Bevara Valhallabadet

Kommentarer

#1201

Valhallabadet har ett av Göteborgs finaste rum! Det får inte rivas!!!

Ylva Andersson (Göteborg , 2022-05-02)

#1204

Stort engagemang i bevarande av liv och hälsa i Göteborgs innerstad. Det är viktigt att det finns öar av lugn när det gäller rekreation för kunder som inte behöver vattenpalats eller långa banor.

Anna Jansson (Stockholm, 2022-05-02)

#1209

Sorgligt om detta fina konstnärligt utformade offentliga rum går till spillo.

Petter Kärnekull (Stockholm, 2022-05-02)

#1213

Att jag inte vill slösa med våra skattemedel. Vallhallabadet har en lång historia och blir förmodligen billigare att renovera och ev utbyggnad. Det slösas med skattemedel utan dess like på Arenor, Västlänk och skrytbyggen. Lägg mer pengar på välfärd istället.

Ann-Christin Deising (Göteborg , 2022-05-02)

#1215

Jag vill att Valhallabadet ska bevaras.

Stina Johnson (Göteborg , 2022-05-02)

#1218

Denna arkitektoniskt fantastiska byggnad är både en viktigt del av stadens identitet och en påminnelse om vår kulturhistoria.

Cilla Jansson (Göteborg, 2022-05-02)

#1224

Många fina minnen från min ungdomstid inte minst tack vare GKK!

Lars-Gunnar Johannesson (Älvängen, 2022-05-02)

#1229

Badet är en institution och väldigt fint som det är. Bevara det. Bygg ut istället om så behövs. De som tar detta beslut är uppenbart personer som inte nyttjar badet. Men det är det väldigt många andra som gör idag.

Santiago Cambon (Göteborgs , 2022-05-03)

#1230

Skandal att ens tänka tanken att riva denna arkitektur klenod.

Ture Thuresson (Göteborg , 2022-05-03)

#1232

Valhallabadet är precis den typ av mötesplats som är självklar för en bred blandning göteborgare.
Och med en tidstypisk och genomtänkt arkitektur.
Och sluta riv fungerande byggnader som går utmärkta att renovera! Hur ska staden annars minska sitt klimatavtryck?

Lindha Feldin (Halmstad , 2022-05-03)

#1236

Om vi ska lyckas bli klimatneutrala till 2030 kan vi inte bygga nytt. Vi måste ta vara på de resurser vi har och tänka cirkulärt i allt vi göra.

Kristina Eberth (Göteborg , 2022-05-03)

#1238

känns som om en har protesterat mot detta förr *suck* så dumt

lisa haeger (Göteborg, 2022-05-03)

#1239

Valhallabadet är en unik och vacker plats som vi kommer sakna om det försvinner.

Erika Gustafsson (Göteborg , 2022-05-03)

#1241

Valhallabadet bör bevaras som kulturhistoriskt minne.

Jenny Danielsbacka (Göteborg, 2022-05-03)

#1242

Valhallabadet representerar ett kulturarv med tidstypisk arkitektur och atmosfär.

Lucas Janemalm (Göteborg , 2022-05-03)

#1245

Viktigt att bevara en miljö som är både gammal och med vacker utsmyckning, en badmiljö för vuxna.

Birgitta Holmström (Malmö, 2022-05-03)

#1248

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-05-03)

#1250

Jag vill att Valhalla bevaras. Det var där jag lärde mig att simma. Det är en vacker simhall som påminner mig om min mormor. Allt måste inte rivas och byggas nytt hela tiden, staden behöver sina pärlor för att inte förlora sin själ.

Sara Bang (Göteborg, 2022-05-03)

#1258

Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, något som gör Göteborg till att vara Göteborg. Idiotiskt att riva en byggnad som denna.

Sissa Sundling (Mölndal, 2022-05-03)

#1261

Valhallabadet är inte bara en historisk byggnad, utan även en viktig social träffpunkt!

Veronika Nordin (Göteborg , 2022-05-03)

#1264

Om Sverige ska klara våra klimatmål måste vi sluta riva befintliga byggnader.

Eamon Keane (Göteborg , 2022-05-03)

#1268

Jag vill bevara den klassiska miljön som tillhör oss alla.

Lisa Laurits (Göteborg , 2022-05-03)

#1273

Jag vill bevara det unika Valhallabadet

Anna-Carin Ek (Göteborg, 2022-05-03)

#1275

Det är en självklarhet för mig att jag inte är en enda som älskar detta vackra hus och kan inte leva med tanken om det skulle rivas , det vore ett arkitektoniskt och kulturellt självmord.. jo men faktiskt, helt förfärligt

Linda Wallgren (Jonsered, 2022-05-03)

#1277

Varför är det viktigt att bevara Valhallabadet?

- det är en populär mötesplats och folkkär byggnad som funnits i göteborgarnas medvetande och varit en självklar del i vardagen för generationer av göteborgare i över 65 år;

- det är en byggnad med stort kulturhistoriskt värde som är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram;

- det är en konsthistoriskt värdefull byggnad med bland annat Nils Wedels unika mosaikväggar;

- det är en arkitektoniskt värdefull byggnad vars ritningar av Nils Olsson tilldelats Sveriges enda OS-medalj i arkitektur;

- att riva en välbyggd och välfungerande byggnad och ersätta den med en ny är miljömässigt ohållbart och oförsvarbart;

- det är dessutom kapitalförstöring att riva en byggnad som staden investerat mycket i under dess livstid (om än inte tillräckligt under senare årtionden) och slöseri med skattepengar att bygga ett nytt badhus för flera miljarder kronor.

