NPF säkra hela skolgången

Kommentarer

#602

Detta är en viktig fråga för mig.

Annelie Burman (Stockholm, 2022-02-19)

#606

Alla barns rätt till deras behov i skolan blir tillgodosedda!

Simone Lundh (Fagersta, 2022-02-19)

#612

Min son har varit hemmasittare under många år, då skola inte kunnat anpassa miljön.

Marie Norstedt (Ekeby, 2022-02-19)

#615

Mitt barn inte får rätt stöd i skolan. Detta måste ändras NU

Carola Karlsson (Hjo , 2022-02-19)

#617

Skolan är inte för alla, våra barns svårigheter är inget nytt fenomen.

Sandra Käll (Östhammar , 2022-02-19)

#624

Samhället går åt fel håll. Barnen pressas in i en form som inte längre är baserad på forskning. Det finns många rekommendationer från Skolverket. Men vad händer när ingen tar ansvar? Vem kommer i kläm. Vi vuxna som arbetar med barn dagligen, skriker oss hesa över att förutsättningar för att stötta och utmana alla barn inte existerar i dagens läge. Föräldrar får skrika sig gråhåriga utan att något händer. Det måste ske en förändring, NU!

Sara Cristiansson (Upplands Väsby, 2022-02-19)

#625

Mina barn har inte fått någon skola och undervisning värd Sverige. Ett rikt land och kommun som satsar på annat än våra barn.

Eva Strömberg (Skövde , 2022-02-19)

#627

Har barn med npf-diagnos som kämpar varje dag för en dräglig vardag i skolan. Men politikerna vänder dem ryggen genom ständig underfinansiering av både grund- och gymnasieskolan. De får helt enkelt inte den utbildning de har rätt till. De lämnas helt åt sitt öde och samhället skiter i det. Så tack för att den här namninsamlingen sker!

Charlotte Mörner (Täby, 2022-02-19)

#629

Vi är inne i karusellen med års väntetid på utredning, ytterligare 2 års väntan på IBT i Göteborg. Det är skandal och jag är rädd för hur det ser ut när min son ska börja skolan. Vilket är snart. Något måste göras nu!

Ida Levenstam (Göteborg, 2022-02-19)

#637

För inga föräldrar ska behöva slåss som jag gjort för mina två barn så de själva får utmattningssyndrom och läkare som vägrar sjukskriva.

Anneli Barrud (Skogås, 2022-02-19)

#639

Min dotter har Autism och Adhd samt Dyslexi,och skolan är trots att vi burit skola 4ggr!! Katastrof dålig! Skolan har påverkat min dotters självförtroende negativt,hon får inte det stödet hon behöver. Rektorerna kör över mig som vårdnadshavare och kritiserar man skolan så får man som straff en orosanmälan på socialen från skolan.
Önskar att vi kunde ha som Åland och på andra platser,läroplikt. Dvs plikt att utbilda sig,men inte plikt på att vara på plats i en miljö som skadar våra NPF barn.

My Jakobsson (Mariestad, 2022-02-19)

#642

Jag har en nu 18-åring med adhd och kraschad skolgång!!

Ulrika Maria Lindqvist (Falköping, 2022-02-19)

#643

Som förälder till ett barn med NPF skriver jag under denna namninsamling pga egen erfarenhet av alla brister i skolan kring NPF. Brister som tyvärr sträcker sig just från start till mål. De här bristerna borde åtgärdats för en massa år sedan, men ingen politiker verkar förstå och ta tag i dem.

Nina Laudon (Stockholm, 2022-02-19)

#645

Det räcker nu! Låt våra barn få nå sin fulla potential.

Linda Fernström (Nynäshamn , 2022-02-19)

#648

Jag har barn med NPF. Mitt barn och alla andra barn med funktionsnedsättning har rätt till att få gå NPF anpassad skola.

Jenny Törnblom (Stockholm, 2022-02-19)

#652

Det finns allt att vinna på att få rätt stöd från början, och allt att förlora vid uteblivet stöd. Hade vi och vårt barn fått rätt insatser från början hade vi kanske sluppit sjukskrivning av både barn och förälder.

Lina Ottsjö (Uddevalla, 2022-02-19)

#657

Nacka kommun lägger ned fungerande CSU-verksamhet.

Anna Vormisto (Nacka, 2022-02-19)

#659

Jag arbetar på förskolan och känner ofta en uppgivenhet att barnen inte kan få den hjälpen de faktiskt har rätt till och sätta in insatser i tid.

Elisabeth Ågren (Upplandsväsby , 2022-02-19)

#663

Har ett barn med AST, ADD och dyslexi som varit nästan helt hemmasittande sedan mitten på högstadiet och fyller snart 18 år.

