SKYDDA VÅRA GRUNDLAGSSKYDDADE FRI- & RÄTTIGHETER

Kommentarer

#2804

Jag vill skydda våra grundlagar och vår demokrati.

Carlsson Margareta (Solberga, 2022-03-23)

#2808

Vi behöver skydda våra grundläggande rättigheter. Pandemilagen var illa nog...

Steve Bjork (Norsjö, 2022-03-23)

#2810

Jag skriver under dels för att jag vill skydda vår frihet till vår egen kropp och hälsa. Jag gillar inte diktatur-fasoner. Dels för att jag faktiskt anser att vi måste börja se till att ta tillbaka makten igen. Grundlagsändringar ska även kräva minst 2 folkomröstningar med minst ett val emellan. Våra politiker har fått alldeles för stor makt till att bestämma i det här landet. Makten ska utgå från folket, inte från en skara obildade dårar.

Boldén Jan-Erik (Härnösand, 2022-03-23)

#2811

Vill inte ändra grundlagen.

Hans Nyby (Lindome, 2022-03-23)

#2815

All offentlig makt utgår från folket -
jag vill att det fortfarande ska vara så!

Kenneth Nilsson (Malmö, 2022-03-23)

#2816

Mänskligarättigheter

David Hallgren (Borås, 2022-03-23)

#2817

Våra rättigheter som en fri levande människa ska ingen ta ifrån dig för att kontollsamhällets korrupta politiker djupa staten vill ha total kontroll över dig

Birte Haukebö (Östersund , 2022-03-23)

#2819

Detta är inget som hör hemma i en demokrati

Helene Kjellin (Mariefred, 2022-03-23)

#2820

Jag kommer aldrig tillåta staten bestämma över min kropp.

Patrik von Knorring (Falkenberg , 2022-03-23)

#2822

Värna demokratin och grundläggande fri- och rättigheter

Lina Lanestrand (Ale, 2022-03-23)

#2823

Ingen, absolut ingen, får ändra i eller röra grundlagen!

Sonja Andersson (Halmstad , 2022-03-23)

#2824

En självklarhet att politiker som är tillsatta av folket ska tjäna oss. De kan inte ändra en grundlag och ge sig själva befogenheter för att ta våra fri och rättigheter ifrån oss. Regeringens tankar verka vara samstämmiga med den plan som World Economik Forum har som kommer att förslava oss. Det är kriminella handlingar som ni utövar.

Ninni Gustavsson (Falkenberg, 2022-03-23)

#2825

Detta förslag är ju helt absurt! Finns inget i världen som rättfärdigar dessa tilltag förutom faktumet att några vill ha fullkomlig makt över mänskligheten, och frånser helt från både naturlagar och att vi alla är Fria Individer!

Yvonne Svahn (Hässelby, 2022-03-23)

#2826

Den svenska grundlagen har tjänat oss väl under pandemin och genom vår historia. Den värnar våra grundläggande rättigheter till fri rörlighet inom landet och rätt att lämna landet. Vi medborgare måste säga ett klart nej till att ändra i den så att framtida styrande i regering (och även riksdag) får större makt att inskränka våra viktigaste fri- och rättigheter!

Annika Boltegårtd (Stockholm, 2022-03-23)

#2834

Vi har en smittskyddslag som räcker.
Jag anser att ytterligare begränsningar är farligt för ett samhälle.
Coviden hade en medelåldersdödlighet på 83 år. Och vi hade ingen överdödlighet.
Att vilja ha makten att ta till hårdare restriktioner handlar inte om hälsa. Det är enbart maktbehov och vi vill inte ha en ny hitlerregering i vårt land.
Bevara vår demokrati och våra mänskliga rättigheter.

Gunnel Orrehag Lindberg (Alingsås , 2022-03-23)

#2838

Jag skriver under på grund av att jag värnar den grundlag som vi har och jag är INTE beredd att lämna mer makt till landets styrande.

Eva Théen-Johansson (Borås , 2022-03-23)

#2840

Detta är emot våra mänskliga rättigheter! Vi är föds fria människor.

Christina Mellberg (Visby, 2022-03-23)

#2847

Jag vill ha demokrati!

Anders Åsell (Ockelbo, 2022-03-23)

#2848

Jag vill inte leva i diktatur!

