NPF säkra hela skolgången

Kommentarer

#202

Har själv en son med NPF och vet hur tuff skolan är för dessa barn. Förändring i skolreformen tack!

Jessica Trygg (Mölndal, 2022-02-18)

#205

Jag vet hur viktigt det är då jag själv har np

Maria Johansson (Norrköping, 2022-02-18)

#206

Pga att fler o fler barn inte klarar av sin skolgång på ett eller annat sätt

Linda Jansson (Forsbacka , 2022-02-18)

#210

Min son har Adhd och jag får inget bemötande från skola! Från diagnos fastställd så har de gått snart två år och än är vi inte ens klara med injustering medicin! Har själv adhd och bipolär typ 2 så vet vad våra barn får gå igenom!

Mikael Boström (Motala , 2022-02-18)

#212

Jag arbetar som specialpedagog och vet hur svårt många av dessa elever har i skolmiljön. Vi måste tillsammans skapa en skola som ger dessa elever samma möjligheter som andra elever.

Ylvs Lindgren (Gävle, 2022-02-18)

#215

Jag har personligen sett hur barn kraschar pga det svenska skolsystemet. Ofattbart att politikerna vet om att tusentals barn/ungdomar är sk hemmasittare pga att de inte får adekvat hjälp i skolan. 15 % av eleverna i årskurs 9 är inte behöriga till gymnasiet. Katastrof!! Betygssystemet är dessutom helt absurt med analyser, reflektioner och planering etc, mest ordbajseri. Barnen är inte minivuxna. Barn är barn. Ändå görs ingenting. Rätt hjälp till varje elev, mindre klasser och omplacera mobbare.

Kerstin Nilson (Kungsbacka, 2022-02-18)

#216

Jag jobbar på en resursskola på gymnasienivå där jag idag tar hand om elever som har många misslyckande bakom sig. Det måste skapas förutsättningar för alla elever i skolan.

Michaela Wide (Stockholm, 2022-02-18)

#220

Min son har autism och adhd

Robin Månsson (Helsingborg , 2022-02-18)

#221

Mamma till 16 åring med NPF och kämpar för rätt förutsättningar att gå i skolan. Skolan är i dagsläget ”inte för alla”

Cia Lindström (Borås , 2022-02-18)

#227

Jag har sett/ser hur illa barn kan fara i skolan när de inte ges de verktyg de behöver för att skolan ska fungera för dem. Och att man ser barnen som problem istället för tvärtom att det är skolan som har problem med barnen. Barnen bara är…

Christina Larsson (Östervåla, 2022-02-18)

#231

Min son har adhd och är 6 år och ska snart bege sig in i skolans värld och jag är rädd…

Carolina Engdahl (Helsingborg, 2022-02-18)

#238

Anhörig till skolbarn.

Karin Boström (Motala , 2022-02-18)

#242

Det räcker nu! Alla unga människor har rätt till en fungerande skolgång, de är vår framtid

Maria Larsson (Hållnäs, 2022-02-18)

#248

För många barn med NPF diagnos är skolgången väldigt svår och ångestladdad. För många barn är det är en stor inre kamp, att varje dag stiga upp för att gå iväg till en plats där du ständigt känner dig misslyckad och malplacerad.
Barn med NPF- diagnoser (och föräldrar till dessa barn) drabbas i hög grad av utmattningsdepressioner och andra former av psykisk ohälsa. Det behöver tas på allvar.

Karin Nordkvist (Grums, 2022-02-18)

#257

Jag skriver under för att jag har erfarenhet av hur dålig skolan är på att ta hand om elever med NPF. Mitt barn har provat kommunal skola och friskola och det är inte förrän nu på gymnasiet som vi har hittat rätt. Precis som många andra barn har mitt barns självkänsla farit väldigt illa av att inte ha fått en värdig skolgång.

Anzi Stenvall (Göteborg, 2022-02-18)

#260

Det är dags att skolan blir en skola för ALLA! Ingen elev eller förälder ska knäckas pga bristande anpassningar, kunskapskrav och skolplikt!! Det räcker nu!

Mikaela Larsson (Skoghall, 2022-02-18)

#262

Jag har själv en son med npf-diagnos, kämpar just nu själv för att få den hjälp han behöver i skolan

Johanna Hajas (Grödinge , 2022-02-18)

#265

Jag skriver under pga alla barns rätt till en skolmiljö som främjar deras utveckling med särskola insatser på sätt som barnen/ungdomarna behöver.

Birgitta Engström (Stockholm , 2022-02-18)

#266

Allas behov måste tillgodoses så att alla har samma möjlighet till bra skolgång.

Lillemor Jakobsson (Fagersta , 2022-02-18)

#267

Behov till extra stöd och lugn skolmiljö för alla elever ska finnas. Alla har behov av detta. Klaras inte skolan av blir det väldigt svårt att klara sig självständigt. Det är väl något som alla vill.
Då allt handlar om pengar i detta samhälle borde väl de som har makten över samhället kunna räkna ut att om alla klarar skolgången och kan jobba så sparas både pengar och personligt lidande.