Linn Grandelius (Karlskoga , 2022-02-19)

#664

Hej! Jag är mamma till 4 åring son som är autistisk. Han har inte fått stöd i förskolan och här i Södertälje finns det inte försloleklass i grundsärskola. Dessutom finns det inte grunsärskola från F-9 men från 1-6 och sen måste han bytta skolan från 7-9. Och vi vet alla att våra barn har svårt med förändringar.

Ivana Tomic (Södertälje, 2022-02-19)

#665

Har dåliga erfarenheter av skolan för min son med ADHD!

Susanne Talle Talle (Stockholm , 2022-02-19)

#674

Jag har ett barn med npf-diagnos som slagits ut av bland annat skolsystemet.

Linda Haglund (Linköping, 2022-02-19)

#678

Det måste bli ett slut på utslagningen av barn och ungdomar med NPF-diagnoser, och kunskapsnivån bland all skolpersonal måste höjas kraftigt! Det räcker inte att det finns enstaka eldsjälar som värnar dessa barn!!!

Anna Ställ (Säter, 2022-02-19)

#679

För att jag har en pojk med både ADHD & Autism & han går i förskoleklass & ska börja 1:a klass till hösten.
Sen tycker jag att det är viktigt då jag själv har adhd & fick ingen hjälp under min skolgång så hade jag inte haft min mamma & storebror hade jag aldrig klarat skolan.
Så skriver under för alla med NPF för att dom ska få lika rättigheter som alla andra barn/ungdomar.

Jennie Fagerlund (Smedjebacken , 2022-02-19)

#680

en skola för ALLA inte EN skola för alla . Dags att se över detta på riktigt nu!

Josefine Eriksdon (Växjö , 2022-02-19)

#683

Kämpat mot skolan för vårt barn

Josefin Johansson (Tibro, 2022-02-19)

#686

Alla ska ha rätt till utbildning efter sina egna förutsättningar oavsett ålder. Upplever att de är lättare för barn i lägre åldrar att få rätt hjälp, men ju äldre barnet blir desto svårare blir de för de ska klara mer själva. Men de e ju inte så de funkar. ( Beskymrad mamma)

Haraldsson Mona (Töreboda, 2022-02-19)

#688

Jag är mamma till ett barn med NPF.

Elisabeth Hansson (Stockholm , 2022-02-19)

#693

Har två barn med autism som har kämpat och fortfarande kämpar i skola. De gör så gott de kan men behöver stöd och anpassningar. Betygssystemet är inte gjort för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med krav att läsa mellan raderna (varför vill vi att man inte skall tala klaraspråk?) och andra exekutiva funktioner.

Ann W (Skövde , 2022-02-19)

#694

Skolan ska vara till för ALLA!

Amanda Lindholm (Skövde, 2022-02-19)

#699

Skolan behöver bli otroligt mycket bättre på att bemöta barn med npf.
Se deras behov, utgå från deras individuella behov.
Varje barn ska få känna att de lyckas på sina premisser.

Helena Hammarström (Sundsvall , 2022-02-19)

#700

Jaghar 2 barn med adhd

Jenny Gustafsson (Upplands väsby , 2022-02-19)

#701

Idag finns inte en skola för alla. Barnen med NPF slås ut.

Betygskriterierna idag ställer högre krav på ett barn i 6an än på de flesta vuxna. Och barn med NPF har ofta inte en chans att gå ens godkänt eftersom funktionsnedsättningar står ivägen.

De som inte klarar skolan hamnar in en förvaring. Inte sällan kommer de in på en praktisk linje där de inte lär sig något eftersom de inte vill vara där.

Det här inte en skola att vara stolt över.

Adina Langseth (Grängesberg , 2022-02-19)

#704

Alla barn ska ha rätt till en skolgång utifrån deras egna förutsättningar.

Terese Filipsson (Enskede, 2022-02-19)

#708

Det är dags för förändring!

Magnus Engström (Ingarö, 2022-02-19)

#731

Alla ska ha rätt till undervisning som är anpassad efter individen. Vi pratar hela tiden om allas lika värde, men tyvärr är de ej så

Gertie Lövgren (Teckomatorp , 2022-02-19)

#733

Har personliga erfarenheter under många år både i egna familjen och bland vänner. En förändring till det bättre är, och har väldigt länge varit, nödvändig. Nu mera finns mycket kunskap. Vad väntar politikerna på!?

Susanne Kihl (Falkenberg, 2022-02-19)

#734

Är förälder till ett barn med Npf. Är också lärare på lågstadiet och slår knut på mig själv för att försöka möta mina elever med Npf på det sätt de behöver och har rätt till!