Annika Åsell Backlund (Ockelbo , 2022-03-23)

#2849

Att folk måste vakna nån gång

Ted Nilsson (Göteborg , 2022-03-23)

#2856

Född fri
Alla försök till förslavning är brottsligt
Per definition

Johnson Ildiko (Lund, 2022-03-23)

#2860

Jag tycker att våran frihet är det viktigaste vi har, fascism och diktatur hör inte hemma i en demokrati.

Niklas Larsson (Uppsala, 2022-03-23)

#2862

Det finns ingen anledning att begränsa våra friheter. Det finns inga anledningar att regering kan behöva särskilda befogenheter.

Elzbieta Gibadlo-Karlsson (Kinna, 2022-03-23)

#2865

Jag vill leva och bo i en demokrati.

Eva-Lisa Myntti (Umeå, 2022-03-23)

#2871

Inga inskränkningar på våra grundlagar tack! Ett stort NEJ till regeringens förslag!

Taina Vähäkuopus (Södertälje, 2022-03-23)

#2880

För att ändra en grundlag ska det vara två riksdagsval. Den föreslagna ändringen är inte bra.

barbro yngvelli (solna, 2022-03-23)

#2886

Jag vill behålla min rätt att besluta över mig själv, min kropp och mitt liv

Eva-Maria Hedin (Uppsala, 2022-03-23)

#2890

Jag protesterar mot alla försök till inskränkningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Jag motsätter mig Agenda 2030 och liknande globala galenskaper.

Gunnar Ström (Noraström, 2022-03-23)

#2891

Petra skickade mej.

Rose Marie Dahl (Broby, 2022-03-23)

#2894

För vår demokrati

Gerd Erland (Linköping, 2022-03-23)

#2898

Som svensk medborgare är det min plikt att bidra till att stoppa denna ändring av vår grundlag ! Lyckas man med att ändra grundlagen kommer de förtroendevalda därefter att lämna över rätten att besluta rörande hälsofrågor, typ, pandemier till WHO.

Sune Larsson (Bangkok , 2022-03-23)

#2899

Demokrati och fri vilja är fundamentalt för ett friskt samhälle.

Heidi Roslund (Göteborg, 2022-03-23)

#2904

Grundlagsskyddade fri och rättigheter är fundamentala och måste fortsätta vara det.

Kerstin Andersson (Trollhättan, 2022-03-23)

#2908

Hela denna sk pandemi är ett bedrägeri och alla covid- vaccinationer är ett pågående folkmord/folkrättsbrott/krigsbrott! Måste bli ett stopp på detta vansinne NU!!!!

Lars-Olof Bergman (Borlänge, 2022-03-23)

#2915

Det är självklart enligt mig att vi ska behålla makten över vår egen kropp. Vår valfrihet ska alltid prioriteras, oavsett. Staten ska INTE ha rätten att bestraffa människor som använder sina mänskliga rättigheter. Våra mänskliga rättigheter ska bevaras och försvaras.

Yvonne Råbratt (Åmål, 2022-03-23)

#2916

Jag vill behålla min självklara rätt att bestämma över min kropp och mitt liv.

Birgitta Wikner (Uppsala, 2022-03-23)

#2918

Jag köper inte diktatur och diktatur skall vår riksdag ge fan i att befatta sig med annars behöver de kastas ut ur vår riksdag illa kvickt varenda en av dem.
Ingen minoritetsregering kan införa sådan här skit ens med två riksdagsval emellan, OM INTE RIKSDAGEN SOM STIFTAR VÅRA LAGAR... är de som egentligen ligger bakom det. Därför är det av största vikt att folket inser att detta behöver till riksdagen också med krav om diarieföring, eftersom riksdagen själva beslutar "vad de vill diarieföra" dessutom. Det riktigt allvarliga hotet här ligger således i vår riksdag som är de som ger regeringar tillåtelse till sådant här!
Nu är det nog riktigt hög tid att Sverige invånare kräver införande av direktdemokrati, annars lär ju valfläsk flyga och sedan är allihop grundlurade efter varenda riksdagsval tills total diktatur är så grov att vi inte kan ta oss ur den mer oavsett vad tyvärr.