Andréas Forsberg (Göteborg, 2022-05-03)

#1279

Är en historisk byggnad ifrån det gamla fina Göteborg.

Jacob Nilsson (Göteborg , 2022-05-04)

#1288

Jag vill att vi bevarar och konserverar snarare är river. Valhallabadet är en symbol för Folkhemmet och Rekordåren som följde under efterkrigstiden. Valhallabadet är byggt under en framgångsrik tidsepok i Sverige som aldrig någonsin kommer tillbaka. Renovera och låt kommande generationer få ta del av det som var.

Fredrik Rogberg (Köpstadsö, 2022-05-04)

#1296

Denne stan e tillräckligt skövlad som den e.
För helvete.

Thorbjörn Jonsson (Göteborg, 2022-05-04)

#1297

Vill att Göteborg skall få behålla sin äldre och viktiga bebyggelse.

Marianne Riltoft (Göteborg , 2022-05-04)

#1300

Jag värnar om vårt gemensamma kulturarv. Och anser att det finns bättre saker att spendera pengarna på, då man kan spara på att renovera snarare än att bygga nytt. Snälla 🥺

Matilda Lindhé (Mariestad, 2022-05-04)

#1301

Det var en av mina favoritplater när jag bodde i Göteborg. Det känns inte rimligt att bara riva och bygga nytt när man säkert med lite tankearbete kan renovera och få det att funka för alla

Linn Offerlind-Ljunggren (KRISTIANSTAD, 2022-05-04)

#1307

Rädda kulturmiljön, byggnadshistoria och spara på miljön.

Jennifer Eklund (Göteborg, 2022-05-04)

#1308

Allt detta rivande är vansinne. Vi vill ha kvar vårt kulturarv. Göteborg ser redan ut som en krigszon. I Ukraina är det ryssen som förstör, men här är det våra folkvalda. 👎🏻

Matilda P (Göteborg , 2022-05-04)

#1315

En viktig del av Göteborgarnas historia.

IngaLill Karlsson (Göteborg, 2022-05-04)

#1316

En fantastisk och oersättlig resurs och kulturmiljö. Det är inte överhuvudtaget hållbart att riva och släppa ut all den koldioxid som finns lagrad i byggnaden, samtidigt som en viktig byggnad för Göteborgs invånare och ett gemensamt kulturarv

Paula Widmark (Göteborg , 2022-05-04)

#1334

Valhalla-badet är ett våra kulturminnesmärken. Det är en oskattbar juvel från sin tidsperiod. Det vore ett helgerån att riva det och därmed utplåna en del av vår levande historia.

Jens Hultman (Lund, 2022-05-04)

#1336

Detta kulturminnen ska få vara kvar och det vore grov kapitalförsäkring att inte bevara

Bjerring Birgitta (Malmö, 2022-05-04)

#1347

Valhalla är en sällsynt arkitektonisk pärla, att riva vore en skam och stor förlust för Göteborg.

Emelie Hellberg Olsson (Göteborg, 2022-05-04)

#1349

Valhallabadet förtjänar mer

Thea Ericson (Stockholm , 2022-05-04)

#1354

Valhallabadet är en unik miljö som måste bevaras!

Susanna Nytell (Stockholm , 2022-05-04)

#1357

Det är ett vackert och speciellt hus, ett fint exempel på fin arkitektur. Det har vi så lite av i Göteborg.

Kerstin Bratt (Göteborg, 2022-05-04)

#1360

Att riva och förstöra istället gör att upprusta och utöka är oförsvarbart slöseri av resurser och pengar. Det finns ett värde i att bevara och Inte bygga nytt och flott och störst och bäst mm

Gunilla Nordhammar (Göteborg, 2022-05-04)

#1361

Valhallabadet är en viktig kulturhistorisk och arkitekturhistorisk byggnad i Västra Götaland

Sara Vogel-Rödin (Åmål , 2022-05-04)

#1366

Varför riva? Renovera och behåll! Sudda inte ut vår historia.

Linda Adolphson (Oslo, 2022-05-04)

#1375

Kulturarv, hållbarhet och arkitektur!

Stina Sahlén (Kramfors, 2022-05-04)

#1378

Lyssna på folket för en gångs skull. Riv inte Valhallabadet!!

Monika Wallgren (Khamn, 2022-05-04)

#1379

Att riva ett kulturarv är oåterkalleligt och att riva hellre än att renovera är ohållbart.

Agnes Sävenstedt (Stockholm , 2022-05-04)

#1388

Jag är från Göteborg och under uppväxten var jag ofta och badade på Valhalla. Självklart ska man bevara och förbättra när det är möjligt (som här) istället för att riva och bygga nytt!

Karin Lind (Örebro , 2022-05-04)

#1399

Jag tycker att det är viktigt att bevara våra gamla vackea byggnader. Renovera varsamt istället.

Helene Svedberg (Alingsås, 2022-05-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...