Hanna Birging (Uddevalla, 2022-02-19)

#740

Alla barn med npf-diagnos ska ha rätt stöd. Man behöver också se över läroplansmål och höga krav som ställs på ALLA barn i Sverige. Barn ska ha rätt att må bra och inte få en stämpel av att inte kunna, känna sig otillräcklig mm

Sofia Koutsouridakis (Jönköping, 2022-02-19)

#745

Jag har en son med autism och språkstörning som går i förskoleklass och han kämpar så mycket för att hänga med och orka, samtidigt som jag upplever ett otroligt motstånd från ledning att sätta in resurser.

Annika Markos Nilsson (Järfälla, 2022-02-19)

#747

Skolan stjälper mitt barn!!

Sabina Bengtsson (Skövde, 2022-02-19)

#749

Skolan ska vara för alla barn. Jag ser, och hör, via mitt yrke som lärarutbildare och som mormor till ett barn med npf-diagnos att så inte är fallet. Ekonomi kommer före behov. Ekonomiska ramar och strukturer gör det omöjligt för en del barn att lyckas i skolan eller ens att vara i skolan. Det är oacceptabelt.

Eva Wennås Brante (Löderup , 2022-02-19)

#750

Varje barn ska ha rätt till att klara skolan utefter deras förutsättningar. Inget barn ska behöva misslyckas om och om igen och därmed välja "fel" väg i livet.

Diana Karner (Sollentuna, 2022-02-19)

#762

För att alla barn/ungdomar har rätt till utbildning och att allt för många hamnar i utanförskap!

Louise Eriksson (Kungälv, 2022-02-19)

#763

NPF-förälder!❤️

Stefan Hansson (Västerås , 2022-02-19)

#767

Oerhört viktigt för barn med NPF och deras familjer att skolgången fungerar och att barnen får det stöd dom behöver. Dessutom väldigt viktigt för Sveriges framtid om vi ska ha tillräcklig arbetskraft. Så detta berör Sveriges ekonomi på många olika sätt. Då dessa barn och senare vuxna belastar många olika instanser om inte skolan fungerar såsom sjukvård och arbetsförmedlingar. Ämnenas betygskrav bör ses över och NPF anpassas samt skolmiljön så det finns fler grupprum till mindre grupper. Satsa på skolan nu!

Ann-Sofie Larsson (Götene , 2022-02-19)

#768

Kunskaperna behöver öka i NPF i skolorna. Skolan behöver se till att alla känner trygghet i skolan , både i undervisning och skolmiljön.

Gunilla Uppström (Stockholm , 2022-02-19)

#776

Har en dotter med ADHD och en son som väntar på utredning för ADHD och dyslexi

Sara Einarsson (Lund, 2022-02-19)

#778

Upplever problem på nära håll

Else-Marie Brink (Osby, 2022-02-19)

#782

Det här är såååå viktigt!!!

Sofia Hällsten (Ursviken, 2022-02-19)

#785

Sveriges betygssystem är vidrigt för barn och ungdomar med NPF. Även skolan måste tänka om och nytt. Vem är skolan till för egentligen?

Malin Malm (Timrå, 2022-02-19)

#786

Min dotter med stora intellektuella förutsättningar och asperger blev utbränd i grundskolan pga bristande stöd. Kunskapskrav inga problem men fokuset på dialog, diskussion, analys, muntligt etc knäckte henne. Sånt som jag i den åldern inte heller klarade men lärde mig på högskolan.
Hennes utbrändhet resulterade i självmordstankar och en nästan total nedstängning av de flesta funktioner ett helt år. Nu 23 år, ännu inte frisk.
Vad tusan är det skolkraven gör med våra barn, inte rimligt på något sätt!?
Men visst, dutta vidare med mobilförbud och hårdare krav - vi npf-föräldrar vet att det inte är lösningen!

Birgitta Elvingson (Mariefred , 2022-02-19)

#787

För att skolan idag klarar inte att möta mina och andra barn med behov av extra stöd och anpassning. För att allas rätt till en utbildning utifrån sina förutsättningar.

Jessica Bergman (Frösön , 2022-02-19)

#790

Att alla barn ska kunna få ett vuxet liv med jobb som en självklarhet. Och rätten till kunskap som man lär sig i skolan

Maria Bergström (Grums, 2022-02-19)

#793

Skolan måste vara en trygg och säker plats dit alla barn vill gå, oavsett förutsättningar

Therése Nilsson (Stockholm , 2022-02-19)

#799

Har barn med npf diagnoser. Och skolgången har varit ett helvete.

Susanne Fundahn (Malmö, 2022-02-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...