Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!

Kommentarer

#2

Den planerade verksamheten kommer påverka både människor och miljö negativt.

Lovisa Westin (Trosa, 2022-03-26)

#6

Jag varnar om vår allemansrätt och vill kunna ströva fritt i Trosaskogwn

Tansey Lena (Trosa, 2022-03-26)

#7

Tillgång till promenader i skogen utan fara för egen liv. Vildsvin och mufflon passar inte i vår natur

Dolores Alm (Trosa, 2022-03-26)

#14

Tureholmshalvön används av många människor som rekreationsområde. Den varierade naturen mitt på halvön är det som finns tillgängligt för allmänheten då det genom strandnära bebyggelse är nästintill omöjligt att nå havet. Byggs vilthägnet innebär det totalstopp för alla möjligheter att kunna ta del av naturen på i princip hela Tureholmshslvön. Ingen skulle våga gå in i hägnet då man inte skulle veta om det jagas. Med de djur man tänkt ta in i hägnet är det nästan året runt någon art som är lovlig för jakt.
Alla naturliga viltstråk som finns där idag skulle raderas. Både flora och fauna skulle helt förändras.

Kerstin Hettman (Trosa, 2022-03-26)

#16

Det är vansinne att planera för ett vilthägn med jakt i ett naturområde nära villabebyggelse.

Marianne Cederwall (Trosa, 2022-03-26)

#17

Då jag bor precis intill det planerade hägnet är jag orolig för att jakt bedrivs precis intill mitt hus. Både ljudbild och risk för förlupna kulor gör mig mycket beklämd.

Lars Flood (Trosa, 2022-03-26)

#18

Det byggs redan för mycket i Trosa så vi behöver inte stängsla in djur och natur också!

Joakim Hedström (Trosa, 2022-03-26)

#26

Jag är grymt irriterad på att de med mycket pengar gör precis som de vill!
Oavsett hur det drabbar andra människor!

Tommy Fogelberg (Trosa, 2022-03-26)

#35

Allemansrätten hotas allvarligt av inhägnande precis i anslutning till ett bostadsområde.

Christer Lindell (Trosa, 2022-03-26)

#38

Jag värnar allemansrätten, djurs och växters rätt att sprida sig utan att hindras av staket.

Wigg Raymond (Trosa , 2022-03-26)

#40

Jag tycker naturen skall fredas från klåfingriga människor.

Lars Östling (Falun, 2022-03-26)

#44

Jag har en son på lagnö förskola. De berörs pga är mycket i skogen runt. Värnar också om miljön och det naturliga djurlivet och floran på Lagnö.

Emma Tukia (Trosa, 2022-03-26)

#48

Jag skriver under på grund av att det planerade vilthägnet kommer att innebära att våra möjligheter till ett aktivt friluftsliv med promenader, bär- och svampplockning begränsas mycket starkt. Att klättra över ett två meter högt stängsel via stöttor är för barn och gamla inte lätt. Vilthägnet kommer väldigt nära våra tomtgränser vilket känns otryggt med tanke på den jakt som ska bedrivas.

Barbro Dahlberg (Stockholm , 2022-03-26)

#49

Jag vill se en naturligt utvecklad skog med tillträde för alla!

Johan Wallmark (Trosa, 2022-03-26)

#54

Det ör helt vidrigt att spärra in djur för att bedriva nöjesjakt mot betalning. Djuren har ingenstans att ta vägen! Barbari!
Det förvånar mig att det ens är lagligt!
Dessutom har vi allemansrätt i Sverige och ska kunna röra oss fritt i skog och mark
Jag betvivlar att någon kan finna rekreation i ett inhägnat område fullt med jägare och när de inte är där , inspärrade vildsvin!
Detta måste självklart stoppas

Lotten Lindell (Trosa, 2022-03-26)

#57

Om halvön blir inhägnad så stänger den ute både människor och djur att röra sig fritt.
Leve allemansrätten!

Rosemari Rauch (Trosa, 2022-03-26)

#58

Har en hästgård precis intill det tänkta vilthägnet.

Anita Thunholm (Trosa , 2022-03-26)

#59

Bevara naturen.
Vi har sett vad som händer när man ”öppnar” vilthäng.
Mufflonfår ej ursprungliga i Sverige som varit i vilthäng har släppts lösa. Nej tack!

Birgitta Bensgård (Västerljung , 2022-03-26)

#60

Detta inte är en bra åtgärd för miljön på platsen

Annelie Bjurkull (Trosa , 2022-03-27)

#62

Åsidosätt inte allemansrätten!

Annika Westermark (Västerljung, 2022-03-27)

#63

Jag skriver under för att vara med och bibehålla och utveckla hållbart sätt att leva för människor på jorden. Det är hållbart att möjliggöra för människor och djur att ströva fritt i den natur som är vi. Vi är natur, uppbyggda av naturens beståndsdelar, behöver hitta sätt att leva utifrån det.