Marie Gustavsson (Nynäshamn , 2022-02-18)

#273

Skolan måste kunna anpassas så att alla elever har en chans.

Anna Lindström (Stockholm, 2022-02-18)

#278

Alla barn har rätt till lärande, oavsett vilket behov av stöd de har för att nå målen!

EmmaCharlotta Magnusson (Tranemo, 2022-02-18)

#286

Jag vet hur det är att ha ett barn med NPF som kämpar i skolan.

Katrin Olausson (Västra Frölunda , 2022-02-18)

#290

Familjemedlem på spektrat

Anneli Callandor (Märsta, 2022-02-18)

#291

För att jag har gått i tre skolor där ingen har kunnat ge mig det stödet jag behöver. För att jag går i min fjärde skola som inte heller den kan ge mig det stödet jag behöver. För att det inte är ok att man som elev med NPF och/eller förälder med NPF inte ska behöva informera skolan om sin diagno(er). För att den svenska skolan sägs vara "en skola för alla" men är så fruktansvärt långt ifrån det den sägs vara. För att sverige måste ta sitt fulla ansvar och ge oss elever med NPF samma förutsättningar som alla andra. Sist men inte minst för att sveriges skolsystem måste sluta exkludera unga med funktionsnedsättning(ar) inom NPF.

Mira Hedin (Göteborg , 2022-02-18)

#295

Dagens skola innebär vanvård för elever med npf men även för andra barn så fungerar dagens skola för dåligt. Vi kastar begåvade barn på den mänskliga soptippen på det här sättet. Jag driver dessutom en plattform för föräldrar, skolpersonal och anhöriga och det formligen väller in redogörelser om hur fruktansvärda situationer det är som förstör och bryter ner dessa barn på ett oerhört obarmhärtigt sätt. Personligen i vår familj har våra barn fått lida och känner sig värdelösa pga skolsystemet med djup psykisk ohälsa som följd. Barn som i sina yngsta år hade djupa kunskaper inom sina intresseområden men som pga sina npf-utmaningar under många år behövt få stå ut med att känna att de inte dög till när de inte kunde analysera, dra slutsatser och se samband. Detta måste förändras. Vi måste ge våra barn upprättelse för vad de behövt genomlida och för de barn som är på väg in i skolans värld - så måste vi rädda dem för att få sin självkänsla körd i botten som dagens skolungdomar fått.

Petra Björkman (Saltsjöbaden , 2022-02-18)

#300

Jag har själv 2 barn med NPF varav den äldsta har problem med skolan och där hen inte får rätt stöd

Pernilla Kristiansson (Eslöv, 2022-02-18)

#303

Har två underbara barn med autism/ADHD som håller på att gå under på grund av en katastrofal skolsituation

Jenny Karlsson (Kinna, 2022-02-18)

#305

Jag har barn med NPF som går i skolan.

Eva Bickel (Lund, 2022-02-18)

#306

Såväl samhället, som alla fantastiska NPF-barn/ungdomar och deras kämpande föräldrar förlorar stort på dagens skolsystem!! Föräldrar är sjukskrivna, barn får utstå mobbning och får inte de betyg de har potential att få etc, etc... !!! Dessa barn är värda ett liv där de har möjlighet att må bra, att utvecklas och växa upp till välmående vuxna som kan bidra till samhället istället för att riskera att slås ut innan livet knappt har börjat. Mvh //drabbad familj

Veronica Edén (Umeå, 2022-02-18)

#309

Det är jätteviktigt att vi tar till vara på alla kloka barn och ungdomar med NPF. De behöver bara lite andra förutsättningar och stöd så kan de klara skolgång och sedan arbetsliv alldeles utmärkt. Men vi får inte tappa dem längs skolvägen!

Kristina Lidén (Steängnäs, 2022-02-18)

#313

NPF säkrad utbildning är en mänsklig rättighet!

Mari Ahlberger (Stockholm , 2022-02-18)

#315

Mitt barn drevs till suicidförsök pga undermålig skolsituation. Nu går hon i särskild undervisningsgrupp på annan skola och allt har vänt.

Kari Svahn (Simrishamn , 2022-02-18)

#324

Båda mina yngsta barn kämpar med skolan och jag önskar så att vi i Sverige ska ha en skola för alla. Det har vi inte idag.

Linnéa Gellerfelt (Hölö, 2022-02-18)

#325

63% av eleverna med autism får inte godkänt i kärnämnena. Den siffran vittnar tydligt om att systemet inte funkar som det ska!!

Ellinor Frisendahl (Borlänge, 2022-02-18)

#327

Jag brinner för barns rätt i skolan. På lika villkor trots funktionsnedsättningar.

Alexandra Collins (Söderköping , 2022-02-18)

#336

Arbetar inom skolans värld och ser ett stort utanförskap i elever med problematisk skolfrånvaro, många gånger pga npf. Är dessutom förälder till ett barn inom npf. Ej hemmasittande - ÄN.

