekologiska profil. Lyssna till hjärtat - inte girigheten.

Jennikel Andersson (Järna, 2022-05-14)

#69

Spara skogsområden i urbana miljöer, bygg inte här! Så vackert område som behöver bevaras.

klara segerson (järna, 2022-05-14)

#71

Jag skriver under p.g.a. att jag vill bevara den fina naturen i Järna!!

Amina Romero Orlowski (Södertälje, 2022-05-14)

#73

Detta kan absolut inte vara i majoritetens intresse. Varken djur natur eller människor.

Cecilia Flöje (Gnesta, 2022-05-14)

#79

Människan har redan exploaterat för mycket på bekostnad av naturen, det får vara nog nu. Miljön kring Järna kommer att påverkas negativt.

Sandra Karinsdotter (Järna, 2022-05-14)

#83

Det måste finnas bättre lösningar för ekonomi och produktion, än att förstöra dessa värdefulla naturområden.

Magnus Ekenhjärta (Järna, 2022-05-14)

#84

Det får vara ett slut på förstörelse på natur och fokus på sälj och pengar!!! Vi kan inte äta pengar!!!! Vi är djur som behöver vår natur.

Junie Backman (Hölö, 2022-05-14)

#87

jag vill rädda Södertuna

Gunneli Fallmark (Motala, 2022-05-14)

#95

Jag bor i järna och vill bevara skogen.

Markus Barth-Jörgensen (Stockholm, 2022-05-14)

#98

jag bor i Järna för att vara nära skogen. vill helst inte ha mindre skog då och flera industriområde

Angie Skazka (Järna, 2022-05-14)

#100

Jag värnar om naturen

Karin Asklund (Gnesta , 2022-05-14)

#105

Förstår inte varför man ska bygga bort det gröna. Likadant i Uppsala, i dagens samhälle kan man bo överallt i vårt land med datorernas hjälp.

Gun-Britt Örlander (Uppsala, 2022-05-14)

#107

Det är ett skyddsvärt naturområde som borde bli ett naturreservat. Järna behöver inte expandera, människor behöver naturen för rekreation och utandning.

Elisabeth Ydrén (Järna, 2022-05-14)

#124

Vi behöver skogen!

Jeanette Alcaraz (Delsbo, 2022-05-15)

#128

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-05-15)

#135

Jag är trött på att jordbruksmark trängs undan av industri. Vi behöver värma biologisk mångfald.

Emma Eriksson (Hudiksvall, 2022-05-15)

#140

Jag skriver under för att jag tycker att detta är ett otroligt tondövt förslag som kommer skada Järna på många sätt.

Carl Arnberg (Stockholm, 2022-05-15)

#141

Pga jag värnar om naturen i området

Yvonne Karlsson (Stockholm, 2022-05-15)

#143

Jag tycker att det är för nära boende och önskar att naturen ska bevaras. Industriområdet stoppar också eventuellt framtida bostadsbyggande som jag hellre har i samhället istället för industri.

Ronny Larsson (Järna, 2022-05-16)

#146

Vill inte ta över verksamhetsområden som inte får rum i Stockholm längre pga bostadsbyggande. Så ska stora naturområden här förstöras pga detta. Det hotar den biologiska mångfalden här. Det är väl förbjudet att bygga på jordbruksmark.

Karin Nordin Ivanow (Järna, 2022-05-16)

#147

Vi behöver ingen industri här, vi behöver recreation!

Susanne Prause (Järna, 2022-05-16)

#149

Jag motsätter mig starkt byggandet av ett industriområde i Södertunaskogen.

Maria Himmelsjö (Höllviken, 2022-05-16)

#154

Denna skog är så vacker.....hur kan något vara viktigare än att bevara den för vår framtid, för våa barn!!!!?

Margareta Skog (Svenshögen, 2022-05-16)

#156

Bevara biologiska mångfalden

Anna Bäckström (Stockholm , 2022-05-16)

#158

För att mina vänner i Järna (där jag bott i många år) ska få ha skog och naturen kvar.

Cecilia Lindberg (Simrishamn, 2022-05-16)

#166

Jag är extremt trött på den respektlösa skövling som så lättvindigt sker utan eftertanke överallt.

Anna Orrell (Uddevalla , 2022-05-16)

#169

Jag samtycker inte med planerna för området och vill att skogen bevaras och blir naturreservat.

Sofi Håkansson (Hölö, 2022-05-17)

#173

Detta är ett viking område både personlig och ekologisk. Det är rekreativ plats och en plats för mångfald.

Anna-Maria Fyrörn (Hölö, 2022-05-17)

#185

Vi måste bevara mer natur och även tänka på att bli mer självförsörjande i Sverige. Jag älskar även Saltå Kvarn deras produkter och sätt att tänka om sina producenter som de samarbetar med … Vi behöver mer av detta och inte mindre!

Mialotta Arvidsson Mars (511 42 Kinnahult , 2022-05-17)

#188

Vi måste bevara skog och natur som dom är! Fabriker KAN INTE FÅ gå före människors och djurs hälsa och djurens naturliga boplats!
Pengar kan inte få styra allt! Låt skogarna vara!

Elaine Mattsson (Södertälje, 2022-05-17)

#193

Jag vill värna om vår skog!

Marika Backman (Stockholm , 2022-05-17)

#196

Det finns lämpliga och mindre lämpliga platser att etablera nödvändiga industriområden. Jag önskar att samhällsplanerare gör kloka val, när de beslutar vilka platser som skall präglas av mänsklig aktivitet, och vilka som får förbli som naturen dem skapt. För såväl samhället, som biologiska mångfalden gynnas av att ha många naturliga korridorer och skyddade biotoper.

Peter Tallberg (Björnlunda, 2022-05-17)

#197

för att

Elvira Calemark (Järna, 2022-05-17)