Viveka Lindberg (Trosa, 2022-03-27)

#66

Sommarboende i Trosa.

Mikael Segersten (VÄLLINGBY, 2022-03-27)

#72

Detta är av Trosa kommun klassat som friluftsområde och passage för vilda djur från norr och söder. Ett hägn som huvudsakligen är avsett för professionell jakt innebär stora risker att beträda friluftsområdet

Ulf Wallin (Trosa , 2022-03-27)

#79

Instämmer med den oro som framförs!

Peter Bylund (Hägersten, 2022-03-27)

#87

För att bevara vår mångfald av svenska djur och att djuren ska kunna vandra fritt på Tureholmshalvön. Och Trosa behöver naturområden att röra sig i

Tommy Johansson (Trosa, 2022-03-27)

#90

Måste stoppas

Mikael Karlstrom (Trosa, 2022-03-27)

#92

Det vore beklagligt om det blev ett vilthägn på denna areal. Allemansrätten skulle allvarligt störas. Ridvägar viktiga för närliggande stall och ridskola skulle försvinna. Jakt i detta hägn skulle dessutom skrämma både människor och djur. Det naturliga viltet blir avskuret från en stor del av sina områden. Sjukdomar skulle lätt spridas från rymlingar till naturligt bestånd då Hvalfisken inte är en seriös viltvårdare. Regler för hägnet kan då komma att negligeras. Det vore i sanning tragisk om detta blev godkänt.

Lars Jameson (Trosa, 2022-03-27)

#99

Hägnet är ett stort hinder för friluftslivet på lagnöhalvön och blockerar rörelsen för det fria djurlivet.

Tin Carleson (Trosa, 2022-03-27)

#107

Skogen ska vara tillgänglig för kommuninvånarna och så ska inte jakt bedrivas när djuren är fångade inom inhängnat område.

Christine Hedström (Trosa, 2022-03-27)

#108

Jag är ofta på Tureholmshalvön då mina föräldrar bor där, och att promenera längs med den asfalterade vägen är känns inte tryggt, folk kör som dårar. Och nu skall dom göra det närmast omöjligt att promenera på grusvägarna också. Det är inte rimligt, man skall väl inte behöva ha bil för att nå till naturen när man bor på landet!?

Lennart Regebro (Trosa, 2022-03-27)

#119

Det är en vidrig tanke att upprätta ett hägn för betald troféjakt.

Patric Oscarsson (Trosa, 2022-03-28)

#120

Inskränkning av allemansrätt och begränsar friheten/ möjligheter att kunna röra sig fritt för både människa och djur.

Fredrik Eklöf (Trosa, 2022-03-28)

#122

Jag motsätter mig nöjesjakt och hägn. Låt djuren vara fria i sin skog och de boende njuta av sitt fina strövområde.

Anneli Eriksson (Klässbol , 2022-03-28)

#124

Detta är inskränkning av allemansrätt och möjligheter till uteliv på en tätbebodd plats

Gertrud Westerfors (Simrishamn, 2022-03-28)

#128

Jag vill inte att den vackra naturen med fina strövområden ska få exploateras på det viset. De dll om m bor på Lagnö ska få ha tillgång till den fantastiska naturen.

Lars Wikström (Säter, 2022-03-28)

#129

Kommunen och Naturvårdsverket räddade Askö på 1990-talet. Nu är det dags att rädda Tureholmshalvön på samma sätt innan all fri natur försvinner.
https://fargaregardsanna.wordpress.com/2020/02/10/trosa-framtid-2040-future-for-my-town-2040/

Anna Bohlin (Trosa, 2022-03-28)

#131

Vart ska alla vilda djur som lever i Trosaskogen ta vägen? Vilthägnet motsvarar mer än 600 fotbollsplaner till ytan.

Sofia Bohlin (Trosa, 2022-03-28)

#132

Håll naturen öppen för alla!
Värna värdet av fri natur.

Maria Bohlin (Trosa, 2022-03-28)

#133

Jag är ute mycket I skogen med min hund. Det är rekreation och möjlighet till återhämtning för mig och alla vi som är tacksamma för allemansrätten som gör det möjligt. Det är förödande om stor del av skog och mark stängs av med elviltstängsel.

Cecilia Forsell (Trosa, 2022-03-28)

#139

Håller med skaparna till denna namninsamling.

Helena Eriksson (Trosa, 2022-03-28)

#143

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-03-29)

#144

För oss boende på Tureholmshalvön som av ålderdom eller annat inte klarar av att klättra över stängslet på en brant trappa så stänger viltstängslet av alla nuvarande promenadstråk på Tureholmshalvön.. För oss återstår endast att ta våra promenader fram och tillbaka på en asfaltsväg.

Inger Regebro (Trosa, 2022-03-29)

#147

Jag är boende i området och tycker att det vore alldeles förskräckligt att inte kunna vistas i min närmaste skog. Dessutom tycker jag att det rimmar illa med frågor om hållbarhet och biologisk mångfald.