Malin Leijon (Kungsbacka , 2022-02-18)

#341

Det här är en oerhört viktig fråga!

Jenny Sjöholm (Lidköping , 2022-02-18)

#342

Min son fick aldrig en bra start i livet med sin skolgång

Lena Blixt (Örebro , 2022-02-18)

#345

Jag skriver under på grund av att jag anser att alla barn har rätt att vara barn och lyckas utifrån deras förutsättningar. Vi har en son meden adhd-diagnos och som kämpar med en oerhört tuff skolgång. Då har ändå en anpassad skolgång, resurs och lärare som gör enormt mycket och väldigt kravlöst hemma.

Anna Engdahl (Hagby, 2022-02-18)

#351

Mormor till npfbarn och sett hur skolan inte fungerar

Åsa Nyberg (Sundsvall, 2022-02-18)

#356

Jag har fyra skolbarn med NPF och har smärtsamt fått erfara kampen mot skolan för att barnen ska få det stöd de är i behov av och har rätt till.
Politiker, tjänstemän och rektorer måste utbildas inom NPF och hela skolsystemet måste ses över och ändras!!

Jessica Sikström (Krokom, 2022-02-18)

#357

För att jag har barnbarn som behöver en skolgång utifrån deras behov

Lena Blom (Västerås, 2022-02-18)

#358

Självklart för mig som NPF förälder!

Johanna Sörensson (Helsingborg, 2022-02-18)

#361

Har en dotter med npf som jag får kämpa för konstant. En skola som inte alls följt skollagen.

Therese Viklund (Skellefteå , 2022-02-18)

#362

jag själv varit drabbad av den usla skolpolitiken för barn som mina med NPF diagnos

Anette Andre' (Landskrona, 2022-02-18)

#363

Jag är själv autistisk.

Eimi Snell (Hudiksvall, 2022-02-18)

#371

Jag har barn med npf som tyvärr fått lida för mycket i den skola som inte gynnar npf

Maria Edvinsson (Överhörnäs , 2022-02-18)

#372

Behoven är så stora att det inte får blundas för längre !!
Behoven måste gå före ekonomin !!
Våra NPF barn ska få samma förutsättningar som övriga barn i skolan har till att lyckas !!

Therese Gabrielsson (SJUNTORP , 2022-02-18)

#375

Jag skriver under pga att jag har fått stånga mitt huvud i väggen i många år utan att någon lyssnat. Till slut har två barn fått flyttat till stödfamiljer för att jag inte orkat mer. Jag kraschade. Nu är det min minsta som ska igenom detta och det känns som att jag kommer gå samma väg igen. Det MÅSTE ske en otrolig förändring NU!!!!!

Marita Andersson (Charlottenberg , 2022-02-18)

#377

Att höra sitt barn säga att han inte vill leva mer för första gången på sommarlovet mellan förskoleklass och ettan är bland det värsta jag varit med om, att det senare skulle bli en så vanlig förekommande sak efter skoldagens slut att man nästan blev vad vid de orden är helt surrealistisk! Att se ens självständiga, självsäkra lilla kille brytas ner och gång på gång misslyckas med något som alla barn ska få lyckas med, så pass mycket att han inte känner att han vill leva mer är helt oacceptabelt. Ändå sitter vi här med en fortfarande icke fungerande skolgång 4 år senare. Med en sjukskrivning pga stress och utmattning i bagaget för mig som förälder och med ett barn som 10åring redan räknat bort sin chans att en gång i framtiden komma in på gymnasiet pga all bristande hjälp i skolan. Med ett barn som vi kämpat för att få iväg till skolan men som sedan inte fått den stöd och hjälp som behövs för att lyckas där utan kommit hem ännu mer nedbruten. Men återkommande självmordstankar och ångest över att ständigt misslyckas. Inget barn ska behöva starta sin skolgång på detta vis. Ingen familj ska behöva slitas itur och krascha totalt pga hur situationen ser ut i svensk skola just nu. Alla barn ska ha rätt till en trygg och lyckas skolgång.

Emelie Olsson (Bräkne-hoby , 2022-02-18)

#379

Jag har en son som varit på väg att krascha i utmattning tre gånger sedan han började skolan. Han är sju år gammal. Han har många år i skolan kvar.

Sara Hellström (Älvängen, 2022-02-18)

#383

Vi krigar för vår son 🧩

Linda Berg johansson (Lotorp, 2022-02-18)

#390

Jag tycker problematiken inom svensk skola gällande NPF-elever verkligen måste lyftas.

Tobias Nisser (Borlänge, 2022-02-18)

#392

Det får vara nog nu. Att så många NPF-are lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet är inget annat än en skandal.

Ola Leijon (Kungsbacka , 2022-02-18)

#394

Frivilligt

Stefan Strandberg (Fagersta, 2022-02-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...