Carola Ankar (Göteborg, 2022-03-23)

#2927

Min frihet är viktig! Min familjs frihet är viktig. Det är livsviktigt!

Maj Brodin Johansson (Unnaryd , 2022-03-23)

#2929

Mina fri och rättigheter beträffande mitt blod får inte inskränkas. Det innebär övergrepp att lägga obligatoriska injektioner i en lag. Jag går inte med på det

Helenah-Hanan Lindsjö (Åkarp , 2022-03-23)

#2931

Jag skriver under som orolig medborgare.

Sophie Sköld (Luleå , 2022-03-23)

#2933

Jag vill själv bestämma över min kropp.

Christina Björngreen (Degerhamn, 2022-03-23)

#2937

Vill inte ha medicinskt apartheid i Sverige eller någonstans i världen.

Mikael Ekstedt (Stockholm, 2022-03-23)

#2939

Jag skriver på pga att ingen människa ska påtvingas ett kroppsligt ingrepp mot sin vilja under några som helst omständigheter. ALDRIG, var lärdomen från 2:a världskriget!

Miriam Lundgren (Farsta , 2022-03-23)

#2941

Vill ha ett fritt samhälle!!!!!!!

Annika Eliasson (Hällekis, 2022-03-23)

#2942

Jag skriver under frivilligt för att jag anser att Grundlagen ej ska ändras!

Pontus Hassbjer (Helsingborg , 2022-03-23)

#2943

Nu får det vara nog

Connie Helenius (Norrköping , 2022-03-23)

#2944

Jag skriver under för att våra grundlagar och rättigheter är det VIKTIGASTE vi har, och får INTE ändras!!

Nellie Thyrell (Järvsö, 2022-03-23)

#2946

1984

Thomas Hellström (Helsingborg , 2022-03-23)

#2948

Jag vill att mina barn , barnbarn och fortsatt smäktande ska få leva i ett fritt samhälle, få leva på den mark vi skapat och ägt i 70 år.

Lillan Papp (Vittaryd , 2022-03-23)

#2950

Detta är kränkande mot de mänskliga fri och rättigheterna!

Annika Karlsson (Ängelholm, 2022-03-23)

#2951

Därför att det är viktigt

Lilian Dahlin (Södertälje , 2022-03-23)

#2952

Vi behöver absolut ingen grundlagsändring.

Eva Lidman (Stockholm, 2022-03-23)

#2954

Det är FEL! SJUKT! VIDRIGT!

Hanna Blomquist (Höör, 2022-03-23)

#2958

Ni ändrar inte grundlagen.

Anette Palm (Torslanda, 2022-03-23)

#2960

Det är emot folkets fri- och rättigheter att ändra grundlagen på detta sätt. Olagligt alltså!

Carina Ljungfelt (Ystad , 2022-03-23)

#2965

Frihet värderar jag högre än allt och demokrati ger mest frihet till alla
Dvs så mkt nedifrån och upp som möjligt. Att som stat och människa i en stat som är underställd en global ledning ser jag som ett skräckvälde

Beatrice Hennings (Stockholm , 2022-03-23)

#2969

Tvångsåtgärder ska inte finnas i en demokrati, när det inte är krig. Vi klarar oss bättre med eget ansvar och rekommendationer.

Charlotte Bolin (Stockholm, 2022-03-23)

#2971

Grundlagen är så fin och ska inte göras om.

Helmersdotter Synnöve (Sigtuna, 2022-03-23)

#2972

Vår grundlag ska ABSOLUT INTE ändras!! Rent vansinne !

MayBritt Aldebro (Strömstad , 2022-03-23)

#2986

Frihet

Holst Barbro (Nässjö , 2022-03-23)

#2987

Våra grundlagar finns till för att skydda våra mest grundläggande fri- och rättigheter! Att vilja ändra på dessa lagar innebär att makthavarna vill/planerar att inkräkta våra fri- och rättigheter. Dem är grundlagar för en anledning och är utformade på ett sätt som ska förhindra maktmissbruk!

Carolina Chiriboga Reveco (Stockholm, 2022-03-23)

#2995

Jag kommer att kriga mot er om ni rör mina barn

José Colipi (Röstånga, 2022-03-23)

#3000

Hatar Satanister som försöker kontrollera världen!

Jacob Silverdal (Gävle, 2022-03-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...