Klara Krantz (Trosa, 2022-03-29)

#148

Vildsvinen kommer att smita ut o bli problem för all odling!

Hans Stockman (Linkoeping, 2022-03-29)

#151

För att jag bor i Lagnöviken och vill ha tillgång till naturområdet där naturlig växtlighet och djurliv finns.

Lars Jönsson (Trosa, 2022-03-30)

#152

Jag anser att människors tillgång till naturlivet på Tureholmshalvön drastiskt kommer försämras av Hvalfiskens planer. Som arvtagare till en angränsande fastighet väljer jag att säga ifrån.

Johanna Andersson (Björkvik , 2022-03-30)

#154

Jag har sommarställe på Tureholmshalvön.

Elin Lagesson (Stockholm , 2022-03-30)

#161

Bevara det vilt som redan finns och fortsätta med promenader

Mats Eredal (Trosa, 2022-03-30)

#162

Öppet för promenader

Agneta Eredal (Trosa, 2022-03-30)

#163

Allemansrätten, orörd och naturligt djurliv. Jag vill kunna vara i närliggande natur i lugn och ro med barnbarn och mina hundar. Att skjuta och jaga runt vår husknut helt idiotiskt.

Monika Baltzersen (Enhörna, 2022-03-30)

#164

Stängsla inte in tillgången till allemansrätten.
Man bedriver inte jakt i ett häng där djuren inte kan komma undan.

Kim Andersson (Trosa, 2022-03-30)

#165

Att på ett sett upphäva allemansrätten genom att stängsla och omöjliggöra tillgängligheten för boende runt hägnet trodde jag inte ens var möjligt och där jakt är tänkt att bedrivas kommersiellt och då troligen under årets alla dagar”skjuta fisk i tunna”! Denna typ av jakt eller snarare slakt är i sig djupt oetiskt vilket kommer att locka till sig ”jägare” enligt min mening
med minimala kunskaper!Om detta kommer till stånd så blir det i stort sett omöjligt att vistas i det som tidigare varit ett rekreationsområde!Se till att få stopp på denna totala natur förnekelse!!

Nils Jacobsson (Trosa ”Lagnö”, 2022-03-30)

#168

Bevara de befintliga vilda djuren

Bo Kanth (Trosa, 2022-03-30)

#170

Biologisk mångfald är viktigt, blir väl stört med en sån koncentration av vilt! Gäller även människor som vill gå på rekreation i detta område.

Karin Nordin Ivanow (Järna, 2022-03-30)

#179

Vill att vi bevarar naturligt djurliv och växtlighet plus att vi obehindrat och säkert skall kunna röra oss i skog och mark.

Maria Jönsson (Trosa, 2022-03-30)

#181

Låt naturen vara fri och tillgänglig för alla, framför allt de som bor i området.

Björn Nilsson (Klässbol , 2022-03-30)

#184

Vilthägnet kommer att omöjliggöra för övrigt vilt att finnas på Tureholmshalvön. Påverkan på miljön blir omfattande. Området är för litet för att rymma ett vilthägn. Ett viktigt område utestängs från allemansrätten.

Håkan Åström (Trosa, 2022-03-31)

#187

Man lyckas inte att stänga in vildsvin som alltför lätt gräver sig ut. Erfarenheterna från Ådas vilthägn borde räcka för att avlysa denna satsning på viltpark.

Maud Knutsson (Trosa, 2022-03-31)

#188

Det verkar vara helt fel att ha jaktmarker så nära ett villaområde med många barn

Svedjemo Gustaf (Visby, 2022-03-31)

#190

Mina spontana kommentarer:
En 356 Ha Jaktpark på Turholmshalvön vore förödande!
• 900 farmade Hjortar, Mufflon och Vildsvin skulle helt ersätta naturligt djurliv inom hägnet.
• Hägnet utestänger de vilda klövdjuren från den väsentligaste delen av halvön.
• Klövviltets rörlighet och skydd blir minimalt i de resterande mer tätbefolkade omgivningarna.
• Allemansrätten inskränks kraftigt då fri rörlighet i naturmiljön upphävs, oavsett färdsätt.
• Riskfylld oro i och inpå hägnet p.g.a. högt jakttryck, året runt och även nattetid.

Gert Wrande (Trosa, 2022-03-31)

#193

Jag skriver under detta pga att det verkar vansinnigt dumt.

Anette Salheim (Stockholm och Trosa, 2022-03-31)

#198

Värna det fria friluftslivet och djuren som skall jagas.
Erfarenheten av hägn är inte så goda, Isoz hägn med hjortar o svin höll dem inte inne.

Göran Florell (Trosa, 2022-04-01)

#199

Jag har behov av och uppskattar att vistas i skogen och vilthägnet skulle kraftigt begränsa mina möjligheter att göra det

Lars Parling (Trosa, 2022-04-01)

#200

Jag vill skydda allemansrätten.

Anders Roos (Trosa, 2022-04-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...